TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 84

10 Şubat 2012 Cuma

 

Tasarılar

1.-Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi Kurucu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/568) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)             

2.-Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/569) (Adalet; İçişleri; Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

Teklif

1.- Isparta Milletvekili Recep Özel'in; Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/343) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2012)