TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 46

12 Aralık 2011 Pazartesi

 

 

Teklifler

 

          1.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/191) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2011)

          2.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in; 2 Temmuz Gününün Sevgi ve Hoşgörü Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/192) (Plan ve Bütçe; İçişleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2011)

          3.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın;  Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/193) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2011)

          4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/194) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2011)

          5.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın;  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/195) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2011)

          6.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/196) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2011)

          7.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın;  Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/197) ( Plan ve Bütçe Komisyonuna ) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2011)

          8.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/198) ( Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2011)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sanayi tesisleri ve fabrikalarda filtre kullanım zorunluluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/581) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

2.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, cezaevinde hayatını kaybeden MİT eski görevlisiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

3.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yapılan ve yapılacak yatırım ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

4.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Kastamonu’da tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

5.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, şeker pancarı üretiminin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

6.-      İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, kamu kurumlarında özürlü çalıştırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

7.-      İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, jeotermal elektrik üretilen sahaların izlenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

8.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a spor tesisleri yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

9.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da karla mücadele çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından  sözlü soru önergesi (6/589) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

10.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerinin genel bütçe gelirlerinden aldıkları paya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

11.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki okulların öğretmen eksikliğine ve fiziki durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

12.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediye başkanları hakkındaki adli soruşturmalara ve bunların sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

13.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okulların kitap ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

14.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TPAO’nun petrol sondaj çalışmalarında kullanmak üzere satın alacağı gemiye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/594) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

15.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bankalardan döviz karşılığı kredi kullananların mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

16.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Anadolu Lisesi Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

17.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun Anadolu Öğretmen Lisesi Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

18.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Endüstri Meslek Lisesi Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

19.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Halk Eğitim Merkezi Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

20.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Cumhurbaşkanının İngiltere ziyaretinin, İngiliz haber kanallarında yer almadığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

21.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

22.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’un Kalkınmada Öncelikli İller kapsamına alınmasına ve yapılacak yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1550) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

2.-Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Van depreminin Adilcevaz ve Patnos’a etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1551) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

3.-Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Alpaslan1 Barajına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1552) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

4.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Muş-Varto’da meydana gelen depremler sonrasında yapılan çalışmalar ve alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1553) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

5.-Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, kamu yararına çalışan derneklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1554) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

6.-İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, özürlülerin yaşamını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1555) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

7.-İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Yanbolu Deresi üzerine yapılacak HES projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1556) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

8.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversitelerdeki akademik personel açığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1557) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

9.-Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan özürlü personel sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1558) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

10.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, 2002-2011 yılları arasında terörle mücadele kapsamında yapılan harcama miktarı ile şehit ve gazi sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1559) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

11.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, 2003 yılından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan atamayla alınan personel sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1560) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

12.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, başta Tunceli’de meydana gelen olaylar olmak üzere geçmişteki bazı siyasi olayların aydınlatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1561) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

13.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan Tunceli doğumluların sayısına ve unvanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1562) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

14.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, 4/C statüsünde çalıştırılan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1563) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

15.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığı personeliyle ilgili disiplin işlemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1564) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

16.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, 632 sayılı KHK’dan yararlanan sözleşmeli personelin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1565) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

17.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, avukatların vekâlet ücretlerinin sınırlandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1566) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

18.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, AİHM’e yapılan başvurulara ve başvurulardaki artışın sebeplerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1567) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

19.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, TOKİ’nin uygulamalarına ve ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1568) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

20.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kadın haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1569) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

21.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Türkiye-Suriye ilişkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1570) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

22.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, ASELSAN’da çalışan bazı mühendislerin ölümleri ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1571) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

23.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, TBMM TV yayınlarının sınırlandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1572) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

24.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, 657 ve 662 sayılı KHK’lar ile yapılan bazı düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1573) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

25.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, yarım kalmış kamu yatırımlarına ve bunların sektörel dağılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1574) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

26.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi basın sözcüsünün azınlık vakıflarının mallarının iadesiyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1575) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

27.- Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, büyükşehir belediyelerinde görevlendirilen inceleme ve denetim elemanı sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1576) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

28.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, yasaklı kitap, CD, albüm ve filmlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1577) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

29.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, cezaevinde hayatını kaybeden MİT eski görevlisiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1578) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

30.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa Ceza İnfaz Kurumu Projesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1579) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

31.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı ile AİHM’de açılan davaların sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1580) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

32.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, cezaevi nakil aracında mahkumların yanarak hayatını kaybetmelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1581) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/12/2011)

33.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, cezaevlerine ve hükümlü ve tutuklularının sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1582) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/12/2011)

34.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1583) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

35.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, cezaevlerinin şartlarına ve hasta ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1584) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

36.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TRT’de yayınlanacak bir diziyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/1585) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

37.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Anadolu Ajansının tarafsızlığını yitirdiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/1586) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

38.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa-Salihli Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Projesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/1587) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

39.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının giderilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/1588) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

40.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’daki esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/1589) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

41.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, son dokuz yılda merkezlerini Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illere taşıyan şirket ve iş adamlarının sayısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/1590) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

42.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/1591) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

43.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, taşeron işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1592) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

44.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, genel sağlık sigortası kapsamında alınan muayene ve ilaç ücretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1593) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

45.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1594) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

46.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, emekliliğe hak kazananların yaş sınırı nedeniyle yaşadığı mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1595) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

47.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya’daki hava kirliliğinin azaltılması çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1596) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

48.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, deprem gerekçesiyle belediyelerden gelen imar değişikliği tekliflerine ve depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1597) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

49.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, yabancılara toprak satışına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1598) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

50.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, 1937-1938 yıllarında Tunceli’de meydana gelen olaylarla ilgili belgelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1599) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/12/2011)

51.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1600) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

52.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, İller Bankası A.Ş’de yeniden yapılandırma sebebiyle bazı kadrolarda yaşanan mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1601) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

53.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, belediyelere yapılan nakdi ve ayni yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1602) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

54.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, 1971 Bingöl depreminden sonra yapılan geçici konutlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1603) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

55.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, bir iş ilanı sonucunda işe alınanların ilandaki şartları taşımadıkları iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1604) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

56.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Soma-B Termik Santrali Bacagazı Tesisi Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1605) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

57.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, taş ve mermer ocaklarının çevreye verdiği zararların azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1606) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

58.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Doğu Akdeniz’de doğal gaz ve petrol aramaları için ikinci bir geminin kiralandığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1607) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

59.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da verilen maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1608) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

60.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, nükleer güç santralleri yapımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1609) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

61.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1610) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

62.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1611) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

63.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, hayvan kaçakçılığı ve kaçak et miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1612) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

64.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, karkas et ve canlı hayvan ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1613) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

65.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında yapılan prim ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1614) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

66.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, gıdaların ve gıda kontrol laboratuvarlarının denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1615) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

67.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Erbaa’daki fındık üreticilerinin fındık desteği kapsamına alınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1616) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

68.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, tarım alanlarının sulanabilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1617) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

69.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, hayvancılığa verilen desteğin artırılması ile et ve canlı hayvan ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1618) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

70.- Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Angora tavşanı üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1619) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

71.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1620) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

72.- Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, Türk-Alman Hükümetler arası Mali ve Teknik İşbirliği Protokolleri kapsamında kredi alan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1621) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

73.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki karla mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1622) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

74.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, polis kayıtlarına geçen aile içi şiddet olaylarına ve mağdur olan kadınlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1623) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

75.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, umumi servis araçlarında plaka tahdit uygulamasına ve korsan servis araçlarının denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1624) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

76.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Konya’da Atatürk portrelerinin hurdaya çıkarıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1625) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

77.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı ilerde dağıtılan kömürlerin hava kirliliğine sebep olduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1626) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

78.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa Polisevinin tamamlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1627) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

79.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’daki yol, su, elektrik ve altyapı gibi temel altyapı hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1628) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

80.-  Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’nın göç alması ve göçün doğurduğu ekonomik ve sosyal sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1629) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

81.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’da görev yapan güvenlik güçlerine ek tazminat verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1630) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

82.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’da faaliyet gösteren derneklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1631) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

83.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, meslek yüksekokulu veya fakülte mezunu polis memurlarının emekli olurken yaşadıkları bazı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1632) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

84.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, belediyelerde geçici işçi olarak çalışanların bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1633) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

85.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, belediyelerde ve il özel idarelerinde sözleşmeli olarak çalışan personelin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1634) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

86.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, koruma evleri ve bunların il ve ilçelere göre dağılımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1635) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

87.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1636) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

88.- Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Ankara’da yaşanan hava kirliliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1637) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

89.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, BDP’li kadın milletvekillerinin takip edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1638) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

90.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde Sosyal Destekleme Programı kapsamında gerçekleşen proje başvurularına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1639) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

91.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’daki gelir ve yaşam koşulları ile yoksulluk riskinin son on yıldaki değişim oranına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1640) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

92.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1641) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

93.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, bazı medya gruplarına uygulanan vergi incelemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1642) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

94.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Soma Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası Projesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1643) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

95.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Gördes Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası Projesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1644) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

96.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıktaki bazı kadroların uzman kadrosunda birleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1645) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

97.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, vergi incelemelerine ve Antalya’da son beş yılda vergi incelemesine tabi tutulan mükellef sayısının yıllara göre dağılımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1646) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

98.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Türkşekerin özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1647) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

99.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, 2002-2011 yılları arasında gerçekleştirilen özelleştirmelere ve özelleştirme gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1648) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

100.-           Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde vergi memurlarının terör örgütünün baskısı altında oldukları ve vergi kaçırmak amacıyla bazı şirketlerin merkezlerini bölgeye taşıdıkları iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1649) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

101.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okulların eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1650) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

102.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki okulların fiziki eksiklikleri ile öğretmen sayısının yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1651) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

103.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürünün yaptığı iddia edilen bir açıklamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1652) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

104.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Osmancalı Çok Programlı Lisesi Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1653) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

105.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Demirci Ortaöğretim Pansiyonunun tamamlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1654) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

106.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Demirci Anadolu Lisesi spor salonunun tamamlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1655) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

107.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, halk eğitim ve özel eğitim merkezlerinde görev yapan usta öğreticilerin mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1656) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

108.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmenlik formasyonu olmayanların ücretli öğretmen olarak atandıkları iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1657) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

109.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Celal Bayar Üniversitesi Spor Tesisleri Projesine Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1658) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

110.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1659) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

111.-           Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, ÖSYM’nin soru kitapçıklarını basan firmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1660) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

112.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, DSİ’nin Manisa’da devam eden bazı projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1661) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

113.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bakanlık Merkez Teşkilatı Birimlerinin hizmet binalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1662) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

114.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da sağlık hizmetleri ve personelin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1663) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

115.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta bir sağlık ocağında doktor bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1664) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

116.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün sağlık personelinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1665) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

117.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’deki sağlık ocaklarının personel ve doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1666) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

118.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde sağlık ocağı ve hastanelerdeki personel ve doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1667) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

119.-            Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemizde kadınlarda tiroit kanserinde artış olduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1668) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

120.-           Eskişehir  Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir ve bazı ilçelerinde asbestin yol açtığı hastalıklara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1669) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

121.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ağız ve diş sağlığı sorunları ve bunlarla ilgili çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1670) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

122.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1671) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

123.-           Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Ankara’daki metro hattı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1672) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

124.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Uşak-Kula Ayrımı-Selendi yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1673) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

125.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Selendi Köprüsüne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1674) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

126.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Saruhanlı DDY Üst geçit Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1675) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

127.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Kula-Salihli yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1676) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

128.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Demirci-Yarbasan-Selendi yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1677) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

129.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Alaşehir DDY Üst Geçidinin tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1678) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

130.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, kara yollarında yol güvenliğinin artırılması çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1679) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

131.-           Muş Milletvekili Demir Çelik’in, bazı illerde kara yollarında taşeron işçi olarak çalışan işçilerin kazanılmış haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1680) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

132.-           İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bazı iller için demir yolu ve hızlı tren projesi olup olmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1681) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

133.-           İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Ankara’daki metro inşaatlarının tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1682) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

134.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bornova-Turgutlu-Salihli yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1683) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

135.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, THY’nin Ankara-Düsseldorf arasında doğrudan uçuşları başlatıp başlatmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1684) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

136.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şoför esnafının sorunlarının giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1685) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

137.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1686) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

138.-           Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Bakanlığa ait bir binanın korkuluklarının değiştirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1687) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

139.-           İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, Çeşme’de Turizm Merkez Alanı ilanı çalışmalarına ve kaçak yapılaşmayla ilgili bir mahkeme kararının uygulamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1688) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

140.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köy camisinin onarımına ve cami lojmanı yapılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/1689) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

141.-           Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, bankaların krediler dışındaki işlemlerden aldıkları ücret ve komisyonlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1690) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

142.-           Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, TÜRK-İŞ’in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1691) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

143.-           Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Tunceli’de 1937-1938 yıllarında meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1692) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/12/2011)

144.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1693) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

145.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/1694) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

146.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/1695) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

147.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtarların bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1696) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

148.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Batman’da KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1697) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

149.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ağrı’da KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1698) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

150.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şırnak’da KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1699) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

151.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şanlıurfa’da KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1700) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

152.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Siirt’te KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1701) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

153.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Muş’ta KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1702) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

154.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mardin’de KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1703) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

155.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kars’ta KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1704) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

156.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Iğdır’da KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1705) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

157.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakkâri’de KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1706) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

158.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum’da KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1707) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

159.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Elazığ’da KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1708) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

160.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bitlis’te KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1709) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

161.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bingöl’de KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1710) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanmaları nedeniyle açılan davalara ve sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/434)

2.    Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülere kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/439)

3.    İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, cezaevlerinde sağlık sorunu bulunan tutuklu ve hükümlülerin talepleri ile yaşam koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/441)

4.    Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Tanık Koruma Kanunu uygulamalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/442)

5.    İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Devlet aleyhine işkence ve kötü muamele nedeniyle açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/443)

6.    Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, hastanelerde uygulanan zorunlu tasarruf tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/449)

7.    İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, 02 Temmuz 1993’teki Sivas olaylarından aranan üç kişinin Polonya’da yakalandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/462)

8.    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir bürokratın Bingöl’de yapılan ihalelerle ilgili bazı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/474)

9.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Anayasa Mahkemesi Başkanının ABD Ankara Büyükelçisini ziyaretine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/476)

10.    Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, 2002-2011 yılları arasında Antalya’daki icra takibi yapılan kişi ve dava sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/477)

11.    Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, 02 Temmuz 1993’te Sivas’da meydana gelen olaylarla ilgili aranmakta olan üç kişinin Polonya’da yakalandığıyla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/478)

12.    İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Malatya-Kürecik bölgesinde kurulması planlanan NATO Füze Savunma Sisteminin insan sağlığına etkisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/523)

13.    İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Van’da meydana gelen deprem felaketine ve konu ile ilgili olarak bir öğretim üyesinin yaptığı açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/826)  

14.    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Türkiye-ABD arasında yapılan anlık istihbarat paylaşımı anlaşmasına ve sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/829)  

15.    Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, terör örgütüyle görüşme yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/830)  

16.    Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Adana’nın ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/832)  

17.    Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Marmara depremi sonrasında getirilen geçici vergilerin miktarına ve kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/833)  

18.    İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, bir ihaleyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/834)  

19.    Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/835)  

20.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’da bulunan mesleki rehabilitasyon merkezleri ve hizmetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/836)  

21.    Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2003 yılından bu yana bazı ekonomik göstergelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/837)  

22.    Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Marmara depremi sonrası getirilen geçici vergilerin kullanımına ve miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/838)  

23.    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Marmara depremi sonrası getirilen geçici vergilerin miktarına ve kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/839)  

24.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır-Kulp’un sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini artırma çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/840)  

25.    Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Marmara depremi sonrası getirilen geçici vergilerin miktarına ve kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/842)  

26.    Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Fatih Projesinde Pardus işletim sistemini kullanma zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/843)  

27.    Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, MİT-PKK görüşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/844)  

28.    İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/845)  

29.    İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, mahalli idarelerde sözleşmeli olarak çalışan personelin kadroya alınmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/847)  

30.    Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, şiddet mağduru kadınlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/856)  

31.    Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Afyonkarahisar’daki yetiştirme yurtlarının güvenliğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/857)  

32.    Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, özürlülere yönelik eğitim hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/858)  

33.    İstanbul Milletvekili Ahmet Levent Tüzel’in, Kahramanmaraş-Afşin Çöllolar kömür sahasında meydana gelen kazalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/859)  

34.    Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, çalışan emeklilerden kesilen destek priminin kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/860)  

35.    Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, SGK’ya borcu olan ve haciz işlemi yapılan belediyelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/861)  

36.    Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, toplu iş hukuku mevzuatının yeniden düzenlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/862)  

37.    İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Kahramanmaraş-Afşin Çöllolar kömür havzasındaki göçük olayına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/863)  

38.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olanların kamuda çalıştıkları süreler için verilmesi gereken emekli ikramiyelerini alamadıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/864)  

39.    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, tıbbi malzemelerle ilgili basında çıkan bir habere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/865)  

40.    Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Belediyesinin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/882)  

41.    İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, KÖY-DES Projesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/883)  

42.    Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, muhtarların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/884)  

43.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu görevinden uzaklaştırıldıktan sonra özel sektörde çalışıp emekli olan vatandaşlara pasaport verilmediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/885)  

44.    Hakkari Milletvekili Adil Kurt’un, Hakkâri’deki alt ve üst yapıların eksikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/886)  

45.    Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yerleşim birimlerinin isimlerinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/887)  

46.    Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, tutuklu bir gazetecinin bilgisayarında bulunan dosyalarla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/888)  

47.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Belediyesine tahsis edilen bazı taşınmazlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/893) 

48.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav Belediyesinin ödenek ve borç terkini talebine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/895)

49.    İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İstanbul Kültür Başkenti Ajansı için konulan ÖTV’ye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/898)  

50.    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, ÖTV’ye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/899)  

51.    Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Devlet memurları ve emeklilerin maaşlarında iyileştirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/900)  

52.    İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir Hazine arazisinin tahsis işlemine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/901)  

53.    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, vergi gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/902)  

54.    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, ÖTV oranlarında yapılan artışa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/903)  

55.    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, dolaylı vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/904)  

56.    Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, bir ders kitabında Süryanileri ve Ermenileri itham eden ifadelerin bulunduğu iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/905)  

57.    Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, depreme karşı güçlendirilen okullara ve deprem bilincinin artırılması çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/906)  

58.    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Bakanlığın Sözleşmeli Personel Hizmet Sözleşmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/907)  

59.    Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, eğitim yöneticileri sınavıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/908)  

60.    Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/909)  

61.    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yöneticilerin sözlü sınav yoluyla belirlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/910)  

62.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, okullarda görevli iken herhangi bir nedenle kamu görevinden uzaklaştırılan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/911)  

63.    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, performans yönetim sistemi uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/912)  

64.    Hatay Milletvekili Mehmet Ali Edipoğlu’nun, Amik Ovası’na su sağlayacak barajlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/913)  

65.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi sonrasında depremzedeler için yaptırılan TOKİ konutlarının şehitler anıtı yıkılarak inşa edildiği iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/915)  

66.    Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, Ankara Güvercinlik ve Etimesgut havaalanlarının konumları gereği yaşanabilecek kazalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/918)  

67.    Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir yola alt geçit yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/919)  

68.    Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli’nin, Edirne-Havsa, Havsa-Uzunköprü ve Uzunköprü-Keşan bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/920)  

69.    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, İzmir’e yapılması planlanan Konak Tüneli Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/921)  

70.    Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Gölcük Ana Üs Komutanlığı tarafından staj yapmaları kabul edilmeyen öğrencilerin yaşadıkları mağduriyete ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/923)  

71.    Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan’ın, Merkezi İhale ve Finans Biriminin bir desteğiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/924)   

72.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir askerin ölümü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/927)  

73.    Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, ilköğretim 4. sınıftan itibaren Arapça derslerinin seçmeli olarak okutulabilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/931)   

74.    Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, KKTC tarafından sınır dışı edilme kararı verilen on altı öğrenciye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/932)   

75.    Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, ÖTV oranlarının artırılması ve ardından azaltılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/934)   

76.    Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, arama kurtarma alanında faaliyet gösteren derneklere ve bu derneklerin vergi muafiyetinden yararlanmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/935)   

77.    Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Elazığ’da Alevilere yönelik saldırılara ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/937)   

78.    İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, MİT’in terör örgütünün önde gelen isimleriyle görüştüğü iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/938)   

79.    Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, deprem riskine karşı yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/940)   

80.    Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, Edirne’de tarihî köprülerin aydınlatma projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/941)   

81.    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, kaçak yapılaşmayla ilgili bir açıklamasına ve kaçak yapılaşma ile ilgili alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/943)   

82.    Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/946)   

83.    İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, Van depreminde yardımların dağıtılmasındaki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/947)   

84.    Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Van depremi nedeniyle Başbakanlık tarafından başlatılan yardım kampanyasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/948)   

85.    Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, AİHM’nin nüfus cüzdanlarındaki din hanesi ile ilgili vermiş olduğu kararın uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/950)

86.    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, kaçak yapılaşmayla ilgili bir açıklamasına ve İstanbul’daki çeşitli kaçak yapılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/953)   

87.    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, cari açığın azaltılması için alınacak önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/959)   

88.    Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, ÖTV oranlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/960)   

89.    İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, bankaların aldığı bazı ücretlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/961)   

90.    Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, iş kazalarına ve iş sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/962)   

91.    Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, yapı denetim şirketlerinin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/963)   

92.    İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Van depreminden zarar görenlerin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/964)   

93.    Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Van depreminden zarar görenlerin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/965)   

94.    İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, terörle mücadelede istihbarat zafiyeti olduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/986)   

95.    Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, kadın cinayetlerinin iller ve aylar itibariyle dağılımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/987)   

96.    Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu İl Özel İdaresi tarafından yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/988)   

97.    Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa’da KÖYDES Projesi kapsamında yürütülen faaliyetlere ve yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/989)   

98.    Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Van’da meydana gelen depremle ilgili dışlayıcı ve ayrımcı söylemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/990)   

99.    Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Bitlis-Güroymak’ta mayın patlaması sonucunda zırhlı araç içinde beş polisin şehit olmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/991)   

100.Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, bazı kamu hizmetlerinin sunulmasında bürokrasinin azaltılması ve idari basitleştirme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/992)   

101.Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Diyarbakır İl Özel İdaresinin oluşturduğu bütçenin defalarca reddedilmesine ve Valinin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/993)   

102.Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, Van depreminde yıkılan binalara ve doğan zararın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/994)   

103.Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Ordu-Korgan Belediyesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/995)   

104.İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, finansal kiralama yoluyla temin edilecek yatırım mallarındaki KDV oranlarının sıfırlanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/997)   

105.Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, tütün ürünlerinde ÖTV oranlarının yanlış hesaplandığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/998)   

106.Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir görüşmedeki açıklamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/999)   

107.İzmir Milletvekili Rıza Mahmut Türmen’in, AİHM’nin zorunlu din dersi davasıyla ilgili vermiş olduğu kararın uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1000)   

108.Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, bir vakıf tarafından düzenlenen sempozyuma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1001)   

109.Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, karayolu taşımacılığında verilen yetki belgesine ve bireysel taşımacıların mağduriyetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1004)   

110.Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Manisa’da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından istimlak edilen arazilerin bedellerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1005)   

111.Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon Sürmene Çamburnu Tersanesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1006)   

112.Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Sivas-Şarkışla-Gemerek bölünmüş yol çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1007)   

113.Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon-Tirebolu-Gümüşhane-Erzincan Demiryolu Hattı Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1008)   

114.Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, 12 Eylül 1980 sonrası ilişiği kesilen TSK mensuplarının haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1009)   

115.Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, emekli esnaf ve sanatkârlardan kesilen sosyal güvenlik destek primine ve sicil affına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1010)