TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 78

02 Şubat 2012 Perşembe

 

Tasarılar

            1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/562) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

            2.- Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı (1/563) (Anayasa; Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe; İçişleri ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2012)

            3.- Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/564)      (Dışişleri, İçişleri, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor;  Plan ve Bütçe ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

            4.- Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/565) (Plan ve Bütçe; Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

            5.- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/566) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2012)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Mersin’deki tarım ürünleri yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/127) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2011)

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/128) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2011)

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 24 Milletvekilinin, tarihi eserlerin korunmasında ve müze yönetiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/129) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2011)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, 28 Mart 2006’da Diyarbakır’da meydana gelen olaylar hakkında açılan davanın sanık ve delilleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1310)

2.-İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, ambulans, hasta nakil ve yoğun bakım araçlarında bulunması gereken malzemelere ve bu araçların kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1353)

3.-Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, ABD kökenli ilaç firmalarının ülkemizdeki faaliyetlerine ve gönüllü kobaylığın önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1354)

4.-Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Van depremi sonrasında yapılan tıbbi yardımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1355)

5.-Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum’un, 651 sayılı KHK sonrası TÜBİTAK’ın idari kadrolarında yapılan değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1374)

6.-Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, TÜBİTAK üst düzey yönetim kadrosuyla ilgili bazı iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/1383)

7.-Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Darıca Farâbi Devlet Hastanesinde onkoloji servisi açılıp açılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1436)

8.-Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’ya yapılan sağlık yatırımlarının yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1437)

9.-Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Demirci Devlet Hastanesi Projesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1438)