TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 44

08 Aralık 2011 Perşembe

 

Teklifler

            1.-Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 7 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/174) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/10/2011)

            2.-İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın; Perakende Ticaret ile Esnaf ve Sanatkarlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/175) (Adalet; İçişleri; Avrupa Birliği Uyum; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

            3.-İzmir Milletvekili Rıza Türmen'in; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/176) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2011)

            4.-İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4 Fıkrasının "s" Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/177) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2011)

            5.-İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi (2/178) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2011)

            6.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 Tarihinde Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın "Soykırım" Olarak Tanınması, 26 Şubatın "Hocalı Soykırımını Anma Günü" Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/179) (Dışişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

            7.-Masina Milletvekili Hasan Ören'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/180) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

            8.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin; 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/181) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

            9.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/182) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

 

            10.-Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in; Divriği Ulucamisi ve Şifahanesi'nin Korunması ve Çevresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/183) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

            11.-Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/184) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

            12.-Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ile 2 Milletvekilinin; Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/185) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/12/2011)

 

Raporlar

            1.-Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/397) (S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 08/12/2011) (GÜNDEME)

            2.-Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/410) (S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi: 08/12/2011) (GÜNDEME)