TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 82

08 Şubat 2012 Çarşamba

 

Teklifler

1.-      Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker ve 7 Milletvekilinin; Türk Medeni Kanununda ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/335) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

2.-      İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in; 7.Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığından Kaynaklı Tüm Haklarının Geri Alınmasına Dair Kanun Teklifi (2/336) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

3.-      İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in; 5237 Sayılı Türk Ceza Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/337) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

4.-      Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün; Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/338) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

5.-      İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve Niğde Milletvekili Doğan Şafak'ın; 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/339) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)       

6.-      Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/340) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe          Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

7.-      İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; 4447 İşsizlik Sigortası Kanun Teklifi (2/341) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)   

8.-      Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/342) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kadına yönelik şiddete karşı yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

2.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Niksar’ın kültür ve turizm merkezi olması için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1039) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

3.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a yapılacak yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

4.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sağlık serbest bölgeleri oluşturulmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

5.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, termal turizm alanlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1042) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

6.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, termal sağlık merkezleri ve kaplıcaların kontrollerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

7.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Reşadiye’ye yapılacak hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

8.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, koruyucu hekimlikle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

9.-      Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

10.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün ulaşım,  içme suyu ve elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

11.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün kanalizasyon ve yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

12.-  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Türkiye’de insansız hava araçları ve özel timler için üs kurulacağı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1049) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

13.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Konya-Ankara seferi yapan hızlı trenin kış koşulları nedeniyle hızının düşürülmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

14.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kura Nehri’ne Ardahan’da HES projesi yapılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

15.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı köy yollarının genişletilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

16.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

17.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki spor kulüplerine yapılacak maddi yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

18.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı il ve ilçelerin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1055) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

19.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez ve ilçelerindeki cami ve Kuran kurslarının tabelalarının değiştirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1056) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

20.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki resmi kurum ve kuruluşların Ardahan esnafından yaptığı alışverişin miktarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

21.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir Devlet üniversitesinin kampüsüne girilirken alınan ücrete ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

22.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı köylerin aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

23.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı köy okullarının araç ve gereç ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

24.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta taksicilere durak yeri yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

25.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, okullarda öğrencilere süt yardımı yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

26.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kura Nehri ve Çıldır Gölü’nün taşması neticesinde oluşan mağduriyete ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

27.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’nin bazı köylerinde yapılan kadastro çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1064) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

28.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkez ve ilçelerindeki kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1065) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

29.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının salon ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

30.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve bisiklet yolu yapımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

31.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kan merkezi ve kan deposu ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1068) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

32.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır ve Aktaş Gölü çevresinin ağaçlandırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

33.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki sağlık hizmetlerindeki yeterliliğe ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

34.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da lisanslı sporcu sayısının artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

35.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, OSB’lerin yaygınlaştırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

36.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, eski Ardahan-Hanak yolunun açılıp açılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

37.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Hamas örgütüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, TOKİ ile bir gayrimenkul şirketi arasındaki sözleşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3643) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2012)

2.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Hatay’da yaşanan su baskınının verdiği zarara ve Dostluk Barajına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3644) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2012)

3.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Van depremi sonrasında yaşanan sorunlara ve mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3645) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2012)

4.- Aydın milletvekili Ali Uzunırmak’ın, 2002’den bugüne şehit ailelerine ve gazilere ödenen tazminatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3646) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

5.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis Merkezde ve Tatvan ilçesinde bulunan tekel sigara fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3647) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

6.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Doğu Karadeniz bölgesinin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3648) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

7.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’a elektrik dağıtım hizmeti veren şirketle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3649) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, ülkemizdeki basın özgürlüğüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3650) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3651) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

10.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2002’den bugüne belediye başkanlıkları hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmalara ve verilen cezalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3652) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

11.-   Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında arsa sahiplerinin yaşadığı mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3653) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

12.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kuruluş amacına ve Başkanın atanma kriterlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3654) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

13.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, MİT tarafından yapılan güvenlik soruşturmaları ve hazırlanan raporlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3655) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

14.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kürtçe vaaz ve hutbe okunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3656) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

15.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Atatürk Uluslararası Barış Ödülünün verilmemesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3657) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

16.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, eski RTÜK Başkanının bir özel televizyonda çalışmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3658) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

17.-  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün açtığı çipli pasaport ihalesini bir Fransız şirketinin kazanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/3659) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

18.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van depremi sonrası yaşanan mağduriyetin giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/3660) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

19.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2011 yılları arasında Ankara’daki icra takibi sayısına ve karşılıksız çek-senet suçlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3661) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

20.-  İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, Tekirdağ F tipi cezaevindeki mahkumlara ve ziyarete gelen yakınlarına kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3662) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

21.-  İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, örgüt üyesi olmakla suçlanan iki üniversite öğrencisine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3663) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

22.-  İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, tutuklu bulunan bir hastanın tedavisinde mahremiyet ilkesine uyulmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3664) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

23.-  Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, çocuk gelinlerin sayısına ve yaşanan mağduriyetin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3665) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2012)

24.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki kadın sığınma evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3666) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

25.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kadınların istihdam edildiği iş kolları ve bunların illere göre dağılımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3667) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

26.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, TSK’da çalışan sivil memurların sendikal haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3668) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

27.-  Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, 4447 sayılı Kanun sonrasında emeklilik koşullarına ve yaşanan mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3669) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

28.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3670) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

29.-  Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, ruhsatsız bir hayvan çiftliğinin çevreye verdiği zarara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3671) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

30.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi sonrasında TOKİ tarafından yaptırılan kalıcı konutların piyasa değerlerinin üzerinde satıldığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3672) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

31.-  İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, artan kent nüfusunun yaşam kalitesine etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3673) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

32.-  Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Ergene Havzasını koruma eylem planına aykırı uygulamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3674) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

33.-  İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk’ün, komşularla sıfır sorun politikasına ve Suriye ile ilişkilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3675) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

34.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yasayı kabul eden Fransa’ya uygulanacak yaptırımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3676) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

35.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir doğalgaz dağıtım şirketinin doğalgaz abonelerine mekanik sayaca geçmeleri konusunda baskı yaptığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3677) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

36.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir doğalgaz dağıtım şirketinin doğalgaz abonelerinden güvence bedeli talep ettiği iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3678) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

37.-  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Edipoğlu’nun, elektrik üretimi ve iletimi ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3679) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

38.-  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Edipoğlu’nun, Hatay’daki elektrik direk ve hatlarının hasar görmesi sebebiyle ortaya çıkan mağduriyete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3680) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

39.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün,  maden mühendislerinin sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3681) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

40.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un,  zararlı madde içeren sütleri üreten firmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3682) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

41.-  İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, GDO’lu ürünlerin insan ve hayvan sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3683) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

42.-  Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, İstanbul-Eyüp’teki bir köyün mera alanlarının ıslahına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3684) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

43.-  Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, hayvancılık kredilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3685) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

44.-  Antalya Milletvekili Arif Bulut’un; ürünlerdeki zirai ilaç kalıntılarıyla mücadeleye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3686) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

45.-  Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, patates üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3687) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

46.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, destekleme ödemeleri yapılmayan çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3688) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

47.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, gümrük müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3689) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

48.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Doğu kapısının ne zaman açılacağına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3690) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012

49.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Ankara Belediyesi Hastanesi Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin yapısı ve faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3691) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

50.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sauna-masaj merkezlerinin sayısına ve denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3692) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

51.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sigara kaçakçılığı ile mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3693) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

52.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığında dinleme cihazı bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3694) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

53.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığının düzenlemiş olduğu bir toplantıya ve davetlilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3695) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

54.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili bir düzenlemeye ve uygulamadaki aksaklıklara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3696) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2012)

55.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Merkez Bankasının açıkladığı ödemeler dengesi verilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3697) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

56.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, öğretmenlerin özür grubu atamalarında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3698) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2012)

57.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Silvan Lisesinin meslek lisesine dönüştürülmesine ve meslek lisesi mezunlarının üniversiteye giriş oranlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3699) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2012)

58.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ücretli öğretmenlik uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3700) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

59.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3701) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

60.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlığın Merkez teşkilatında çalışan personelin mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3702) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

61.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da deprem sonrasında hasarlı bir ilkokulda eğitime devam edilmesi nedeniyle yaşanan mağduriyete ve bunun sorumlularına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3703) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

62.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılmış eserlerin okullarda okutulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3704) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

63.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya ve ilçelerinde taşkın ve sel felaketlerinden kaynaklanan zararları azaltmada etkisi olan projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3705) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

64.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Büyük Menderes Nehrinin ıslah çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3706) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

65.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Ergene Havzasını Koruma Eylem Planına aykırı uygulamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3707) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

66.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Şehit Kamil ve 25 Aralık Devlet hastanelerinde yoğun bakım ünitesi bulunmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3708) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2012)

67.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Aladağ’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3709) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

68.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ceyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3710) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

69.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3711) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

70.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3712) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

71.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Feke’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3713) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

72.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Çukurova’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3714) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

73.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yüreğir’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3715) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

74.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karaisalı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3716) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

75.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Saimbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3717) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

76.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Pozantı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3718) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

77.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yumurtalık’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3719) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

78.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Sarıçam’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3720) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

79.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karataş’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3721) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

80.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İmamoğlu’nda yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3722) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

81.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3723) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

82.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, 2009 yılından itibaren sonlandırılan gebelik sayısına ve bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3724) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

83.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Teşkilat Kanununda yapılan değişikliklerin Bakanlıkta idari görevde çalışanlara etkisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3725) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

84.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, semt pazarlarında satılan tütün ürünlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3726) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

85.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Aladağ’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3727) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

86.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ceyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3728) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

87.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3729) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

88.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3730) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

89.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Feke’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3731) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

90.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Çukurova’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3732) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

91.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yüreğir’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3733) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

92.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karaisalı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3734) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

93.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Saimbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3735) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

94.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Pozantı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3736) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

95.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yumurtalık’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3737) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

96.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Sarıçam’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3738) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

97.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İmamoğlu’nda yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3739) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

98.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3740) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

99.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, cep telefonu kullanıcılarına gönderilen reklam amaçlı mesajlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3741) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2012)

100.-           Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, ülkemizde basın özgürlüğü ile tutuklu ve hükümlü sayılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3742) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

101.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars kalesindeki tarihi yapıların bakımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3743) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

102.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, TBMM TV’nin personel yapısına ve yayınlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3744) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2012)

103.-           Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, TBMM Başkanvekilinin bir açıklamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3745) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2012)

104.-           Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir gazetede yayınlanan, bazı milletvekillerine ve görevden alınan bürokratlara makam aracı tahsis edildiği iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3746) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

105.-           Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, TBMM yerleşkesinde bazı internet sitelerine erişimin sınırlanmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3747) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

106.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 24. Yasama Döneminde muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin vermiş olduğu kanun teklifi, araştırma önergesi ve soru önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3748) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

107.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TBMM Başkanvekilleri, siyasi parti grup başkanvekilleri ve komisyon başkanları için kiralanan araçlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3749) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2012)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Halide İncekara ve 27 Milletvekilinin, üstün yetenekli bireylerin keşfi, eğitimi ve istihdamı konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/136) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

2.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve 19 Milletvekilinin, Çatalca’nın Çiftlikköy, Karacaköy ve Binkılıç Mahallelerinde ormancılık faaliyetleriyle iştigal eden halkın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/137) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

3.- Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekilinin, özelleştirme uygulamalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/138) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)