TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 36

25 Kasım 2011 Cuma

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, azınlıklara devredilen vakıflara ait gayrimenkullere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/462) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

2.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özürlü sağlık raporlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

3.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ülkemizdeki özürlü sayısı ve özürlülük oranlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

4.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, güvenli internet kullanımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

5.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik müzakerelerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

6.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık örtülü ödenek bütçesinin miktarı ve kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/467) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

7.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cari açık sorununa ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

8.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk ayaklanmalarında ekonomik kayba uğrayan Türk şirketlerine ve vatandaşlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

9.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk ayaklanmaları neticesinde mağdur olan Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

10.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bakıma muhtaç özürlülerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

11.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Medeniyetler İttifakı Projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

12.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, olası bir nükleer saldırının etkilerine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

13.-  Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, Samsun’da şiddet ve depresyonla ilgili yapılan sosyolojik ve psikolojik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

14.-  Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, 2007-2011 yılları arasında meydana gelen intihar teşebbüslerine ve gerçekleşen intiharlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

15.-  Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, Samsun’daki çocuk psikiyatrisi sayısına ve Ruh Sağlığı Hastanesinin kapasitesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

16.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, kredi kartı kullanıcılarının haklarının korunmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/477) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

17.-  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde mahkemelere yapılan başvurulara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

18.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, yabancı ilaç şirketleri tarafından Türk vatandaşlarının kobay olarak kullanıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

19.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 1923’ten bu yana yıllar itibarıyla inşa edilen cami sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/480) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

20.-  Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Van’daki depremde yardım için gelen ekiplerin konaklama alanlarının tespitine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

 

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Van’da meydana gelen deprem sonrasında arama ve kurtarma taleplerinin kabul edilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1189) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

2.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Van’daki depremden etkilenen kamu personelinin sorunlarının giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1190) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

3.-Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Ege’deki Türk hava ve kara sahalarında fiili bir daralma olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1191) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

4.-Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, 5-7 Mart 2003 tarihinde İstanbul Harp Akademileri Komutanlığında yapılan bir seminere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1192) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

5.-Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, bir milletvekilinin yazdığı kitapta yer alan iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1193) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

6.-İstanbul Milletvekili Ercan Cengiz’in, İstanbul’un tarihi ve doğal siluetini bozan binalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1194) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

7.-Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, 5233 sayılı Kanun gereği tazmin edilmesi gereken zararlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1195) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

8.-Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, kapatılan sendikalara ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1196) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

9.-İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Van’daki deprem sonrası yapılan açıklamalara ve çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1197) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

10.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kuru ve yaş üzüm üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1198) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

11.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kamuda özürlülerin istihdam oranına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1199) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

12.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki tasarruf tutarı ile kayıt dışı ekonominin GSYH’ye oranlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1200) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

13.-  Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Ordu’da TOKİ tarafından yapılan toplu konutların yerine ve çevreye verdiği zarara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1201) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

14.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Seyit Rıza ile oğlu ve arkadaşlarının mezar yerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1202) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

15.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, tutukluluk sürelerinin kısaltılması çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1203) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

16.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta meydana gelen olayların sanıklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1204) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

17.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta meydana gelen olayların sanıklarından birinin yurt dışında yakalandığı ve serbest bırakıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1205) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

18.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, HSYK’nın üye yapısının değişmesinden sonra görev yeri değişen hâkim ve savcılara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1206) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

19.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, MİT görevlisi olan bir tutuklunun ölümüne ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1207) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

20.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, İmralı F Tipi Kapalı Cezaevindeki şartlara ve Ada’da yapıldığı iddia edilen görüşmelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1208) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

21.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Almanya’da zorla evlendirilen kızlar hakkında yayımlanan bir rapora ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1209) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

22.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kamuda özürlülerin istihdam oranına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1210) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

23.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, TRT’de yayınlanan Büyük Takip adlı programa ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/1211) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

24.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, TRT’de yayınlanan bir programla ilgili mahkeme kararının etkilerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/1212) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

25.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, 2007-2011 yılları arasında TRT Genel Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/1213) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

26.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, 11 Ekim 2011 tarihli CHP Grup Toplantısının kesintili olarak yayınlanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/1214) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

27.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1215) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

28.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yabancılara satılan taşınmaz mallara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1216) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

29.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kentsel planlama ve kadastro çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1217) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

30.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’da olası bir deprem için alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1218) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

31.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1219) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

32.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, özel sektörde özürlü istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1220) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

33.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kayıtlı işsizlere ve İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1221) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

34.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Almanya’daki Türklere yapılan saldırılara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1222) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

35.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta meydana gelen olayların sanıklarının iadesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1223) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

36.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/1224) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

37.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, dış ticaret açığına ve alınması gereken önlemlere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/1225) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

38.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, cari açığa ve cari açığın GSYH’ye oranına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/1226) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

39.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, dış ticaret politikasına ve cari işlemler açığına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/1227) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

40.- İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, Anadolu Tarım Meslek Lisesi ve Tarım Meslek Lisesi mezunlarına iş imkânı sağlanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1228) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

41.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1229) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

42.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, mısır üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1230) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

43.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, bir yem fabrikasında usulsüz işlem yapıldığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1231) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

44.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamındaki projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1232) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

45.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, canlı hayvan ve et ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1233) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

46.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarımsal ürünlerdeki fiyat artış oranlarına ve tarımsal desteklerin enflasyon oranlarının gerisinde kaldığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1234) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

47.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da lisanslı depoculuk kurulup kurulmayacağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1235) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

48.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yağlı tohumlarda dışa bağımlılık oranına ve uygulanan destekleme primlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1236) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

49.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, çiftçilere verilen ve verilmesi planlanan tarımsal destek miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1237) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

50.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, destekleme prim oranlarına ve mazot desteğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1238) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

51.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarımsal desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1239) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

52.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarım ürünlerine ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklemelerin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1240) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

53.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarıma dayalı sanayi sektörünün geliştirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1241) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

54.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarıma yönelik destekleme projesinin uygulanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1242) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

55.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, balıkçılık ve su ürünleri politikasına ve su ürünleri mühendislerinin istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1243) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

56.- Ankara Milletvekili Zuhal Topçu’nun, uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1244) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

57.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sigara kaçakçılığına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1245) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

58.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kara, deniz ve hava sınır kapılarındaki gümrüksüz alışveriş yapılan mağazalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1246) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

59.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ÖTV artışlarının sınır kaçakçılığına etkisine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1247) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

60.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1248) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

61.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Van Valisinin depremle ilgili bazı açıklamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1249) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

62.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta meydana gelen olayların sanıklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1250) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

63.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, Mersin-Aslanköy’de yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1251) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

64.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı’daki tuğla ve kireç fabrikalarının kiraya verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1252) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

65.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Patnos ilçesinde çadır talebinde bulunan bazı öğretmenlerin yaşadıkları sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1253) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

66.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı’nın bir köyünde kaybolan bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1254) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

67.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in yerel bir gazetesinde çıkan bir habere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1255) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

68.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, büyükşehir belediyeleri, bunlara bağlı kuruluş ve şirketlerin denetimlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1256) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

69.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Tekirdağ’da olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1257) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

70.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, suç işleyen çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1258) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

71.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Emniyet Teşkilatı mensuplarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1259) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

72.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Şeyh Said’in mezar yerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1260) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

73.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1261) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

74.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Ankara-Çayyolu’nda yapılan bir kazı çalışmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1262) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

75.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yurt dışına çıkış harçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1263) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

76.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1264) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

77.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı kuruluş ve şirketlerin denetimlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1265) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

78.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye’de ve AB ülkelerindeki vergi oranlarına ve akaryakıttan alınan vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1266) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

79.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, vergi gelirlerinin kamu net borçlarına oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1267) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

80.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üstün yetenekli çocukların eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1268) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

81.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, Edirne İl Milli Eğitim Müdürünün yaptığı iddia edilen bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1269) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

82.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Çeşme’deki bir ilköğretim okulunda birden fazla sınıfa bir derslikte eğitim verildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1270) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

83.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, kent merkezleri içinde bulunan askerî birliklere ve bu birliklere ait alanlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1271) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

84.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, şehit yakınlarının istihdamına yönelik bir açıklamasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1272) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

85.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, 2011 yılında düzenlenen hava harekâtları ve bunların maliyetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1273) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

86.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1274) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

87.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, 11/11/2011 tarihinde toplu açılışı yapılan 111 tesise ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1275) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

88.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1276) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

89.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, ruh sağlığı hizmetlerine ve intihar olaylarının önlenmesi çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1277) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

90.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, tıbbi görüntüleme cihazları kullanılan yerlerde çalışanların çalışma saatlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1278) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

91.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Van depremi sonrası çadır kentlerde yaşayan vatandaşların sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1279) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

92.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1280) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

93.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Iğdır’da yapılan havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1281) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

94.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1282) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

95.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/1283) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

96.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/1284) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

97.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1285) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

98.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki borç ve ödenmiş faiz tutarlarının GSYH’ye oranlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1286) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/564)  

2.    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Milli Eğitim Bakanlığının tüm çalışanlarının ikramiye ve teşvik ikramiyesinden yararlandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/567)  

3.    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İDO’nun iptal ettiği seferlerden dolayı vatandaşların yaşadığı mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/568)  

4.    Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Tekirdağ-Çorlu Havaalanı kargo terminali işletmesinin bir İsrail firmasına verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/570)  

5.    Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, mahalli idarelerde sözleşmeli olarak çalışan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/572)  

6.    Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, siber suçlar ve bu suçlara karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/574)  

7.    Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Aden Körfezinde kaçırılan gemiler ve rehin alınan Türk mürettebatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/575)  

8.    Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, mahalli idarelerde sözleşmeli olarak çalışan personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/578)  

9.    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, insansız hava araçları satın alma talebine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/584)  

10.  Muş Milletvekili Demir Çelik’in, yurt dışında tutuklanan bir hükümlünün Türkiye’ye iadesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/585)  

11.  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Bitlis-Güroymak’taki gölet inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/598)

12.  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yapılan köprülere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/599)

13.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Mudanya’da kaldırılan park alanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/600)  

14.  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, mahalli idarelerde sözleşmeli olarak çalışan personel sayısı ve personel ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/601)  

15.  Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, iki teröristin cesedine kötü muamele yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/602)  

16.  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yaşanan mağduriyetin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/603)  

17.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ilköğretim okullarına asılan alfabe afişlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/604)  

18.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ders dışı eğitim çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/605)  

19.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, internet salonlarının denetlenmesi ve bu konuda alınması gereken önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/606)  

20.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, merkezi sistem sınavlarındaki görevlendirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/607)  

21.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, eğitim çalışanlarının çocuklarının kayıtlarını görev yaptıkları okullara yaptırabilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/608)  

22.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda öğretmenlerin de yer almasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/609)  

23.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, uzman öğretmenlik sınavını kazananlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/610)  

24.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, mesleki ve teknik eğitim okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/612)  

25.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, MEB ve ÖSYM’nin yaptığı sınavların istatistiklerinin elektronik ortamda yayınlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/613)  

26.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/614)  

27.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, liseyi yurt dışında okuyanların Türkiye’de üniversiteye sınavsız girebilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/615)  

28.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, meslek öğretmenlerinin lisans tamamlama programlarında yaşadığı mağduriyete ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/616)  

29.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okul ve kurum müdürlerinin atanmasında sözlü sınav uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/617)  

30.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, zorunlu görev yeri değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/618)  

31.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okul içi beden eğitimi, spor ve izcilik daire başkanlığının kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/619)  

32.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, modül kitapçıklarının çoğaltılıp dağıtılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/620)  

33.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavına ve öğretmen çocuklarına ayrılan kontenjanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/621)  

34.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/622)  

35.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmenlerin sınav görevine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/623)  

36.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okullarda yapılan bakım-onarım çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/624)  

37.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmenlerin özür gruplarına bağlı yer değiştirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/625)  

38.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2012 Şubat döneminde yapılacak öğretmen atamalarına ve atanan öğretmenlerin sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/626)  

39.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmenlerin bazı sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/627)  

40.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ilköğretim ve ortaöğretimdeki parasız yatılılık ve bursluluk kontenjan dağılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/628)  

41.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, MEB’de sayman unvanıyla görev yapan personelin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/629)  

42.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, geçici görevlendirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/630)  

43.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okul kütüphane otomasyon sisteminin güncellenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/631)  

44.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, soruşturmaya konu olan sendika yöneticileri ve verilen cezalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/632)  

45.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okullardaki öğle yemeğinin süresine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/633)  

46.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/634)  

47.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/635)  

48.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, eğitim yılına hazırlık ödeneğinin bakanlık personelinin tamamına ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/636)  

49.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ikramiye ve teşvik ikramiyesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/637)  

50.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmenevlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/638)  

51.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, teknoloji fakültesine dönüştürülen teknik eğitim fakülteleri mezunlarının unvan sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/639)  

52.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yönetici ve öğretmenlerin yıllık izinlerinde ve mazeret izinlerinde ek ders ücretlerinin ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/640)  

53.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki öğretmen açığına ve bu açığın kapatılması için alınacak önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/641)  

54.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ek ders ücreti ve ek ödeme uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/642)  

55.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yöneticilerin 6 saat derse girme zorunluluğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/643)  

56.  Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa, Mustafakemalpaşa’da bulunan Hamzabey İlköğretim Okulunun boşaltılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/644)  

57.  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/645)  

58.  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, okullarda bağış toplanmasına ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/646)  

59.  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, özür grubu öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/647)  

60.  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ücretli öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/648)  

61.  Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Gediz-Kayaköy beldesindeki ilköğretim okulunun Simav depreminde zarar görmesi nedeniyle yeniden yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/649)  

62.  Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Bakanlık tarafından hazırlanıp ilköğretim öğretmenlerine gönderilen kitapçıktaki değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/650)  

63.  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin norm kadrolarına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/651)  

64.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, gerçekleştirilen projelerde kullanılan kredi kaynakları ve hibelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/654)  

65.  Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya-Çıralı’da antreman sahası olarak tahsis edilen orman arazisine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/657)  

66.  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, yük taşımacılığında kullanılan kamyon ve kamyonet sayısına sınırlama getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/666)

67.  Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, 2007’den itibaren PTT Genel Müdürlüğünde yapılan inceleme ve soruşturmalarda görev alan müfettişlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/667)  

68.  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, CHP’nin resmi internet sitesine yapılan saldırı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/668)  

69.  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Keçiören metrosuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/669)  

70.  İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Libya’da ayaklanan güçlere yardım yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/671)  

71.  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Düzce Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce bankayla yapılan promosyon anlaşması doğrultusunda hak sahiplerine ödenen bakım ücretlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/672)  

72.  Ankara Milletvekili Sinan Aygün’ün, döviz kurları ve yabancı sermayeye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/673)  

73.  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin İl Özel İdaresi tarafından çıkarılan bir ödeneğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/676)  

74.  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, NATO Füze Kalkanı Projesi kapsamında erken uyarı radarlarının Malatya-Kürecik bölgesinde kurulacağı ve halkın sağlığını olumsuz etkileyeceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/677)  

75.  Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli’nin, Edirne’deki bir yayla köyünde DLH’nın projesinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/681)  

76.  İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, KHK ile düzenlenen öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/683)

77.  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, terörle mücadeleye dair bir yasa tasarısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/684)  

78.  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Dünya’daki ve ülkemizdeki insan hakkı ihlallerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/685)  

79.  Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, tutuklu bulunan bir kişinin eşinin tayinine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/687)  

80.  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, İsrail ile olan ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/689)  

81.  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, eğitim çalışanlarının iller arası zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/690)  

82.  Giresun Milletvekili Selahattin Karahmetoğlu’nun, belediyelerde ve il özel idarelerindeki ihtiyaç fazlası işçilerin başka kurumlara atanmalarının doğuracağı mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/691)  

83.  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un afet ve acil durum tehlike risklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/692)  

84.  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya-Serik’de yapılması planlanan Küçük Aksu Hidroelektrik Santraline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/694)  

85.  Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop, Gerze’nin bir köyünde kurulması planlanan termik santrale köy halkının tepkisi ve karşılığında şiddet gördükleri iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/695)  

86.  İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, demokratik açılım projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/696)  

87.  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, AWACS uçaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/697)  

88.  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Uzakdoğu ülkelerinden ithal edilmiş düşük kaliteli malzemelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/704)  

89.  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hac kontenjanlarının yetersiz kaldığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/705)  

90.  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özel şirketler aracılığıyla hac ve umreye giden vatandaşların mağdur edildiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/706)  

91.  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, kadına uygulanan şiddete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/711)  

92.  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kadınların maruz kaldığı cinsel şiddete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/712)  

93.  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, akaryakıt kaçakçılığı ve gümrük operasyonlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/729)  

94.  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, gümrüklerde rüşvet iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/730)  

95.  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Posof-Türkgözü sınır kapısından yapılan motorin ticaretinin kaldırılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/731)  

96.  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu’daki sınır kapılarının çeşitli sorunlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/732)  

97.  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sınır ve ticaret merkezleri kurulmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/733)  

98.  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 6111 sayılı yasanın ihtiyaç fazlası işçilerle ilgili hükümlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/734)  

99.  Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa Kule Belediyesindeki ihalelerle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/735)  

100.Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’un bazı köylerinin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/736)  

101.Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hanak’ın bazı köylerinde yaşanan yol ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/737)  

102.Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’nin bazı köylerinin yol, su ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/738)  

103.Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, polis memurlarının görevde yükselmelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/739)  

104.Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir Karahöyük köyünün Odunpazarı ilçesine bağlanması için yapılan referandum sonucuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/740)

105.Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir kaymakamın kaçırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/741)  

106.Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerin yatırım paylarının artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/742)  

107.Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara ödenen paralara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/743)  

108.Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, 55 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/744)  

109.Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversitelerde yapılan rektörlük seçimleri ve atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/745)  

110.Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki ilköğretim okullarının araç-gereç ve personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/746)  

111.Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, 01-02 Ekim 2011’de gerçekleştirilen Eğitim Kurumu Müdürlüğü, Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/747)  

112.Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, 2005 yılında yapılan uzman öğretmenlik sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/748)

113.Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, özür grubu tayinlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/749)

114.Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Küresel Terörizmle Ortak Mücadele Platformu’na ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/758)

115.İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, Tekirdağ-Çorlu bölgesinde kanser vakalarının artmasının sebeplerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/759)

116.Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, PTT Genel Müdürlüğü tarafından bir şirketten operasyonel araç kiralanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/760)

117.İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın, bazı vatandaşların tapu tahsis belgelerinin iptal edilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/761)

 

Geri Alınan Gensoru Önergesi

 

1.- Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Van ilinde meydana gelen depremlerde, arama ve kurtarma çalışmaları, yardımların ulaştırılması, hasar tespiti ve süreçteki diğer hizmetlerin yerine getirilmesinde etkin koordinasyon sağlayamadığı iddiasıyla Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay  hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/5) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 21/11/2011) (Geri Alma Tarihi: 25/11/2011)