TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 65

16 Ocak 2012 Pazartesi

 

Teklif

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin; 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/279) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2012)

 

Rapor

1.-      İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in; 5275 Sayılı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun”da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Adalet Komisyonu Raporları (2/241, 2/84) (S. Sayısı: 136) (Dağıtma tarihi: 16/01/2012) (GÜNDEME)

           

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bingöl ve Muş’un köylerinin aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/763) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

2.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Sarıkamış, Arpaçay ve Kağızman’ın kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

3.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı il ve ilçelerde kanalizasyon eksikliği nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

4.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan merkez, ilçe ve köylerinin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

5.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı ilçelerine bağlı köylerin sokak aydınlatmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

6.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır ve Aktaş göllerinin etrafının ağaçlandırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

7.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerin köy yollarının genişletilmesine ve köprülerin bakımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

8.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki sporcu sayısının artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

9.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

10.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, organize sanayi bölgelerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

11.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı ilçelerine bağlı köy okullarındaki öğretmen ve araç-gereç eksikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

12.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı il ve ilçelerdeki ilköğretim okullarının araç-gereç ve öğretmen eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

13.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sebze ve meyve ithalatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/775) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

14.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, enflasyon oranının artmasıyla birlikte memurların ve memur emeklilerinin alacağı ek zam oranına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

15.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma, bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

16.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yaşlı hizmet merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

17.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sevgi ve çocuk evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

18.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, vergi, ceza ve harçlara yapılan zammın maaş zammından fazla olmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

19.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektrik ve doğal gaz fiyat artışının maaş ve ücretlerdeki artışın üzerinde gerçekleşmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

20.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılındaki et, et ürünleri ve hayvan ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

21.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Macaristan’dan yapılan hayvan ve et ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

22.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

23.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu araştırmalara ve bu araştırmaların maliyetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

24.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Almus-Doğanşehir kara yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

25.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TMO’nun buğday stokuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

26.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sözleşmeli tarıma ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

27.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnaf ve sanatkârların basit usulde vergilendirilmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

28.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, tarımsal giderlerin KDV oranlarının yüksekliğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

29.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4-B statüsüne geçirilemeyen vekil ebe ve hemşirelerin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/791) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

30.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki arazi toplulaştırmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

31.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan enerji maliyetlerinin yüksekliğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

32.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, radyoloji ünitelerinde çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

33.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye Kamu-Sen tarafından yapılan sendikal haklarla ilgili bir açıklamaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

34.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, toplu sözleşme hakkının kullanılmasıyla ilgili hukukî düzenlemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/796) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

35.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, belediyeler ve il özel idarelerindeki sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/797) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

36.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu personel sisteminin değiştirilmesi doğrultusunda yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/798) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

37.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, memurların emekli ikramiyelerindeki reel değer kaybına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/799) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

38.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta ve diğer illerde tarıma dayalı sanayi için üretimin teşvik edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

39.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Savunma Sanayi Destekleme Fonu kaynaklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

40.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, milli gelirin illere göre dağılımına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

41.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Teknik Eğitim Fakülteleri mezunlarının mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

42.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen projelere ve yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

43.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk vatandaşlarına vize uygulayan AB ülkelerine ve AB ile olan müzakere sürecine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

44.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, belediye başkanlığı seçimi yapılan beldelerin 2014 seçimlerindeki durumlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

45.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, komşu ülkelerle olan ilişkilere ve sıfır sorun politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

46.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mahalle ve köy muhtarları ile il genel meclis üyelerinin SGK primlerinin Devlet tarafından ödenmesine ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

47.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da deprem sonrasında zarar gören içme suyu şebekesinin yenilenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

48.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tüzel kişilikleri köye dönüştürülen bazı beldelerin 2014 seçimlerindeki durumlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

49.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı ilçesindeki kömür satışlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

50.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’daki zemin etüdü çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

51.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane’de kurulmak istenen sülfürik asit tesisinin tarımsal ürünlere etkisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

52.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çiftçilere yapılacak gübre ve yem desteklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

53.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2003-2011 yılları arasındaki özelleştirme ihalelerine vergi borçlarını ödemeyen firmaların katıldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

54.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelerde görev yapan bazı personelin özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

55.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, gübre ve yemden alınan vergilere ve bunun fiyata yansımasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

56.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, karşılıksız çek suçundan dolayı verilen cezalara ve yaşanan mağduriyete ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

57.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya ve ilçelerinde devam eden ve sonuçlanan icra davalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

58.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya İl İdare Mahkemesinin açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

59.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Vergi Mahkemesinin açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/821) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

60.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, boşanmaların engellenmesi ve aile bütünlüğünün korunmasına yönelik çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

61.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

62.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli olarak çalışırken kadroya geçirilen öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

63.-  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevindeki bir hükümlünün görüşme isteğinin reddine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/825) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

64.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu görevlileriyle ilgili Uzlaşma Kurulu kararının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/826) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

65.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, KİT’lerde çalışan memurlara ek ödeme verilmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

66.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İller Bankası’nın anonim şirket olmasının yol açtığı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/828) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

67.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4-C statüsündeki personelin aile yardımından yararlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

68.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Van depremi sonrasında yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

69.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 60 günden fazla prim borcu olan esnaf ve sanatkârların sağlık hizmetlerinden faydalanamamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

70.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli demiryolu projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

71.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TAR-GEL kapsamında mühendis ve veteriner hekim istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

72.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Merkez ilçesindeki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

73.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş’taki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/835) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

74.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Aslanapa’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

75.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çavdarhisar’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/837) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

76.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/838) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

77.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Domaniç’teki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

78.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet’teki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/840) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

79.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hisarcık’taki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

80.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Gediz’deki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/842) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

81.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane’deki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

82.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pazarlar’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

83.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

84.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

85.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

86.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Altıntaş’taki birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

87.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Aslanapa’daki birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/849) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

88.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Çavdarhisar’daki birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

89.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Domaniç’teki birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

90.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Dumlupınar’daki birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

91.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Hisarcık’taki birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

92.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Emet’teki birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/854) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

93.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Gediz’deki birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

94.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Simav’daki birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

95.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Şaphane’deki birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

96.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Pazarlar’daki birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

97.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Tavşanlı’daki birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

98.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çocuk yetiştirme yurtlarının sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

99.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altına alıan çocukların sayısına ve bunların illere göre dağılımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

100.-                    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, memur emekli aylıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

101.-                    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnaf ve sanatkârlara SGK Yönetim Kurulu toplantılarında temsil imkanı sağlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/863) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

102.-                    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadın esnaf ve sanatkârların doğum borçlanmasına ve erken emeklilik imkanından yararlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

103.-                    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sosyal güvenlik destek primi uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/865) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

104.-                    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnaf ve sanatkârların asgari geçim indiriminden yararlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/866) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

105.-                    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, eğitime yapılan kamu harcamalarının artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

106.-                    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emeklilerin sağlık harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/868) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

107.-                    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyelerinin ÖTV’siz akaryakıt imkânından faydalanmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/869) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

108.-                    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnaf ve sanatkârların KOSGEB kredilerinden yeterince yararlanamamalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/870) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

109.-                    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2007 yılında yaptığı bazı araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

110.-                    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ilaçta kamu kurum iskontosunun kaldırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

111.-                    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, cari açık için alınacak tedbirlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/873) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

112.-                    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hububat üretiminin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

113.-                    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, et ithalatına ve hayvancılığın teşvikine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

 

 

 Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Şırnak-Uludere’de 35 vatandaşın yaşamını yitirdiği olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2458) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, MİT heyeti ile PKK yöneticileri arasında yapılan gizli görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2459) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

3.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, son dönem Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2460) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

4.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, kanser vakalarının azaltılması için alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2461) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

5.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, hac organizasyonlarıyla ilgili yapılan inceleme, araştırma ve soruşturmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2462) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

6.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Serik’te yaşanan sel felaketi nedeniyle üreticilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2463) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

7.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yerel basın kuruluşlarının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2464) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

8.- İstanbul Milletvekili Osman Korutürk’ün, Şırnak-Uludere’de 35 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2465) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

9.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, Emniyet Teşkilatı mensuplarının özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2466) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

10.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnaf ve sanayiciye yönelik çalışmalara ve yeni bir açılım paketi hazırlandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2467) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

11.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnaf ve sanatkâra yönelik teşvik paketi hazırlanıp hazırlanmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2468) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

12.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakan ve bakanların internet ve basında çıkan haberlerle ilgili açtığı davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2469) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

13.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, askerlikten muaf tutulan şehit kardeşlerinin sayısına ve yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2470) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

14.-      Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, AOÇ ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2471) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

15.-      Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından simit satıcılarına tezgahlarını kaldırmaları için baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2472) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

16.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, MİT heyeti ile PKK yöneticileri arasında yapıldığı iddia edilen gizli görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2473) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

17.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan özelleştirmelere, bu özelleştirmelerden elde edilen gelire ve açılan davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2474) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

18.-      İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, bir kitabın Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından önerilip önerilmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2475) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

19.-      İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, bazı sendika görevlilerinin 2010 referandumundan önce yaptıkları açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2476) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

20.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir milletvekilinin televizyondaki bir spor programında yorumcu olarak çalışmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2477) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

21.-      İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan Caferi görevlilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2478) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

22.-      İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan Alevi görevlilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2479) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

23.-      İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Düzce’de Cuma namazında okunan bir hutbeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2480) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

24.-      Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Bandırma-Edincik TOKİ konutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2481) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

25.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TOKİ Başkanı’nın özlük haklarına ve Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışıp başka kurum ve kuruluşlarda üyelik görevi olan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2482) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

26.-      Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, uluslararası taşımacılıkta yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2483) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

27.-      Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atanan bir kişinin açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2484) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

28.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey personelin özlük haklarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/2485) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

29.-      Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atanan bir kişinin açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/2486) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

30.-      Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Merkez Bankasının döviz piyasasında yaptığı müdahalelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2487) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

31.-      Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar’ın, doğal afetlerden zarar gören üreticilerin özel bankalara olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2488) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

32.-      İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 2007-2011 yılları arasında protestolu senet ve karşılıksız çek tutarlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2489) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

33.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bağlı ve ilgili kuruluşların başkan ve yönetim kurulu üyelerinin gelirlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2490) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

34.-      Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, camilere ayrılan ödeneğin yetersizliğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2491) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

35.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, imam hatiplerin ve din görevlilerinin atanmalarına yönelik değişikliklere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2492) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

36.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli için yapılan seviye tespit sınavlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2493) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

37.-      Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, cezaevinde annesiyle birlikte kalan küçük bir çocuğa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2494) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

38.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Deniz Feneri davası ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2495) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

39.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Eti Gümüş AŞ. İşletmesine açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2496) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

40.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi hasar tespit raporları sebebiyle ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2497) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

41.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Anayasa Mahkemesi Başkanının ABD Ankara Büyükelçisini ziyaretine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2498) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

42.-      İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 2002-2011 yılları arasında İstanbul’da yapılan icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2499) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

43.-      Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Silivri Ceza İnfaz Kurumunda çalışan infaz koruma memurlarının sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2500) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

44.-      Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, şeker pancarı üretimindeki kota uygulamasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/2501) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

45.-      Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, ekonomik göstergelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/2502) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

46.-      İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, minibüsçü esnafının sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/2503) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

47.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olanların kamuda çalıştıkları süreler için verilmesi gereken emekli ikramiyelerini alamadıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2504) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

48.-      Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2505) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

49.-      Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, asgari ücretin saptanmasına ve yapılan zam oranlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2506) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

50.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın teşvik kapsamına alınmasının ardından sağlanan istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2507) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

51.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, emekli maaşları arasındaki farkları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2508) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

52.-      Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’da İŞKUR’a başvuran özürlülerin istihdamına ve açılan kurslara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2509) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

53.-      Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, çocuk işçiliğinin yok edilmesini hedefleyen projelere ve bu projelerden yararlandırılan çocuk işçilerin sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2510) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

54.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane’de kurulmak istenen sülfürik asit tesisinin çevreye etkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2511) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

55.-      İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, deprem riskli binaların tespiti için alınan cihazlara ve kamu binalarının güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2512) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

56.-      Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, özelleştirilen SEDAŞ’ın TEİAŞ’ta istihdam edilen çalışanlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2513) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

57.-      Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’de doğal gaz ve elektrik hizmetlerinde yaşanan aksaklıklara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2514) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

58.-      Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Yurtkur Konya Bölge Müdürlüğüne bağlı yurtlarda çalışan taşeron işçilerin mağduriyetine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/2515) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

59.-      Muğla Milletvekili Tolga Çandar’ın, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarla ilgili bazı iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/2516) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

60.-      Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, ithalatına izin verilen GDO’lu mısır çeşitlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2517) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

61.-      Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, doğal afetler nedeniyle kredi borçları ertelenen üreticilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2518) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

62.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, pirinçte arsenik bulunduğu iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2519) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

63.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2002-2011 yılları arasında buğday üretimi, tüketimi ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2520) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

64.-      Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa-Kırkağaç’ta dolandırılan bazı çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2521) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

65.-      Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, pamuk üreticisinin yaşadığı sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2522) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

66.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, giren yolcu beraberindeki eşyaların gümrük işlemleri sırasında yaşanan mağduriyete ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2523) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

67.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, gümrüklerde ihbarların takip ve değerlendirilmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2524) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

68.-      Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, küçük esnaf ve sanatkârın sorunlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2525) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

69.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ithalat beyannamelerine dair vergilerin kontrolüne ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2526) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

70.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, posta gümrük idarelerinde bilgisayarlı kayıt sistemine geçilmesi gereğine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2527) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

71.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı uyruklu yat sahiplerine BİLGE kullanıcı şifresi verilmemesi nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2528) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

72.-      Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanının Şırnak-Uludere’ye gidebilmesi için tahsis edilen helikopterin tahsisinden vazgeçilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2529) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

73.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu görevinden uzaklaştırıldıktan sonra özel sektörde çalışıp emekli olan vatandaşlara pasaport verilmediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2530) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

74.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Mardin-Nusaybin Belediye Meclisinin sokak ve cadde isimleriyle ilgili bir kararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2531) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

75.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2532) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

76.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çinigar Şehirlerarası Otobüs terminali arazisinin TOKİ’ye verileceği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2533) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

77.-      İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, Göktürk bendi ve mesire alanının kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2534) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

78.-      İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, pasaport ücretlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2535) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

79.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Göle ve Çıldır göllerinin taşmasından dolayı yaşanan sorunlara ve alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2536) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

80.-      Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, bazı polis memurlarının yapmış olduğu yasa dışı faaliyetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2537) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

81.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya 1’inci Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığı’nın başka bir ile taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2538) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

82.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikasının özelleştirilmesine ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2539) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

83.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali ile ilgili bazı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2540) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

84.-      İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına taşımacı esnafının katılabilmesi için yapılacak düzenlemeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2541) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

85.-      İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, ticari-taksi, minibüs ve servis araçlarının sayılarının belirlenmesi yetkisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2542) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

86.-      İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, yerleşim merkezi dışındaki yerlere yolcu taşıyan taksici esnafının mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2543) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

87.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa Büyükşehir Belediyesindeki taşeron işçilerin maaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2544) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

88.-      Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bursa-İnegöl’de bir vatandaşın kötü muamele gördüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2545) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

89.-      Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, KÖYDES ödeneklerinin dağılımına ve Tekirdağ’da yapılması planlanan projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2546) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

90.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Kastamonu’da bir polis merkezinin isminin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2547) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

91.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav Belediyesinin ödenek ve borç terkini talebine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2548) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

92.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi nedeniyle ertelenen gelir vergisi tahsilatlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2549) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

93.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şoför esnafına KDV ve ÖTV muafiyeti getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2550) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

94.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yeni işyeri açan esnaf ve sanatkâra vergi indirimi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2551) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

95.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Türkiye’nin IMF ile ilişkilerine ve IMF’ye borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2552) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

96.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Başbakan yardımcıları, bakanlar ve üst düzey yöneticilerin aldıkları kira yardımlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2553) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

97.-      Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’nın bazı orman köylerindeki kadastro uygulaması nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2554) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

98.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mazot fiyatlarının yüksekliğine ve vatandaşların mağduriyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2555) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

99.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Gediz’de depremden zarar görmüş bir ilköğretim okulunun yeniden inşasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2556) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

100.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üstün yetenekli çocukların eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2557) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

101.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, öğretmenlerin eş durumu özür atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2558) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

102.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakülteleri mezunlarının atanamama sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2559) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

103.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı’daki temel eğitim göstergeleri ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2560) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

104.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar’daki temel eğitim göstergeleri ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2561) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

105.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çavdarhisar’daki temel eğitim göstergeleri ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2562) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

106.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet’teki temel eğitim göstergeleri ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2563) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

107.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Domaniç’deki temel eğitim göstergeleri ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2564) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

108.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’daki deprem sonrasında Simav’daki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2565) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

109.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’daki deprem sonrasında Şaphane’deki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2566) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

110.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’daki deprem sonrasında Pazarlar’daki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2567) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

111.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’daki deprem sonrasında Hisarcık’taki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2568) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

112.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Merkez’deki temel eğitim göstergeleri ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2569) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

113.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Aslanapa’daki temel eğitim göstergeleri ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2570) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

114.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş’taki temel eğitim göstergeleri ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2571) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

115.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Gediz’deki temel eğitim göstergeleri ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2572) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

116.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ücretsiz kitap dağıtımı uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2573) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

117.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin’de görme engelliler için okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2574) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

118.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, görme engelliler için Batman’da okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2575) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

119.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Emniyet Teşkilatı’nda biber gazi ve göz yaşartıcı bomba tüketimi ve maliyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2576) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

120.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, işitme engelliler için Mardin ve Batman’da okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2577) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

121.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, son 5 yılda gerçekleşen akaryakıt kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2578) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

122.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, 2002-2011 yılları arasında KÖYDES Projesi kapsamında Balıkesir’e yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2579) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

123.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da İl Özel İdaresi bütçesinden gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2580) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

124.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Altıntaş’ta İl Özel İdaresi bütçesinden gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2581) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

125.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Aslanapa’da İl Özel İdaresi bütçesinden gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2582) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

126.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Çavdarhisar’da İl Özel İdaresi bütçesinden gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2583) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

127.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Dumlupınar’da İl Özel İdaresi bütçesinden gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2584) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

128.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Domaniç’de İl Özel İdaresi bütçesinden gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2585) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

129.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Emet’te İl Özel İdaresi bütçesinden gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2586) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

130.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Gediz’de İl Özel İdaresi bütçesinden gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2587) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

131.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Hisarcık’ta İl Özel İdaresi bütçesinden gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2588) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

132.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Şaphane’de İl Özel İdaresi bütçesinden gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2589) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

133.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Pazarlar’da İl Özel İdaresi bütçesinden gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2590) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

134.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Simav’da İl Özel İdaresi bütçesinden gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2591) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

135.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Tavşanlı’da İl Özel İdaresi bütçesinden gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2592) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

136.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, rehberlik öğretmenlerinin sayısına ve sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2593) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

137.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, POMEM sınavını kazanan bütün adayların askerlikten erken terhis edildikleri iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2594) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

138.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’daki bir askeri kışlanın ismine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2595) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

139.-  Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop-Erfelek’te kestane ağaçlarının kesilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2596) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

140.-  İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, hidroelektrik santrallerinin çevreye verdiği zararlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2597) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

141.-  Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in, Sapanca Gölü’nden Yuvacık Barajı’na çekilen boru hattına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2598) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

142.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Naip Barajı’nın inşasına ve doğacak sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2599) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

143.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Eti Gümüş AŞ. üretim tesislerinde çalışan personelin sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2600) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

144.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kanser vakalarındaki artışa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2601) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

145.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel istihdamının boşanmalara sebep olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2602) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

146.-  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, üniversitelerin tıp fakültelerinde 2547 sayılı Kanunun 38. maddesiyle görevlendirilen kişilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2603) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

147.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Wikileaks internet sitesinde yayınlanan bazı iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2604) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

148.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Ankara arası yeni bir karayolu taşımacılığı yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2605) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

149.-  İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, C2 yetki belgesi sahiplerine verilen yurt içi eşya taşımacılık yetkisinin kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2606) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

150.-  İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, D4 taşımacılık belgesi sahiplerinin bazı yetkilerinin kaldırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2607) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

151.-  İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, K1 yetki belgesi sahipleriyle ilgili bazı düzenlemelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2608) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

152.-  İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Karayolu Taşıma Kanunu gereğince mesleki yeterlilik belgelerinin esnaf ve sanatkârlar odalarınca verilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2609) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

153.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şanlıurfa-Habur Otoyolu proje çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2610) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

154.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Çermik-Genger arasında Fırat Nehri üzerinde köprü ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2611) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

155.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’ın uluslararası bir havalimanı ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2612) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

156.-  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Boğaz trafiğinde güvenliğin sağlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2613) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

157.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane’deki sulama ve içme suyu çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2614) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

158.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çavdarhisar’daki ormancılık ve orman ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2615) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

159.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Gediz’deki ormancılık ve orman ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2616) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

160.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Aslanapa’daki ormancılık ve orman ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2617) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

161.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar’daki ormancılık ve orman ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2618) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

162.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş’taki ormancılık ve orman ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2619) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

163.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Merkez’deki ormancılık ve orman ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2620) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

164.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı’daki ormancılık ve orman ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2621) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

165.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Domaniç’teki ormancılık ve orman ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2622) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

166.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet’teki ormancılık ve orman ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2623) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

167.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hisarcık’taki ormancılık ve orman ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2624) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

168.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’daki ormancılık ve orman ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2625) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

169.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane’deki ormancılık ve orman ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2626) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

170.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pazarlar’daki ormancılık ve orman ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2627) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

171.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Gediz’deki sulama ve içme suyu çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2628) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

172.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hisarcık’taki sulama ve içme suyu çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2629) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

173.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet’teki sulama ve içme suyu çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2630) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

174.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Merkez’deki sulama ve içme suyu çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2631) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

175.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş’taki sulama ve içme suyu çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2632) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

176.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Aslanapa’daki sulama ve içme suyu çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2633) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

177.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çavdarhisar’daki sulama ve içme suyu çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2634) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

178.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Domaniç’teki sulama ve içme suyu çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2635) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

179.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar’daki sulama ve içme suyu çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2636) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

180.-  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Bakanlıkta görev yapan personelin statülerinin dışında çalışması ve bunların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2637) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

181.-  Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Bakanlığın Teşkilat Kanunundaki değişikliklere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2638) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

182.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, aynı görevi yerine getiren personelin maaş farklılıklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2639) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

183.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, TS 341 yemeklik zeytinyağı standardının ve ithalattaki vergi oranlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/2640) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2012)

184.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli veteriner hekim ve ziraat mühendislerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2641) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

185.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 1991 yılında yapılan sınavla kamu kurum ve kuruluşlarından TBMM’ye alınıp, herhangi bir kadroya ataması yapılmayan personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2642) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

186.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Van’da meydana gelen deprem sonrası Başbakanlık koordinatörlüğünde açılan yardım kampanyalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2643) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

187.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Osmangazi’deki Doğanbey TOKİ konutları hak sahiplerinin yaşadığı bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2644) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

188.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, şehitler, gaziler ile harp ve vazife malullerinin ekonomik ve sosyal hakları ile ilgili çalışmalara ve hukuki düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2645) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

189.-  İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, TSK’daki şüpheli asker ölümlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2646) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

190.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bazı TUİK yetkililerinin işlediği iddia edilen suçlara ve sorumluların cezalandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2647) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

191.-  Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Devlet alacaklarının askerlik süresince ertelenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2648) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

192.-  Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Rusya ile imzalanan doğal gaz anlaşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2649) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

193.-  Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, yeniden yapılandırılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki bazı yöneticilerin araştırmacı kadrosuna atanmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2650) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

194.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Van’da meydana gelen deprem sonrasında depremzedelerin bankalara olan borçlarını ödeyememesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2651) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

195.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, akaryakıt ve sigara kaçakçılığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2652) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

196.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, FATİH Projesi’nin maliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2653) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

197.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, FATİH Projesi kapsamında yapılan ihalelerle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2654) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

198.-  İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, iş yerlerindeki POS cihazı sayısına ve ödenen ücret ve aidatlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2655) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

199.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Vakıfbank Genel Müdürü’nün KPSS ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2656) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

200.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çek Kanunundaki borç kayıtlarına ilişkin hükümlerin bankalar tarafından uygulanmadığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2657) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

201.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Hazine alacağı silinen bankalar ve kamu kurumlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2658) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2012)

202.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2659) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

203.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, tutuklu bulunan İnönü Üniversitesi eski rektörünün sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2660) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

204.-  İstanbul Milletvekili Atilla Kaya’nın, şoför odalarına kayıt olabilmek için vergi mükellefi olma şartının aranmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/2661) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

205.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, KOSGEB tarafından girişimcilere verilen desteğe ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/2662) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

206.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/2663) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

207.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2664) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

208.-  Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, sosyal güvenlik sisteminin tek çatı altında toplanmasıyla ilgili hukuki düzenlemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2665) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

209.-  Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, SGK’dan emekli dul ve yetim aylığı alan vatandaşların banka değişikliği taleplerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2666) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

210.-  Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, yabancılara satılan taşınmazlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2667) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

211.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2668) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

212.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikası’na ait bir arazi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2669) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

213.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002’den bugüne yapılan petrol ve doğal gaz arama, tarama ve sondaj çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2670) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

214.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2671) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

215.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2672) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

216.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, madencilik sektörünün sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2673) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

217.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Merkez ilçe ve köylerinde verilmiş olan maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2674) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

218.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş ilçesi ve köylerinde verilmiş olan maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2675) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

219.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Aslanapa ilçesi ve köylerinde verilmiş olan maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2676) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

220.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çavdarhisar ilçesi ve köylerinde verilmiş olan maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2677) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

221.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Domaniç ilçesi ve köylerinde verilmiş olan maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2678) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

222.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar ilçesi ve köylerinde verilmiş olan maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2679) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

223.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet ilçesi ve köylerinde verilmiş olan maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2680) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

224.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Gediz ilçesi ve köylerinde verilmiş olan maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2681) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

225.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hisarcık ilçesi ve köylerinde verilmiş olan maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2682) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

226.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav ilçesi ve köylerinde verilmiş olan maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2683) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

227.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı ilçesi ve köylerinde verilmiş olan maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2684) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

228.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pazarlar ilçesi ve köylerinde verilmiş olan maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2685) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

229.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane ilçesi ve köylerinde verilmiş olan maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2686) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

230.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2687) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

231.-  Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, özelleştirilen Sivas Et-Balık Kurumunun bazı sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2688) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

232.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kanatlı hayvan sektöründeki yem ihtiyacının karşılanmasında yerli üretimin teşvik edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2689) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

233.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2690) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

234.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikası’na ait bir arazi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2691) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

235.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, su ürünleri mühendislerinin istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2692) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

236.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da 2007-2011 yılları arasında esnafın kredi kullanmasına ve desteklenmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2693) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

237.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2694) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

238.-  Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, belediyelerin denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2695) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

239.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İDO’nun özelleştirilmesine ve 1987’den bu güne kâr-zarar durumu ile personel sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2696) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

240.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2697) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

241.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2698) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

242.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2002-2011 yılları arasında Bakanlık tarafından yayımlanan eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2699) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

243.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’taki tarihi Meryem Ana Kilisesinin yanındaki misafirhanenin yıkılacağı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2700) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

244.-  Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, 666 sayılı KHK ile bazı memur maaşları artarken bazı memur maaşlarının azalmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2701) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

245.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2702) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

246.-  Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, cari açık verilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2703) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

247.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, vergi oranlarındaki artışa ve bu oranların ücret ve maaş zamlarından yüksekliğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2704) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

248.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikası’na ait bir arazi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2705) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

249.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2706) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

250.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, FATİH Projesi kapsamındaki tablet bilgisayar ihalesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2707) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

251.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, FATİH Projesi kapsamındaki akıllı tahta ihalesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2708) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

252.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, FATİH Projesi kapsamında tablet bilgisayarlarda kullanılacak eğitim materyallerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2709) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

253.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, engelli yöneticilerin zorunlu yer değişikliği kapsamından çıkarılarak mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2710) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

254.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okullardaki güç kullanmaya eğilimli gruplaşmalara ve güvenlik sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2711) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

255.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kadın memurların süt iznini kullanmalarında zorluk çıkarıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2712) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

256.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2713) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

257.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pazarlar’da gerçekleştirilen sulama ve içme suyu çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2714) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

258.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da gerçekleştirilen sulama ve içme suyu çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2715) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

259.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı’da gerçekleştirilen sulama ve içme suyu çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2716) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

260.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2717) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

261.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlık personeli ve teşkilat yapısındaki değişikliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2718) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

262.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kamu özel ortaklığı kapsamındaki ihalelerle ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2719) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

263.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2720) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

264.-  Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Ankara-Bursa Hızlı Tren Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2721) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

265.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Haydarpaşa-Adapazarı ve Haydarpaşa-Ankara çift hatlı demiryolunun Gebze-Köseköy kesimindeki yol yenileme çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2722) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

266.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, 2007-2011 yılları arasında İstanbul’da AB fonlarından yararlanmak için yapılan başvurulara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/2723) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

267.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin Uludere’de hayatını kaybedenlerin yakınlarına para yardımı yaptığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2724) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

268.-  Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının envanterinde bulunan konteynerlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/2725) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

269.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/2726) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

270.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2727) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

271.-  Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Kahramanmaraş olaylarına ve yaşanan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2728) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

272.-  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Deniz Feneri Derneği Soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2729) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/10/2011)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bir davanın televizyondan yayınlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/831)

2.    Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, kanun dışı yakalanan ve tutuklanan kişilere tazminat ödenmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/849)

3.    Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, bazı hükümlü ve tutuklular ile  gözaltı olaylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/850)

4.    Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden başka cezaevlerine sevk edilen tutuklu ve hükümlüler ile kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/851)

5.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yargılama harç ve gider avansının peşin ödenmesi uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/852)

6.    Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, bir hâkimin avukata yaptığı iddia edilen saldırıya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/853)

7.    Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli C Tipi Kapalı Cezaevinin taşınmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/854)

8.    Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, protesto eylemlerinde tutuklanan öğrencilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/855)

9.    Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Afyonkarahisar’da yeni yapılan hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/916)

10.     Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/917)

11.     İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı davaların TRT 3 televizyonunda yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/939)

12.     İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, Türkiye Bilimler Akademisi yönetim yapısının değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/952)

13.     Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, hakkında soruşturma açılması talep edilen hâkim ve savcı sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/955)

14.     Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, tutuklu ve hükümlülerin sağlık sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/956)

15.     Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, aile içi şiddet, taciz, tecavüz ve kadın cinayetlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/957)

16.     Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Suriyeli mültecilere yönelik aile hekimliği uygulamasına ve sağlık personelinin mağduriyetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1002)

17.     Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, tutuklu ve hükümlülerin sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1003)

18.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yurt dışındaki terör suçlularının iadesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1046)

19.     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’un Kalkınmada Öncelikli İller kapsamına alınmasına ve yapılacak yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1550)  

20.     Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Alpaslan1 Barajına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1552)  

21.     Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, kamu yararına çalışan derneklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1554)  

22.     İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, özürlülerin yaşamını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1555)  

23.     İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Yanbolu Deresi üzerine yapılacak HES projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1556)  

24.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversitelerdeki akademik personel açığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1557)  

25.     Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, 2002-2011 yılları arasında terörle mücadele kapsamında yapılan harcama miktarı ile şehit ve gazi sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1559)  

26.     Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, 2003 yılından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan atamayla alınan personel sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1560)  

27.     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, başta Tunceli’de meydana gelen olaylar olmak üzere geçmişteki bazı siyasi olayların aydınlatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1561)  

28.     Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, 4/C statüsünde çalıştırılan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1563)  

29.     Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, 632 sayılı KHK’dan yararlanan sözleşmeli personelin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1565)  

30.     Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, avukatların vekâlet ücretlerinin sınırlandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1566)  

31.     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kadın haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1569)  

32.     İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Türkiye-Suriye ilişkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1570)  

33.     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, ASELSAN’da çalışan bazı mühendislerin ölümleri ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1571)  

34.     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, yarım kalmış kamu yatırımlarına ve bunların sektörel dağılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1574)  

35.     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi basın sözcüsünün azınlık vakıflarının mallarının iadesiyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1575)   

36.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa-Salihli Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Projesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/1587)  

37.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının giderilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/1588)  

38.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/1591)  

39.     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, taşeron işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1592)  

40.     İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, deprem gerekçesiyle belediyelerden gelen imar değişikliği tekliflerine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1597)  

41.     Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, Türk-Alman Hükümetler arası Mali ve Teknik İşbirliği Protokolleri kapsamında kredi alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1621)

42.     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki karla mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1622)  

43.     Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, polis kayıtlarına geçen aile içi şiddet olaylarına ve mağdur olan kadınlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1623)  

44.     İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, umumi servis araçlarında plaka tahdit uygulamasına ve korsan servis araçlarının denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1624)  

45.     Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Konya’da Atatürk portrelerinin hurdaya çıkarıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1625)  

46.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa Polisevinin tamamlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1627)  

47.     Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’daki yol, su, elektrik ve altyapı gibi temel altyapı hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1628)  

48.     Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’nın göç alması ve göçün doğurduğu ekonomik ve sosyal sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1629)  

49.     Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’da görev yapan güvenlik güçlerine ek tazminat verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1630)  

50.     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, meslek yüksekokulu veya fakülte mezunu polis memurlarının emekli olurken yaşadıkları bazı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1632)  

51.     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, belediyelerde geçici işçi olarak çalışanların bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1633)  

52.     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, belediyelerde ve il özel idarelerinde sözleşmeli olarak çalışan personelin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1634)  

53.     Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, koruma evleri ve bunların il ve ilçelere göre dağılımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1635)  

54.     Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Ankara’da yaşanan hava kirliliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1637)  

55.     Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, BDP’li kadın milletvekillerinin takip edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1638)   

56.     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıktaki bazı kadroların uzman kadrosunda birleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1645)  

57.     İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Türkşekerin özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1647)  

58.     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, 2002-2011 yılları arasında gerçekleştirilen özelleştirmelere ve özelleştirme gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1648)  

59.     Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde vergi memurlarının terör örgütünün baskısı altında oldukları ve vergi kaçırmak amacıyla bazı şirketlerin merkezlerini bölgeye taşıdıkları iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1649)  

60.     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okulların eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1650)  

61.     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki okulların fiziki eksiklikleri ile öğretmen sayısının yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1651)  

62.     Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürünün yaptığı iddia edilen bir açıklamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1652)  

63.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Osmancalı Çok Programlı Lisesi Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1653)  

64.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Demirci Ortaöğretim Pansiyonunun tamamlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1654)  

65.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Demirci Anadolu Lisesi spor salonunun tamamlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1655)  

66.     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, halk eğitim ve özel eğitim merkezlerinde görev yapan usta öğreticilerin mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1656)  

67.     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmenlik formasyonu olmayanların ücretli öğretmen olarak atandıkları iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1657)  

68.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Celal Bayar Üniversitesi Spor Tesisleri Projesine Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1658)  

69.     Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, ÖSYM’nin soru kitapçıklarını basan firmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1660)  

70.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, DSİ’nin Manisa’da devam eden bazı projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1661)  

71.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bakanlık Merkez Teşkilatı Birimlerinin hizmet binalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1662)  

72.     Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Ankara’daki metro hattı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1672)  

73.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Uşak-Kula Ayrımı-Selendi yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1673)  

74.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Selendi Köprüsüne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1674)  

75.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Saruhanlı DDY Üst geçit Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1675)  

76.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Kula-Salihli yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1676)  

77.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Demirci-Yarbasan-Selendi yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1677)  

78.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Alaşehir DDY Üst Geçidinin tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1678)  

79.     Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, kara yollarında yol güvenliğinin artırılması çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1679)  

80.     Muş Milletvekili Demir Çelik’in, bazı illerde kara yollarında taşeron işçi olarak çalışan işçilerin kazanılmış haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1680)  

81.     İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bazı iller için demir yolu ve hızlı tren projesi olup olmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1681)  

82.     İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Ankara’daki metro inşaatlarının tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1682)  

83.     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bornova-Turgutlu-Salihli yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1683)  

84.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şoför esnafının sorunlarının giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1685)  

85.     Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1686)  

86.     Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Bakanlığa ait bir binanın korkuluklarının değiştirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1687)  

87.     Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, TÜRK-İŞ’in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1691)  

88.     Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Tunceli’de 1937-1938 yıllarında meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1692)  

89.     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtarların bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1696)  

90.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Batman’da KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1697)

91.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ağrı’da KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1698)  

92.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şırnak’da KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1699)  

93.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şanlıurfa’da KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1700)  

94.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Siirt’te KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1701)  

95.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Muş’ta KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1702)  

96.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mardin’de KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1703)  

97.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kars’ta KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1704)  

98.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Iğdır’da KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1705)  

99.     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakkâri’de KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1706)  

100. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum’da KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1707)  

101. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Elazığ’da KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1708)  

102. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bitlis’te KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1709)  

103. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bingöl’de KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1710)  

104. Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, terör mağdurlarına destek adı altında bir dernek vasıtasıyla haksız kazanç elde edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1712)

105. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da yaşayan özürlülerin sayısına ve mesleki rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1713)  

106. İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, havaalanlarındaki VIP salonlarının kullanımına ve buralarda servis edilen gazetelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1714)  

107. İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, telefon dinlemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1715)  

108. Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, gaziler arasındaki şeref aylığı miktarındaki eşitsizliğe ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1721)  

109. Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı yazılı soru önergesi (7/1722)  

110. Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, 2003-2011 yılları arasında TRT’nin personel yapısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç)  yazılı soru önergesi (7/1723)  

111. İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, bazı gazetecilerin Vanlı depremzedelerle röportaj isteklerinin kabul edilmediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1735)  

112. İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, yabancı uyruklu bir kişinin Topkapı Sarayı’nda gerçekleştirdiği eyleme ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1736)  

113. Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın ilçe ve köylerindeki sokakların aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1737)  

114. Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, beş yıl önce kaçırılıp öldürülen ve failleri bulunamayan iki kız çocuğuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1738)  

115. Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Polis Meslek Eğitim Merkezi mülakatlarında yedek olarak sıralamaya giren adaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1739)  

116. Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Cumhuriyet Kulesi inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1740)  

117. Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, büyükşehir belediyelerinde görev yapan vergi denetmeni, mülkiye müfettişi, bilirkişi ve Sayıştay denetçisi sayılarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1741)  

118. Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, kültürel alandaki destekleyici faaliyetlere ve bu faaliyetlerden yararlanan kurum ve kuruluşlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1742)  

119. Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Karayolları Genel Müdürlüğünün Küçükyalı’daki arazisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1745)  

120. Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, 2003-2011 yılları arasında özelleştirilen kamu kuruluşları ve şirketlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1746)  

121. Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin’de yaşanan elektrik kesintisine ve yaşanan mağduriyete ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1747)  

122. Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TEDAŞ’da çalışan kapsam dışı personelin sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1748)  

123. Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, 2010 yılında iptal edilen ve yeniden yapılan KPSS Eğitim Bilimleri Sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1749)  

124. Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, aşamalı devamsızlık yönetimi uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1750)  

125. Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, okullara yönelik hazırlanan filmlerle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1751)  

126. Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Van depremi sonrasında başka illere sevk edilen öğrencilere Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1752)  

127. Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eğitim müfettişlerinin kadro unvanlarının il eğitim denetmeni olarak değiştirilmesine ve yaşanan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1753)  

128. Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Selçuk Üniversitesine bağlı bazı fakültelerin yeni kurulan Konya Üniversitesine bağlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1754)  

129. Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ücretli öğretmenlik uygulaması ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1755)  

130. Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ilköğretim okullarında özürlüler için yapılan düzenlemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1756)  

131. Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, atanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1757)  

132. Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Kız Meslek Lisesi Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1758)  

133. İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, İzmir’in içme ve kullanma suyu ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1762)  

134. Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Eğribel Geçidi Tüneline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1764)  

135. Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar’ın, Van’da depremden mağdur olan SGK ve Bağ-Kur’luların primlerinin ödenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1765)  

136. Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Türkiye-Suriye ilişkilerine ve sınırda tampon bir bölgenin kurulacağı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1768)  

137. Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, Türk-Alman Hükümetler Arası Mali ve Teknik İşbirliği Protokolüne ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1769)  

138. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Aksaray Emniyet (Avrupa) Otogarının yeniden yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1771)  

139. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin kullandıkları makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1772)  

140. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bedelli askerlik uygulamasından elde edilecek gelirin şehit aileleri ve gaziler yararına kullanılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1773)  

141. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursaray hattının güzergâhında yapılan değişikliğe ve bu suretle kamunun zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1774)  

142. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir şirkete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1775)  

143. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özelleştirilecek köprü ve otoyollara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1776)  

144. Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun veto edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1777)  

145. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, dış politika ve komşularla sıfır sorun politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1778)  

146. Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terör örgütünün vergi topladığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1779)  

147. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Mavi Marmara Gemisine yapılan saldırı sonrası uygulanan politikalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1780)  

148. Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Çanakkale Sandal Basenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1781)  

149. Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Suriye ile yaşanan gerginlikten dolayı taşımacılık sektörünün zararına ve araç şoförlerinin güvenliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1784)

150. Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, şehit aileleri ve gazilerin aylık maaş tutarına ve lehlerine yapılacak düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1785)

151. Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2009-2010’da yapılan yakacak yardımları ve bunun illere göre dağılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1787)  

152. Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, son dokuz yılda gerçekleştirilen tarihî mekân restorasyon sayısına ve bunun maliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1788)  

153. Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye’nin yıllık şeker ihtiyacı ile ithalat ve ihracatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1789)  

154. Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2009-2010 yıllarında evde bakım yardımı yapılan kişi sayısına ve bunun illere göre dağılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1790)  

155. Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2009-2010 yıllarında yeşil kartlıların sayısı ve illere göre dağılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1791)  

156. Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1792)  

157. Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kredi borçları nedeniyle satılan gayrimenkullere ve bunların yabancılara satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1793)  

158. Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Van depreminden sonra alınan tedbirlere ve kamu hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1796)  

159. İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bedelli askerlik konusundaki tutum değişikliğine ve elde edilecek gelirin kullanılacağı alanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1799)  

160. Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, 2011-2012 yılı pedagojik formasyon kriterlerine ve bundan kaynaklanan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1800)  

161. Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki raylı sisteme ve toplu taşımadaki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1802)  

162. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Anayasada yapılan değişiklik kapsamında toplumun bazı kesimlerine pozitif ayrımcılık uygulanmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1811)  

163. Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, erken yaşta yapılan evliliklere ve alınacak önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1812)  

164. Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı araçları ve lojmanlarının giderlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1813)  

165. Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, boşanma oranındaki artışa ve bu artışta refah seviyesinin etkisine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1814)  

166. Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, belediyeler ve il özel idarelerinde sözleşmeli olarak çalışanların sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1819)  

167. Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kadın istihdamının artırılmasına yönelik projeler kapsamında kadınların istihdam edildiği iş kolları ve bunların illere göre dağılımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1822)  

168. Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi sonrasında işverenlerin SGK primlerinin ertelenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1823)  

169. İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, kayıtlı iş yeri sayısı, çalışanların sosyal güvenceleri ve iş yerlerinin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1824)  

170. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, gümrük muayene memurlarının gümrük ve ticaret denetmeni yapılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1841)  

171. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Mustafakemalpaşa’ya bağlı bir köyün kanalizasyonunun çevreye verdiği zarara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1843)  

172. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursaray’da klimaların hava şartlarına göre çalışmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1844)  

173. Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı şebekeler tarafından dilencilik yaptırmak amacıyla çocukların sakat bırakıldıkları ve yoksul ailelerden çocuk kiralandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1845)  

174. Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı araçları ve lojmanlarının giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1846)  

175. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul’daki kaçak yapıların tespitine ve yıkılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1847)  

176. Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, kadına yönelik şiddet ve buna karşı alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1848)  

177. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesinin mülkiyet sorununa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1849)  

178. Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi sonrasında il özel idaresi ve belediyelere gönderilen deprem desteğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1851)  

179. Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi sonrasında bölgede görevlendirilen Devlet memurlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1852)  

180. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yurt dışında sürekli görevlendirilecek öğretmenlerin yaş sınırına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1853)  

181. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yurt dışında görevlendirilen öğretmenler için yabancı dil şartının farklı uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1854)  

182. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Adana’da şehit mitinglerine katıldıkları gerekçesiyle isimleri talep edilen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1855)  

183. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, BİLSEM’e yönetici atamalarında uygulanan yönetmeliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1856)  

184. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, emekli ve ücret karşılığı çalıştırılan öğretmenlerin istihdam nedenine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1857)  

185. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ortaöğretim müfredatındaki değişikliklerden kaynaklanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1858)  

186. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir şahsın Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Projesi kapsamında veli bilgilendirmeleri için ücretli SMS uygulamasıyla ilgili velilere elektronik posta göndermesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1859)  

187. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Sarıyer Öğretmenevine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1860)  

188. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okulların haftalık ders programlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1861)  

189. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, geçici görevlendirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1862)  

190. Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı araçları ve lojmanlarının giderlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1863)  

191. Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, özür grubu ataması bekleyen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1864)  

192. İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1865)  

193. Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2009-2010 öğretim yılı içinde liseden mezun olan ve üniversitelere yerleşen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1866)  

194. Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2009-2010 yılları içinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik hazırlanan ders ve yardımcı ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1867)  

195. Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlık Merkez Teşkilatına atanan bürokratlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1868)  

196. Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, 652 sayılı KHK ile Bakanlık Merkez Teşkilatındaki görevleri sona eren şube müdürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1869)  

197. Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Van’da görev yapan öğretmenlerin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1870)  

198. İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Aşamalı Devamsızlık Yönetimi uygulama kılavuzunda özel yaşama ilişkin sorular bulunduğu iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1871)  

199. İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Ege Bölgesindeki okullarda depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1872)  

200. Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, İncirlik Hava Üssünde konuşlandırılan predatorlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1873)  

201. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Suriye sınırındaki arazilerin mayınlardan temizlenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1874)  

202. İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, tabur seviyesindeki bazı kışlaların isminin değiştirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1875)  

203. Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Ankara’da yangın sonucu yok olan orman alanlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1876)  

204. Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı araçları ve lojmanlarının giderlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1877)  

205. Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da bir orman arazisinin TOKİ’ye tahsisine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1879)  

206. Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’daki Şehitler Ormanı ve Anıtı arazisinin TOKİ’ye tahsis edildiği iddiaları ile yeni şehitler ormanı ve anıtına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1880)  

207. Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa-Eskişehir hızlı tren hattı ihalesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1890)  

208. Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, e-Devlet Kapısının uygulanmasında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1891)  

209. İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, 2005-2011 yılları arası mahkeme kararıyla telefon dinlemesi yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1892)  

210. Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı araçları ve lojmanlarının giderlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1893)  

211. Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, bölünmüş yollara ve trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1894)  

212. İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Marmaray Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1895)  

213. Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya’nın batısına yeni bir havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1896)  

214. Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğünün Ankara’daki misafirhanesinin bir milletvekiline tahsis edildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1897)  

215. Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı araçları ve lojmanlarının giderlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/1901)  

216. Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı araçları ve lojmanlarının giderlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1902)  

217. Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Doğu Türkistan’da yaşayan Türklerin sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1903)