TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 43

07 Aralık 2011 Çarşamba

 

Teklifler

1.-İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/168) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2011)

2.-Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde Çalıştırılan Yüksek Öğretim Mezunu İşçi Personelin Sözleşmeli Pozisyonlara Atanmaları Hakkında Kanun Teklifi (2/169) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2011)

3.-Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/170) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2011)

4.-Adana Milletvekili Ali Halaman ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Kozan Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/171) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2011)

5.-İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/172) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2011)

6.-Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç'in; 21/06/1927 Tarih ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 5. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/173) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2011)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın enerji sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/80) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2011)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2011)

3.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/82) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2011)