TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 74

27 Ocak 2012 Cuma

 

 

Raporlar

            1.- Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/357) (S. Sayısı: 153) (Dağıtma tarihi: 27/01/2012) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İskan ve İnşaat Bakanlığı Arasında Yapı Malzemeleri Alanında Mutabakat Zaptı ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/452) (S. Sayısı: 154) (Dağıtma tarihi: 27/01/2012) (GÜNDEME)

 

Gensoru Önergesi

1.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 59 Milletvekilinin; görev ve sorumluluğunun gereklerini yerine getirmediği ve yargı bağımsızlığının korunmasında gerekli çabayı göstermediği iddiasıyla Adalet Bakanı Sadullah Ergin hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/7) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 25/01/2012) (Dağıtma Tarihi: 27/01/2012)