TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 81

07 Şubat 2012 Salı

 

Tasarı

1.-      Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı (1/567) (Adalet; Avrupa Birliği Uyum ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

 

     Teklifler

1.-      Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın; Türk Medeni Kanunu ve Ailenin Korunmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/328) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2012)

2.-      İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/329) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2012)

3.-      İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın; Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/330) (Avrupa Birliği Uyum; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/01/2012)

4.-      Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın; 12 Eylül 1980 Müdahalesi ile Başlayan ve İlan Edilen Sıkıyönetim Döneminin Son Bulduğu 19 Kasım 1985 Tarihleri Arasında Çalışmalarından Alıkonan, Askeri Yönetim ve Askeri Mahkemelerce Kapatılan ve Münfesih Sayılan Tüm Mesleki Dernek ve Kuruluşların Açılması ve Hazineye Devredilen Mallarının İadesi Hakkında Kanun Teklifi  (2/331) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

5.-      Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/332) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2012)

6.-      İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray'ın; 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/333) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

7.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova ile 6 Milletvekilinin; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/334) (İçişleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2012)

 

Raporlar

8.-      Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı: 157) (Dağıtma tarihi: 07/02/2012) (GÜNDEME)

9.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/349) (S. Sayısı: 158) (Dağıtma tarihi: 07/02/2012) (GÜNDEME)

10.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/386) (S. Sayısı: 159) (Dağıtma tarihi: 07/02/2012) (GÜNDEME)

11.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/421) (S. Sayısı: 160) (Dağıtma tarihi: 07/02/2012) (GÜNDEME)

12.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Endüstrisi Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/456) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 07/02/2012) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, mükerrer vergilendirmeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/990) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

2.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara’da ön ödemeli elektronik kartlı doğalgaz sayacı kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

3.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in,  Ankara’daki ön ödemeli sayaçların elektronik kartlarının ana yazılım kodlarıyla ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

4.-      Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Türkiye’nin toplam petrol ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/993) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

5.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, müze ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

6.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Devlet tiyatrolarının seyirci sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

7.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Devlet opera ve balesi seyirci sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

8.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2010 ve 2011 yıllarındaki turist sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

9.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadınların sendikalara katılım oranına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/998) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

10.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meyve veren badem ağacı sayısına  ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/20122)

11.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, badem üretimine ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

12.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meyve veren ceviz ağacı sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

13.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, domates üretimi, ihracatı ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

14.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığınca yapılan personel alım sınavıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1003) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

15.-Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Çukurova Bölgesindeki sulama kanallarının yenilenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

16.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, sulama suyu ücretlerinin tespitine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1005) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

17.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Çukurova Bölgesindeki drenaj kanallarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

18.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Yedigöze Barajı sulama sistemine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

19.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yem üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

20.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meyve veren Antep fıstığı ağacı sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

21.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, toplam kestane üretimi ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1010) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

22.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, pamuk üretimine ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

23.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, patates üretimine ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

24.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, salatalık üretimine ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1013) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

25.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şeker pancarı üretimine ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

26-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tütün üretimine ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

27.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meyve veren fındık ağacı sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1016) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

28.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, fındık üretimine ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

29.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meyve veren kayısı ve incir ağacı sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

30.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meyve veren kestane ağacı sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1019) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

31.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, antep fıstığı ve ceviz üretimine, üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1020) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

32.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meyve veren elma ve şeftali ağacı sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1021) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

33.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, süt inekçiliğine destek verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1022) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

34.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emeklilerin durumlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/20122)

35.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

36.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan kamu çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

37.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tekstil sektöründe yaşanan sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

38.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, halk kütüphanesi sayısındaki azalmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

39.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Et ve Balık kurumunun faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

40.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emeklilerin milli gelir içindeki payına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1029) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

41.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yenilenebilir enerji konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1030) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

42.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emeklilerin her türlü katkı ve katılım paylarından muaf tutulması talebine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1031) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

43-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Sosyal Güvenlik Kurumu icra memurlarının özlük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1032) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/20122)

44.-Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Göl-Su 1000 Günde 1000 Gölet Projesi kapsamındaki bazı projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1033) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2012)

45.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Göl-Su 1000 Günde 1000 Gölet Projesi kapsamındaki projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/20122)

46.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik iletim ve dağıtım hatlarının yenilenmesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/20122)

47.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün içme suyu ve yol yapımı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2012)

48- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köy yolunun asfaltlanması ve kanalizasyon şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2012)

Yazılı Soru Önergeleri

1.-Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, ithalat-ihracat rakamlarına ve küresel ekonomik krize karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3522) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

2.-İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, sözde Ermeni soykırımı konusunda Türkiye aleyhine karar alan ülkelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3523) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

3.-Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, işsizlik sigortası fonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3524) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

4.-Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, 12 Eylül Darbesi’nden sonra Danışma Meclisi üyeliği için yapılan müracaatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3525) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

5.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Ergenekon Davası kapsamında el konulan bilgisayarlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3526) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

6.-İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İstanbul’da olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3527) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

7.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Haluk Gümüş’ün, Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı’na ve sendikal istatistiklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3528) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

8.-İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, olası bir İstanbul depremine karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3529) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

9.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlar Kurulunun oluşumuna ve Başbakan yardımcılarının atanma koşullarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3530) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

10.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, faiz lobisi ile ilgili bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3531) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

11.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, 2-B olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3532) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

12.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Şırnak-Uludere’de sivillerin ölümüyle sonuçlanan olayda sağlanan istihbarata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3533) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2012)

13.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Başbakanlığa yeni alınan bir uçağa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3534) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2012)

14.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, imam-hatip ve müezzinlerin cami ve çevresinin bakım ve temizliği görevini üstlenmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/3535) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/3536) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

16.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3537) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

17.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bursa’da yaptığı bir konuşmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3538) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

18.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, yasaklanan ya da toplatılan kitaplara ve kitap yasaklarının kaldırılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3539) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3540) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yürürlükteki Çek Kanunu’ndaki adli para cezası ile ilgili düzenlemelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3541) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

21.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, icra dairelerinin illere göre dağılımı ve toplam sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3542) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, karşılıksız çek davalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3543) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

23.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık politikaları hakkında sunum için verilen bir davete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3544) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruyucu aile hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3545) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3546) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

26.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Van Depremi sonrası KOSGEB kredileri için yapılan başvurulara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3547) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

27.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TÜBİTAK’taki personel atamalarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3548) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

28.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, TÜBİTAK çalışanlarının geçici görevlendirilmelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3549) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sanayicilerin siparişlerinin azalma nedenlerine ve çözümü için yapılacak çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3550) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

30.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3551) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

31.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, 65 yaşını doldurmuş ve sosyal güvenceden yoksun olan vatandaşların maaşına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3552) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

32.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların idari yapılarındaki değişikliklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3553) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

33.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3554) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

34.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Çayırova’da bulunan tehlikeli atık varilleri ile ilgili iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3555) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

35.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’daki 2-B arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3556) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

36.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, çevreye verdiği zararları azaltmak amacıyla plastik poşet kullanımının azaltılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3557) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

37.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3558) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

38.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin bazı faaliyet ve uygulamaları ile vatandaşların yaşadığı mağduriyete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3559) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

39.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3560) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

40.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektrik üretimine ve ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3561) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

41.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bazı yükseköğretim yurtlarında cemaat propagandası yapıldığı iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/3562) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

42.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Bakanlığın İstanbul’daki kamu yatırımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/3563) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

43.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’daki yükseköğrenim öğrenci yurtları ile öğrencilere verilen kredi ve burslara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/3564) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

44.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, engellilerin spor yaptığı tesislerin yeterliliğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/3565) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2012)

45.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, endemik bitki ve tohum kaçakçılığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3566) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

46.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, içerisinde yapay tatlandırıcı bulunan balların satışına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3567) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

47.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ayçiçeği üretimi ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3568) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

48.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, nohut üretimi ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3569) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

49.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kuru fasulye üretimi ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3570) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

50.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mercimek üretimi ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3571) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

51.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Çukurova Bölgesi’ndeki çiftçilerin borçlarına ve çiftçilere verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3572) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

52.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mısır üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3573) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

53.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yer fıstığı üretimi ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3574) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

54.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, susam üretimi ve ekili alan miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3575) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

55.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, soya ekili alan miktarına ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3576) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

56.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3577) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

57.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, GDO’lu besinlerin zararları ve denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3578) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2012)

58.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3579) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

59.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, Edirne’deki sınır kapılarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3580) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2012)

60.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İstanbul’un siluetinin bozulmasına ve İstanbul’daki yeşil alan varlığının azalmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3581) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

61.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’un trafik sorununa ve minibüslerin toplu taşıma hizmetinden kaldırılacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3582) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

62.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Ankara’daki mezarlık ve defin işlemleriyle ilgili sıkıntılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3583) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

63.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3584) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

64.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, biber gazı alımına ve maliyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3585) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

65.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bir belediye başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3586) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2012)

66.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3587) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

67.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Kapalıçarşı’nın sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3588) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2012)

68.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İGDAŞ’ın özelleştirilmesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3589) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

69.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedellerinin tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3590) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

70.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, muayene ve reçetelerden alınan katkı ve katılım payına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3591) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

71.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3592) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

72.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadastro memurlarının kadastro tazminatlarının kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3593) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

73.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, idari para cezaları ve vergilerdeki artışa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3594) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

74.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özel iletişim vergisindeki artışa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3595) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

75.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, PTT’de çalışan kadrolu ve sözleşmeli personele özlük hakları konusunda ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3596) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

76.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, ilköğretim çağında olup okula gidemeyen çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3597) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

77.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, görev şehidi bir subayın öğretmen eşinin mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3598) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

78.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlık tarafından bir gazetenin internet sitesine erişimin engellendiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3599) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

79.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir derginin Van Depremi için düzenlediği yardım kampanyasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3600) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

80.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, yükseköğretim harçları ve ek ücret ödemelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3601) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

81.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’daki ortaöğretim öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3602) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

82.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’daki özel yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3603) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

83.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Aladağ’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3604) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

84.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Saimbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3605) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

85.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Pozantı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3606) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

86.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yumurtalık’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3607) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

87.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Sarıçam’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3608) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

88.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karataş’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3609) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

89.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İmamoğlu’nda yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3610) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

90.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3611) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

91.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ceyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3612) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

92.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3613) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

93.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3614) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

94.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Feke’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3615) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

95.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Çukurova’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3616) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

96.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yüreğir’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3617) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

97.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karaisalı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3618) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

98.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, okullarda bazı internet sitelerine erişimin engellenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3619) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

99.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3620) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

100.-           Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, verem savaş dispanserleri tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3621) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

101.-           Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, reçeteye tabi olmayan ilaç reklamlarının yol açabileceği sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3622) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

102.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bir çocuğun ölümü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3623) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

103.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık hizmetlerine yönelik yatırım ve istihdam harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3624) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

104.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, erkeklerde en sık görülen kanser türlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3625) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

105.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadınlarda en sık görülen kanser türlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3626) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

106.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, GSM baz istasyonlarının illere göre dağılımına ve denetimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3627) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

107.-           Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Esenboğa Havalimanı’na yapılacak 3. pist için yapılan kamulaştırmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3628) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

108.-           İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi’ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3629) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

109.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, TCDD Ankara Eğitim Merkezi’nin ve 2. Bölge Müdürlüğü’nün hizmet binalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3630) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

110.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Ankara ile çeşitli iller arasındaki hızlı tren hatlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3631) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

111.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3632) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

112.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Boğaziçi Köprüsü’nün bakıma alınarak kapatılacağı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3633) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

113.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/3634) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

114.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/3635) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

115.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3636) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

116.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/3637) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

117.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3638) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

118.-           Erzurum Milletvekili Muharrem Işık’ın, TSK’ye ait eğitim uçaklarına ve bu uçakların karıştığı kazalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3639) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

119.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3640) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

120.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, hakkındaki tutuklama gerekçesi nedeniyle dava açılmamış bir sanığın tutukluluğunun devamına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3641) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

121.-           İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Sarıyer’deki bir kiralama ihalesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3642) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2012)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Tokat’taki çiftçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/133) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2011)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, Simav’da meydana gelen depremin yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/134) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2011)

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki ekonomik ve sosyal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/135) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2011)