TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 72

25 Ocak 2012 Çarşamba

 

Tasarı

       1.- Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/557) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2012)

             

Meclis Araştırması Önergeleri

       1.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 21 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2011)

2.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken  ve 21 Milletvekilinin, Bingöl-Karlıova’da bir köy korucusunun öldürülmesi sonucu meydana gelen şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/116) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2011)

3.- Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli ve 27 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/117) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2011)