TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 59

05 Ocak 2012 Perşembe

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektrik faturalarına yansıtılan vergilere ve TRT’nin payına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

2.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yüksek vergi oranlarına karşı yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

3.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ekonomik krizin etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

4.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sorununa ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/748) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

5.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yoksulluk sınırı altında kalan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

6.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, mesleki ve teknik okullardaki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

7.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

8.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, sağlık sektöründeki sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

9.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, TOKİ’den konut alanların sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

10.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, terör suçları nedeniyle tutuklu bulunan ve hüküm giyen kişilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2011)

11.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün banka hesaplarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2011)

12.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Bakanlar Kurulu üyeleri ile birlikte yurt dışına giden milletvekilleri hakkında Genel Kurulda bilgi verilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/756) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

13.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kızılay’ın Düzce depreminde aldığı çadırlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/757) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

14.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/758) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

 

 

 Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yazılı soru önergelerinin cevaplanmasına ve cevaplanmayan önergelerle ilgili yapılan işlemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2321) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

2.-Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, iade edilen soru önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2322) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

3.-Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Emniyet Teşkilatı mensuplarının özlük haklarının eşitlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2323) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

4.-Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Emniyet Teşkilatı mensuplarının maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2324) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

5.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depreminde zarar gören hayvan yetiştiricilerinin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2325) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

6.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depreminde görev yapan personele tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2326) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

7.-Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konya 56. Bakım Merkezi Komutanlığının kapanacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2327) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

8.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, telefonlarının dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2328) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2011)

9.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, il özel idarelerine genel bütçeden ayrılan paya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2329) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2011)

10.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tezel’in, üniversitelerde öğrencilere ve öğretim üyelerine uygulanan disiplin cezalarına ve idari soruşturmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2330) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2011)

11.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, emekli generallere tahsis edilen araç ve koruma sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2331) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2011)

12.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, tarımsal sulama borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2332) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

13.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın belediyelere yapılan mali yardım miktarlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2333) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

14.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Devlet Hava Meydanları İşletmesinde görev yapan personele havacılık tazminatının ödenmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2334) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

15.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, basına kapalı olarak spor adamlarıyla yapılan bir toplantı sonrasında basına dağıtılan görüntülere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2335) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

16.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, soruşturma izni istenen belediye başkanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2336) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

17.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, TRT’de çalışan personel sayısı ile TRT’nin gelir ve giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/2337) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

18.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, TRT’nin habercilik yayın politikasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/2338) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2011)

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu Bölgesi’nde hayvancılıkla geçinen köylülere mali yardım yapılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2339) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

20.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, kredi kartlarının faiz oranlarının artırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2340) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2011)

21.- İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, 12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştirenlerin yargılanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2341) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

22.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, İsviçre’den Türkiye’ye yasadışı para sokulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2342) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

23.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Avrupa Konseyi İşkence ile Mücadele Komitesinin hücre cezaları ile ilgili raporuna ve ülkemizdeki uygulamaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2343) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2011)

24.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, İzmir-Karabağlar Polis Karakolunda bir kadına şiddet uygulanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2344) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2011)

25.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Adliye Saraylarında savcılara ayrıcalık yapıldığı iddialarına ve üst düzey yargı mensupları ile bürokratlara sağlanan imkânlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2345) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2011)

26.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının KPSS’de uygulanan yöntemlerden kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2346) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

27.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, üst düzey bürokratların aldıkları ücretlere ve işverenlerin primlerinin Hazineden karşılanacağı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2347) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2011)

28.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar’da yaşanan hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2348) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

29.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, müşavir olarak atanan bir kişiye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2349) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

30.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Türkiye’nin Libya’daki Ulusal Geçiş Konseyine verdiği kredi ve hibelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2350) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

31.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, MİT’ten bir heyetin, tutuklu bazı Türk İstihbaratçıların serbest bırakılması için Suriye ile yaptığı iddia edilen görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2351) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

32.- İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk’ün, İsviçre Dışişleri Bakanının Dördüncü Büyükelçiler Konferansına davet edilmesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2352) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

33.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye’nin imza attığı Birleşmiş Milletler sözleşmelerine ve insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2353) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

34.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Bakanlık yurt dışı, merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan geçici personele ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/2354) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2011)

35.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin bina, personel, gelir ve giderleri ile bunların denetimine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/2355) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

36.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli-Kartepe’deki tehlike arz eden bir elektrik trafosunun taşınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2356) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

37.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Tavşanlı’da konut ve iş yerlerindeki elektrik sayaçlarının değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2357) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

38.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, İzmir-Çeşme’de durdurulan on yedi Rüzgâr Santrali Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2358) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

39.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedeli ve diğer bedel kalemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2359) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2011)

40.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Maden Kanununun hukuk ve hakkaniyete aykırılığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2360) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2011)

41.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Kahramanmaraş-Afşin Çöllolar kömür sahasının inceleme ve denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2361) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2011)

42.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar’daki üniversite öğrencilerinin yurt sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/2362) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

43.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, bir bayan güreşçinin dövüldüğüyle ilgili bazı haberlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/2363) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

44.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Mersin’de 2013 Akdeniz Olimpiyat Oyunları kapsamında yapılması planlanan tesislere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/2364) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

45.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ziraat fakültesi mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2365) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

46.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, balıkçılık sektörünün Ege ve Akdeniz’deki avlanma yasaklarından kaynaklanan sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2366) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

47.- İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, GDO’lu 13 mısır çeşidinin ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2367) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2011)

48.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, mısır üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2368) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2011)

49.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Hatay’ın ÇATAK Projesine alınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2369) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

50.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, küçük balıkçıların çoklu tek kat misina ağlarının kullanımının yasaklanmasından kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2370) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

51.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, 2003-2011 yılları arasında yurda kaçak çay girişine ve yaşanan mağduriyete karşı alınan önlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2371) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

52.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop Gümrükler ve Muhafaza Başmüdürlüğünün kapatılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2372) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

53.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, belediyeler tarafından amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılmasında uyulması gereken esaslara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2373) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

54.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, mülkî idare amirleri ile bazı yöneticilerin yapmış oldukları harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2374) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2011)

55.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, polis memurlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2375) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

56.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Hatay-Samandağ-Yoğunoluk’da bir caminin yıkılacağı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2376) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

57.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2011 yılında Alevi-Bektaşi kurumlarının kültürel etkinlikler için yardım talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2377) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

58.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, dört veya beş yıldızlı otel, lokanta ve butiklerin fiyat tarifelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2378) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2011)

59.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İstanbul’daki tarihi eserlerin olası bir depremde zarar görmemesi için alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2379) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

60.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Batman Müzesinin ne zaman faaliyete geçeceğine ve yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2380) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

61.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, çayda kayıt dışı üretime ve KDV oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2381) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

62.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Devletin AİHM yargılaması sonucunda ödemiş olduğu tazminata ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2382) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2011)

63.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, özür grubu atamalarına ve yaşanan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2383) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

64.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli-Kartepe’de ilköğretim okulu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2384) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

65.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar’daki öğretmen ve derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2385) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

66.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak Üniversitesi kampüs inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2386) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2011)

67.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, bir İngilizce dil eğitim sisteminin uygulanmasında yaşanılan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2387) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2011)

68.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularının müfredata alınması gereğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2388) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2011)

69.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2389) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

70.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, öğretmenlerin eş durumu özrü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2390) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

71.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, FATİH Projesine ve bu kapsamda yürütülen akıllı sınıf uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2391) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

72.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Ağzıkara Göleti Bal Ormanına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2392) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

73.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, Küçükçekmece Gölündeki kirliliğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2393) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

74.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, sigarayı bıraktırma kampanyasına ve bu kampanya kapsamındaki bazı uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2394) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

75.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2395) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

76.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar ve ilçelerindeki hastane inşaatlarına ve hastanelerin kadro ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2396) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

77.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, İzmir-Torbalı’daki yeni bir devlet hastanesi projesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2397) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

78.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, İzmir-Eşrefpaşa Hastanesine ücretsiz sağlık taraması yetkisinin verilmemesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2398) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

79.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, bir Fransız firmasının ürettiği protezlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2399) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2011)

80.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Şarköy’deki sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ve Devlet Hastanesinin eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2400) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2011)

81.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, ilaçların satış fiyatları ve devletin ödediği fiyatlar arasındaki farkın hastalar tarafından ödenmesinden kaynaklanan mağduriyete ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2401) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

82.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar-Kütahya karayolunda bulunan demiryolları üst geçit inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2402) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

83.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Muratlı-Tekirdağ Demiryolu Hattına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2403) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

84.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Cemevlerinin yasal statüye kavuşturulmasına  ve Alevilerin asimile edildiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2404) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2011)

85.- Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar’ın, Fransa’ya yaptırım kararları ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/2405) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2011)

86.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, kamuya açık alanların ve toplu taşıma araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2406) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

87.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, bazı kamu kurum ve kuruluşlarındaki üst düzey yöneticilerin maaş ve diğer gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2407) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2011)

 

Genel Görüşme Önergesi

1.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 Milletvekilinin, füze savunma sistemi kapsamında Malatya-Kürecik’te konuşlandırılması planlanan radar sistemi konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/5) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve 21 Milletvekilinin, hayvancılık ve kırmızı et sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2011)

2.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük ve 22 Milletvekilinin, özürlülerin istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/10/2011)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.-      Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 2009 mahalli idareler seçimlerinden sonra yargılanan belediye başkanlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/775)

2.-      Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, bir cezaevi ring aracında çıkan yangına ve bu yangında hayatını kaybeden hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/776)

3.-      Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Gümüşhane E Tipi Kapalı cezaevinde yaşamını yitiren bir hükümlüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/777)

4.-      Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağlık hizmetlerinin yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/813)

5.-      Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Bafra Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/814)

6.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da depremde zarar gören Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/817)

7.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Kartepe Deniz Otobüsünün kaçırılması sonrasında düzenlenen operasyonla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1457)  

8.-Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Suriye’deki muhalif gruplara silah ve lojistik desteği sağlandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1458)  

9.-Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Kahramanmaraş’ta eğitimin fiziksel altyapısı ve okur yazar oranlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1459)  

10.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da faaliyet gösteren ticari taksilerin sorunlarına ve korsan taksiciliğin önlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1464)  

11.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Abdullah Öcalan’ın avukatlarının gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1465)  

12.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, cezaevinde yaşamını yitiren MİT eski görevlisiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1466)  

13.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, cezaevinde yaşamını yitiren MİT eski görevlisiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1467)  

14.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Suriye’deki muhalif gruplara çeşitli taahhütlerde bulunulduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1469)  

15.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Bakanlığın cezaevlerindeki kadın tutuklu ve hükümlüler ile çocuklara sağladığı desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1481)  

16.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1482)  

17.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1490)  

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terör örgütünün ilaçta yaşanan yolsuzluklarla bağlantısına ve alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1491)  

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ilaç takip sistemine ve terör örgütünün ilaçta yaşanan yolsuzluklarla bağlantısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1492)  

20.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, zeytin üreticilerine prim desteği verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1496)  

21.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1497)  

22.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, TKDK’nın Uzman ve Destek Personel Alımı Seçme Sınavının iptali ve yaşanan mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1498)  

23.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, zeytinyağı üretimine ve lisanslı depoculuğun desteklenmesi ve yaygınlaştırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1499)  

24.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1500)  

25.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, zeytin ve zeytinyağı üretimindeki hedeflere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1501)  

26.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2012 yılı kamu yatırımları programındaki tarımsal yatırımlara ve Manisa’nın payına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1502)  

27.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar’da kurulması planlanan Zeytin ve Zeytinyağı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarına ve zeytinyağı destekleme primlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1503)  

28.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da tütün üretimi ve üreticisi sayısındaki azalmaya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1504)  

29.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, zeytinyağının iç tüketiminin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1505)  

30.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da pamuk üretim alanı ve üreticisi sayısındaki azalmaya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1506)  

31.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, TKDK’nın Uzman ve Destek Personel Alımı Seçme Sınavının iptali ve yaşanan mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1507)  

32.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da meydana gelen depremler sonrasında yaşanan mağduriyete ve bunun sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1508)  

33.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’ün bazı mahallelerindeki tapu ve yapı ruhsatı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1510)  

34.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, İstanbul’da servis taşımacılığı yapan esnafın mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1511)  

35.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Ümraniye’nin mülkiyet ve altyapı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1512)  

36.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Ümraniye’de ulaşımda yaşanan bazı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1513)  

37.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Tuzla’da ulaşımda yaşanan bazı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1514)  

38.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, dijital ekranlı radar sistemi uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1515)  

39.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İstanbul’daki depreme karşı güçlendirme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1516)  

40.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Van Valisinin kişisel internet sitesindeki 365 yeni yatırımla ilgili dosyaya ve bu yatırımların akıbetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1517)  

41.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Bakanlıktaki bazı kadroların uzman kadrosunda birleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1518)  

42.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, 2002’den bu yana öğretmen maaşlarının reel artış oranına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1520)  

43.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesinin çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1521)  

44.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da deprem sonrasında öğretmenlerin yaşadıkları sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1522)  

45.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da eğitim ve öğretime ara verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1523)  

46.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1524)  

47.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlere yapılan ek ödeme oranlarının artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1525)  

48.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’ya yapılan eğitim yatırımlarına ve bunun yeterliliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1526)  

49.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1527)  

50.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da yapımı devam eden ve planlanan projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1528)  

51.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki depolama ve sulama projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1529)  

52.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar-Gördes Sulama Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1530)

53.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyol Projesinin Bursa il sınırlarındaki otoyol güzergâhına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1534)  

54.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1535)  

55.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa-Akhisar-Balıkesir yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1536)  

56.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın kamu yatırımları programı kapsamında ulaştırma ve haberleşme alanında aldığı paya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1537)  

57.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar-Gördes-Köprübaşı yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1538)  

58.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bandırma-Balıkesir-Manisa-Menemen yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1539)  

59.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bergama-Soma-Akhisar yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1540)  

60.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, elektrifikasyon sinyalizasyon ve telekomünikasyon tesisleri yapımı ve altyapı iyileştirmesi projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1541)  

61.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar-Sındırgı yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1542)  

62.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli-Gölmarmara-Akhisar yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1543)  

63.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Sınavına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1544)  

64.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır Borolan Sınır Kapısının açılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1548)