TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 63

12 Ocak 2012 Perşembe

 

Teklifler

 

1.-      Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve 37 Milletvekilinin; 4634 Sayılı Şeker Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/247) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

2.-      Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın; 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/248) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

3.-      Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/249) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

4.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in; 12 Eylül 1980 Askeri Darbesinden Sonra Çalışmadan Alıkonulan, Kapatılan ve Münfesih Sayılan Mesleki Dernek ve Kuruluşların Yeniden Açılması ve Hazineye Devredilen Taşınmazlarının İadesi Hakkında Kanun Teklifi (2/250) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/12/2011)

5.-      Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/251) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2011)

6.-      Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; 5102 Sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/252) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/12/2011)

7.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/253) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2011)

8.-      Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay İline Bağlı Olarak Payas Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/254) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

9.-      Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç'in; Memur ve Emeklilerinin Maaş Gösterge Dereceleriyle, Şehit, Gazi, Yaşlılık ve Malullük Aylığı Alanların Aylıklarıyla Aile, Doğum ve Ölüm Yardım Ödeneklerinin Artırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/255) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2011)

10.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin; Türk Ceza Kanununun 216; 219; 299; 300; 301; 341'inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifi (2/256) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

11.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin; Türk Ceza Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifi (2/257) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

12.-  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile 20 Milletvekilinin; Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/258) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

13.-  Ağrı  Milletvekili Halil Aksoy'un; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/259) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

14.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnaf ve sanatkârların istihdam ettiği kişilerin sosyal güvenlik primlerinin Devlet tarafından karşılanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

15.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2011 yılında yapmış olduğu araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

16.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnaf ve sanatkârlara sıfır faizle kredi kullandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/761) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

17.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TMO’nun açıkladığı buğday alım fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

 

 

 Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, ÖSYM  tarafından yapılan yerleştirmelere ve hatalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2408) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2011)

2.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Diyanet İşleri Başkanlığının personel ihtiyacına ve kurum personelinin başka kurumlara atanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2409) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

3.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ABD Başkan Yardımcısı ve Savunma Bakanının Türkiye ziyaretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2410) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

4.-Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, FATİH Projesi kapsamında orta öğretim okullarına bilgi teknoloji malzemelerinin satın alınması ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2411) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2011)

5.-Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, özel hastanelere bütçeden ayrılan payın ve hastalardan alınan katkı payının artmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2412) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2011)

6.-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak-Uludere’de 35 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2413) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2011)

7.-Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, bazı kamu kurumlarının eleman alırken KPSS şartı aramamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2414) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

8.-Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, İskenderun Limanı açıklarında batan Ulla gemisinin yol açtığı çevre sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2415) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

9.-Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir köşe yazarının bazı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2416) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

10.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, deprem sonrasında Van’da yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2417) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

11.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Şırnak Uludere’de sivillerin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2418) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

12.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Kilis’te Suriyeli mülteciler için bir kamp kurulacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2419) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

13.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, koğuşların elektrik bedelinin mahkumlardan tahsil edilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2420) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

14.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, cezaevi koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2421) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

15.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, açlıktan bayılan bir ilköğretim okulu öğrencisi ile ilgili bir habere ve Sosyal Dayanışma Fonundan yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2422) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2011)

16.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, çocukların sorunları ve çocuk haklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2423) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

17.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, özelleşen kurumlarda çalışan personele nakil hakkı verilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2424) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2011)

18.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, iş kazalarının önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2425) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

19.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Alanya’nın bazı belde ve köylerindeki kadastro çalışmaları ile ilgili iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2426) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2011)

20.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, Marmara Denizi’nin kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2427) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2011)

21.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Van depremiyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2428) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2011)

22.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Mudanya’da tapuları iptal edilen vatandaşların mağduriyetine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2429) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

23.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde yapılan atamalara ve Enstitünün bütçesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2430) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2011)

24.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün desteklediği projelere, personeline ve gelirlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2431) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2011)

25.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün desteklediği projelere ve enstitü personelinin mali ve sosyal haklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2432) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2011)

26.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, ithalatına izin verilen GDO’lu ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2433) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2011)

27.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın tarımsal göstergelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2434) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2011)

28.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, ithalatına izin verilen GDO’lu mısır çeşitlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2435) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2011)

29.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, zeytin üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2436) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

30.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Uşak’ta aşırı yağışlar nedeniyle ürünleri zarar gören nohut üreticilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2437) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

31.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kontör dolandırıcılığının engellenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2438) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

32.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, hakkında mahkumiyet kararı verilen bir belde belediye başkanının görevden alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2439) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

33.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir Azerbaycan vatandaşının sınır dışı edilmesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2440) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

34.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İstanbul’da yaşanan terör saldırısına ve yabancılara silah satışına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2441) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

35.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Hatay’a yapılan kamu yatırımlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2442) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2011)

36.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da planlanan ve başlatılan kamu yatırımlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2443) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

37.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Mudanya’daki bir ilköğretim okulunun kapasitesinin artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2444) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

38.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Yazarlar Okulda  Projesi kapsamında tavsiye edilen bazı kitaplara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2445) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

39.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Karadeniz Ereğlisi’ndeki bir meslek lisesinde bulunan Atatürk Köşesinin tahrip edilmesiyle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2446) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

40.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da mevcut ve yapılması planlanan onkoloji hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2447) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

41.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ilaç temini konusunda yaşanan sorunların giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2448) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

42.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu Doğu Çevre Yolu’na ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2449) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

43.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu-Tosya kara yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2450) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

44.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi nedeniyle Köseköy-Gebze demiryolu hattının ulaşıma kapatılmasının doğuracağı sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2451) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

45.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, dış ticaret istatistiklerinde ithalatla ilgili bazı verilerin gizliliğine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/2452) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2011)

46.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, gümrük muayene memurlarının gümrük denetmeni kadrolarına geçirilmelerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2453) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

47.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, F-35 savaş uçağı projesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2454) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

48.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/2455) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

49.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Alanya’nın bazı belde ve köylerindeki kadastro çalışmaları ile ilgili iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2456) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

50.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Mut Barajı HES Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2457) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2012)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 21 Milletvekilinin, sel felaketlerinin araştırılması ve sel riski taşıyan alanların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/100) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2011)

2.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 21 Milletvekilinin, başta eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümü olmak üzere bazı şüpheli ölüm olaylarının ve faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/101) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2011)

3.- BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, JİTEM ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/102) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2011)