TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 69

20 Ocak 2012 Cuma

 

Tasarılar

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/552) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

            2.- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 137 ve 138 Sayılı Guvernörler Kurulu Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/553) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

            3.- Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını Değiştiren Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/554) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

            4.- Asyada İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının, Personelinin ve Üyelerin Temsilcilerinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/555) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

 

Teklifler

            1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/284) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

            2.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın; Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/285) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2012)

            3.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın; Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/286) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2012)

            4.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın; İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/287) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2012)

            5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/288) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/01/2012)

            6.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/289) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

            7.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/290) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

            8.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın; Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/291) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

            9.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Terörle Mücadele Kanununda Bazı Maddelerin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/292) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

            10.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/293) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

            11.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; 2797 Sayılı Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/294) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/01/2012)

            12.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın; İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/295) (İçişleri; Milli Savunma ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012)

 

Tezkereler

            1.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/722) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

            2.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/723) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden  Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

            3.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/724) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

            4.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/725) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

            5.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/726) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

            6.- Diyarbakır Milletvekilleri Emine Ayna, Nursel Aydoğan ve Altan Tan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/727) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

            7.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/728) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

            8.- Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/729) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

            9.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/730) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

            10.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/731) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2012)

 

Raporlar

            1.- Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile Bu Konvansiyonu Tamamlayıcı Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 20/01/2012) (GÜNDEME)

            2.- 30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Madde 1 (a), Madde 14 (1) ve Madde 14 (3) (b)'sini Tadil Eden Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 20/01/2012) (GÜNDEME)

            3.- Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 141) (Dağıtma tarihi: 20/01/2012) (GÜNDEME)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/319) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi: 20/01/2012) (GÜNDEME)

            5.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Portekiz Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/322) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 20/01/2012) (GÜNDEME)

            6.- Türkiye Cumhuriyeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri Verilmesi Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/370) (S. Sayısı: 144) (Dağıtma tarihi: 20/01/2012) (GÜNDEME)

            7.- Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/502) (S. Sayısı: 145) (Dağıtma tarihi: 20/01/2012) (GÜNDEME)