TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 56

02 Ocak 2012 Pazartesi

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

            1.-23/12/2011 Tarihli ve 6262 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/537) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2011)

Teklifler

            1.-Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş ve 26 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/231) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

            2.-İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın; 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/232) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

            3.-Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/233) (Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2011)

 

Raporlar

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayısı: 115) (Dağıtma tarihi: 02/01/2012) (GÜNDEME)

            2.- Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/307) (S. Sayısı: 116) (Dağıtma tarihi: 02/01/2012) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/464) (S. Sayısı: 117) (Dağıtma tarihi: 02/01/2012) (GÜNDEME)

            4.- Türkiye ile Ukrayna Arasında Uluslararası Doğrudan Yük Demiryolu-Feribot Hizmetinin Organizasyonu Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/477) (S. Sayısı: 118) (Dağıtma tarihi: 02/01/2012) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve bir çalışanı hakkındaki davanın safahatine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/719) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2011)

2.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir öğretim üyesinin psikiyatri muayenesine zorlandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/720) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2011)

3.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı-Domaniç karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

4.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çöllolar kömür havzasında göçük altında kalan madencilerin cenazelerinin çıkarılması çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

5.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Demirci karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

6.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Selendi karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

7.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, dağıtıcılık görevi yapan PTT çalışanlarının sorunlarına ve mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

8.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Uşak bölünmüş yol projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

9.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet-Tavşanlı, Emet-Çavdarhisar, Emet-Hisarcı-Simav karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

10.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Abide bölünmüş yol projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

11.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş-Aslanapa karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

12.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Sındırgı karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

13.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş-Dumlupınar karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

14.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Van’daki depremden etkilenen kamu görevlilerine ödenen tazminata ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

15.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tüzel kişilikleri sona erdirilen belde belediyelerin borç ve ödeneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

16.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yerli ara ürün sağlayan yerli üreticilere yatırım desteği sağlanmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

17.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Van depreminde malul kalan sigortalılar ile sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanması yönünde yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

18.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, geçici ve gönüllü köy korucularının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

19.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yenilenebilir enerji kaynakları yatırımcılarının desteklenmesi amacıyla verilen yerli ürün desteğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

20.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kapatılan muayenehaneler nedeniyle işini kaybeden personele ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

21.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tam gün çalışma zorunluluğu nedeniyle istifa eden doktorlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

22.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İktisadi ve İdari Bilimler ile Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

23.-  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’daki sokak lambalarının bakım nedeniyle toplatılmasından kaynaklanan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

24.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

25.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kamunun araç ve lojman sayısı ile 2012 bütçesinde bunlar için ayrılan ödeneğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

26.-  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İzmit Körfez Köprüsü Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

 

 

 Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, göreve başlayamadan üyeliği sona eren milletvekillerinin kendileri veya aile fertlerinin yararlandığı hak ve imkânlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2131) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

2.-Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Emniyet birimlerinin güvenlik ve istihbarata ilişkin bilgileri yurt dışına ihbar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2132) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

3.-Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Suriye’de Türk istihbaratçılarının yakalandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2133) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

4.-Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye’nin Libyalı ve Suriyeli muhaliflere yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2134) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

5.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit yakınları ve gazilerin yararlandığı haklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2135) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

6.-Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli’deki camilerin minber ve minarelerindeki Türk Bayrağının indirildiği iddialarına ve Cuma Hutbelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2136) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

7.-İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, şoför esnafının sorunlarının giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2137) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

8.-Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, THY’nin bazı yöneticilerinin bir internet sitesinde yer alan ifadelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2138) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

9.-Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, komşu ülkelerle olan ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2139) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

10.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’te SYDV tarafından dağıtılan kömürün kalitesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2140) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

11.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, kamu kurum ve kuruluşlarının satın aldığı veya kiraladığı araçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2141) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

12.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, son beş yılda özel kalem müdürü ve basın müşaviri kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2142) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

13.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, Van depremi sonrası bölgeye yapılan nakdi yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2143) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

14.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Dilovasında yer alan limanın büyütülmesiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2144) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2011)

15.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bir gazetede çıkan köşe yazısındaki iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2145) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

16.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yasayı kabul eden Fransa’ya karşı uygulanacak yaptırımlara ve bu ülke ile olan ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2146) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

17.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, cemaat vakıflarının mallarının iadesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/2147) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

18.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, İzmir Musevi Cemaatinin “İzmir Musevi Cemaati Vakfı” olarak tescillenmesine ve bazı iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/2148) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

19.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, TRT’nin reyting ölçüm ihalesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/2149) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

20.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bir televizyon kanalındaki KCK operasyonlarıyla ilgili açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/2150) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2011)

21.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, başta Van olmak üzere ülkemizdeki zorunlu deprem sigortası uygulamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/2151) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/2152) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

23.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/2153) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

24.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bankaların bazı işlemlerden talep ettiği bedellere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2154) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2155) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

26.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, Merkez Bankası’nın döviz satım ihalelerine ve yürütülen ekonomi politikasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2156) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

27.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, vekil imamlara kadro verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2157) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

28.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2158) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

29.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, tutuklu milletvekilleriyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2159) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

30.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, iki cenazenin ailelerine teslim edilmediği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2160) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2011)

31.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, 2008-2011 yılları arasında İstanbul’daki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2161) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

32.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2162) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

33.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, yargı mensuplarının görevde yükselmesi konusunda uygulanan ölçütlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2163) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

34.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2164) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

35.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin sayısı ile suç, yaş ve cinsiyet dağılımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2165) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

36.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, cezaevlerinde tutuklulara yapıldığı iddia edilen muamelelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2166) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

37.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, yargının işleyişi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2167) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

38.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün, Tekirdağ cezaevinde bir mahkuma kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2168) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

39.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, İran uyruklu bir mahkumun iadesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2169) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

40.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, cezaevleri koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2170) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

41.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kamu görevlilerinin kusurlarından dolayı ödenen tazminat miktarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2171) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

42.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, tutuklu milletvekillerinin cezaevi koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2172) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

43.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, eski bir özel tim mensubunun faili meçhul cinayetlerle ilgili ifadelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2173) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

44.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, fuhuşa zorlanan kadınların durumuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2174) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

45.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit ve gazi yakınlarından ikinci bir kişinin daha kamu kurumlarında sınavsız olarak istihdam edilmesi çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2175) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

46.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadın konukevlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2176) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

47.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yurt dışında yaşayan Türk ailelerinin sorunlarıyla ilgili yapılan bir araştırmaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2177) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

48.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2178) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

49.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2179) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

50.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, kadına yönelik şiddet sorununun çözümüne ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2180) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

51.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının özel araçlarının Türkiye’de bulunma süresinin uzatılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2181) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

52.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Tuzla’da bulunan tersanelerdeki istihdam kaybına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2182) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

53.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2183) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

54.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, özel sağlık kuruluşundan sağlık hizmeti satın alma sözleşmesine uyulmadığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2184) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

55.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kayıt dışı istihdam sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2185) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

56.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, SGK’nın Kadıköy’deki arazisinin bir vakıfa satıldığı iddialarına ve taşınmazlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2186) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

57.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de yapılan depremle ilgili çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2187) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

58.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de yapılan depremle ilgili çalışmalara ve deprem master planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2188) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

59.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, ruhsatsız bir hayvan çiftliğinin çevreye verdiği zarara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2189) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

60.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2190) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

61.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2191) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

62.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2192) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

63.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, 2002-2011 yılları arasında ortaya çıkarılan yolsuzluk olaylarına ve haklarında soruşturma yapılan kamu personeline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2193) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

64.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2194) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

65.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Van’daki depremde yıkılan binalara ve enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında yapılan ihalelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2195) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

66.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Sapanca Gölündeki kuraklık ve kentlerin su sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2196) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

67.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, İzmir Aliağa ve Foça ilçelerinde kurulması planlanan Termik Santral ve Kül-Cüruf depolama alanının çevreye olası etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2197) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

68.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Poliport Limanının büyütülmesiyle ilgili iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2198) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

69.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün, Suriye’deki olayların Hatay ve çevre illere etkisine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2199) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2011)

70.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2200) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

71.- Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli’nin, Meriç ve Arda nehrine paralel olarak açılması planlanan kanala ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2201) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

72.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Fransa Parlamentosunda sözde Ermeni soykırımı yasasıyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2202) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

73.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/2203) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

74.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Etiyopya’da faaliyet gösteren Türk firmalarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/2204) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

75.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, esnafın kullandığı elektriğin bedelinin düşürülmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2205) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

76.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2206) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

77.- İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2207) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

78.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, 2012 yılı elektrik enerjisi ihtiyacına ve bunun sağlanacağı kaynaklara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2208) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

79.- Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elazığ’da yeni bir stadyum yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/2209) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

80.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite öğrencilerinin barınma sorunu ve yurtlara yapılan başvurulara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/2210) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

81.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KYK’ya bağlı öğrenci yurtlarına yapılan yerleştirmelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/2211) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

82.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, tarım alanlarının aktif olarak kullanılması ve tarım ürünlerinin arttırılması yönündeki çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2212) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

83.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, balıkçılık sektörünün sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2213) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

84.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2214) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

85.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, canlı hayvan ithalatında deli dana hastalığına karşı alınan önlemlere ve bazı iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2215) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

86.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Bursa’nın gelişmemiş ilçelerinin kırsal kalkınma programından yararlandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2216) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

87.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, 2002-2011 yılları arasındaki ayçiçeği ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2217) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

88.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, 2002-2011 yılları arasındaki buğday üretimi ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2218) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

89.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, 2002-2011 yılları arasındaki yem bitkisi ve hazır yem ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2219) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

90.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, 2002-2011 yılları arasındaki kırmızı et üretimi, canlı hayvan ithali ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2220) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

91.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, gümrüklerde görevli personelin sorunlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2221) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

92.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2222) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

93.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’de yapılan bir operasyonda hayatını kaybeden teröristlerin cenazelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2223) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2011)

94.- Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, 1978 yılında terör nedeniyle Elazığ’a göç edenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2224) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

95.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’deki bir köyün bağlanacağı ilçenin belirlenmesi için yapılan referandumun sonucuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2225) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

96.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit ve gazi yakınlarından ikinci bir kişinin daha kamu kurumlarında sınavsız olarak istihdam edilmesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2226) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

97.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir üst geçit yapım ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2227) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

98.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Çankırı’da bir milli atletin heykelinin kaldırılmasıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2228) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

99.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, mahalle ve köy muhtarlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2229) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

100.-           Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıldönümü kapsamında yapılan seğmen alayı yürüyüşünün iptal edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2230) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

101.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, polis memurlarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2231) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

102.-           Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının 2009’dan itibaren yaptıkları yurt dışı gezilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2232) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

103.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, son beş yılda özel kalem müdürü ve basın müşaviri kadrolarına yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2233) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

104.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, ses dinleme kaydı yapan araçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2234) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

105.-           Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Derince belediyesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2235) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

106.-           Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, greve katılan kamu çalışanlarını tespit için polis aracılığı ile kurum amirlerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2236) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

107.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars-Digor’da bir köyün köprü ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2237) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

108.-           Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’daki gaz kokusunun nedeninin araştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2238) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

109.-           Bursa Milletvekili Ayhan Erdemir’in, Batman-Sason’da bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2239) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

110.-           Bursa Milletvekili Ayhan Erdemir’in, e-kimlik kartlarında din hanesi bölümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2240) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

111.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, ilkokul mezunlarının sürücü belgesi alamamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2241) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

112.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, makam katı inşaatı çalışmalarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2242) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

113.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık Müsteşarına tahsis edilen lojmana ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2243) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

114.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2244) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

115.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, istihdam oranı ile birlikte işsizlik oranındaki düşüşünde sebebine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2245) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

116.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Tekirdağ’ın kamu yatırımlarında iller arasındaki sıralamasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2246) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

117.-           Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’ün sosyo-ekonomik sorunlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2247) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

118.-           Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, TÜİK’in yaptığı 2010 Yılı Kazanç Anketine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2248) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

119.-           Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, TÜİK’in açıkladığı 2010 Yılı Gelir Dağılımı Araştırmasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2249) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

120.-           Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Harput Kalesindeki arkeolojik kazıların tekrar başlatılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2250) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

121.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya evleri ve kalesinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2251) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

122.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2252) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

123.-           Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’ta bulunan kültür derneklerine kadro tahsisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2253) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

124.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Tekirdağ’da yer altındaki kültürel varlıkların ülke turizmine kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2254) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

125.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’un bazı ilçelerinden elde edilen vergi gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2255) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

126.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tüzel kişiliği sona erdirilen belde belediyelerinin borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2256) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

127.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engeli istihdamına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2257) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

128.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, kaçak akaryakıt satışının önlenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2258) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

129.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2259) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

130.-           Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, muhasebe ve milli emlak denetmenlerinin özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2260) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

131.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kamu görevlilerinin kusurlarından dolayı ödenen tazminat miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2261) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

132.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Vergi Denetim Kurulunun görev ve yetkilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2262) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

133.-           Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri merkez, ilçe ve belde belediyeleri ve il özel idaresine genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2263) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

134.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, son beş yılda özel kalem müdürü ve basın müşaviri kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2264) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2011)

135.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, engelli öğrenciler için verilen kaynaştırma eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2265) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2011)

136.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin özür grubu atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2266) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

137.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, iller arası yönetici atama sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2267) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

138.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sağlık ve can güvenliği özrünün özür grubu atamalarına dahil edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2268) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

139.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Taşvanlı’daki okulların ısıtma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2269) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

140.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2270) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

141.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına katılan ve dil barajını aşamadığı için mağdur olan öğretim üyelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2271) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

142.-            İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Sultangazi’nin yeni okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2272) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

143.-           İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, okullardaki kadrolu hizmetli istihdamına ve temizlik maddesi ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2273) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

144.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Aydın İl Milli Eğitim Müdürüyle ilgili basında çıkan bir habere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2274) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

145.-           Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, okullarda yardımcı ders kitapları kullanılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2275) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

146.-           Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, okulların temizlik ihtiyacının hizmet satın alma yoluyla karşılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2276) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

147.-           Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, öğrenci kayıt ve kabullerinde bağış aldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan okul müdürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2277) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

148.-           Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu Çal dağında nikel madeni arama çalışmalarına ve bölgeye verilen zarara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2278) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2011)

149.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Kepsut Sulama Birliğinin TEDAŞ’a olan borcu nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2279) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

150.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2280) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

151.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kamuda çalışan hizmetli personele kadro verilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2281) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

152.-           Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elazığ Doğukent Şehir Hastanesi Projesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2282) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

153.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Ümraniye’nin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2283) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

154.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de içme sularının kimyasal yönden analizlerinin yapılmasına ve bunların sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2284) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

155.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2285) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

156.-           Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, hastaların hekim seçme hakkına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2286) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

157.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, son beş yılda özel kalem müdürü ve basın müşaviri kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2287) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

158.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Hatay’daki kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2288) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

159.-           Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, Keşan’a yeni bir devlet hastanesi yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2289) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

160.-           Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elazığ havaalanının yeterliliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2290) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

161.-           Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Kömürhan ve Gülüşkür köprülerinin güçlendirme ve yenileme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2291) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

162.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, konteyner taşımacılığının sorunlarının giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2292) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

163.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, ikinci el yat ve tekne ithaline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2293) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

164.-           Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, D4 taşımacılık belgesi alacak araçlardaki yaş sınırı nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2294) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

165.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Balıkesir karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2295) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

166.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2296) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

167.-           Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, TCDD’de çalışan geçici işçilerine kadro verilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2297) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

168.-           Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Karacabey-Manyas karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2298) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

169.-           Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, İDO işletmesinin Yenikapı-Güzelyalı (Mudanya) deniz otobüsü seferlerine bağlı kara otobüsü projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2299) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

170.-           Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, finansal kiralama firmaları kanalıyla araç alanların sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2300) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

171.-           Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, gazi ve şehit yakınlarının askeri sosyal tesislerden yararlanamamasına ve özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2301) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2011)

172.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yargı yolu açık olarak TSK’dan ilişiği kesilenlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2302) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

173.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/2303) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

174.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/2304) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2011)

175.-           İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, bir ihaleyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2305) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2011)

176.-           İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2306) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

177.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, İncirlik üssüne yerleştirilmesi planlanan insansız hava araçlarına ve yerli insansız hava aracı üretimi çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2307) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

178.-           İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, korsan taksiciliğin önlenmesi ve taksici esnafının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2308) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

179.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/2309) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

180.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Kıbrıs’da Rumların elinde bulunan Türk vakıflarına ait arazilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/2310) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

181.-           Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’deki kadın konukevlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2311) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2011)

182.-           Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Adli Tıp Kurumuna gönderilen bir mağdurenin koluna mühür vurulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2312) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2011)

183.-           İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ayamama Deresi kenarına inşa edilen yakıt tankları nedeniyle yaşanabilecek felakete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2313) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2011)

184.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı’da yapılması planlanan MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji Üretim Tesisinin çevreye ve insan sağlığına vereceği zarara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2314) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

185.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2315) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

186.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da yaşanan trafik sorununa ve toplu taşıma saatlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2316) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

187.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kaçak elektrik kullanımına ve elektrik sayaç değişiminde talep edilen ücrete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2317) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

188.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezlerinin sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2318) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

189.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, kaçak akaryakıt satışına ve buna karşı alınacak önlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2319) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

190.-           İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Demirci ve Simav’da meydana gelen depremlerde zarar gören okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2320) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.    Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, SGK’dan maaş alan emeklilerin banka promosyonlarından yararlanmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1287)  

2.    Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Ulusal İstihdam Stratejisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1288)  

3.    İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, terör olaylarını protesto maksadıyla yapılan bir gösteriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1290)  

4.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1292)  

5.    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bandırma’da yapılan barajın kanaletlerinin tamamlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1293)  

6.    Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, basında çıkan bir habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1294)  

7.    Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, ABD Dışişleri Bakanının Suriye ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1299)  

8.    Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, öğretmen atamaları ve öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1300)  

9.    Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1301)  

10.    Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, gübredeki KDV oranına ve çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1302)  

11.    Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa ve alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1304)  

12.    Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, sözleşmeli personelin kadroya atanmalarında yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1306)  

13.    Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, muhtarların özlük haklarına ve yapılması planlanan yasal düzenlemelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1312)  

14.    Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Erzurum’da hayvancılık organize bölgesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1323)  

15.    Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, hayvan üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1324)  

16.    Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, şeker pancarı üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1325)  

17.    Muş Milletvekili Demir Çelik’in, şeker pancarı üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1326)  

18.    Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, TKDK’nın Uzman ve Destek Personel Alımı Seçme Sınavının iptali ve yaşanan mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1327)  

19.    Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu uyarınca yapılan aşılamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1328)  

20.    Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, TKDK’nın Uzman ve Destek Personel Alımı Seçme Sınavının iptali ve yaşanan mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1329)  

21.    Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yaş üzüm ihracatındaki sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1330)  

22.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, tarım alanında üretim ve verimin artırılması için alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1331)  

23.    İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, töre ve namus cinayetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1332)  

24.    Van Milletvekili Özdal Üçer’in, deprem bölgesinde hayatını kaybeden bir çocuğa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1333)  

25.    Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Diyarbakır’da bir protesto yürüyüşü sırasında yaşamını yitiren bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1334)  

26.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van depremi sonrasında yaşanan mağduriyetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1335)  

27.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedeline ve bunun tahsil edilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1337)  

28.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 659 sayılı KHK ile bazı kadroların yeniden düzenlenmesi sonucu oluşan sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1338)  

29.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 666 sayılı KHK’ye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1339)  

30.    Van Milletvekili Özdal Üçer’in, 1999 yılından itibaren toplanan deprem vergilerinin kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1340)  

31.    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmen açığına ve atama bekleyen öğretmen adaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1341)  

32.    İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, Van depreminde yaşamını yitiren öğretmenlerin aileleri için yapılacak düzenlemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1342)  

33.    Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1343)  

34.    Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Van deprem bölgesinde YGS’ye girecek öğrencilerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1344)  

35.    Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van depremi sonrasında okullarda tespit edilen hasarlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1345)  

36.    İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Van depremi sonrasında sözleşmeli öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1346)  

37.    İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Ankara Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bir öğretmen hakkında başlattığı soruşturmanın gerekçesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1347)  

38.    Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı merkez ve ilçeleri ile bunlara bağlı köylerde yaşanan eğitimle ilgili sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1348)  

39.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıkta meydana geldiği iddia edilen zimmete para geçirme olayına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1349)  

40.    Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Kuzova Sulama Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1350)  

41.    Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, şehirlerarası taşımacılık yapan firmaların ucuz mazot kullanımından kaynaklanan haksız rekabete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1356)  

42.    Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, eşya taşımacılığında K1 yetki belgesiyle ilgili yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1357)  

43.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1358)  

44.    Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, THY’nin Ankara-Batum seferini iptal etmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1359)  

45.    İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, cemevlerine yasal statü tanınmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/1360)  

46.    Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Van depreminde kadınlar, yaşlılar ve özürlülerin yaşadıkları mağduriyete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1361)  

47.    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bedelli askerliği düzenleyen Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1367)  

48.    Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, bitkisel ilaç kullanımı ve reklamlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1368)  

49.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van depremi sonrasında işsizlik nedeniyle yaşanan maddi sorunlara ve mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1369)  

50.    Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, çocuklar arasında artan şiddet eğiliminin engellenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1379)  

51.    Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kadına yönelik şiddete ve kadın koruma evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1380)  

52.    Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, cinsiyet eşitliğine yönelik eğitim çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1381)  

53.    İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, prim gün sayısını doldurarak emeklilik yaşını bekleyenlerin sağlık hizmetlerinde yaşadığı mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1384)  

54.    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1385)  

55.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane’de ÇED raporu olmaksızın sülfürik asit tesisi kurulacağı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1386)  

56.    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1397)  

57.    Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, tarımsal arazilerin miras yoluyla bölünerek ekonomik verimliliğin düşmesini engellemeye yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1398)  

58.    Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Ankara ve ilçelerinde hayvancılığı desteklemek için kullanılan kredi ve hibeye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1399)  

59.    Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Ankara ve ilçelerindeki süt üretim miktarı ve tesislerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1400)  

60.    Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, tarım arazilerinin imara açılma oranına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1401)  

61.    Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, barajlarda balık çeşitliliğini ve verimliliğini artırma çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1402)  

62.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane’de sülfürik asit tesisi kurulacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1403)  

63.    Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, silahlı olaylara karışan çocukların topluma kazandırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1405)  

64.    Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, çocukların ve çeşitli meslek mensuplarının güvenliğinin sağlanması için alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1406)  

65.    Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, bir belediye başkanının rüşvete azmettirdiği iddialarına ve Bakanlıkça görevden alınan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1407)  

66.    Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Dicle’de çıkan çatışmada öldürülen bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1408)  

67.    Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, terör olaylarının yoğun olduğu bölgelerdeki Emniyet mensuplarının ve ailelerinin güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1409)  

68.    Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Gölbaşı’nda ulaşımı sağlayan otobüs sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1410)  

69.    Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Kızılcahamam’ın köyleri ile bağlantısını sağlayan yollara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1411)  

70.    Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Keçiören’de bir duvar tadilatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1412)  

71.    Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Ankara’da kurulan baz istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1413)  

72.    Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Belediyesi ve bazı ilçe belediyelerin temsil giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1414)  

73.    Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, 2003 yılından itibaren PKK terör örgütüne karşı yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1415)  

74.    Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Belediyesinin reklam giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1416)  

75.    İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’daki kadın koruma evlerinin yeterliliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1417)  

76.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KİT’lerde çalışan memurların sosyal ve özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1421)  

77.    Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Oymapınar HES’in bedelsiz devredildiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1422)  

78.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane’de okullara yakın bölgeye sülfürik asit tesisi kurulacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1423)  

79.    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1424)  

80.    Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, öğretmen atamaları ve öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1425)  

81.    Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da bazı eğitim kurumlarının depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1426)  

82.    Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1427)  

83.    Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, öğretmen ve akademisyen maaşlarında iyileştirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1428)  

84.    Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan’da halk eğitim usta öğretici kursları açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1429)  

85.    Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bozok Üniversitesinde pedagojik formasyon sertifika programı düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1430)  

86.    Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, ücretli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1431)  

87.    Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, ilköğretim Arapça Dersi Öğretim Programına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1432)  

88.    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1433)  

89.    Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Yusufeli Barajının yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1434)  

90.    Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana Metrosunun yapımıyla ilgili sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1443)  

91.    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1444)  

92.    Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bozok Üniversitesi kampüsünden geçen şehirlerarası karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1445)  

93.    Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Ankara’daki metro çalışmalarının maliyetine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1446)  

94.    Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, THY Genel Müdürlüğü tarafından alınan gazetelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1447)  

95.    Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan’ın, İncirlik Üssünde konuşlandırılan predatorlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1449)  

96.    Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Ankara’da son dokuz yılda açılan kilise sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/1450)  

97.    Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, cep telefonu, otomobil, sigara ve içkideki ÖTV’ye yapılan güncellemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1455)