TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 76

31 Ocak 2012 Salı

 

Tasarı

            1.- 2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/561) (Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2012)

 

Teklifler

            1.-Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/313) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)        

            2.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın; T.C Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/314) (İçişleri; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

            3.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 3 Milletvekilinin; Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremeyenler Hakkında Kanun,  Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Harp Okulları Kanunu ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/315) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)        

            4.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun; Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/316) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)                 

            5.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve Denizli Milletvekili İlhan Cihaner'in; 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/317) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2012)                                

            6.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; Türk Ceza Kanununda ve Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/318) (İnsan Haklarını İnceleme; Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2012)   

            7.- İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/319) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/01/2012)

 

Raporlar

1.    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı: 155) (Dağıtma tarihi: 31/01/2012) (GÜNDEME)

2.    Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156) (Dağıtma tarihi: 31/01/2012) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin yol açacağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2011)

2.    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, kamyoncu-nakliyeci esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/122) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2011)

3.    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, muz üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/123) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2011)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ankara’da yapılan bir zabıt katipliği mülakat sınavına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1308)

2.    Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta meydana gelen olayların sanıklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1378)

3.    Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, uzun tutukluluk sürelerine ve halen tutuklu olan lise ve üniversite öğrencilerin sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1456)