TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 55

30 Aralık 2011 Cuma

 

Teklifler

 

            1.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile 34 Milletvekilinin; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/223) (Avrupa Birliği Uyum; İnsan Haklarını İnceleme; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/12/2011

            2.-Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın; Sosyal Devlet İkramiyesi Ödenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi (2/224) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/12/2011)

            3.-İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın; Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/225) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

            4.-Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/226) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2011)

            5.-İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın; Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/227) (içişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2011)

            6.-Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci Maddesinin (B) Bendinde Değişiklik Yapılması ile İlgili Kanun Teklifi (2/228) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

            7.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve 13 Milletvekilinin; Çayyolu Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/229) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)

            8.-Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün'ün; Fransa'nın Cezayir ve Ruandada Yaptığı Katliamların Soykırım Kabul Edilmesine Dair Kanun Teklifi (2/230) (Dışişleri; İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/12/2011)