TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 71

24 Ocak 2012 Salı

 

Tezkere 

            1.- Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Gereği, Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin  10/2/2009  Tarihli ve  934 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve 2/2/2010 ve 7/2/2011 Tarihli 956 ve 984 Sayılı Kararları ile Birer Yıl Uzatılan İzin  Süresinin Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca 10/2/2012 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/732) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2012)

 

Rapor

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin; 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/279) (S. Sayısı: 150) (Dağıtma tarihi: 24/01/2012) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Başkent Doğal Gaz Dağıtım AŞ tarafından sözleşmesi yapılan bir sistemin öngörülen tarihte bitirilmemesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

2.-      İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, amatör lig futbol müsabakalarında alınan sağlık önlemlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

3.-      İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Çatalca’da görülen hayvan ölümlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

4.-      Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Nevşehir’de don nedeniyle zarar eden patates üreticilerinin mağduriyetine ve alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

 

 Yazılı Soru Önergeleri

1.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, eski bir MİT görevlisinin bazı banka hesaplarıyla ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2956) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

2.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı’nın MİT’e devredileceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2957) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

3.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalan ve geçici personel olarak kamu kurumlarında istihdam edilen işçilerin sözleşmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2958) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

4.-Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, bir milletvekilinin yapmış olduğu açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2959) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

5.-İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Van’daki spor tesislerine ve stadyum ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2960) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

6.-Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, tutuklu ve hükümlü gazetecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2961) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

7.-Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, evde bakımı yapılan özürlü, yaşlı ve hastalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2962) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

8.-Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Ergenekon Davası sanıklarından yurt dışında bulunan bir kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2963) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

9.-Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, eski bir Genelkurmay Başkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2964) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

10.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, BDDK’da boşalan üyeliğe atama yapılmamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2965) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

11.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, kredi kartı kullanımına ve kredi kartları sahipleri ile bankalar arasında imzalanan sözleşmelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2966) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

12.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, TÜRSAB A sınıfı işletme belgesi giderlerinin KOSGEB hibesi kapsamına dahil olmamasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/2967) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

13.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, bankalar, kredi kartı ücretleri veya aidatları sebepleriyle tüketici sorunları hakem heyetlerine yapılan başvurulara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/2968) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

14.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, sendikalar ve toplu sözleşmeyi düzenleyen mevzuatın uluslararası normlara uygun hale getirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2969) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

15.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2970) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

16.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, çöp toplayıcılarının sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2971) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

17.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, asgari ücretin saptanmasına ve yapılan zam oranlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2972) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

18.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Ermenistan’la olan ilişkilere ve alınan yaptırım kararına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2973) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

19.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, sözde Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ülkelere uygulanan yaptırımlara ve bunların sonuçlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2974) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

20.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik tarifesi ile ilgili bir düzenlemeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2975) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik enerjisi üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2976) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

22.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde kaçak elektrik kullanımına ve alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2977) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

23.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, koklaşabilir taş kömürü ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2978) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

24.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, elektrik faturalarına yansıtılan çeşitli bedellere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2979) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

25.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, taş kömürü ve yan mamul kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2980) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

26.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yasadışı yollarla getirilen kırmızı etin zararlarına ve ülkemize girişinin önlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2981) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

27.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’ndeki bazı yöneticilerin araştırmacı kadrolarına atanmasına ve mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2982) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

28.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Hayvan Islahı Kanunu’nun yürürlükten kaldırılmasının yol açacağı sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2983) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

29.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, hayvancılık politikasına ve hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2984) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

30.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, hayvancılık sektöründe yerli üretimin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2985) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

31.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, TMO’nun piyasaya fındık sürme kararının üreticileri mağdur edeceği iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2986) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

32.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, hayvan üreticilerinin sorunlarına ve alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2987) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

33.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, TMO’nun açıkladığı fındık fiyatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2988) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

34.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında ödenen tazminatlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2989) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

35.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir ve ülke genelindeki okulların elektrik ve su borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2990) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

36.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mülga Dernekler Kanunu gereğince dernek faaliyetlerinde kullanılan gayrimenkul ve işletmelerin durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2991) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

37.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu’da faaliyet gösteren bir madencilik şirketi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2992) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

38.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Emniyet Genel Müdürlüğündeki araç sayısına ve bu araçların akaryakıt ihtiyacının karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2993) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

39.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, ağır kış şartları nedeniyle Ankara’da yaşanan sıkıntılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2994) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

40.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Acırlı Beldesi’nin Midyat Belediyesine bağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2995) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

41.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın faaliyetlerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2996) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

42.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Batı Karadeniz Kalkınma Projesine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2997) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

43.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Gebze-Eskihisar köyündeki sit alanının ticari amaçla tahrip edildiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2998) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

44.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin Kalesi’nin turizme açılıp açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2999) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

45.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin DARA kenti ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3000) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

46.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır İçkale Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3001) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

47.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şanlıurfa-Halepli Bahçe çevresindeki çarpık yapılaşmanın ortadan kaldırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3002) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

48.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıktaki şube müdürü ve bilgi işlem merkezi müdürlerinin mağdur edildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3003) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

49.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, akademik personelin özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3004) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

50.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nde araştırmacı kadrolarına atanan bazı yöneticilerin mağduriyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3005) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

51.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İDO’nun özelleştirilmesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3006) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

52.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında ödenen tazminatlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3007) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

53.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, özürlü sağlık kurulu raporlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3008) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

54.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, okullarda depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3009) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

55.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, PKK tarafından kaçırılan öğretmenlerin karşılaştığı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3010) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

56.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, okullarda şiddet olaylarının önlenmesi, uyuşturucu ile mücadele ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3011) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

57.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Antalya-Aksu’da ilköğretim öğrencileri için hazırlanan bir sınavın soru kitapçığında yer alan bazı ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3012) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

58.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, okullardaki şiddet olaylarının önlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3013) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

59.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir ve ülke genelindeki okulların elektrik ve su borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3014) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

60.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’de deprem riski taşıyan okullara ve alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3015) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

61.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okul ve kurum müdürlerinin seçiminde sözlü sınav uygulanacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3016) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

62.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3017) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

63.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3018) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

64.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3019) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

65.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Çorum-İskilip’te bir ilköğretim okulunda din kültürü öğretmenlerinin okul formatörlüğü görevine atanmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3020) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

66.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Ünlendi Barajı Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3021) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

67.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, 2002 yılından bu yana sulamaya açılan tarım arazilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3022) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

68.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Filyos Nehri Büyük Kanal Islahı Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3023) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

69.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, bir açıklaması nedeniyle TRT Genel Müdürü hakkında işlem tesis edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3024) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

70.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’da kış aylarında sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3025) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

71.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Uzakdoğu ülkelerinden ithal edilen kan şekeri ölçüm cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3026) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

72.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, doktor ve hemşirelerin nöbet sistemine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3027) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

73.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Kars-Kağızman-Karakurt karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3028) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

74.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cep telefonu abonelerinin dolandırıcılık amaçlı aramalardan kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3029) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

75.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İDO’nun özelleştirilmesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3030) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

76.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da metro inşaatlarının tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3031) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

77.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Kızılay-Çayyolu metro hattına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3032) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

78.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Zonguldak’taki liman, havalimanı ve karayollarıyla ilgili çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3033) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

79.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır ve Şanlıurfa havaalanlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3034) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

80.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır-Kulp-Muş karayolunun yenilenmesi çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3035) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

81.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Kayseri-Felahiye karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3036) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depreminde zarar gören konut veya işyeri sahiplerine yapılan karşılıksız ödemelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/3037) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

83.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, icra dairelerinde çalışan personelin özlük ve sosyal haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3038) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

84.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’de deprem riski taşıyan okullara yönelik tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3039) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

85.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, bir kayakçının ölümüne sebebiyet veren kazada gerekli tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/3040) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin doğuracağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2011)

2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, sağlık sisteminin ve sağlık personelinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/113) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2011)

3.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 21 Milletvekilinin, TSK’da yaşanan şüpheli asker ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/114) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2011)