TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 67

18 Ocak 2012 Çarşamba

 

Tasarılar

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/547) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/548) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) ) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2012)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Fransız Toplumu Hükümeti, Valonya Hükümeti ve Brüksel-Başkent Bölgesi Fransız Toplumu Komisyonu Heyeti Arasında Kültür, Eğitim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/549) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) ) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2012)

            4.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/550) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) ) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/01/2012)

            5.- Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Guvernörler Kurulu Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/551) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) ) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

 

Teklifler

            1.- İzmir Milletvekilleri Alaattin Yüksel ve Mustafa Moroğlu'nun; Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/280) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

            2.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın; Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/281) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2012)

            3.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; 5510 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/282) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2012)

            4.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/283) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2012

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

            1.- BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Genel Bilgi Toplama (GBT) işlemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2011)

            2.- BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, kömür üretimi ve ticaretindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/107) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2011)

            3.- BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, telif hakları konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2011)