TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 77

01 Şubat 2012 Çarşamba

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/124) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2011)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, Kütahya ETİ Gümüş Anonim Şirketi Gümüş Üretim Tesislerindeki siyanür kullanımının insan sağlığı ve çevreye olan etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/125) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2011)

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, başta büyük şehirlerde olmak üzere şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/126) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2011)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.    Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Deniz Feneri e.V. soruşturması kapsamında MASAK tarafından inceleme ve soruşturma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1305)

2.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Deniz Feneri davasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1366)