TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 41

05 Aralık 2011 Pazartesi

 

Raporlar

            1.- Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişiminin Kurumsal Çerçevesi Hususunda Mutabakat Muhtırasının ve Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 84) (Dağıtma tarihi: 05.12.2011) (GÜNDEME)

            2.- İslam Konferansı Örgütü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/443) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 05.12.2011) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 86) (Dağıtma tarihi: 05.12.2011) (GÜNDEME)

4.- 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/470) (S. Sayısı: 87) (Dağıtma tarihi: 05.12.2011) (GÜNDEME)

5.- 2010 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2010 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/278, 3/538) (S. Sayısı: 88) (Dağıtma tarihi: 05.12.2011) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, bir caminin elektriğinin kesilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/570) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

2.-      İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Sincan-Kayaş hattında çalışan banliyö trenlerinin hizmet vermemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

3.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a köprülü kavşak yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

4.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Klavuzlu Barajı’nın elektrik üretimi ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

5.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a yeni bir organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

6.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TEİAŞ’ın Kahramanmaraş İşletme ve Bakım Müdürlüğünün grup müdürlüğü yapılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/575) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

7.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesine doğal gaz bağlanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

8.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan Ovası Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

9.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yapılan ve yapılacak yatırım ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

10.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, ataması yapılmayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

11.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Doğu Akdeniz’de yürütülen petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Kartepe Deniz Otobüsünün kaçırılması sonrasında düzenlenen operasyonla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1457) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

2.-Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Suriye’deki muhalif gruplara silah ve lojistik desteği sağlandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1458) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

3.-Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Kahramanmaraş’ta eğitimin fiziksel altyapısı ve okur yazar oranlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1459) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

4.-Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yabancı sermayeli bankalara borçları olan çiftçilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1460) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

5.-Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, çiftçilerin kredi borcu nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1461) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

6.-Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Türk Akreditasyon Kurumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1462) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

7.-Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, küçük esnafın büyük mağazalar ile alışveriş merkezlerinden kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1463) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

8.-İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da faaliyet gösteren ticari taksilerin sorunlarına ve korsan taksiciliğin önlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1464) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

9.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Abdullah Öcalan’ın avukatlarının gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1465) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

10.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, cezaevinde yaşamını yitiren MİT eski görevlisiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1466) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

11.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, cezaevinde yaşamını yitiren MİT eski görevlisiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1467) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

12.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Anadolu Ajansı Genel Müdürüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1468) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

13.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Suriye’deki muhalif gruplara çeşitli taahhütlerde bulunulduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1469) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

14.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Van depremzedelerinin sorunlarına ve hasar tespit çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1470) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

15.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Hatay ve ilçelerinde yapılan kömür yardımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1471) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

16.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, görev yeri değiştirilen ve emekliliğini isteyen hâkim ve savcılara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1472) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

17.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, cezaevlerindeki kadın tutuklu ve hükümlüler ile çocuklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1473) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

18.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Abdullah Öcalan ile terör örgütü arasında kuryelik yaptığı suçlaması ile tutuklanan avukatlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1474) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

19.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, usulsüz dinlemelere ve teknik takibe alınanlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1475) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

20.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, cezaevlerinde meydana gelen ölümlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1476) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

21.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, elektrik fatura bedelleri ile ilgili açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1477) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

22.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, bölücü terör örgütü lideriyle ilgili yeni açılan dava olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1478) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

23.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar Ceza İnfaz Kurumu Projesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1479) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

24.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, icra takip dosyalarının sayısına ve bu verilerin ekonomik gelişmelerle bağlantısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1480) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

25.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Bakanlığın cezaevlerindeki kadın tutuklu ve hükümlüler ile çocuklara sağladığı desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1481) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

26.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1482) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

27.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/1483) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

28.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, pamuk üreticilerinin ve tekstil sektörünün sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/1484) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

29.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar Organize Sanayi Bölgesinin altyapı çalışmalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/1485) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

30.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’ün bazı mahallelerindeki tapu ve yapı ruhsatı sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1486) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

31.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, yapı denetim firmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1487) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

32.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1488) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

33.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, çevre ve şehircilik il müdürlerinin mezun oldukları okullar ve uzmanlık alanlarına ve bir biyoloğun il müdürü olarak atanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1489) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

34.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1490) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

35.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terör örgütünün ilaçta yaşanan yolsuzluklarla bağlantısına ve alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1491) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

36.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ilaç takip sistemine ve terör örgütünün ilaçta yaşanan yolsuzluklarla bağlantısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1492) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

37.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1493) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

38.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, elektrik faturalarına yansıtılan bazı bedellere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1494) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

39.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TKİ tarafından toz kömür satışlarının yapılmaması nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1495) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

40.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, zeytin üreticilerine prim desteği verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1496) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

41.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1497) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

42.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, TKDK’nın Uzman ve Destek Personel Alımı Seçme Sınavının iptali ve yaşanan mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1498) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

43.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, zeytinyağı üretimine ve lisanslı depoculuğun desteklenmesi ve yaygınlaştırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1499) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

44.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1500) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

45.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, zeytin ve zeytinyağı üretimindeki hedeflere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1501) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

46.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2012 yılı kamu yatırımları programındaki tarımsal yatırımlara ve Manisa’nın payına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1502) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

47.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar’da kurulması planlanan Zeytin ve Zeytinyağı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarına ve zeytinyağı destekleme primlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1503) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

48.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da tütün üretimi ve üreticisi sayısındaki azalmaya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1504) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

49.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, zeytinyağının iç tüketiminin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1505) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

50.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da pamuk üretim alanı ve üreticisi sayısındaki azalmaya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1506) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

51.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, TKDK’nın Uzman ve Destek Personel Alımı Seçme Sınavının iptali ve yaşanan mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1507) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

52.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da meydana gelen depremler sonrasında yaşanan mağduriyete ve bunun sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1508) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

53.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Dicle’de düzenlenen bir askerî operasyon sırasında bir sivilin hedef alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1509) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

54.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’ün bazı mahallelerindeki tapu ve yapı ruhsatı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1510) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

55.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, İstanbul’da servis taşımacılığı yapan esnafın mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1511) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

56.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Ümraniye’nin mülkiyet ve altyapı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1512) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

57.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Ümraniye’de ulaşımda yaşanan bazı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1513) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

58.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Tuzla’da ulaşımda yaşanan bazı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1514) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

59.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, dijital ekranlı radar sistemi uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1515) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

60.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İstanbul’daki depreme karşı güçlendirme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1516) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

61.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Van Valisinin kişisel internet sitesindeki 365 yeni yatırımla ilgili dosyaya ve bu yatırımların akıbetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1517) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

62.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Bakanlıktaki bazı kadroların uzman kadrosunda birleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1518) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

63.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1519) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

64.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, 2002’den bu yana öğretmen maaşlarının reel artış oranına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1520) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

65.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesinin çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1521) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

66.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da deprem sonrasında öğretmenlerin yaşadıkları sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1522) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

67.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da eğitim ve öğretime ara verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1523) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

68.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1524) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

69.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlere yapılan ek ödeme oranlarının artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1525) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

70.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’ya yapılan eğitim yatırımlarına ve bunun yeterliliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1526) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

71.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1527) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

72.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da yapımı devam eden ve planlanan projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1528) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

73.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki depolama ve sulama projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1529) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

74.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar-Gördes Sulama Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1530) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

75.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, biber gazının insan sağlığına etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1531) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

76.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1532) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

77.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terör örgütünün ilaçta yaşanan yolsuzluklarla ve aile hekimliğinin uygulamasının suiistimali ile bağlantısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1533) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

78.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyol Projesinin Bursa il sınırlarındaki otoyol güzergâhına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1534) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

79.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1535) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

80.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa-Akhisar-Balıkesir yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1536) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

81.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın kamu yatırımları programı kapsamında ulaştırma ve haberleşme alanında aldığı paya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1537) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

82.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar-Gördes-Köprübaşı yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1538) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

83.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bandırma-Balıkesir-Manisa-Menemen yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1539) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

84.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bergama-Soma-Akhisar yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1540) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

85.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, elektrifikasyon sinyalizasyon ve telekomünikasyon tesisleri yapımı ve altyapı iyileştirmesi projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1541) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

86.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar-Sındırgı yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1542) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

87.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli-Gölmarmara-Akhisar yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1543) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

88.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Sınavına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1544) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

89.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1545) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

90.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/1546) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

91.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Adana RTÜK Bölge Temsilciliğinin tasfiye edilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/1547) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/11/2011)

92.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır Borolan Sınır Kapısının açılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1548) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

93.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konyaspor-Güngörenspor futbol maçının yayınına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/1549) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2011)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

12.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, 12 Haziran seçimleri nedeniyle görevlerinden istifa eden kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5)

13.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kayıt dışı ekonomiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/56)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, tutukluluk sürelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/57)

15.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, gözaltına alınan ve tutuklanarak ceza alan gazetecilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/144)

16.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli ceza ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler ile davalarla ilgili istatistiki bilgilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/146)

17.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, spor kulüpleri ile hâkim ve savcılar arasındaki bağlantı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/147)

18.-  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, cezaevlerinde bulunan tutukluların tutukluluk sürelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/148)

19.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Adalet Bakanlığı personeline ödenen yol harcırahlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/149)

20.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta meydana gelen olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/151)

21.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Hayata Dönüş Operasyonunda kimyasal silah kullanıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/152)

22.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, eski hükümlülerin çalışma haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/153)

23.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Ergenekon davası tutuklularının cezaevi koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/154)

24.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi hasar tespit raporları sebebiyle ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/155)

25.-  İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın, İstanbul Adalet Sarayına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/156)

26.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Başbakan Yardımcısına suikast iddiasıyla açılan soruşturmanın akıbetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/157)

27.-  Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Deniz Feneri ve Balyoz davalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/158)

28.-  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İstanbul Çengelköy’de yapılan Hâkimevine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/159)

29.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Eti Gümüş A.Ş. İşletmesine açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/161)

30.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin aldığı bir kararla ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/162)

31.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Deniz Feneri davası ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/163)

32.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, terör örgütü ile yürütüldüğü iddia edilen müzakerelere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/164)

33.-  Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, yanarak hayatını kaybeden tutuklu ve hükümlülerin nakillerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/165)

34.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Kütahya, İzmir ve Uşak’ta çeşitli madenlerin yol açtığı zehirlemelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/388)

35.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Etlik Sağlık Kompleksinin ihalesi hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/390)

36.-  Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/392)

37.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Niksar’a yapılacak yeni hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/393)

38.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Aile Hekimliği Bilgi Sistemindeki bilgilerin korunmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/395)

39.-  Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Lüleburgaz, Kırklareli ve Babaeski hastane projelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/396)

40.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Eti Gümüş A.Ş. üretim tesislerinde çalışan personelin sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/397)

41.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, özel hastaneler ve Devlet hastanelerinde vatandaşlardan alınan katılım payına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/398)

42.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da tetanoz aşısı sıkıntısı yaşandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/399)

43.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Ödemiş ve Bayındır’ın hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/400)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin yaşam koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/414)

45.-  Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Cumhurbaşkanı seçimi takvimi ve Anayasa değişikliğinin amacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/762) 

46.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, belediyeler ve mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/763) 

47.-  İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, terör ve terörle mücadele kapsamında pişmanlık yasalarına ve uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/764) 

48.-  Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, bazı bürokratlar hakkındaki çeşitli iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/765) 

49.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa Teknik Üniversitesi kampüsünün yapımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/766) 

50.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, SHÇEK Manisa İl Müdürlüğü binası inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/767) 

51.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, olağanüstü hal şartlarının oluşup oluşmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/771) 

52.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, terör olaylarındaki istihbarata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/772) 

53.-  Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, terör örgütüyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/773) 

54.-  Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, demokratik açılım projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/774) 

55.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bazı soruşturma ve davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/778) 

56.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 633 sayılı KHK’ye ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/779) 

57.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, sosyal yardımların ve hizmetlerin tek çatı altında toplanmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/780) 

58.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, özürlülerin istihdam oranına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/781) 

59.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, özürlülerin sorunlarına ve alınacak önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/782) 

60.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, özürlü kadınlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/783) 

61.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kredi kartı kullanımına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/784) 

62.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, otomobil ve ev kredisi kullanan vatandaşlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/785) 

63.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, GDO’lu ürünler ve olumsuz etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/788) 

64.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, tohum üreticileri ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/789) 

65.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarım ve kırsal kalkınma yatırımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/790) 

66.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, kaçakçılık yapan bir kişinin İran askerleri tarafından öldürülmesi iddialarına karşı yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/795) 

67.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, taziye ziyaretinin emniyet güçlerince engellendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/796) 

68.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 4483 sayılı Kanun gereğince incelemeye alınan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/797) 

69.-  Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, bir kaymakamın sendika temsilcisi olan bir eğitimciye hakaret ettiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/798) 

70.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, özel harekât polislerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/799) 

71.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’de uyuşturucu kullanma oranına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/800) 

72.-  Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Mardin-Nusaybin’de barikat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/801) 

73.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, yerel yöneticiler hakkında açılan soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/802) 

74.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat İl Özel İdaresi personelinin mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/803) 

75.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Diyarbakır-Kocaköy Sağlık Merkezinde nöbetçi doktorun darp edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/804) 

76.-  İstanbul Milletvekili Ercan Cengiz’in, Sultangazi’nin bazı mahallelerinde iptal edilen tapu tahsis belgelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/805) 

77.-  Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu Şeker Fabrikasının özelleştirme sonrası kapatılacağı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/806) 

78.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TEDAŞ ve bağlı şirketlerde çalışan kapsam dışı personelin mağduriyetlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/807) 

79.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, müdür yardımcılığı ve başyardımcılığı sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/808) 

80.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, öğretmen açığına ve ikili öğretim yapan okul sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/809) 

81.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kayıt döneminde veliden para talep eden okullara açılan soruşturma ve verilen cezalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/810) 

82.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, il milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, okul ve kurum müdürü olarak görev yapanlara yönelik rotasyon uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/811) 

83.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yurt dışında sürekli görevlendirilecek personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/812) 

84.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/818) 

85.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, terör örgütünün arkasındaki uluslararası güçlerle ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/820) 

86.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, THY uçaklarında 13 numaralı koltuk bulunmamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/823) 

87.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, bazı hızlı tren projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/824) 

88.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, tren teşkil memurlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/825)