TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 79

03 Şubat 2012 Cuma

 

Teklifler

1.-Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Çalışma Ortamında Psikolojik Tacizin Önlenmesi ve Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/320) (Adalet; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Plan ve Bütçe; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)        

2.-Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/321) (            İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2012)        

3.-İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın; Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/322) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2012)

4.-Antalya Milletvekilleri Arif Bulut ve Gürkut Acar'ın; Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/323) (İçişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2012)

5.-Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/324) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

6.-Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/325) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2012)

7.-Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/326) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2012)       

8.-Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un; Türk Ceza Yasasında  Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi (2/327) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2012)

                           

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 24 Milletvekilinin, İstanbul’un sosyal ve ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/130) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2011)

2.-Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/131) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2011)

3.-Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Eber Gölü’ndeki çevre kirliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/132) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2011)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, cezaevinde yaşamını yitiren bir hükümlüye ve hasta tutuklu ve hükümlülerin durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1376)

2.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Van M Tipi Kapalı Cezaevinden firar eden hükümlü ve tutuklulara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1377)

3.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, usulsüz dinlemelere ve teknik takibe alınanlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1475)

4.-Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Emniyet Teşkilatı mensuplarının özlük haklarının eşitlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2323)  

5.-Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Emniyet Teşkilatı mensuplarının maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2324)  

6.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depreminde zarar gören hayvan yetiştiricilerinin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2325)  

7.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depreminde görev yapan personele tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2326)  

8.-Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konya 56. Bakım Merkezi Komutanlığının kapanacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2327)  

9.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, telefonlarının dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2328)  

10.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, il özel idarelerine genel bütçeden ayrılan paya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2329)  

11.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tezel’in, üniversitelerde öğrencilere ve öğretim üyelerine uygulanan disiplin cezalarına ve idari soruşturmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2330)  

12.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, emekli generallere tahsis edilen araç ve koruma sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2331)  

13.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, tarımsal sulama borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2332)

14.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Devlet Hava Meydanları İşletmesinde görev yapan personele havacılık tazminatının ödenmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2334)  

15.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, basına kapalı olarak spor adamlarıyla yapılan bir toplantı sonrasında basına dağıtılan görüntülere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2335)  

16.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, soruşturma izni istenen belediye başkanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2336)  

17.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, TRT’de çalışan personel sayısı ile TRT’nin gelir ve giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/2337)  

18.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, TRT’nin habercilik yayın politikasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/2338)  

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu Bölgesi’nde hayvancılıkla geçinen köylülere mali yardım yapılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2339)  

20.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, kredi kartlarının faiz oranlarının artırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2340)

21.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının KPSS’de uygulanan yöntemlerden kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2346)  

22.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, üst düzey bürokratların aldıkları ücretlere ve işverenlerin primlerinin hazineden karşılanacağı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2347)

23.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Türkiye’nin Libya’daki Ulusal Geçiş Konseyine verdiği kredi ve hibelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2350)  

24.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, MİT’ten bir heyetin, tutuklu bazı Türk İstihbaratçıların serbest bırakılması için Suriye ile yaptığı iddia edilen görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2351)  

25.- İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk’ün, İsviçre Dışişleri Bakanının Dördüncü Büyükelçiler Konferansına davet edilmesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2352)  

26.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye’nin imza attığı Birleşmiş Milletler sözleşmelerine ve insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2353)

27.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ziraat fakültesi mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2365)  

28.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, balıkçılık sektörünün Ege ve Akdeniz’deki avlanma yasaklarından kaynaklanan sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2366)  

29.- İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, GDO’lu 13 mısır çeşidinin ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2367)  

30.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, mısır üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2368)  

31.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Hatay’ın ÇATAK Projesine alınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2369)  

32.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, küçük balıkçıların çoklu tek kat misina ağlarının kullanımının yasaklanmasından kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2370)

33.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, belediyeler tarafından amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılmasında uyulması gereken esaslara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2373)  

34.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, mülkî idare amirleri ile bazı yöneticilerin yapmış oldukları harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2374)  

35.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, polis memurlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2375)

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2011 yılında Alevi-Bektaşi kurumlarının kültürel etkinlikler için yardım talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2377)

37.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, çayda kayıt dışı üretime ve KDV oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2381)  

38.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Devletin AİHM yargılaması sonucunda ödemiş olduğu tazminata ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2382)  

39.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, özür grubu atamalarına ve yaşanan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2383)  

40.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli-Kartepe’de ilköğretim okulu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2384)  

41.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar’daki öğretmen ve derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2385)  

42.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak Üniversitesi kampüs inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2386)  

43.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, bir İngilizce dil eğitim sisteminin uygulanmasında yaşanılan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2387)  

44.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularının müfredata alınması gereğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2388)  

45.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2389)  

46.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, öğretmenlerin eş durumu özrü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2390)  

47.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, FATİH Projesine ve bu kapsamda yürütülen akıllı sınıf uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2391)  

48.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Ağzıkara Göleti Bal Ormanına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2392)  

49.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, Küçükçekmece Gölündeki kirliliğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2393)

50.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar-Kütahya karayolunda bulunan demiryolları üst geçit inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2402)  

51.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Muratlı-Tekirdağ Demiryolu Hattına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2403)

52.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, kamuya açık alanların ve toplu taşıma araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2406)  

53.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, bazı kamu kurum ve kuruluşlarındaki üst düzey yöneticilerin maaş ve diğer gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2407)