TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 38

29 Kasım 2011 Salı

 

Teklif

       1.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile 93 Milletvekilinin; Aile Sigortası Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/163) (Plan ve Bütçe; İçişleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2011)

Tezkere

       1.-Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/650) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2011)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

       1.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin futbol kulüplerinin ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/68) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

       2.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, usta öğreticilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/69) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

       3.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 21 Milletvekilinin, Tekirdağ sahillerindeki kirlilik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)