TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 34

23 Kasım 2011 Çarşamba

 

Rapor

            1.-Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/138) (S. Sayısı: 80) (Dağıtma tarihi: 23.11.2011) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-      Aydın Milletvekili Osman Aydın’ın, Söke ve diğer ilçelerde meydana gelen afetten dolayı üreticilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/10/2011)

2.-      Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, kamu çalışanları arasındaki ücret farklılıklarının giderilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2011)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Anayasayla  ilgili bir açıklamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1152) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/10/2011)

2.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyol Projesinin güzergâhına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1153) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

3.-Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1154) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/11/2011)

4.-Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, AOÇ arazisinin tarihî misyonuna aykırı amaçlar için kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1155) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2011)

5.-İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, Simav depremi mağdurlarının sorunlarının çözümüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1156) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2011)

6.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, terörle mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1157) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2011)

7.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Van’daki depremzedelerin ihtiyaç ve sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1158) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2011)

8.-İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Van depremi sonrasında yapılan açıklamalar ve yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1159) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2011)

9.-Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1160) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2011)

10.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, ABD ile yapıldığı iddia edilen anlık istihbarat paylaşımı konusundaki anlaşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1161) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2011)

11.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın bazı ilçelerine doğal gaz verilmemesinin nedenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1162) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2011)

12.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun Üniversitesine rektör atanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1163) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2011)

13.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, terör örgütü ile Devlet görevlilerinin yaptığı görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1164) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2011)

14.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Suriye ve Libya konusunda izlenen dış politikaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1165) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2011)

15.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1166) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2011)

16.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Ortadoğu konusunda izlenen dış politikaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1167) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2011)

17.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklularla ilgili istatistiki verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1168) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2011)

18.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Maltepe Çocuk Cezaevindeki tutuklu çocukların kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1169) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2011)

19.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Sayıştay denetçileri tarafından büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı kuruluş ve şirketlerde yapılan denetimlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1170) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/11/2011)

20.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, kurumlardan ve bakanlıklardan TRT’ye geçen personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/1171) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2011)

21.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Irak’ın kuzeyine yapılan kara operasyonlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1172) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2011)

22.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Türkiye’nin Kıbrıs politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1173) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2011)

23.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, İstanbul Rum Ortodoks Patriğine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1174) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2011)

24.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, terörle mücadeleye ve Irak’ın kuzeyine yapılan kara harekâtına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1175) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2011)

25.- Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, İncirlik Hava Üssüne ABD tarafından konuşlandırılan dört predatorun kullanımına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1176) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2011)

26.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, yoksul kadınlara verilen kredilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1177) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2011)

27.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Yayladere ilçesinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1178) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2011)

28.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Adaklı ilçesine bağlı Karer bölgesinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1179) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2011)

29.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’ne kurulması planlanan HES’lere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1180) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2011)

30.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, 111 tesisin açılış töreni ile ilgili bazı iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1181) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2011)

31.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Ergene Nehrinin temizlenmesi çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1182) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2011)

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1183) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2011)

33.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Atatürk’ün hatırasına hakaretten hüküm giyen bir ilköğretim müfettişine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1184) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2011)

34.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Van depremi sonrasında yaptığı bir açıklamasına ve yaşanan sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1185) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/11/2011)

35.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1186) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2011)

36.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, özelleştirilen kamu iş yerlerinde çalışan eski hükümlülerin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1187) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/11/2011)

37.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, kamuda çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1188) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/11/2011)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 24 Milletvekilinin toplumsal olaylarda kullanılan gaz bombasının insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

2.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/63) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

3.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, futbol kulüplerinin yönetimini düzenleyen mevzuattan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/64) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

 

Gelen Kağıt 34'e Ek