TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 61

10 Ocak 2012 Salı

 

Raporlar

            1.- 2001, Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/329) (S. Sayısı: 120) (Dağıtma tarihi: 10/01/2012) (GÜNDEME)

            2.- 2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/460) (S. Sayısı: 121) (Dağıtma tarihi: 10/01/2012) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

     1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 Milletvekilinin, ataması yapılmayan öğretmen adaylarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/94) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2011)

2.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve 22 Milletvekilinin, Muğla’da yapılması planlanan HES projelerinin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/95) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2011)

3.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2011)