TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 40

01 Aralık 2011 Perşembe

 

Tasarılar

1.-      1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/530) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2011)

2.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/531) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2011)

3.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/532) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2011)

4.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Planlama ve Kalkınma Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/533) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2011)

5.-      Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna  Dair Kanun Tasarısı (1/534) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2011)

 

Teklifler

6.-      Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın; Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (/164) ( Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2011)

7.-      Hakkari Milletvekili Adil Kurt'un; 09.06.2004 Gün ve 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/165) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2011)

8.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/166) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2011)

9.-      Edirne Milletvekili Recep Gürkan ve 23 Milletvekilinin; Van İlinde Yaşanan Deprem Nedeniyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencilerinin Bir Başka Üniversitede Öğrenimlerine Devam Etmelerine İlişkin Kanun Teklifi (2/167) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2011)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmen maaşlarında yapılacak iyileştirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

2.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kuzey Irak yönetimiyle ilgili dış politikaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

3.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Malatya’ya kurulmasına karar verilen radar sistemine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

4.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriye ile ilgili dış politikaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

5.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/519) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

6.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Adatepe Barajı’nın tamamlanmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

7.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meslek liselerinin modül kitapların dağıtılmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

8.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, rotasyon uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

9.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kılavuzlu Sulama Kanalının tamamlanmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

10.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çetintepe Barajının tamamlanmasına ve Barajdan yararlanacak tarım alanlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

11.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki sulama projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

12.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

13.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2010 yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri için yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/527) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

14.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, beslenme yetersizliği nedeniyle meydana gelen ölümlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/528) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

15.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta sığır yetiştiriciliğinin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/529) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

16.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta hayvancılık hibe desteğinin uygulanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/530) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

17.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta sanayinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

18.-  Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, kadın koruma evlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

19.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta yürütülen Doğu Akdeniz Jeotermal Enerji Aramaları Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

20.-  Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, kadın-erkek eşitliği konusunun müfredata alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

21.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Süleymanlı Beldesindeki termal su kaynaklarının turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

22.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi’nin elektrik tarife bedelinin düşürülmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

23.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Körfez ilçesindeki bir mahallin cami ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/537) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

24.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’a doğal gaz bağlanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

25.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, THY uçuşlarında dağıtılan gazetelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

26.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Kılavuzlu Trafo Merkezinin kapasitesinin artırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

27.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesine doğal gaz bağlanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/541) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

28.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’a yeni bir trafo merkezi inşa edilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

29.-  Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, genç girişimcilere teknogirişim sermayesi desteği sağlanmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

30.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayan Havza Trafo Merkezinin hizmete açılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

31.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, atık su arıtma tesisi inşaatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/545) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

32.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a bölgesel havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

33.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Karadeniz ile Akdeniz bölgeleri arasında yapılacak bölünmüş yol projesine Kahramanmaraş’ın dâhil edilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/547) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

34.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ankara-Mardin güzergâhında yüksek hızlı tren hattı inşa edilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

35.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Çağlayancerit yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

36.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Elbistan yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

37.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun-Kayseri arasına yeni bir yol yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

38.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkoğlu Lojistik Merkezinin hizmete açılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

39.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir hastanenin doktor ve tıbbî cihaz ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

40.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampüsüne hastane yapılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

41.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

42.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dünya genelindeki Türk Şehitliklerinin bakım ve onarımına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

43.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta bazı eğitim kurumlarının depreme dayanıklılık raporuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

44.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, korsan yazılımla mücadeleye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

45.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002’den itibaren Diyanet İşleri Başkanı ve başkan yardımcılarının yurt içi ve yurt dışı harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/559) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

46.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis-Adilcevaz’da esnafın borçlarının ertelenmesi ve esnafa faizsiz kredi verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/560) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

47.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, askerlik görevini ifa eden vatandaşların sigorta primlerinin Devlet tarafından ödenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/561) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

48.-  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İstanbul-Ankara Hızlı Tren Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/562) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

49.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Suriye ile ilişkilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

50.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Suriye ile ilişkiler hakkında bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

51.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a anjiyo ünitesi kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/565) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

52.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki mobese kameralarına ve bunların bakımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/566) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

53.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

54.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

55.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Posof yolunun bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Deniz Feneri davasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1366) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

2.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bedelli askerliği düzenleyen Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1367) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

3.-Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, bitkisel ilaç kullanımı ve reklamlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1368) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

4.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van depremi sonrasında işsizlik nedeniyle yaşanan maddi sorunlara ve mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1369) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

5.-Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Hatay ve bölge illerinde olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1370) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

6.-Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, memurların çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1371) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

7.-Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Arap Baharının Türk şirketlerine etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1372) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

8.- Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, dizilerde gayrimeşru çocuk olgusunun meşrulaştırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1373) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

9.-Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum’un, 651 sayılı KHK sonrası TÜBİTAK’ın idari kadrolarında yapılan değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1374) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1375) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

11.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, cezaevinde yaşamını yitiren bir hükümlüye ve hasta tutuklu ve hükümlülerin durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1376) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

12.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Van M Tipi Kapalı Cezaevinden firar eden hükümlü ve tutuklulara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1377) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

13.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta meydana gelen olayların sanıklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1378) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

14.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, çocuklar arasında artan şiddet eğiliminin engellenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1379) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

15.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kadına yönelik şiddete ve kadın koruma evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1380) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

16.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, cinsiyet eşitliğine yönelik eğitim çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1381) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

17.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/1382) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

18.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, TÜBİTAK üst düzey yönetim kadrosuyla ilgili bazı iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/1383) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

19.- İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, prim gün sayısını doldurarak emeklilik yaşını bekleyenlerin sağlık hizmetlerinde yaşadığı mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1384) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1385) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane’de ÇED raporu olmaksızın sülfürik asit tesisi kurulacağı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1386) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1387) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bazı kamu binalarının depreme dayanıklı hâle getirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1388) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1389) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

25.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, elektrik üretimine ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1390) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

26.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, kaçak elektrik kullanımı ve kayıp-kaçak bedeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1391) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

27.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, memurların çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalara ve bu çalışmaların sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1392) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

28.- Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, kaçak elektrik kullanımına ve bunun faturaya yansıtılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1393) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/1394) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

30.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Dünya Atletizm Şampiyonasının yapılacağı spor salonunun inşaatına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/1395) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

31.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, toptan et satışlarında uygulanan KDV oranının düşürülmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1396) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

32.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1397) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

33.- Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, tarımsal arazilerin miras yoluyla bölünerek ekonomik verimliliğin düşmesini engellemeye yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1398) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

34.- Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Ankara ve ilçelerinde hayvancılığı desteklemek için kullanılan kredi ve hibeye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1399) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

35.- Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Ankara ve ilçelerindeki süt üretim miktarı ve tesislerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1400) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

36.- Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, tarım arazilerinin imara açılma oranına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1401) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

37.- Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, barajlarda balık çeşitliliğini ve verimliliğini artırma çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1402) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

38.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane’de sülfürik asit tesisi kurulacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1403) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

39.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1404) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

40.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, silahlı olaylara karışan çocukların topluma kazandırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1405) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

41.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, çocukların ve çeşitli meslek mensuplarının güvenliğinin sağlanması için alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1406) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

42.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, bir belediye başkanının rüşvete azmettirdiği iddialarına ve Bakanlıkça görevden alınan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1407) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

43.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Dicle’de çıkan çatışmada öldürülen bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1408) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

44.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, terör olaylarının yoğun olduğu bölgelerdeki Emniyet mensuplarının ve ailelerinin güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1409) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

45.- Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Gölbaşı’nda ulaşımı sağlayan otobüs sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1410) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

46.- Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Kızılcahamam’ın köyleri ile bağlantısını sağlayan yollara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1411) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

47.- Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Keçiören’de bir duvar tadilatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1412) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

48.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Ankara’da kurulan baz istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1413) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

49.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Belediyesi ve bazı ilçe belediyelerin temsil giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1414) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

50.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, 2003 yılından itibaren PKK terör örgütüne karşı yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1415) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

51.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Belediyesinin reklam giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1416) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

52.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’daki kadın koruma evlerinin yeterliliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1417) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

53.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1418) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

54.- Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, işsizlik oranına ve işsizlik sorununun çözümüne ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1419) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

55.- Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, işsizlik oranlarına ve gizli işsizliğe ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1420) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KİT’lerde çalışan memurların sosyal ve özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1421) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

57.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Oymapınar HES’in bedelsiz devredildiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1422) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

58.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane’de okullara yakın bölgeye sülfürik asit tesisi kurulacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1423) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

59.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1424) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

60.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, öğretmen atamaları ve öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1425) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

61.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da bazı eğitim kurumlarının depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1426) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

62.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1427) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

63.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, öğretmen ve akademisyen maaşlarında iyileştirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1428) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

64.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan’da halk eğitim usta öğretici kursları açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1429) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

65.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bozok Üniversitesinde pedagojik formasyon sertifika programı düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1430) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

66.- Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, ücretli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1431) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

67.- Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, ilköğretim Arapça Dersi Öğretim Programına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1432) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

68.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1433) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

69.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Yusufeli Barajının yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1434) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

70.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yabancı ilaç firmalarının ilaç denekliği uygulamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1435) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

71.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Darıca Farâbi Devlet Hastanesinde onkoloji servisi açılıp açılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1436) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

72.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’ya yapılan sağlık yatırımlarının yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1437) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

73.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Demirci Devlet Hastanesi Projesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1438) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

74.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Soma Devlet Hastanesi Projesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1439) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

75.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası Projesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1440) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

76.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Turgutlu Devlet Hastanesi Projesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1441) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

77.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Alaşehir Devlet Hastanesi Projesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1442) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

78.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana Metrosunun yapımıyla ilgili sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1443) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

79.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1444) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

80.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bozok Üniversitesi kampüsünden geçen şehirlerarası karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1445) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

81.- Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Ankara’daki metro çalışmalarının maliyetine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1446) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

82.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, THY Genel Müdürlüğü tarafından alınan gazetelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1447) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

83.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1448) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

84.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan’ın, İncirlik Üssünde konuşlandırılan predatorlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1449) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

85.- Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Ankara’da son dokuz yılda açılan kilise sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/1450) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

86.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, TBMM’nin personel yapısına ve norm kadro çalışmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1451) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

87.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Televizyon Müdürlüğünün personel yapısına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1452) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

88.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, personel temin edilmesi yöntemine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1453) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

89.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Fransa-Türkiye ilişkilerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1454) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/11/2011)

90.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, cep telefonu, otomobil, sigara ve içkideki ÖTV’ye yapılan güncellemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1455) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2011)

91.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, uzun tutukluluk sürelerine ve halen tutuklu olan lise ve üniversite öğrencilerin sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1456) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve 25 Milletvekilinin telefon dinlemelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/74) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

2.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, şehit aileleri, gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

3.- Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, basın özgürlüğünün sağlanması konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/76) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2011)

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

            1.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan, Edirne İl Milli Eğitim Müdürünün yaptığı iddia edilen bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesini 01/12/2011 tarihinde geri almıştır. (7/1269)