TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 39

30 Kasım 2011 Çarşamba

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Büyükelçilik ile Misyon Şefi ve Diplomatlar İçin İkametgah İnşaası İçin Arsa Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/291) (S. Sayısı: 68) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (GÜNDEME)

            2.- Asyada İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının Statüsünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/309) (S. Sayısı: 69) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İle Moldova Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Endüstrisi Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik Konularda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/314) (S. Sayısı: 70) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (GÜNDEME)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile İngiltere Uluslararası Tarım ve Teknoloji Merkezi Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/315) (S. Sayısı: 71) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (GÜNDEME)

            5.- Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/335) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (GÜNDEME)

            6.- Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Yedinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/337) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (GÜNDEME)

            7.- Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Karayolu Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması Başlıklı 8 Numaralı Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/350) (S. Sayısı: 74) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (GÜNDEME)

            8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı: 75) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (GÜNDEME)

            9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/414) (S. Sayısı: 76) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (GÜNDEME)

            10.- Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/415) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (GÜNDEME)

            11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/437) (S. Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (GÜNDEME)

            12.- Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/462) (S. Sayısı: 79) (Dağıtma tarihi: 30.11.2011) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, küçük esnafın sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/482) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

2.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emeklilerin intibak sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

3.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kredi ve kredi kartı borçlularının mağduriyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/484) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

4.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emeklilerin reel gelirlerindeki bozulmanın etkilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

5.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki plansız ve kaçak yapılaşma sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

6.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/487) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

7.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki tarım arazilerinin kullanılması ve işletilmesi ile ilgili sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

8.-      İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, terör örgütü tarafından kaçırılan öğretmenlerin maaşlarında kesinti yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

9.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığın Adana’daki yatırım ve projelerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

10.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu personeli ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/491) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

11.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, otoyolların ve köprülerin özelleştirilmesi çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

12.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kayıt dışı istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

13.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayanların sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

14.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kış aylarında telefonlardaki arıza nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2011)

15.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın ilçe ve köylerinde kapalı olan sağlık ocaklarının hizmete açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/496) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2011)

16.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars tarihî Ani şehrinin etrafının ağaçlandırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2011)

17.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamuda ve özel sektördeki özürlü istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

18.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki bir derenin ıslah edilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

19.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kamu yatırımları için ayrılan ödenek miktarının artırılmasına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

20.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un öğretmen açığının kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

21.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki kayak tesislerine rüzgar perdesi yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

22.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, özel güvenlik görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

23.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, işçilerin ve memurların brüt ücretlerine uygulanan vergi oranlarının eşitlenmesine ve emekli maaşlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

24.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’ya yeni bir hal binası yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

25.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yabani hayvan saldırıları sonucu arı yetiştiricilerinin yaşadığı mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/506) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

26.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sokak çocuklarının topluma kazandırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/507) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

27.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, uyuşturucu bağımlısı çocukların topluma kazandırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

28.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’da meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/509) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

29.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki bazı ilköğretim okullarının fiziki sorunlarının giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

30.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, orman yangınlarına ve orman yangınları ile mücadeleye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/511) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

31.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yürütülen taşımalı eğitimle ilgili sorunlara ve Göle’deki İmam Hatip Lisesinin eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

32.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İl Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilmesi gereken inşaat projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

33.-  Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, öğretmen atamaları ve açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, SGK’dan maaş alan emeklilerin banka promosyonlarından yararlanmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1287) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

2.-Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Ulusal İstihdam Stratejisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1288) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

3.-Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Çevre ve Şehircilik Bakanının yaptığı bir açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1289) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

4.-İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, terör olaylarını protesto maksadıyla yapılan bir gösteriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1290) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

5.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Mekke’de bulunan Osmanlı revakları ve kubbelerinin yıkılmasının önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1291) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

6.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1292) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

7.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bandırma’da yapılan barajın kanaletlerinin tamamlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1293) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

8.-Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, basında çıkan bir habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1294) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

9.-İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Türkiye genelinde ve İstanbul’da olası bir depreme karşı alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1295) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2011)

10.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’ın afet bölgesi ilan edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1296) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2011)

11.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van depremi sonrası Kızılayın yaptığı çalışmaların yeterliliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1297) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2011)

12.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Orta Asya ve Arap ülkelerine yapılan ihracatın teşvik edilmesi ve öğrenci değişimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1298) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

13.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, ABD Dışişleri Bakanının Suriye ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1299) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

14.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, öğretmen atamaları ve öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1300) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

15.- Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1301) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

16.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, gübredeki KDV oranına ve çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1302) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

17.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1303) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

18.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa ve alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1304) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

19.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Deniz Feneri e.V. soruşturması kapsamında MASAK tarafından inceleme ve soruşturma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1305) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

20.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, sözleşmeli personelin kadroya atanmalarında yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1306) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

21.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, tutuklu bulunan bir milletvekilinin kelepçeli olarak mahkemeye sevk edilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1307) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

22.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ankara’da yapılan bir zabıt katipliği mülakat sınavına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1308) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

23.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Ergenekon davasında tutuklu bir kişiye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1309) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2011)

24.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, 28 Mart 2006’da Diyarbakır’da meydana gelen olaylar hakkında açılan davanın sanık ve delilleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1310) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2011)

25.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, şike soruşturmasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1311) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/11/2011)

26.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, muhtarların özlük haklarına ve yapılması planlanan yasal düzenlemelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1312) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

27.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1313) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

28.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 666 sayılı KHK ile bazı memurların mağdur olduğu iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1314) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

29.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın Irmağındaki kirliliğe ve alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1315) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

30.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Van’ın afet bölgesi ilan edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1316) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

31.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Van depremiyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1317) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

32.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, elektrik kullanımında kayıp-kaçak oranına ve kayıp-kaçak bedeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1318) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

33.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1319) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

34.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kaçak elektrik kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1320) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

35.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik abonelerinden tahsil edilen sayaç okuma bedeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1321) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

36.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Mustafakemalpaşa’ya bağlı bir köyde maden arama ruhsatı verilen işletmelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1322) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2011)

37.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Erzurum’da hayvancılık organize bölgesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1323) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

38.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, hayvan üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1324) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

39.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, şeker pancarı üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1325) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

40.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, şeker pancarı üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1326) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

41.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, TKDK’nın Uzman ve Destek Personel Alımı Seçme Sınavının iptali ve yaşanan mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1327) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

42.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu uyarınca yapılan aşılamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1328) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

43.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, TKDK’nın Uzman ve Destek Personel Alımı Seçme Sınavının iptali ve yaşanan mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1329) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

44.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yaş üzüm ihracatındaki sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1330) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

45.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, tarım alanında üretim ve verimin artırılması için alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1331) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

46.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, töre ve namus cinayetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1332) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

47.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, deprem bölgesinde hayatını kaybeden bir çocuğa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1333) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2011)

48.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Diyarbakır’da bir protesto yürüyüşü sırasında yaşamını yitiren bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1334) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2011)

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van depremi sonrasında yaşanan mağduriyetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1335) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

50.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın resmi internet sitesine yapılan saldırıya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1336) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

51.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedeline ve bunun tahsil edilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1337) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

52.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 659 sayılı KHK ile bazı kadroların yeniden düzenlenmesi sonucu oluşan sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1338) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

53.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 666 sayılı KHK’ye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1339) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

54.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, 1999 yılından itibaren toplanan deprem vergilerinin kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1340) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2011)

55.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmen açığına ve atama bekleyen öğretmen adaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1341) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

56.- İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, Van depreminde yaşamını yitiren öğretmenlerin aileleri için yapılacak düzenlemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1342) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

57.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1343) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

58.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Van deprem bölgesinde YGS’ye girecek öğrencilerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1344) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

59.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van depremi sonrasında okullarda tespit edilen hasarlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1345) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

60.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Van depremi sonrasında sözleşmeli öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1346) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/11/2011)

61.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Ankara Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bir öğretmen hakkında başlattığı soruşturmanın gerekçesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1347) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

62.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı merkez ve ilçeleri ile bunlara bağlı köylerde yaşanan eğitimle ilgili sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1348) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

63.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıkta meydana geldiği iddia edilen zimmete para geçirme olayına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1349) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

64.- Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Kuzova Sulama Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1350) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

65.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası meclis toplantısında yapıldığı iddia edilen maden arama ve üretim izni faaliyetleri ile ilgili bir konuşmaya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1351) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

66.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Bakanlık bünyesinde aile planlaması hizmetlerini yerine getiren birime ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1352) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

67.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, ambulans, hasta nakil ve yoğun bakım araçlarında bulunması gereken malzemelere ve bu araçların kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1353) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

68.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, ABD kökenli ilaç firmalarının ülkemizdeki faaliyetlerine ve gönüllü kobaylığın önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1354) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

69.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Van depremi sonrasında yapılan tıbbi yardımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1355) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

70.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, şehirlerarası taşımacılık yapan firmaların ucuz mazot kullanımından kaynaklanan haksız rekabete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1356) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

71.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, eşya taşımacılığında K1 yetki belgesiyle ilgili yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1357) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

72.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1358) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

73.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, THY’nin Ankara-Batum seferini iptal etmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1359) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

74.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, cemevlerine yasal statü tanınmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/1360) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

75.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Van depreminde kadınlar, yaşlılar ve özürlülerin yaşadıkları mağduriyete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1361) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

76.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, tarihî Topçamlar Tabyalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1362) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

77.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, A Milli Takım Teknik Direktörünün sözleşmesine ve aldığı maaşa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/1363) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

78.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, vefatının 150. Yılında Sultan Abdülmecid ve Dönemi Etkinlikleri için bastırılan davetiyelere ilişkin Türkiye Büyük Millet Başkanından yazılı soru önergesi (7/1364) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

79.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Florya Atatürk Deniz Köşklerinde düzenlenen bir yemeğe ilişkin Türkiye Büyük Millet Başkanından yazılı soru önergesi (7/1365) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 22 Milletvekilinin, Marmara Denizi’nde kirlilikten kaynaklanan sorunların ve kirliliğin çevre ve insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/71) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

2.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, başta okulların fiziki eksiklikleri ile öğretmenlerin sosyal ve ekonomik durumları olmak üzere milli eğitim sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/72) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

3.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, okullarda yaşanan şiddet olayları ve madde bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)