TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 75

30 Ocak 2012 Pazartesi

 

Tasarılar

            1.- Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasının 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı Değişikliklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/558) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)       

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik ve Enerji Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/559)            (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2012)     

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/560) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2012)

 

Teklifler

            1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/308) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/01/2012)                        

            2.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın; Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Dair Kanun Teklifi (2/309) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)                    

            3.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/310) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2012)                       

            4.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile 7 Milletvekilinin; Kozan Adıyla Yeni Bir İl Kurulmasına ve Kozan İline Beş İlçe Bağlanmasına Dair Kanun Teklifi (2/311) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)                              

            5.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve 5 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/312) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2012)

                                              

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bazı kamu kuruluşlarının Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden olan alacaklarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2012)

2.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, rehber öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

3.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008 yılında yapmış olduğu araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

4.-      Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Doğu Anadolu Bölgesindeki illerde doğalgaz kullanılamamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

5.-      Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, sel felaketinden zarar gören arı yetiştiricilerine yapılan yardımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

6.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, öğretmen atamalarına ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

7.-      Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Erzurum H Tipi Cezaevindeki hükümlülerin durumlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

8.-      Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaeviyle ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

9.-      Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, tutuklu ve hükümlülerin kelepçeli olarak muayene edilmesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

10.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün içme suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

11.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, limon ve turunç üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/935) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

12.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yer fıstığı üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

13.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, arpa üretimi ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

14.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üzüm üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

15.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tütün üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

16.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, karpuz üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/940) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

17.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şeker pancarı üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

18.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, incir üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

19.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şeftali üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/943) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

20.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elma üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/944) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

21.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bal üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

22.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, susam üretimi ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

23.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tatlı su balıkçılığının desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/947) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

24.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağ alanlarının genişletilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

25.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, soya üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

26.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkından yararlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/950) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

27.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ayçiçeği üretimi ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/951) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

28.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, intiharların artışına ve önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/952) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

29.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, patates  üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/953) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

30.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gübre üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/954) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

31.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık güvencesi olmayan kişilere yaptırılan gelir testinin süresine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/955) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

32.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, pamuk üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

33.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, FATİH Projesi kapsamındaki akıllı tahta uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

34.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, nohut üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

35.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

36.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mercimek üretimi ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

37.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meyve veren mandalina ağacı sayısına  ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

38.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, limon üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/962) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

39.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kuru soğan üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

40.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kuru fasulye üretimi ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/964) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

41.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kayısı ve zerdali üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

42.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kavun üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

43.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, portakal ve mandalina üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

44.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meyve veren portakal ağacı sayısına ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/968) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

45.-  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, sel felaketinden zarar gören narenciye üreticilerine yapılan yardımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

46.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik şebekesi yenilenmesine ve içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/970) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

47.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat Merkeze bağlı bir köyde kamulaştırma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

48.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yerköy İnandık Sulama Barajı yapımı çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

49.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yenice Barajının yapım çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

50.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Oğulcuk Barajının yapım çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

51.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Musabeyli Barajının tamamlanmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

52.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Sarıkaya’daki Hasbek Barajı yapım çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

53.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıkta görev yapan ve 2012 yılında atama yapılması planlanan orman mühendisi sayısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

54.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Akdağmadeni’nde yapılması planlanan Bahçecik barajına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

55.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, kamu kurum ve kuruluşlarına KPSS puanı ile yapılan personel alımlarında organik tarım mantarcılık ve tarımsal sulama yönetimi bölümlerine kadro açılmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

56.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, il müdürü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

57.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir köyün elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/981) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

 

 

 Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir askerin ölümü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3041) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

2.-Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bursa’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3042) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2012)

3.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3043) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

4.-Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Turgutlu’da meydana gelen bir olayla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3044) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

5.-Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tuğla ve kiremit üreticilerinin kullandığı toz kömürün temininde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3045) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

6.-Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, haklarında dava açılan mahkemeleri devam eden ve cezaevinde tutuklu bulunan emekli ve muvazzaf askerlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3046) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

7.-Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Başbakanlık Müsteşarına mali haklar kapsamında fiilen yapılan aylık brüt ödemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3047) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

8.-Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, TOKİ’nin Trabzon Zağnos Vadisi Projeleri için yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3048) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

9.-Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, TRT kanallarındaki müzik programları ve bu programlara ödenen ücretlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3049) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2012)

10.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, TRT’de program yapan kişiler ile bu kişiler ve şirketlerine yapılan ödemelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3050) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2012)

11.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Ergene Nehri etrafındaki fabrikaların denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3051) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2012)

12.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Çeşme’deki balık çiftliklerine ve bunların çevreye verdiği zararlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3052) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2012)

13.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’da yapılan ve yapılacak projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3053) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

14.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’da yaşanan hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3054) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

15.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli ili genelinde ve Kartepe’de fabrikaların sebep olduğu hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3055) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

16.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Marmara Bölgesinde meydana gelebilecek elektrik kesintileri için yedek kapasite ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3056) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2012)

17.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’da yapılan ve yapılacak projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3057) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

18.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, SEDAŞ’ın sebep olduğu bazı sıkıntılara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3058) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

19.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir genel müdür hakkındaki iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3059) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

20.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir milli kayakçının antrenman yaparken hayatını kaybettiği tesisin eksikliklerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/3060) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2012)

21.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan’ın öğrenci yurdu ihtiyacına ilşikin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/3061) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

22.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’da yapılan ve yapılacak projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/3062) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

23.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’da yapılan ve yapılacak projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3063) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

24.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, çevresel amaçlı tarımsal arazilerin korunması projesine ve Hatay’ın bu proje kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3064) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

25.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş Merkez ve ilçelerindeki kanalizasyon sisteminin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3065) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2012)

26.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş Merkez, ilçe ve köylerindeki aydınlatma araçlarının tamir ve bakımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3066) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2012)

27.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Toroslar Hükümet Konağı Projesi’ne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3067) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

28.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depreminde görev yapan ve deprem bölgesinde çalışan görevlilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3068) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

29.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, belediye ve il özel idarelerinde çalışan işçilerin diğer kamu kurumlarına geçişlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3069) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

30.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, İdil’deki YİBO’nun yatakhanesinin kapatılmasıyla ortaya çıkan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3070) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

31.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’deki Katı Atık Düzenli Depolama Sahası ve Atık Su Arıtma Tesisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3071) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

32.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Kayalıdere Urartu Kalesi ören yerinin turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3072) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2012)

33.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’da yapılan ve yapılacak projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3073) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

34.- Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, iller bazında işsizlik verileri ve istihdam durumuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3074) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2012)

35.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depreminde görev yapan ve deprem bölgesinde çalışan kamu görevlilerinin mağduriyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3075) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

36.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3076) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2012)

37.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3077) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2012)

38.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3078) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

39.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’da yapılan ve yapılacak olan projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3079) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

40.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, İdil’deki YİBO’nun yatakhanesinin kapatılmasıyla ortaya çıkan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3080) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

41.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3081) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

42.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karaisalı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3082) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

43.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Feke’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3083) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

44.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ceyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3084) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

45.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3085) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

46.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Aladağ’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3086) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

47.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3087) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

48.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Saimbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3088) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

49.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Pozantı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3089) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

50.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yumurtalık’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3090) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

51.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Çukurova’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3091) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

52.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Sarıçam’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3092) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

53.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yüreğir’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3093) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

54.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karataş’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3094) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

55.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İmamoğlu’nda yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3095) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi sonrasında depremzedeler için yaptırılan TOKİ konutlarının şehitler ormanının bozularak ve anıtın yıkılarak inşa edildiği iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3096) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

57.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Tarsus (Pamukluk) Depolama Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3097) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

58.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Göksu 2. Merhale Sulama Projesi’ne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3098) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

59.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin-Mut Sulama Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3099) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

60.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin Sorgun Barajı ve Sulama Projesi’ne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3100) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

61.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’da yapılan ve yapılacak olan projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3101) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

62.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Karasu Nehri ıslah çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3102) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

63.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Alparslan 2 Barajı Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3103) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

64.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan’ın hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3104) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

65.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, üniversite hastanelerinin sorunlarının çözümüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3105) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

66.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’da yapılan ve yapılacak olan projelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3106) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

67.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Ülkemizdeki doktor ve hemşire sayısı ve ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3107) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

68.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş’u çevre illere bağlayan bazı karayollarındaki bakım ve yenileme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3108) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2012)

69.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Çüngüç-Ergani yol yapım çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3109) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2012)

70.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Adıyaman-Malatya arasındaki yol yapım çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3110) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2012)

71.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da yürütülen proje yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3111) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

72.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Arpaç Köprüsü Genişletme Projesi’ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3112) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

73.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Deliçay Köprüsü Genişletme Projesi’ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3113) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

74.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, DDY Üstgeçit 2. Köprüsü Genişletme Projesi’ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3114) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

75.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Erdemli-Silifke-Taşucu Yolu Projesi’ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3115) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

76.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Erdemli Köprü Yapımı Projesi’ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3116) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

77.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Tarsus Turizm Merkez Yolu Projesi’ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3117) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

78.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’da yapılan ve yapılacak olan projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3118) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

79.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, trafik kazalarındaki artışa ve karayollarının denetimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3119) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

80.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Taytan Köprüsü Projesi’ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3120) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

81.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Batman-Silvan yolu çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3121) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

82.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Tarsus Ceza İnfaz kurumu Projesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3122) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

83.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’da yapılan ve yapılacak olan projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3123) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

84.- Hatay Milletvekili Adan Şefik Çirkin’in, İsrail’in Kırıkhan mevkiinde bulunan askeri tesislere casus amaçlı insansız hava aracı gönderdiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3124) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

85.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Doğu illerinden batı illerine yaşanan göç olgusuna ve göçün beraberinde getirdiği sorunlara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/3125) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2012)

86.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Habur Sınır Kapısından giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3126) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

87.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, sulama birliklerinin enerji bedeli üzerinden ödedikleri KDV oranlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3127) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

88.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, “Diyanet Haberler” adlı internet sitesinde yayınlanan bir yazıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3128) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

89.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Marmara Bölgesi’nde yaşanan doğal gaz ve elektrik kesintisine ve alternatif enerji dağıtım alanları ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3129) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

90.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da 2007-2012 yılları arasında açılan ve kapanan işyerlerine, kullanılan ticari kredilere, işsizlik oranına ve icra dosyası sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3130) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

91.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, İzmir’deki cemevlerinin giderlerinin il özel idaresi tarafından karşılanması kararının geri gönderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3131) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

92.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kamu ve özel sektörde özürlü çalışan sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3132) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

93.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Makedonya’daki soydaşlarımızın salgın hastalıkla mücadelesine ve yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3133) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

94.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Yenimahalle TOKİ 2. Etapta yaşanan ısınma sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3134) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

95.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, cemaat ve azınlık vakıflarına ait taşınmazların iadesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3135) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

96.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, basın sektöründe çalışanların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3136) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

97.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Osmangazi’deki Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3137) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

98.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, rektör atamalarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3138) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

99.- Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın, bölücü faaliyetlere yönelik eylem planı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3139) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

100.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, TRT Radyo 3’ün yayın politikasındaki değişikliğe ve yayından kaldırılan programlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3140) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

101.-           İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, TRT’nin İstanbul ve Diyarbakır’daki birimlerinde çalışan ve ihtiyaç duyulan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3141) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

102.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3142) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

103.-           Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Trakya Bölgesi’nde depreme karşı güçlendirme çalışması yapılan kamu binalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/3143) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

104.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/3144) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

105.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/3145) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

106.-           Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, yurt dışındaki Türk uyruklu vatandaşların din hanesinde yaptıkları değişikliklere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/3146) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

107.-           Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Almanya’da saldırıya uğrayan Türk vatantaşlarına hukuki yardım yapılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/3147) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

108.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, el konulan dijital verilerin iade edilmediği yada bir kopyasının sanıklara ve avukatlarına verilmediği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3148) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

109.-           Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu ve hükümlü kadınların taciz edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3149) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

110.-           Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlülerin sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3150) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

111.-           Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Cumhuriyet tarihi boyunca toplatılan kitap ve diğer yayınlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3151) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

112.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3152) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

113.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2010-2011 yıllarında mahkemelere gelen ve karar bağlanan dosyalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3153) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

114.-           Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, icra dairelerine ve işlemde bulunan dosyalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3154) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

115.-           Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısına ve kadın mahkumların sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3155) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2012)

116.-           Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Trakya Bölgesi’nde özürlülere yönelik mesleki rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3156) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

117.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3157) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

118.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yüreğir’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3158) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

119.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karaisalı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3159) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

120.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Saimbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3160) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

121.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yumurtalık’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3161) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

122.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Pozantı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3162) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

123.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Sarıçam’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3163) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

124.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karataş’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3164) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

125.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İmamoğlu’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3165) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

126.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3166) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

127.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Aladağ’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3167) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

128.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ceyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3168) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

129.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3169) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

130.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3170) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

131.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Feke’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3171) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

132.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Çukurova’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3172) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

133.-           Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Avrupa ülkelerindeki bazı Türk ailelerinin çocuklarının çeşitli sebeplerle ailelerinden alındığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3173) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

134.-           İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, kadın haklarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3174) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

135.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3175) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

136.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3176) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

137.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ceyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3177) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

138.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Aladağ’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3178) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

139.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3179) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

140.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Feke’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3180) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

141.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Çukurova’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3181) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

142.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yüreğir’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3182) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

143.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karaisalı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3183) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

144.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Saimbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3184) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

145.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Pozantı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3185) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

146.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yumurtalık’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3186) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

147.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Sarıçam’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3187) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

148.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karataş’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3188) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

149.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İmamoğlu’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3189) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

150.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3190) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

151.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesinin sorunlarının çözümüne ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3191) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

152.-           Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, tarım sektöründe çalışan kadınların sosyal güvenlik haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3192) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

153.-           İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, kamu sektöründe kadın personel istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3193) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

154.-           Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkez Müdürlüğü bilgisayar sistemi alt yapısının kurulumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3194) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

155.-           Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Elektrik Mühendisleri Odasına verilen para cezasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3195) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

156.-           İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, çalışanların yemek bedellerinin maaşlarıyla birlikte bankaya yatırılmasına ve kayıt dışı istihdamla mücadeleye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3196) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

157.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında şehit yakınları ve maluller için ayrılması gereken kadrolara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3197) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

158.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, emeklilerin bazı ilaç bedellerinin SGK tarafından ödenmemesiyle yaşanan mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3198) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

159.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3199) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

160.-           İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, ev işçilerinin kayıt altına alınması, sorunlarının tespiti ve çözümüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3200) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

161.-           Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, ev işçilerinin kayıt altına alınması, sorunlarının tespiti ve çözümüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3201) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

162.-           Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, ticaret siciline kayıtlı olduğu için Türk Şirketi sayılan sermayesi ve ortakları yabancı olan şirketlere taşınmaz satışına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3202) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

163.-           Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yabancılara satılan taşınmazlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3203) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

164.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3204) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

165.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3205) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

166.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, depreme karşı riskli binaların yenilenmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3206) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

167.-           Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, depremden sonra Van’ın yeniden yapılandırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3207) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

168.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Hamburg’da öldürülen din hizmetleri ve sosyal işler ataşesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3208) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

169.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3209) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

170.-           Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, dahilde işleme rejimi kapsamında gümrüksüz hammadde ve yarı mamul madde ithalatına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/3210) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

171.-           Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’nın özel ekonomi bölgesi statüsüne alınıp alınmayacağına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/3211) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

172.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/3212) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

173.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, doğal gazla ilgili altyapı çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3213) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

174.-           Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Bakanlık birimlerinde görev yapan bazı yöneticilerle ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3214) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

175.-           Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, madencilikle ilgili kurum ve kuruluşlarda maden mühendisi istihdamına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3215) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

176.-           Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ ile ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3216) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

177.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, elektrik faturalarında yer alan tüketim dışındaki bedel kalemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3217) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

178.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3218) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

179.-           Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Türkiye genelindeki spor kulüpleri ve sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/3219) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

180.-           Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, TOKİ tarafından inşa edilen bir spor tesisine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/3220) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

181.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, YURT-KUR’a başvurup kredi alamayan ve kredi borcunu ödeyemeyen öğrenci sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/3221) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

182.-           Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, okul aile birliklerinin okulların spor salonlarını kiralama yetkisinin kaldırılacağı iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/3222) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

183.-           Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ereğli’nin bazı köylerinde meydana gelen afet nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3223) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

184.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Çorlu’daki bir çiftliğin çevreye verdiği zarara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3224) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

185.-           Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Banaz’a kurulacak balık çiftliğine ve çevreye etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3225) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

186.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hayvancılıkla uğraşanların yem bitkileri destekleme paralarının ödenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3226) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

187.-           Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Sultandağı’ndaki kiraz üreticilerinin TARSİM’den aldığı desteğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3227) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

188.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, balık üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3228) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

189.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3229) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

190.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, çiftçilerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3230) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

191.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, GDO’lu ürünlerin ithaline ve kullanımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3231) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

192.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, süt ve süt ürünleri üreten gıda firmalarının denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3232) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

193.-           Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Meram Belediye Başkanı’nın yapmış olduğu bir geziye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3233) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2012)

194.-           Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir siyasi partinin ilçe başkanının bir belediyenin avukatlığını üstlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3234) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

195.-           Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Trakya Bölgesi’nde il özel idaresi tarafından yapılan karşı güçlendirme çalışmalarının ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3235) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

196.-           Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı BELSO şirketi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3236) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

197.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, belediyeye bağlı şirketlerin denetlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3237) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

198.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3238) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

199.-           İzmir Milletvekili Rıza Türmen’in, AİHM’nin nüfus cüzdanlarındaki din hanesi ile ilgili vermiş olduğu kararın uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3239) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

200.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3240) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

201.-           Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, soba zehirlenmelerine ve bu zehirlenmelere karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3241) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

202.-           Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Van’da meydana gelen deprem sonrasında depremzedelerin yaşadıkları sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3242) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

203.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3243) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

204.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da denetlenen belediyelere, görevden alınan belediye başkanlarına ve hüküm giyen belediye meclisi üyeleri ile belediye personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3244) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

205.-           Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, muhtarların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3245) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

206.-           Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, boşaltılan köylere ve Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3246) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

207.-           Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir şirketinin özelleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3247) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

208.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Yüksekokulu ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3248) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

209.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya İl Özel İdaresinde çalışan personelin başka kurumlara gönderilmesine ve yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3249) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

210.-           Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Çakırgöl Kış Sporları Turizm Merkezi Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3250) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

211.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3251) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

212.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Muratlı Kültür Merkezinin tamamlanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3252) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

213.-           Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Trakya Bölgesi’nde Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3253) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

214.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3254) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

215.-           Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, kimyagerlerin özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3255) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

216.-           Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Amasya Anadolu Kız Meslek Lisesinde 2007 yılında yaşanan bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3256) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

217.-           Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, 65 ilin il milli eğitim müdürlerinin görevden alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3257) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

218.-           Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3258) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

219.-           Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3259) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

220.-           Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, ulusal bayramların kutlanmasına yönelik mevzuat değişikliği çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3260) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

221.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İdil’de bir YİBO’nun yatakhanesinin kapatılmasıyla oluşan mağduriyete ve taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3261) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

222.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3262) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

223.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Milli Eğitim denetçileri ile İl Eğitim denetmenlerinin atanmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3263) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

224.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kandıra’daki bir kız öğrenci yurdunun yıkılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3264) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

225.-           Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin sayısı ve görevlendirilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3265) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

226.-           Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3266) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

227.-           Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, interaktif eğitim kapsamında erişim sağlanan ve yasaklanan internet sitelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3267) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

228.-           Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, okul aile birliklerinin okulların spor salonlarını kiralama yetkisinin kaldırılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3268) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

229.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Amasya’da bir lise öğretmeniyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3269) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

230.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, özel orman alanı oluşturulması için yapılan arazi tahsislerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3270) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

231.-           Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, kolluk kuvveti vazifesi yapan orman muhafaza memurlarının özlük haklarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3271) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

232.-           Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Banaz’a kurulacak balık çiftliğine ve çevreye etkilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3272) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

233.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3273) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

234.-           Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Hamzabey Barajı Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3274) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

235.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, merkezi hastane randevu sistemine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3275) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

236.-           Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, tıbbi sekreterlik mezunlarının atamalarındaki yetersizliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3276) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

237.-           Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, veremle savaşta yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3277) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

238.-           Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, İstanbul-Samsun yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3278) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

239.-           Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar-Dinar Çölovası bölünmüş yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3279) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

240.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3280) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

241.-           İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, İstanbul bağlantılı bazı demiryolu hatlarının geçici olarak kapatılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3281) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

242.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Derince Limanı ile TEM otoyolu arasındaki bağlantı yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3281) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

243.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/3282) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

244.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3283) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

245.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3284) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

246.-           Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, kışlalarında intihar eden erlerle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3286) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2012)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, tutukluluk sürelerinin kısaltılması çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1203)

2.    Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta meydana gelen olayların sanıklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1204)

3.    Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta meydana gelen olayların sanıklarından birinin yurt dışında yakalandığı ve serbest bırakıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1205)

4.    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, MİT görevlisi olan bir tutuklunun ölümüne ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1207)

5.    Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, İmralı F Tipi Kapalı Cezaevindeki şartlara ve Ada’da yapıldığı iddia edilen görüşmelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1208)

6.    Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, tutuklu bulunan bir milletvekilinin kelepçeli olarak mahkemeye sevk edilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1307)

7.    Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Ergenekon davasında tutuklu bir kişiye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1309)

8.    İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, şike soruşturmasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1311)

9.    Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, uluslararası antlaşmaların TBMM’nin onayına geç sunulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2096)  

10.    Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, gümrük muayene memurlarının özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2097)  

11.    İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Van-Erciş Şeker Fabrikasında mevsimlik işçi olarak çalışanların daimi kadroya geçirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2098)  

12.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı, ilçe ve köylerinde yaşanan yol ve elektrik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2106)  

13.    Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, bazı kadroların maaş durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2108)  

14.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Üniversitesinin öğretim üyesi ve yurt ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2110)  

15.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki taşımalı eğitim sistemine ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2111)  

16.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki okulların ilk yardım seti ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2112)  

17.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki okulların kitap ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2113)  

18.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki eğitim kurumlarının araç, gereç, personel ve öğretmen ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2114)  

19.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üstün zekalı çocukların eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2115)  

20.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da karla mücadele çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2121)  

21.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta karla mücadele çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2122)  

22.    Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Sayıştay tarafından genel uygunluk bildirimi verilmeyen bazı hesaplara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2123)  

23.    Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, programcı ve çözümleyici unvanıyla görev yapanların sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2127)  

24.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki belediyelere karla mücadele çalışmaları için ödenek verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2130)  

25.    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Emniyet birimlerinin güvenlik ve istihbarata ilişkin bilgileri yurt dışına ihbar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2132)  

26.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Suriye’de Türk istihbaratçılarının yakalandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2133)  

27.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye’nin Libyalı ve Suriyeli muhaliflere yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2134)  

28.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit yakınları ve gazilerin yararlandığı haklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2135)  

29.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli’deki camilerin minber ve minarelerindeki Türk Bayrağının indirildiği iddialarına ve Cuma Hutbelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2136)  

30.    İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, şoför esnafının sorunlarının giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2137)  

31.    Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, THY’nin bazı yöneticilerinin bir internet sitesinde yer alan ifadelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2138)  

32.    Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, komşu ülkelerle olan ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2139)  

33.    Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’te SYDV tarafından dağıtılan kömürün kalitesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2140)  

34.    Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, son beş yılda özel kalem müdürü ve basın müşaviri kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2142)  

35.    Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Dilovasında yer alan limanın büyütülmesiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2144)  

36.    Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yasayı kabul eden Fransa’ya karşı uygulanacak yaptırımlara ve bu ülke ile olan ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2146)  

37.    Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, TRT’nin reyting ölçüm ihalesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/2149)  

38.    Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bir televizyon kanalındaki KCK operasyonlarıyla ilgili açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/2150)  

39.    Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/2153)  

40.    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2155)  

41.    Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, Merkez Bankası’nın döviz satım ihalelerine ve yürütülen ekonomi politikasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2156)  

42.    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, vekil imamlara kadro verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2157)  

43.    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2162)  

44.    Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, fuhuşa zorlanan kadınların durumuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2174)  

45.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit ve gazi yakınlarından ikinci bir kişinin daha kamu kurumlarında sınavsız olarak istihdam edilmesi çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2175)  

46.    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadın konukevlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2176)  

47.    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yurt dışında yaşayan Türk ailelerinin sorunlarıyla ilgili yapılan bir araştırmaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2177)  

48.    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2178)  

49.    Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2179)  

50.    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, kadına yönelik şiddet sorununun çözümüne ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2180)  

51.    İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının özel araçlarının Türkiye’de bulunma süresinin uzatılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2181)  

52.    İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Tuzla’da bulunan tersanelerdeki istihdam kaybına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2182)  

53.    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2183)  

54.    Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, özel sağlık kuruluşundan sağlık hizmeti satın alma sözleşmesine uyulmadığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2184)  

55.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kayıt dışı istihdam sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2185)  

56.    Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, SGK’nın Kadıköy’deki arazisinin bir vakıfa satıldığı iddialarına ve taşınmazlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2186)  

57.    Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün, Suriye’deki olayların Hatay ve çevre illere etkisine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2199)  

58.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2200)  

59.    Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli’nin, Meriç ve Arda nehrine paralel olarak açılması planlanan kanala ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2201)  

60.    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Fransa Parlamentosunda sözde Ermeni soykırımı yasasıyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2202)  

61.    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, tarım alanlarının aktif olarak kullanılması ve tarım ürünlerinin arttırılması yönündeki çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2212)  

62.    İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, balıkçılık sektörünün sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2213)  

63.    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2214)  

64.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, canlı hayvan ithalatında deli dana hastalığına karşı alınan önlemlere ve bazı iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2215)  

65.    Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Bursa’nın gelişmemiş ilçelerinin kırsal kalkınma programından yararlandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2216)  

66.    Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, 2002-2011 yılları arasındaki ayçiçeği ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2217)  

67.    Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, 2002-2011 yılları arasındaki buğday üretimi ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2218)  

68.    Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, 2002-2011 yılları arasındaki yem bitkisi ve hazır yem ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2219)  

69.    Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, 2002-2011 yılları arasındaki kırmızı et üretimi, canlı hayvan ithali ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2220)  

70.    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, gümrüklerde görevli personelin sorunlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2221)  

71.    Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’de yapılan bir operasyonda hayatını kaybeden teröristlerin cenazelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2223)  

72.    Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’deki bir köyün bağlanacağı ilçenin belirlenmesi için yapılan referandumun sonucuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2225)  

73.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir üst geçit yapım ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2227)  

74.    Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Çankırı’da bir milli atletin heykelinin kaldırılmasıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2228)  

75.    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıldönümü kapsamında yapılan seğmen alayı yürüyüşünün iptal edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2230)  

76.    Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, polis memurlarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2231)  

77.    Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının 2009’dan itibaren yaptıkları yurt dışı gezilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2232)  

78.    Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, son beş yılda özel kalem müdürü ve basın müşaviri kadrolarına yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2233)  

79.    Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, ses dinleme kaydı yapan araçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2234)  

80.    Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Derince belediyesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2235)  

81.    Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, greve katılan kamu çalışanlarını tespit için polis aracılığı ile kurum amirlerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2236)  

82.    Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars-Digor’da bir köyün köprü ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2237)  

83.    Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’daki gaz kokusunun nedeninin araştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2238)  

84.    Bursa Milletvekili Ayhan Erdemir’in, Batman-Sason’da bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2239)  

85.    Bursa Milletvekili Ayhan Erdemir’in, e-kimlik kartlarında din hanesi bölümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2240)  

86.    Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, ilkokul mezunlarının sürücü belgesi alamamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2241)  

87.    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2244)  

88.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, istihdam oranı ile birlikte işsizlik oranındaki düşüşünde sebebine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2245)  

89.    Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Tekirdağ’ın kamu yatırımlarında iller arasındaki sıralamasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2246)  

90.    Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’ün sosyo-ekonomik sorunlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2247)  

91.    Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, TÜİK’in yaptığı 2010 Yılı Kazanç Anketine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2248)  

92.    Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, TÜİK’in açıkladığı 2010 Yılı Gelir Dağılımı Araştırmasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2249)  

93.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tüzel kişiliği sona erdirilen belde belediyelerinin borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2256)  

94.    Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, kaçak akaryakıt satışının önlenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2258)  

95.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2259)  

96.    Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, muhasebe ve milli emlak denetmenlerinin özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2260)  

97.    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kamu görevlilerinin kusurlarından dolayı ödenen tazminat miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2261)  

98.    Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri merkez, ilçe ve belde belediyeleri ve il özel idaresine genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2263)  

99.    Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, son beş yılda özel kalem müdürü ve basın müşaviri kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2264)  

100.Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, engelli öğrenciler için verilen kaynaştırma eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2265)  

101.Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin özür grubu atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2266)  

102.Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, iller arası yönetici atama sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2267)  

103.Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sağlık ve can güvenliği özrünün özür grubu atamalarına dahil edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2268)  

104.Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Taşvanlı’daki okulların ısıtma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2269)  

105.Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2270)  

106.Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına katılan ve dil barajını aşamadığı için mağdur olan öğretim üyelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2271)  

107. İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Sultangazi’nin yeni okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2272)  

108.İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, okullardaki kadrolu hizmetli istihdamına ve temizlik maddesi ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2273)  

109.Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Aydın İl Milli Eğitim Müdürüyle ilgili basında çıkan bir habere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2274)  

110.Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, okullarda yardımcı ders kitapları kullanılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2275)  

111.Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, okulların temizlik ihtiyacının hizmet satın alma yoluyla karşılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2276)  

112.Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, öğrenci kayıt ve kabullerinde bağış aldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan okul müdürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2277)  

113.Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu Çal dağında nikel madeni arama çalışmalarına ve bölgeye verilen zarara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2278)  

114.Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Kepsut Sulama Birliğinin TEDAŞ’a olan borcu nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2279)  

115.Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2280)  

116.Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elazığ havaalanının yeterliliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2290)  

117.Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Kömürhan ve Gülüşkür köprülerinin güçlendirme ve yenileme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2291)  

118.İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, konteyner taşımacılığının sorunlarının giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2292)  

119.İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, ikinci el yat ve tekne ithaline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2293)  

120.Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, D4 taşımacılık belgesi alacak araçlardaki yaş sınırı nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2294)  

121.Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Balıkesir karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2295)  

122.Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2296)  

123.Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, TCDD’de çalışan geçici işçilerine kadro verilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2297)  

124.Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Karacabey-Manyas karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2298)  

125.Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, İDO işletmesinin Yenikapı-Güzelyalı (Mudanya) deniz otobüsü seferlerine bağlı kara otobüsü projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2299)  

126.Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, finansal kiralama firmaları kanalıyla araç alanların sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2300)  

127.Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, gazi ve şehit yakınlarının askeri sosyal tesislerden yararlanamamasına ve özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2301)  

128.Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yargı yolu açık olarak TSK’dan ilişiği kesilenlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2302)  

129.Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/2303)  

130.İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/2304)  

131.İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2306)  

132.Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, İncirlik üssüne yerleştirilmesi planlanan insansız hava araçlarına ve yerli insansız hava aracı üretimi çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2307)  

133.İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, korsan taksiciliğin önlenmesi ve taksici esnafının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2308)  

134.Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/2309)  

135.Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’deki kadın konukevlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2311)  

136.Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2315)  

137.Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da yaşanan trafik sorununa ve toplu taşıma saatlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2316)  

138.Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, kaçak akaryakıt satışına ve buna karşı alınacak önlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2319)  

139.İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Demirci ve Simav’da meydana gelen depremlerde zarar gören okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2320)