TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 73

26 Ocak 2012 Perşembe

 

Teklifler

            1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/302) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/01/2012)

            2.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın; 13/06/1952 Tarihli ve 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/303) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)        

            3.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın; Devlet Memurları ve İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/304) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile  Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

            4.- Rize Milletvekili Hayati Yazıcı ve 2 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/305) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor     Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2012)

            5.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Kayseri Milletvekili Sadık Yakut ile 5 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/306) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2012)           

            6.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/307) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2012)                                       

 

Raporlar

1.    Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesine İlave Edilen Anlaşmazlıkların Çözümü Hakkında EK-G'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/468) (S. Sayısı: 151) (Dağıtma tarihi: 26/01/2012) (GÜNDEME)

2.    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/500) (S. Sayısı: 152)      (Dağıtma tarihi: 26/01/2012) (GÜNDEME)

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 27 Milletvekilinin, doktorların ve diğer sağlık personelinin güvenlik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/118) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2011)

2.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 22 Milletvekilinin, ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının ve özellikle Küçükçekmece Gölü’ndeki kirliliğin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/119) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2011)

3.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Sivas’ta meydana gelen elektrik kesintilerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/120) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2011)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

3.    Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elazığ’da bölge adliye mahkemesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1041)

4.    Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, AİHM’nin TCK’nın 301. maddesi ile ilgili vermiş olduğu kararlara ve bu kararların iç hukuka yansımalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1043)

5.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, hükümlülerin Türkçe dışında bir dilde telefon görüşmesi yapmaları ile ilgili sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1045)

6.    İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklularla ilgili istatistiki verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1168)

7.    İstanbul Milletvekili Ercan Cengiz’in, İstanbul’un tarihi ve doğal siluetini bozan binalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1194)

8.    Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, HSYK’nın üye yapısının değişmesinden sonra görev yeri değişen hâkim ve savcılara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1206)

9.                  Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, ruh sağlığı hizmetlerine ve intihar olaylarının önlenmesi çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1277)

10.              Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Van depremi sonrası çadır kentlerde yaşayan vatandaşların sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1279)