TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 54

26 Aralık 2011 Pazartesi

 

Teklifler

 

            1.-Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Öğretmen İhtiyacının ve Eğitim Programlarının Planlanması ve Uygulanması Hakkında Kanun Teklifi (2/219) (Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

            2.-Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in; Sivas'ta Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/220) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

            3.-Kütahya Milletvekili Alim Işık  ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 5 Milletvekilinin; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ile İlgili Kanun Teklifi (2/221) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/12/2011)

            4.-Barış ve Demokrasi Partisi Gurup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Türk Ceza Kanununda ve Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/222) (Anayasa; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2011)

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da karla mücadele kapsamında akaryakıt gideri desteğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

2.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, engellilerin sayısına ve ailelerine yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

3.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’dan göçü önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

4.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da karla mücadelede kullanılan iş makinası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

5.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin kampüsüne ve öğretim elemanı ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

6.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da hava kirliliğine karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

7.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okulların temizlik sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

8.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da içme suyu şebekesi ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

9.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Kars ve Ağrı’daki okulların temizlik sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

10.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da hava kirliliğine karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

11.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Merkez, ilçe ve köylerindeki camilerin bakım ve onarımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/711) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

12.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı köylerinin aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

13.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı köylerinin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

14.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars merkez, ilçe ve köy yollarının genişletilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

15.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki bazı köy camilerindeki eksikliklere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/715) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

16.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı köy okullarındaki öğretmen ve araç-gereç eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

17.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta karla mücadele çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

18.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars merkez, ilçe ve köylerindeki sağlık ocaklarının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/718) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

 

 

 Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, uluslararası antlaşmaların TBMM’nin onayına geç sunulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2096) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

2.-Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, gümrük muayene memurlarının özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2097) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

3.-İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Van-Erciş Şeker Fabrikasında mevsimlik işçi olarak çalışanların daimi kadroya geçirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2098) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

4.-İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Riva Deresi’ndeki kirliliğin önlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2099) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

5.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Danıştay’ın iptal ettiği bir yönetmelik hükümlerinin uygulanmaya devam edildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2100) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

6.-İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, zaman aşımı uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2101) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

7.-Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Ankara’nın hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2102) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

8.-Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Hakkari’de bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2103) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

9.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’un merkez, ilçe ve köylerindeki aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2104) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır-Tuzluca’nın köylerinin yol, içme suyu ve elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2105) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı, ilçe ve köylerinde yaşanan yol ve elektrik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2106) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

12.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Teknik Hizmetler Sınıfı kadrolarında görev yapanların özlük haklarındaki farklılığın giderilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2107) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

13.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, bazı kadroların maaş durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2108) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı merkez ve ilçelerinde turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2109) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Üniversitesinin öğretim üyesi ve yurt ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2110) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki taşımalı eğitim sistemine ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2111) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki okulların ilk yardım seti ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2112) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki okulların kitap ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2113) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki eğitim kurumlarının araç, gereç, personel ve öğretmen ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2114) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

20.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üstün zekalı çocukların eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2115) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

21.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Midyat’ta acil tedavi edilmesi gereken bir hastayla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2116) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bir sağlık ocağının personel ve diğer eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2117) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’un merkez ve ilçelerindeki sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2118) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’un fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2119) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı merkez ve ilçelerindeki hastane ve sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2120) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

26.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da karla mücadele çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2121) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

27.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta karla mücadele çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2122) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

28.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Sayıştay tarafından genel uygunluk bildirimi verilmeyen bazı hesaplara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2123) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

29.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, THY’nin harcama ve seferleri ile bazı sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2124) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

30.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Ağrı’dan Bilecik’e göç eden bazı ailelere odun yardımı yapılmamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2125) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

31.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, 2011 yılı dokuz aylık inşaat sektörü istihdam endeksine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2126) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

32.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, programcı ve çözümleyici unvanıyla görev yapanların sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2127) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

33.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, TRT’nin reyting ölçüm cihazı alım ihalesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/2128) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, esnafların kullandığı elektriğin fiyatının düşürülmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2129) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

35.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki belediyelere karla mücadele çalışmaları için ödenek verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2130) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2011)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa ve ilçelerindeki Devlet hastanelerinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/660)

2.    Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Devlet ve özel hastanelere ödenen katkı payları ve hekimlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/661)

3.    Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tam Gün Yasasının sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/664)

4.    Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Hrant Dink suikastında ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/686)

5.    Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, futbolda şike operasyonuyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/688)

6.    Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Deniz Feneri davasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/707)

7.    Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, yargıda durum analizi raporuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/708)

8.    Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, farklı iddianamelerde adı geçen bir şahsa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/709)

9.    Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, sağlık çalışanları ve hekimlerin çalışma koşullarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/750)

10.    İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, İstanbul ve ilçelerindeki hastane sayısı ve bunlara depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/752)

11.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sağlık sisteminin ve personelin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/755)

12.    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Van’daki depremden etkilenen kamu personelinin sorunlarının giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1190)  

13.    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Ege’deki Türk hava ve kara sahalarında fiili bir daralma olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1191)  

14.    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, 5-7 Mart 2003 tarihinde İstanbul Harp Akademileri Komutanlığında yapılan bir seminere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1192)  

15.    Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, bir milletvekilinin yazdığı kitapta yer alan iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1193)  

16.    Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, 5233 sayılı Kanun gereği tazmin edilmesi gereken zararlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1195)  

17.    Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, kapatılan sendikalara ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1196)  

18.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kuru ve yaş üzüm üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1198)  

19.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kamuda özürlülerin istihdam oranına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1199)  

20.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki tasarruf tutarı ile kayıt dışı ekonominin GSYH’ye oranlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1200)  

21.    Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Seyit Rıza ile oğlu ve arkadaşlarının mezar yerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1202)  

22.    Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Almanya’da zorla evlendirilen kızlar hakkında yayımlanan bir rapora ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1209)  

23.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kamuda özürlülerin istihdam oranına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1210)  

24.    Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, TRT’de yayınlanan bir programla ilgili mahkeme kararının etkilerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/1212)  

25.    Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, 2007-2011 yılları arasında TRT Genel Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/1213)  

26.    Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1219)  

27.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, özel sektörde özürlü istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1220)  

28.    İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, Anadolu Tarım Meslek Lisesi ve Tarım Meslek Lisesi mezunlarına iş imkânı sağlanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1228)  

29.    Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1229)  

30.    Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, mısır üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1230)   

31.    Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, bir yem fabrikasında usulsüz işlem yapıldığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1231)  

32.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamındaki projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1232)  

33.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, canlı hayvan ve et ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1233)  

34.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarımsal ürünlerdeki fiyat artış oranlarına ve tarımsal desteklerin enflasyon oranlarının gerisinde kaldığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1234)  

35.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da lisanslı depoculuk kurulup kurulmayacağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1235)  

36.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yağlı tohumlarda dışa bağımlılık oranına ve uygulanan destekleme primlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1236)  

37.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, çiftçilere verilen ve verilmesi planlanan tarımsal destek miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1237)  

38.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, destekleme prim oranlarına ve mazot desteğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1238)  

39.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarımsal desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1239)  

40.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarım ürünlerine ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklemelerin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1240)  

41.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarıma dayalı sanayi sektörünün geliştirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1241)  

42.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarıma yönelik destekleme projesinin uygulanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1242)  

43.    Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, balıkçılık ve su ürünleri politikasına ve su ürünleri mühendislerinin istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1243)  

44.    Ankara Milletvekili Zuhal Topçu’nun, uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1244)  

45.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sigara kaçakçılığına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1245)  

46.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kara, deniz ve hava sınır kapılarındaki gümrüksüz alışveriş yapılan mağazalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1246)  

47.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ÖTV artışlarının sınır kaçakçılığına etkisine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1247)  

48.    Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1248)  

49.    Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Van Valisinin depremle ilgili bazı açıklamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1249)  

50.    Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta meydana gelen olayların sanıklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1250)  

51.    Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, Mersin-Aslanköy’de yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1251)  

52.    Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı’daki tuğla ve kireç fabrikalarının kiraya verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1252)  

53.    Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Patnos ilçesinde çadır talebinde bulunan bazı öğretmenlerin yaşadıkları sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1253)  

54.    Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı’nın bir köyünde kaybolan bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1254)  

55.    Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in yerel bir gazetesinde çıkan bir habere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1255)  

56.    İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, büyükşehir belediyeleri, bunlara bağlı kuruluş ve şirketlerin denetimlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1256)  

57.    Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Tekirdağ’da olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1257)  

58.    Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, suç işleyen çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1258)  

59.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Emniyet Teşkilatı mensuplarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1259)  

60.    Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Şeyh Said’in mezar yerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1260)  

61.    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yurt dışına çıkış harçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1263)  

62.    Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1264)  

63.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye’de ve AB ülkelerindeki vergi oranlarına ve akaryakıttan alınan vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1266)  

64.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, vergi gelirlerinin kamu net borçlarına oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1267)  

65.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üstün yetenekli çocukların eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1268)  

66.    İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Çeşme’deki bir ilköğretim okulunda birden fazla sınıfa bir derslikte eğitim verildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1270)  

67.    Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, kent merkezleri içinde bulunan askerî birliklere ve bu birliklere ait alanlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1271)  

68.    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, şehit yakınlarının istihdamına yönelik bir açıklamasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1272)  

69.    Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, 2011 yılında düzenlenen hava harekâtları ve bunların maliyetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1273)  

70.    Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1274)  

71.    Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, 11/11/2011 tarihinde toplu açılışı yapılan 111 tesise ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1275)  

72.    Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1280)  

73.    Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Iğdır’da yapılan havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1281)  

74.    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki borç ve ödenmiş faiz tutarlarının GSYH’ye oranlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1286)