TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 42

06 Aralık 2011 Salı

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun 

 

1.- 24.11.2011 Tarihli ve 6250 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/535) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2011)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın tüketici hakları alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/77) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2011)

2.- Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, güvenlik güçlerince toplumsal gösterilerde kullanılan plastik mermi, gaz bombası ve biber gazının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/78) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2011)

       3.- Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, yargı bağımsızlığı ile yargı sistemine ilişkin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/79) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2011)