TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 52

21 Aralık 2011 Çarşamba

 

 

Raporlar

 

1.-      Vişegraddaki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsünün Yapısal Unsurlarının Durumunun Tespit Edilmesi, Restorasyon Projesinin Hazırlanması ve Projenin Uygulanması Konusundaki İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/333) (S. Sayısı: 104)  (Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (GÜNDEME)

2.-      T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Haberleşme ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Televizyon ve Radyo Şurası Arasında Televizyon Yayıncılığı Alanında İşbirliğine Dair Protokol ile Teknik Hizmet Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/344) (S. Sayısı: 105)  (Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (GÜNDEME)

3.-      Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu Personel Yönetiminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/345) (S. Sayısı: 106)  (Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (GÜNDEME)

4.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/364) (S. Sayısı: 107)  (Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (GÜNDEME)

5.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 1/374) (S. Sayısı: 108)  (Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (GÜNDEME)

6.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 1/382) (S. Sayısı: 109)  (Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (GÜNDEME)

7.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 1/501) (S. Sayısı: 110)  (Dağıtma tarihi: 21.12.2011) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.-      Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Biga’da görülen şap hastalığından zarar gören üreticilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

2.-      Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, adliye ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

3.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, atama bekleyen bilişim öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

4.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlıkta görev yapan bazı çalışanların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

5.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emeklilik yaşının yükseltilmesinden kaynaklanan mağduriyetin giderilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

6.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, tarım ve hayvancılığa verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

7.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

8.-      Aydın Milletvekili Osman Aydın’ın, afete maruz kalan pamuk üreticilerinin destek priminden faydalandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

9.-      İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Jokey Kaza ve Yardım Sandığı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

10.-  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, jokeylerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

11.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Çatalca-Yalıköy’deki hayvan ölümlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

 

 

 Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-           İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Van ve Kütahya-Simav depremi sonrasında meskûn topluluğun başka mahallere yerleştirilmesinde uygulanan usule ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1978) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

2.-           Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki taksici ve minibüsçü esnafının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1979) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

3.-           Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığındaki bazı atamalara ve Müsteşarlık binasının tadilatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1980) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

4.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Hizbullah davası sanıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1981) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

5.-           Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Suriye ile ticari ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1982) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

6.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankaray ve Söğütözü metro ortak istasyonunun üzerinde bulunan demir kafes ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1983) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

7.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Ankara’da hava kirliliğinde uyarı eşiğinin aşıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1984) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

8.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Van depremi sonrasında yaşanan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1985) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

9.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, KHK’lar ile bazı üst düzey yöneticilerin görevden alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1986) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

10.-       Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, fakir ailelere dağıtılan kömürün kalitesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1987) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

11.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, memurların reel gelirlerinde enflasyon nedeniyle meydana gelen azalmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1988) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

12.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, 4/C statüsünde çalışan personelin özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1989) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

13.-       Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, dış basında yayımlanan Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili yazıya ve ABD’nin dış politikaya etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1990) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

14.-       Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yasa dışı telefon ve ortam dinlemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1991) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

15.-       Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, terör örgütünün şehir örgütlenmesine karşı alınan önlemlere ve yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1992) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

16.-       Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki jeotermal ve mineralli su kaynaklarıyla ilgili ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1993) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

17.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/1994) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

18.-       Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, TRT yayınlarında siyasi partilerle ilgili haberlerin belirlenmesi ölçütüne ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/1995) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

19.-       Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, TRT kanallarında çocuklara yönelik klasik müzik yayınlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/1996) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

20.-       İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, deprem sonrası müdahalelerle ilgili bir projeye ve bir özel şirketle yapılan sözleşmeye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/1997) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

21.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/1998) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

22.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/1999) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

23.-       Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Diyanet İşleri Başkanlığının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde istihdam edeceği din adamlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2000) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

24.-       Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, imam-hatip ve müezzinlerin cami ve çevresinin bakım ve temizliği görevini üstlenmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/2001) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

25.-       Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, iç ve dış borca ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2002) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

26.-       Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, bankalara olan borçlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2003) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

27.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2004) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

28.-       Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bozüyük Toprak AŞ fabrikalarının kapanmasıyla yaşanan mağduriyete ve Bilecik’in seramik ve mermer sanayindeki potansiyeline ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2005) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

29.-       Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, faaliyetteki TMSF’ye devredilen bankalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2006) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

30.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2007) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

31.-       Van Milletvekili Özdal Üçer’in, tutuklu ve hükümlülerin ikametgâhlarından uzak cezaevlerine yerleştirilmelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2008) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

32.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, karşılıksız çek suçundan ceza alanlardan taahhütlerini yerine getirmeyenlerin mağduriyetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2009) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

33.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, karşılıksız çek suçu nedeniyle açılan davalara ve verilen cezalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2010) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

34.-       Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Hrant Dink cinayetinde bazı MİT görevlilerinin ihmali bulunduğu iddialarına ilşikin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2011) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

35.-       Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, karşılıksız çek suçu nedeniyle açılan davalara ve yaşanan mağduriyetlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2012) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

36.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2013) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

37.-       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın bütçesine, gelirlerine ve bunların kullanımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2014) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

38.-       Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, İzmir-Karabağlar Polis Karakolunda bir kadına şiddet uygulanmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2015) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

39.-       Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, SGK’ya aktarılan bütçeye ve denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2016) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

40.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2017) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

41.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet Bor İşletme Müdürlüğünde alt işverenlik uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2018) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

42.-       Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elazığ’da işsizliğin önlenmesi için alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2019) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

43.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, SGK çalışanlarının sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2020) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

44.-       Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 4/C’li personelin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2021) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

45.-       Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, SGK’lıların geriye dönük prim borçlarını ödeyebilmeleri hususunda yapılacak çalışmaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2022) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

46.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 4/C’li personelin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2023) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

47.-       Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, taşeron işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2024) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

48.-       Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, sağlık harcamalarındaki istismar ve israf ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2025) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

49.-       İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, kamuda ve özel sektörde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2026) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

50.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke geneline olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2027) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

51.-       İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, yeni Van’ın kurulacağı bölgeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2028) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

52.-       Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, 2010’da Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında bazı köylerin etkililik oluruna dâhil edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2029) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

53.-       Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, 2002-2011 yıllarında sözde Ermeni soykırımı konusunu parlamentolarının gündemlerine alan ülkelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2030) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

54.-       Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Fransa Parlamentosundaki sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili yasa tasarısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2031) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

55.-       Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT’le bağlantılı kırk iki kişinin Suriye’de yakalandığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2032) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

56.-       Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Fransa Parlamentosundaki sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili yasa tasarısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2033) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

57.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2034) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

58.-       Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elazığ’daki doğal gaz çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2035) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

59.-       Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Akkuyu Nükleer Güç Santraline ve olası zararlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2036) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

60.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/2037) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

61.-       Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’te yapılan ve yapılacak yatırım ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/2038) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

62.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2039) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

63.-       Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, hastalık tehlikesi taşıyan ithal hayvanlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2040) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

64.-       Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, hastalık tehlikesi taşıyan ithal hayvanlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2041) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

65.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2042) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

66.-       Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, oda ve borsalar ile TOBB’un organları için yapılacak seçimlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2043) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

67.-       Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elazığ’ın ihracatının azalmasının sebeplerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2044) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

68.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2045) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

69.-       Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşlara ve bunların faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2046) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

70.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’nın şehirler arası ana giriş çıkış güzergâhlarına yolcu indirme ve bindirme terminalleri yapılmasıyla ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2047) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

71.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gökkuşağı Rekreasyon Alanı Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2048) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

72.-       Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Van’daki depremden etkilenen kamu görevlilerinin sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2049) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

73.-       Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, İzmir-Karabağlar Polis Karakolunda bir kadına şiddet uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2050) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

74.-       Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, TBMM görüşmelerinde teröristleri gerilla olarak nitelendirdiği bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2051) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

75.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2052) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

76.-       Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, memur ve uzman kadrolarına atanan arkeolog ve sanat tarihçilerinin özlük haklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2053) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

77.-       Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesindeki faiz ödeme miktarına ve SGK’nın bütçesindeki değişikliğe ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2054) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

78.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2055) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

79.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Belediyesine tahsis edilen bazı taşınmazların kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2056) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

80.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özelleştirilmesinden bugüne Kütahya Şeker Fabrikası AŞ’nin ödediği vergi ile vergi borcu ve cezalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2057) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

81.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yurt dışı çıkış yasağı kaldırılan mükelleflere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2058) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

82.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vergi dairesi müdürlerinin mağduriyetlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2059) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

83.-       Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık Taşra Teşkilatında görev yapan defterdarlık uzmanlarının maaşlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2060) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

84.-       Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatlarında çalışanlar arasındaki ücret farklılığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2061) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

85.-       Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatlarında çalışan uzmanlar arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2062) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

86.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2063) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

87.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Devlet okullarında bedelsiz yemek hizmeti verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2064) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

88.-       Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’teki bazı eğitim kurumlarındaki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2065) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

89.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Okul Hayattır (Okulda Hayat Var) Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2066) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

90.-       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2067) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

91.-       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özür grubu atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2068) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

92.-       Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yükseköğretim kurumlarında kılık kıyafet kurallarına aykırı hareket eden öğrenciler hakkında tutanak tutan akademisyenlerle ilgili  soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2069) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

93.-       İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, 1999’da Düzce’de meydana gelen depremde hasar gören okul binaları ile ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2070) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

94.-       İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Kartal’daki bir ilköğretim okulu binasındaki güçlendirme çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2071) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

95.-       Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa ve çevresindeki okullarda olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2072) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

96.-       İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, görülmekte olan bir davanın iddianamesinde milletvekillerinin yazılı ve sözlü açıklamalarının suç delilleri arasında yer almasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından  yazılı soru önergesi (7/2073) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2011)

97.-       Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik 100 Temel Eser uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2074) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

98.-       İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, okul aile birliklerine aktarılması gereken bir kaynak ile İstanbul Bahçelievler İlçe Müdürlüğüne makam aracı alındığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2075) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

99.-       İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, okul içi beden eğitimi, spor ve izcilik faaliyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2076) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2077) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

101.-   İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, TSK’nın kimyasal biyolojik nükleer korumalı kıyafet üretim ihalesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2078) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2079) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

103.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin-Şavşat’taki tarihî Berta Köprüsünün korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2080) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

104.-   İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, baraj ve hidroelektrik santrallerinde depremle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2081) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2082) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

106.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, İzmir-Karabağlar Polis Karakolunda bir kadına şiddet uygulanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2083) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

107.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, obezite ile mücadelede ayran tüketiminin özendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2084) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

108.-   Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’teki sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2085) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

109.-   Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, tedavi amaçlı Türkiye’ye gelen Libyalılara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2086) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

110.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa ve çevresindeki hastanelerin depreme dayanıklı hâle getirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2087) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2088) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

112.-   Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Yüksek Hızlı Tren Projesiyle ilgili Bilecik’te yapılan çalışmalara ve yapımı devam eden yol çalışmalarının tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2089) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

113.-   Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’da yol ve kavşak yapımına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2090) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

114.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Türk Tabipler Birliği Kanununun 1 inci maddesinden “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” ibaresinin çıkarılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2091) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/12/2011)

115.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/2092) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/12/2011)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2093) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/2094) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/2095) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2011)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi

 

 

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kan şekeri ölçüm cihazlarının büyük oranda hatalı çıktığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/542)