TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 53

22 Aralık 2011 Perşembe

 

 

Teklifler

 

1.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 2 Milletvekilinin; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası, Köy Kanunu ve Şehir ve Kasabalarda Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/212) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

2.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 2 Milletvekilinin; Güvenlik Tazminatı Kanun Teklifi (2/213) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2011)

3.-      İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/214) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2011)

4.-      Bursa Milletvekili Kemal Ekinci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İzmir Milletvekili Şükran Güldal Mumcu ile 25 Milletvekilinin; Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/215) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2011)

5.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/216) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2011)

6.-      İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in; Türk Ceza Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi (2/217) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2011)

7.-      Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/218) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2011)

 

 

 

Rapor

 

1.-      Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Akdenizde Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/471) (S. Sayısı: 114)  (Dağıtma tarihi: 22.12.2011) (GÜNDEME)

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/83) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2011)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, Çıldır Gölü’nde meydana gelen kirliliğin sebepleri ve çözümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/84) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2011)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, hayvancılık ve kırmızı et sektörlerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2011)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi

 

 

1.    Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Terörle Mücadele Yasasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/670)

2.    Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, trafik kazalarına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1015)   

3.    Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, şehit ailelerinin yaşadığı psikolojik ve sosyal sorunlara ve bunların çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1016)   

4.    Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, memurlara verilen ek ödemelere ve ücret adaletsizliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1017)   

5.    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, PKK terör örgütünün Avrupa uzantılarına ve Avrupa’daki finans kaynaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1018)   

6.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, MİT heyeti ile PKK yöneticileri arasında yapılan gizli görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1021)   

7.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, KKTC tarafından sınır dışı edilme kararı verilen öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1024)   

8.    Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin başka kurumlara yatay geçiş yapmasına ve Eskişehir’in cami imam hatibi ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1025)   

9.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, havaalanlarında VİP hizmetlerinden yararlanabilenlerin yer aldığı protokol listesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1026)   

10.    İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, Madımak olayı sanıklarından yurt dışında yakalandığı iddia edilen kişinin iadesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1027)   

11.    İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, işçi ve memurlar arasında sosyal haklar bakımından farklılıklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1028)   

12.    Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Türkiye-Suriye Dostluk Barajı Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1030)   

13.    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya-Meram-Başarakavak beldesinin su borularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1031)   

14.    Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Van depreminde hayatını kaybeden öğretmenlerin sosyal güvenlik haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1033)   

15.    İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, limanların modernizasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1036)   

16.    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bazı binaların yakınına kurulan baz istasyonlarının kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1038)   

17.    İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul Üniversitesinin açılış töreninde gözaltına alınan öğrencilerle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1040)   

18.    İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, gemi inşa ve gemi işletmeciliği alanında faaliyet gösteren şirketlerin Kredi Garanti Fonundan yararlanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1047)   

19.    Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, 2010-2011 yıllarındaki karşılıksız çeklerin toplam tutarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1048)   

20.    Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, ÖTV oranlarındaki artışa ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1049)   

21.    Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, kamuoyunda N.Ç. davası olarak bilinen davanın sanıklarından iki kamu görevlisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1050)   

22.    Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Van’da meydana gelen deprem sonrasındaki arama ve kurtarma faaliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/1051)   

23.    Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, emeklilik yaşının yükselmesiyle ortaya çıkan mağduriyetin ortadan kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1055)   

24.    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1056)   

25.    Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, TODAİE’nin Devlet Personel Başkanlığı bünyesine alınıp alınmayacağına ve Türk kamu yönetimine sağladığı katkıya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1057)   

26.    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna alınacak personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1074)   

27.    Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, kırsal kalkınma yatırımları ile tarıma dayalı sanayi yatırımlarının desteklenmesi projelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1075)   

28.    Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, tarıma dayalı teşvik projelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1076)   

29.    Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, Bakanlıkta sözleşmeli çalışırken memur kadrosuna atanan personelin özlük haklarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1077)   

30.    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kamu kurum ve kuruluşlarında su ürünleri mühendisi istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1078)   

31.    Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, damlama sulama desteklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1079)   

32.    Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesinde hayata geçirilen projelere ve yapılan proje başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1080)   

33.    Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Bakanlık tarafından verilen yüzde elli hibe desteği programına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1081)   

34.    Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara keçisi yetiştiriciliğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1082)   

35.    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, ESDEP’e göre yapılacak çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1083)   

36.    Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, 2011’de yağan dolu nedeniyle Haymana’nın çeşitli köylerinde meydana gelen zarara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1084)   

37.    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, tarım gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı konularında AB müktesebatına uyum sağlamak amacıyla yapılan mevzuat çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1085)   

38.    Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, patates üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1086)   

39.    Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, AOÇ Gazi Yerleşkesinin Başbakanlığa devredilip devredilmediğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1087)   

40.    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, koyun yetiştiricilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1088)   

41.    Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, son otuz yıl içinde Türkiye’ye göç eden Türk soylu yabancılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1089)   

42.    İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, depreme dayanıksız, kaçak ve mevzuata aykırı yapılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1090)   

43.    Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Yozgat’ta şehit cenazesinde bir kaymakamın milletvekillerine karşı tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1091)   

44.    Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, 12 Eylül döneminde gözaltında kaybolan bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1092)   

45.    Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa Merkez ve ilçelerinin kadın ve çocuk koruma evi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1093)   

46.    İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, denetime tabi tutulan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1094)   

47.    Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’da ihtiyaç fazlası olarak değerlendirilen işçilerin diğer kurumlara atanmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1095)   

48.    İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, kadın koruma evlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1096)   

49.    Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Genç İlçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1098)   

50.    Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Genç İlçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1099)   

51.    İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, kamuoyunda N.Ç. davası olarak bilinen davanın sanıklarından bir kamu görevlisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1100)   

52.    Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, kamuoyunda N.Ç. davası olarak bilinen davanın sanıklarından bir kamu görevlisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1101)   

53.    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, ESDEP’e göre yapılması planlanan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1106)   

54.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 644 sayılı KHK ile teknik hizmetler sınıfına geçen bazı personelin özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1107)   

55.    İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, vergi oranlarına ve vergi adaletsizliğiyle ilgili alınan önlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1108)   

 

56.    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı için toplanan vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1110)   

57.    Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, 2011 yılı bütçesiyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1111)   

58.    İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına 2008-2011 yılları arasında görevlendirilen personele ve bu yıllar arasında kitap komisyonlarında incelenen kitaplara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1112)   

59.    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, çıraklık eğitim kapsamındaki sorunların giderilmesi amacıyla yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1113)   

60.    Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yapılan kitap incelemelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1114)   

61.    İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, KPSS ile ilgili yürütülen soruşturmanın sonucuna ve ÖSYM’de yapılan görevlendirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1115)   

62.    Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Bakanlığın 2011 Mali Yılı Performans Programı hedeflerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1116)   

63.    Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Bakanlık bünyesinde kurulan Rehberlik ve Denetim Başkanlığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1117)   

64.    Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, olası bir depreme karşı alınacak tedbirlere ve Van depreminde zarar gören eğitim çalışanlarının mağduriyetinin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1118)   

65.    Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, gazilerin eğitim hakları konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1119)   

66.    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, depreme dayanıklı olmayan okul tespiti yapılıp yapılmadığına ve güçlendirme çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1120)   

67.    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, deprem bölgesinde görev yapan eğitim çalışanlarının ilgili yönetmelik gereği yer değişikliği yapıp yapamayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1121)   

68.    Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, kamuoyunda N.Ç. davası olarak bilinen davanın sanıklarından bir kamu görevlisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1122)   

69.    İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, okullara dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve internet altyapısı oluşturmayı amaçlayan Fatih Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1123)   

70.    Van Milletvekili Özdal Üçer’in, öğretmenlerin özür grubu atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1124)   

71.    Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, protesto gösterilerine katılan öğrencilerle ilgili bilgi istendiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1125)   

72.    Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Irak’ın kuzeyine yapılan kara harekâtına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1126)   

73.    Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Hakkâri’deki çatışmada kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1127)   

74.    Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Niğde-Akkaya Barajının çevreye verdiği zarara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1128)   

75.    Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Pınarhisar-Kaynarca Beldesinde yapılacak olan Çayırdere Barajına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1131)   

76.    Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli-Kayalıköy Barajının sulama sistemindeki eksikliklere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1132)   

77.    İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, 2008 yılından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarının deniz aracı alım ihalelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1136)   

78.    İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, kapasitesinin üzerinde yük taşıyan araçların kara yollarında meydana getirdiği tahribatın önlenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1137)   

79.    Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Silifke-Gülnar ve Silifke-Anamur arasındaki yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1138)   

80.    Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elazığ-Ağın Köprüsünün inşaatının durdurulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1139)   

81.    Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1140)   

82.    Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Ilgaz Dağı Tüneli Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1141)   

83.    Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya Elmalı-Kaş kara yolundaki sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1142)   

84.    Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, bölge müdürlükleri kurulurken aranılan kriterlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1143)   

85.    İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Denizcilik Müsteşarlığının Bakanlık bünyesinde genel müdürlük seviyesine getirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1144)   

86.    İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Türk armatörlerin gemi ihtiyaçlarını yurt dışından karşıladığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1145)   

87.    İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, gemi adamlarının eğitimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1146)   

88.    İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, Konak Tüneli Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1147)   

89.    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyol Projesinin güzergâhına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1153)   

90.    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, terörle mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1157)   

91.    Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1160)   

92.    Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun Üniversitesine rektör atanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1163)   

93.    Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, terör örgütü ile Devlet görevlilerinin yaptığı görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1164)   

94.    Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1166)   

95.    Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Ortadoğu konusunda izlenen dış politikaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1167)   

96.    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, İstanbul Rum Ortodoks Patriğine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1174)   

97.    İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, yoksul kadınlara verilen kredilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1177)   

98.    Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Yayladere ilçesinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1178)   

99.    Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Adaklı ilçesine bağlı Karer bölgesinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1179)   

100.Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’ne kurulması planlanan HES’lere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1180)   

101.Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, 111 tesisin açılış töreni ile ilgili bazı iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1181)   

102.Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Ergene Nehrinin temizlenmesi çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1182)   

103.Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1183)   

104.Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Atatürk’ün hatırasına hakaretten hüküm giyen bir ilköğretim müfettişine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1184)   

105.Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, özelleştirilen kamu iş yerlerinde çalışan eski hükümlülerin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1187)