TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 70

23 Ocak 2012 Pazartesi

 

Tasarı

            1.- Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/556) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2012)

 

Teklifler

            1.- İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 14 Milletvekilinin; 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/296) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

            2.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/297) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

            3.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/298) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

            4.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın; Üç İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/299) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2012)

            5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık  ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/300) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

            6.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/301) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2012)

 

Raporlar

                        1.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre, Doğa, Su ve Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/351) (S. Sayısı: 146) (Dağıtma tarihi: 23/01/2012) (GÜNDEME)

                        2.-Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti Federal, Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/375) (S. Sayısı: 147) (Dağıtma tarihi: 23/01/2012) (GÜNDEME)

                        3.-Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/406) (S. Sayısı: 148) (Dağıtma tarihi: 23/01/2012) (GÜNDEME)

                        4.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/433) (S. Sayısı: 149) (Dağıtma tarihi: 23/01/2012) (GÜNDEME)

                       

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, 652 sayılı KHK’de düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığının görevlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

2.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/877) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

3.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2010-2011 yıllarında kamu taşınmazlarının tahsisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

4.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

5.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnaf ve sanatkârlar arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

6.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Yeşilırmak kenarındaki taşkın koruma setlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

7.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Mehmet Akif Ersoy’un son günlerini geçirdiği evin müze olarak düzenlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

8.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

9.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engellilere hizmet veren merkezlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

10.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, boşanma sayısındaki artışa ve aile birliğinin korunması için alınan önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

11.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile değerleri, eğitim ihtiyaçları ve eğitimde müfredat konularında yapılan araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

12.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, konutlarda tüketilen elektrik bedeli üzerinden alınan vergilere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

13.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, konutlarda tüketilen su bedeli üzerinden alınan vergilere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

14.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversite mezunu polis memurlarının emeklilik sonrası özlük haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

15.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özür durumu tayini uygulamasında başvuru hakkının genişletilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

16.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2006 yılında yaptığı bazı araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

17.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’da intihar oranlarındaki artışa ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/892) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

18.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Devlet Hastanesinin yeni binasının yapımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

19.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Devlet Hastanesinde ambulans ve acil tıp teknisyeni ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

20.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, engellilerin yaşadıkları sorunlara ve engellilere yönelik projelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/895) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

21.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/896) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

22.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Kars-Ardahan arasındaki karayolunun tamamlanmasına ve asfalt çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

23.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Sarıkamış-Kars arasındaki yolun yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/898) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

24.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Kars-Iğdır arasındaki karayolunun genişletilmesine ve asfalt çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/899) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

25.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a yapılan havaalanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

26.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’da tarımın geliştirilmesine ve desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

27.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki okullara tablet bilgisayar gönderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

28.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde afet anında uygulanacak ulaşım ve iletişim stratejisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/903) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

29.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’da pancar ekiminin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

30.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, DAP destek kredilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

31.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Doğu Anadolu’daki bazı illerde doğal gaz kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/906) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

32.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Sakarya Valiliği için yapılan konuta ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

33.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/908) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

34.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel ile memurlar arasındaki ek ödeme oranlarındaki farka ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/909) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

35.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çavdarhisar’daki Aizonai Antik Kenti kazı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

36.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 4/C statüsünde çalışanların sayısına ve sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

37.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son on yılda TOKİ tarafından yapılan konut sayısı ve yaşanan sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

38.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılında sezaryan ile doğum yapanların sayısı ve illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

39.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2010-2011 yıllarında gebelik neticesinde yaşanan anne ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

40.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/915) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

41.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kartal-Cevizli’de Tekel Sigara Fabrikasına ait arsanın bir vakfa kiralanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/916) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

42.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir vakıf üniversitesine tahsis edilen araziyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

43.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara’daki doğal gaz fiyatlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/918) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

44.-  Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Bakanlıkların isim değişikliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

45.-  Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, kira ödenen kamu binalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/920) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

 

 

 Yazılı Soru Önergeleri

1.-Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, halkla ilişkiler binasında bulunan sigara içme yerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2730) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2012)

2.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözlü soru önergelerine verilen yazılı cevaplara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2731) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

3.-Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bazı bakanlıkların teşkilat yapılarında denetim birimlerinin yer almamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2732) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2012)

4.-Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun Üniversitesine rektör atanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2733) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2012)

5.-Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, muhtarların maaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2734) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2012)

6.-Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının iş bulamama sorununa ve istihdam oranına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2735) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2012)

7.-Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, AOÇ arazisi üzerine Başbakanlık kampüsü inşa edileceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2736) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2012)

8.-İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları için inşa edilen hizmet binalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2737) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/01/2012)

9.-Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Karlıova’daki termal kaynak suyu ile ilgili yapılan çalışmalara ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2738) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/01/2012)

10.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, bazı şahısların mezar yerlerinin ailelerine bildirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2739) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/01/2012)

11.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır Dicle Vadisi Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2740) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/01/2012)

12.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yargı ve emniyet teşkilatlarındaki atamalarla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2741) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

13.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara Çayı’ndaki kirliliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2742) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

14.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, Diyanet İşleri Başkanlığının öğrencilere umre turu planladığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2743) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

15.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Marmara Üniversitesindeki kampus kart uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2744) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

16.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Genelkurmay Başkanının bir röportajına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2745) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

17.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, tutukluluk sürelerine ve tutuklama kurumunun işlevselliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2746) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

18.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bir sanığın mahkumiyet kararının ölümünden sonra tebliğ edilmesine ve atanamayan öğretmenlerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2747) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

19.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Dersim ve Sason olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2748) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

20.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Van depreminin Nemrut ve Süphan dağlarına yaptığı etkiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2749) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

21.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Genelkurmay Başkanı tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2750) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

22.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Uludere’de meydana gelen olaylardan sonra bazı bakanların Devlete ait helikopter ile seyahat ettikleri iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2751) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

23.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, AOǒye ait bir araziyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2752) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

24.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Van depremi sonrasında kamu görevlilerine maddi ve manevi destek verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2753) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

25.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, TRT tarafından yapılan 1915 olayları ile ilgili mülakatları içeren ses ve görüntü kayıtlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2754) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

26.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Kilis-Öncüpınar Sınır Kapısında İran’dan geldiği iddia edilen tırlarda ele geçirilen silah ve malzemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2755) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

27.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/2756) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

28.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/2757) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

29.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/2758) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

30.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2759) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

31.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2760) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

32.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2761) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

33.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, 1 kuruşluk madeni paraya ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2762) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

34.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/2763) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

35.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/2764) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

36.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/2765) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

37.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, camilerde vaazların yerel dillerde de verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2766) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

38.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde farklı mezheplerdeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak birimlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2767) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

39.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2768) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

40.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2769) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

41.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2770) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

42.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş ve köylerinin din görevlisi açığının giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2771) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

43.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Merkez ve köylerinin din görevlisi açığının giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2772) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

44.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı ve köylerinin din görevlisi açığının giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2773) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

45.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav ve köylerinin din görevlisi açığının giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2774) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

46.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pazarlar ve köylerinin din görevlisi açığının giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2775) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane ve köylerinin din görevlisi açığının giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2776) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

48.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hisarcık ve köylerinin din görevlisi açığının giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2777) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

49.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet ve köylerinin din görevlisi açığının giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2778) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

50.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Gediz ve köylerinin din görevlisi açığının giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2779) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

51.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar ve köylerinin din görevlisi açığının giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2780) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

52.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Domaniç ve köylerinin din görevlisi açığının giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2781) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

53.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çavdarhisar ve köylerinin din görevlisi açığının giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2782) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

54.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Aslanapa ve köylerinin din görevlisi açığının giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2783) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

55.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Dağlık Karabağ’dan ülkemize zorla göç ettirilenlere yapılan yardımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2784) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

56.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesi Projesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/2785) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

57.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nin sorunlarına ve jeotermal enerji projesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/2786) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

58.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/2787) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

59.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/2788) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

60.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/2789) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

61.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki esnafın durumuna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/2790) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

62.- İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, tutuklanan emekli Genelkurmay Başkanının yargılanacağı mahkemeye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2791) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/01/2012)

63.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, 2002-2011 yılları arasındaki tutuklu ve hükümlü sayısına ve cezaevlerinin şartlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2792) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/01/2012)

64.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, ağır hasta olan tutuklu ve hükümlülere ve cezaevlerinin doluluk oranına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2793) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/01/2012)

65.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yasadışı telefon dinlemelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2794) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

66.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2795) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

67.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, bir davayla ilgili bazı bilgilerin basına sızdırıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2796) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

68.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Soma Adalet Binası Projesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2797) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

69.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli Ceza İnfaz Kurumu Projesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2798) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

70.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2799) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

71.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2800) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

72.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2801) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

73.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2802) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

74.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, avukatlık yaparken hakim ve savcı adaylığı mülakat sınavını kazananlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2803) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

75.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, İzmir’deki bir huzurevine yapılan satın alma işlemleri ile ilgili bazı iddialara ve sosyal hizmet kuruluşlarının teftişine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2804) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

76.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, kamu kurum ve kuruluşlarının özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2805) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

77.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, özürlülerin istihdamına ve korumalı işyerlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2806) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

78.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, özürlülerin sosyal ve kültürel her türlü yapılara erişimine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2807) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

79.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2808) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

80.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2809) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

81.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2810) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

82.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, eczanelerin ve vatandaşların kamu kurum iskontosu uygulamasından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2811) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

83.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, taşeron işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2812) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

84.- Bartın Milletvekili Muhammed Rıza Yalçınkaya’nın, iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2813) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

85.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2814) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

86.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2815) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

87.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, kamu görevlilerinin toplu görüşme ve toplu iş sözleşmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2816) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

88.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, geçici olarak bir belediye sınırları içerisinde ikâmet edenler içinde genel bütçeden pay ayrılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2817) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

89.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2818) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

90.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2819) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

91.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2820) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

92.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2821) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

93.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Ankara’da hava kirliliğini önlemek için alınacak tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2822) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

94.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Didim açıklarında bulunan Eşek ve Bulamaç adalarının resmi statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2823) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

95.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Metsamor Nükleer Santraline ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2824) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

96.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2825) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

97.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2826) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

98.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/2827) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

99.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binaların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/2828) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

100.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/2829) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

101.-           Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, tuğla ve kiremit üreticilerinin sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2830) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2012)

102.-           Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Bingöl-Karlıova-Hacılar Köyü jeotermal su kaynaklarının kullanım hakkının devredilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2831) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

103.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Atatürk, Keban ve Karakaya Barajlarının son 15 yıldaki yıllık ve aylık enerji üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2832) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

104.-           Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, enerji tasarruflu ampullerin çevreye ve insan sağlığına zararlı olduğu iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2833) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

105.-           Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Gürgüre Su Kaynağı ile ilgili projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2834) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

106.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2835) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

107.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2836) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

108.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2837) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

109.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Akkuyu Nükleer Santralinde alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2838) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

110.-           Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir ve ilçelerine doğal gaz arzı sağlanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2839) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

111.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, zirai ilaç kullanımının kanser vakalarında artışa sebep olduğu iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2840) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

112.-           Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, narenciye üretimine ve üreticilerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2841) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

113.-           Muş Milletvekili Demir Çelik’in, şeker pancarı üretimindeki kota uygulamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2842) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

114.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, hayvancılık için verilen desteğe ve bu desteğin ülke geneline yayılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2843) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

115.-           Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Melekli ve Karakoyunlu’da 2011 yılında meydana gelen dolu yağışı nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2844) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

116.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarımda üretimin artırılması ve çiftçinin desteklenmesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2845) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

117.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, canlı hayvan sayısındaki azalmaya ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2846) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

118.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kümes hayvanı sayısındaki azalmaya ve kümes hayvancılığının desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2847) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

119.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, süt endüstrisi kurulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2848) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

120.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2849) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

121.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2850) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

122.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, süt üretimine ve süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2851) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

123.-           Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, pamuk üretimine, ithalatı ve tarımsal desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2852) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

124.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2853) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

125.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, kooperatif kurulmasında ve işletilmesinde bürokratik işlemlerin azaltılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2854) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

126.-           Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Van depremi sonrasında Bitlis-Adilcevaz’da yaşanan mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2855) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

127.-           Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, arıcılığın ve bal üretiminin artırılması ve geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2856) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

128.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, 2008-2012 yılları arasında çiftçilere ödenmesi planlanan ve ödemesi gerçekleşen destekleme miktarlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2857) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

129.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki çiftçilere destekleme primlerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2858) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

130.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, ithalatına izin verilen GDO’lu ürünlere ve gıda güvenliğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2859) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

131.-           Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş’taki öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/2860) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

132.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/2861) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

133.-           Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, yapımı devam eden Bursa stadına ve 2012 yılında yapılması planlanan spor komplekslerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/2862) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

134.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2863) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

135.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2864) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

136.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2865) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

137.-           Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2866) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2012)

138.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Emniyet Teşkilatındaki üniversite mezunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2867) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2012)

139.-           Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Hakkâri-Çukurca’da meydana gelen bir olayda hayatını kaybeden bir vatandaşla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2868) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/01/2012)

140.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Trabzon ve Rize nüfusuna kayıtlı vali sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2869) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/01/2012)

141.-           Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’deki bazı köylerin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2870) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

142.-           Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’deki ilçe ve köy yollarının asfalt, levha ve trafik işareti sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2871) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

143.-           Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliğinin hesaplarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2872) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

144.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı büyükşehir belediyelerinin bütçelerine ve yapılan cezai ve idari takibata ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2873) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

145.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, eski Özel Harekat Daire Başkanının ölümüyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2874) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

146.-           Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş ve ilçelerinde kış koşullarının ağır geçmesi nedeniyle yaşanan mağduriyete ve bu mağduriyetin giderilmesi için alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2875) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

147.-           Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Mutki’de savcılık tarafından ortaya çıkarılan cesetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2876) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

148.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü İkmal İnşaat Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2877) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

149.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2878) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

150.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2879) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

151.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2880) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

152.-           Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Almus’ta yolların genişletilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2881) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

153.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2882) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

154.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2883) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

155.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2884) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

156.-           Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TÜİK tarafından yapılan yetişkin eğitim ve hane halkı iş gücü araştırmalarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2885) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

157.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Bakanlık binasıın depreme karşı dayanıklılık analizine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2886) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

158.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, hayatını kaybeden bazı bestekar ve müzik icracılarının eserlerinin gelecek nesillere aktarılması çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2887) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/01/2012)

159.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Başbakanlık’tan TBMM’ye müşavir olarak atanan bir kişiyle ilgili iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2888) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

160.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da kültür turizminin desteklenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2889) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

161.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2890) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

162.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2891) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

163.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2892) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

164.-           Adana milletvekili Ali Halaman’ın, Göksu Irmağı’nın turizme açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2893) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

165.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı büyükşehir belediyelerinin bütçelerine ve yapılan cezai ve idari takibata ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2894) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

166.-           Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’a genel bütçeden ayrılan paya ve yapılan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2895) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

167.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Saruhanlı Vergi Dairesi Hizmet Binası Projesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2896) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

168.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2897) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

169.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2898) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

170.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binaların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2899) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

171.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2900) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

172.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Van depremi sonrasında eğitim-öğretimde meydana gelen bazı aksaklıklara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2901) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2012)

173.-           Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2902) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2012)

174.-           Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampüsü’nün taşınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2903) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2012)

175.-           Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da meydana gelen deprem nedeniyle farklı illere nakilleri yapılan öğrencilere ve yaşanan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2904) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/01/2012)

176.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Trabzon’da bulunan sağlık meslek liseleri ve bu liselerde öğrenim gören öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2905) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/01/2012)

177.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, son 5 yılda açılan özel eğitim kurumlarına ve özel bir eğitim kurumunun kapatılması kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2906) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

178.-           İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, sınav giriş ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2907) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

179.-           İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Van depremi sonrasında öğrencilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2908) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

180.-           Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş’taki eğitim kurumlarının bazı sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2909) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

181.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’de depremden sonra zarar gören okul binalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2910) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

182.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Kula Ortaöğretim Pansiyonu Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2911) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

183.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Celal Bayar Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2912) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

184.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2913) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

185.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2914) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

186.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2915) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

187.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2916) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

188.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2917) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

189.-           Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, askerlik süreleri ve profesyonel ordu ile ilgili çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2918) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2012)

190.-           Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, 2002-2011 yılları arasında mayından hayatını kaybeden vatandaşlara, mayın miktarına ve mayından temizlenen arazilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2919) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

191.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binaların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2920) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

192.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2921) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

193.-           Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, geleceğe dönük projelerle ilgili açıklamalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2922) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2012)

194.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Köprülü Kanyon’un Kasımlar Barajı ve HES Projesi kapsamında tutulmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2923) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

195.-           Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in, Kandıra’daki Yeşilçay Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2924) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

196.-           İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Sakarya’daki Acarlar longozundaki tahribata ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2925) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

197.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, DSİ’nin yürüttüğü Küçük Su İşleri Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2926) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

198.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Aşağı Gediz II. Merhale Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2927) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

199.-           Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki içme suyundaki arsenik oranına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2928) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

200.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2929) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

201.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2930) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

202.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2931) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

203.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2932) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

204.-           Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Yeşilırmak ve Kelkit Nehri üzerindeki HES Projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2933) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

205.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki ormanların bakımı ve yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2934) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

206.-           Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Şuhut’ta TOKİ tarafından inşa edilecek Devlet hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2935) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2012)

207.-           Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Van depremi sonrasında sağlık hizmetleri alanında yaşanan bazı aksaklıklara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2936) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2012)

208.-           İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, aile hekimliği sisteminde laboratuvar ünitelerinin kurulması ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2937) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2012)

209.-           Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’nin personel ve teçhizat eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2938) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

210.-           İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, büyükşehir belediyesine ait bir arazinin bir vakıf tarafından kullanıldıktan sonra âtıl halde bırakıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2939) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

211.-           Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Şarköy’e bağlı köy ve beldelerdeki sağlık hizmetlerindeki yeterliliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2940) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

212.-           Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, kamu özel ortaklığı modeli çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan projelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2941) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

213.-           Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Şarkılarla Sağlık-Sağlıkla İlgili Şarkılar adlı kitap ve CD albümüne ve bu çalışmaya bütçeden harcanan paraya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2942) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

214.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2943) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

215.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2944) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

216.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Dicle nehri üzerinde inşaası düşünülen Kantar Köprüsüne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2945) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/01/2012)

217.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Siirt-Pervari-Van Karayolu inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2946) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/01/2012)

218.-           İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret AŞ.’nin devrine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2947) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

219.-           Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, THY’nın dış hat uçuşlarında uygulanan film ve müzik hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2948) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

220.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Kocaköprü’deki köprü yapım projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2949) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

221.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Demirci-Salihli Yolu Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2950) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

222.-           Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Kars’a Lojistik Merkez kurulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2951) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

223.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2952) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

224.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2953) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

225.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2954) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

226.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/2955) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.                  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, 2011 Nevruz Bayramında yasa dışı slogan atma nedeniyle tutuklanan çocuklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1042)

2.                  Muş Milletvekili Demir Çelik’in, cezaevlerinde işkence ve kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1044)

3.                  Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Maltepe Çocuk Cezaevindeki tutuklu çocukların kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1169)

4.                  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İstanbul’da deprem için belirlenen toplanma ve çadır kurma alanlarında alışveriş merkezleri ve lüks siteler bulunduğu iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1728)

5.                  Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, siber suçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1905)

6.         Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yapılan kamu yatırımlarında azalma olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1906)

7.    Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’daki misafirhanelerde konaklayan depremzedelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1908)   

8.    Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, 2009-2011 yıllarında Zonguldak’ın genel bütçeden aldığı paya ve yaptığı katkıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1909)   

9.    Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, başta Zonguldak’ta olmak üzere ülke genelindeki esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1910)   

10.     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TÜBİTAK Bilim Kuruluna yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1911)   

11.     Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Van’dan deprem nedeniyle göç edenlerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1914)   

12.     Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/1921)

13.     Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, şiddete maruz kalanlara psikolojik destek hizmeti verilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1922)

14.     İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, ABD tarafından Pakistan’da yapılan operasyonda Türk vatandaşlarının da hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1923)   

15.     İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, bir iş yerinde bazı işçilerin sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1926)   

16.     Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da hava kirliliğini önlemek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1943)

17.     Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, bir belediye başkanı hakkındaki yargı kararının uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1944)   

18.     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emniyet Genel Müdürlüğünde görev yapan GİH sınıfındaki personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1947)   

19.     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Emniyet Genel Müdürlüğü internet sayfasında yer alan suç istatistiklerinin kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1948)   

20.     İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, bir gazetenin Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yaygın olarak bulundurulduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1949)   

21.     İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, İzmir-Karabağlar Polis Karakolunda bir kadına şiddet uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1950)   

22.     Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, belediyelerin cadde ve sokakları ücretli otopark olarak kullanmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1951)   

23.     Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, polislik sınavını yedekten kazanan adayların askerlik hizmetinden kaynaklanan sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1952)   

24.     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, İzmir-Karabağlar Polis Karakolunda bir kadına şiddet uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1953)   

25.     Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Manisa’daki trafik kazalarının önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1954)   

26.     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaası için yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1955)   

27.     Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, İzmir-Karabağlar Polis Karakolunda bir kadına şiddet uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1956)   

28.     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şeker Kurumu tarafından Kütahya Şeker Fabrikası AŞ’ye verilen para cezalarına ve şeker üreticilerinin mağduriyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1960)   

29.     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özelleştirme kapsamındaki KİT’lere atanan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin gelir vergilerinin kurumlarınca ödenmesi uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1961)   

30.     Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, THY’nin Eskişehir seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1962)   

31.     Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Anadolu Üniversitesinde kurulan kentsel gelişim kulübüne ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1963)   

32.     Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, rehberlik ve araştırma merkezlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1964)   

33.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, okul dışındaki kulüplerde spor yapan öğrencilerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1965)   

34.     Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, özürlü çocukların eğitim hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1966)   

35.     İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, İlköğretim Arapça Dersi Öğretim Programına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1967)   

36.     İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Çanakkale’de meydana gelen deprem sonrasında boşaltılan beş ilköğretim okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1968)   

37.     Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, Gazi Üniversitesi Polatlı Yerleşkesinin bütçesine ve eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1969)   

38.     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1974)   

39.     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Filyos Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1975)   

40.     Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki taksici ve minibüsçü esnafının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1979)   

41.     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığındaki bazı atamalara ve Müsteşarlık binasının tadilatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1980)   

42.     Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankaray ve Söğütözü metro ortak istasyonunun üzerinde bulunan demir kafes ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1983)   

43.     Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, fakir ailelere dağıtılan kömürün kalitesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1987)   

44.     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, memurların reel gelirlerinde enflasyon nedeniyle meydana gelen azalmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1988)   

45.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, dış basında yayımlanan Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili yazıya ve ABD’nin dış politikaya etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1990)   

46.     Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yasa dışı telefon ve ortam dinlemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1991)   

47.     Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, terör örgütünün şehir örgütlenmesine karşı alınan önlemlere ve yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1992)   

48.     Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki jeotermal ve mineralli su kaynaklarıyla ilgili ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1993)   

49.     Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, TRT yayınlarında siyasi partilerle ilgili haberlerin belirlenmesi ölçütüne ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/1995)   

50.     Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, TRT kanallarında çocuklara yönelik klasik müzik yayınlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/1996)   

51.     Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Diyanet İşleri Başkanlığının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde istihdam edeceği din adamlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2000)   

52.     Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, iç ve dış borca ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2002)   

53.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2004)   

54.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, faaliyetteki TMSF’ye devredilen bankalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2006)   

55.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2013)   

56.     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın bütçesine, gelirlerine ve bunların kullanımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2014)   

57.     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, İzmir-Karabağlar Polis Karakolunda bir kadına şiddet uygulanmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2015)   

58.     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet Bor İşletme Müdürlüğünde alt işverenlik uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2018)   

59.     Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elazığ’da işsizliğin önlenmesi için alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2019)   

60.     Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 4/C’li personelin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2021)   

61.     Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, SGK’lıların geriye dönük prim borçlarını ödeyebilmeleri hususunda yapılacak çalışmaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2022)   

62.     Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 4/C’li personelin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2023)   

63.     Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, taşeron işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2024)   

64.     Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, sağlık harcamalarındaki istismar ve israf ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2025)   

65.     Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, 2002-2011 yıllarında sözde Ermeni soykırımı konusunu parlamentolarının gündemlerine alan ülkelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2030)   

66.     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Fransa Parlamentosundaki sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili yasa tasarısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2031)   

67.     Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT’le bağlantılı kırk iki kişinin Suriye’de yakalandığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2032)   

68.     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Fransa Parlamentosundaki sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili yasa tasarısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2033)   

69.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2039)   

70.     Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, hastalık tehlikesi taşıyan ithal hayvanlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2040)   

71.     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, hastalık tehlikesi taşıyan ithal hayvanlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2041)   

72.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2045)   

73.     Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşlara ve bunların faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2046)   

74.     Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’nın şehirler arası ana giriş çıkış güzergâhlarına yolcu indirme ve bindirme terminalleri yapılmasıyla ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2047)   

75.     Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gökkuşağı Rekreasyon Alanı Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2048)   

76.     Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Van’daki depremden etkilenen kamu görevlilerinin sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2049)   

77.     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, İzmir-Karabağlar Polis Karakolunda bir kadına şiddet uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2050)   

78.     Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, TBMM görüşmelerinde teröristleri gerilla olarak nitelendirdiği bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2051)   

79.     Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesindeki faiz ödeme miktarına ve SGK’nın bütçesindeki değişikliğe ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2054)   

80.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2055)   

81.     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Belediyesine tahsis edilen bazı taşınmazların kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2056)   

82.     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özelleştirilmesinden bugüne Kütahya Şeker Fabrikası AŞ’nin ödediği vergi ile vergi borcu ve cezalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2057)   

83.     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yurt dışı çıkış yasağı kaldırılan mükelleflere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2058)   

84.     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vergi dairesi müdürlerinin mağduriyetlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2059)   

85.     Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık Taşra Teşkilatında görev yapan defterdarlık uzmanlarının maaşlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2060)   

86.     Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatlarında çalışanlar arasındaki ücret farklılığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2061)   

87.     Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatlarında çalışan uzmanlar arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2062)   

88.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2063)   

89.     Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Devlet okullarında bedelsiz yemek hizmeti verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2064)   

90.     Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’teki bazı eğitim kurumlarındaki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2065)   

91.     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Okul Hayattır (Okulda Hayat Var) Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2066)   

92.     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2067)   

93.     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özür grubu atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2068)   

94.     Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yükseköğretim kurumlarında kılık kıyafet kurallarına aykırı hareket eden öğrenciler hakkında tutanak tutan akademisyenlerle ilgili  soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2069)   

95.     İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, 1999’da Düzce’de meydana gelen depremde hasar gören okul binaları ile ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2070)   

96.     İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Kartal’daki bir ilköğretim okulu binasındaki güçlendirme çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2071)   

97.     Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa ve çevresindeki okullarda olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2072)   

98.     Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik 100 Temel Eser uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2074)   

99.     İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, okul aile birliklerine aktarılması gereken bir kaynak ile İstanbul Bahçelievler İlçe Müdürlüğüne makam aracı alındığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2075)   

100. İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, okul içi beden eğitimi, spor ve izcilik faaliyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2076)   

101. İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, TSK’nın kimyasal biyolojik nükleer korumalı kıyafet üretim ihalesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2078)   

102. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2079)   

103. Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin-Şavşat’taki tarihî Berta Köprüsünün korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2080)   

104. İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, baraj ve hidroelektrik santrallerinde depremle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2081)   

105. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2088)   

106. Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Yüksek Hızlı Tren Projesiyle ilgili Bilecik’te yapılan çalışmalara ve yapımı devam eden yol çalışmalarının tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2089)   

107. Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’da yol ve kavşak yapımına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2090)   

108. Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2092)