TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 32

21 Kasım 2011 Pazartesi

 

 

Tasarı

            1.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında UNDP-İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezinin (IICPSD) Kuruluşu ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/511) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2011)

Teklifler

            1.-Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/139) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2011)

            2.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 6 Milletvekilinin; Erciş Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/140) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2011)

            3.-Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 4 Milletvekilinin; 24/2/1968 Tarihli ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/141) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:02.11.2011)

            4.-Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 4 Milletvekilinin; 4/11/1984 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/142) (İçişleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:02.11.2011)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin sorunlarının giderilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/438) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

2.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, otomotiv sektöründe yapılan ÖTV zammına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

3.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, asgari ücrete yapılan zamma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/440) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

4.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/441) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

5.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul-Başakşehir’den geçen yüksek gerilim hatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

6.-      Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, üniversite öğrencilerinin yurt sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/443) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

7.-      Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, patates üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

8.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul’da bir semt polikliğiniğin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

9.-      İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2010-2011 yıllarında Diyanet İşleri Başkanı ve başkan yardımcılarının yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/446) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

10.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Libya’ya yatırım yapmış olan müteahhitlerin sorunlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

11.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

12.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, emlak vergisi rayiç değerlerinin yüksek olduğuna dair mahkeme kararının uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/449) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

13.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, bölgesel teşvik sisteminden kaynaklanan sorunların giderilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

14.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, TESK’in SGK yönetim kurulunda temsil edilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

15.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, tarımsal desteklerin artırılmasına ve tarımda kullanılan mazottan KDV ve ÖTV alınmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

16.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

17.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamına alınıp alınmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

18.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, TCDD’nin travers ihalesini alan bir şirkete ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/455) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

19.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnafların sorunlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

20.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, PTT’nin ucuz para transferi (UPT) uygulamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2011)

21.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Van’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin ailelerine maddi yardımda bulunulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2011)

22.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, uyuşturucu yapımında kullanılan ürünlerin ekiminin önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2011)

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, trafik kazalarına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1015) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/11/2011)

2.-Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, şehit ailelerinin yaşadığı psikolojik ve sosyal sorunlara ve bunların çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1016) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

3.-Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, memurlara verilen ek ödemelere ve ücret adaletsizliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1017) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

4.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, PKK terör örgütünün Avrupa uzantılarına ve Avrupa’daki finans kaynaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1018) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

5.-Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’de yapılan TOKİ konutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1019) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

6.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Libya’da iş yapan müteahhitlerin mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1020) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

7.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, MİT heyeti ile PKK yöneticileri arasında yapılan gizli görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1021) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

8.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Suriye ile ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1022) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

9.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da Schengen vizesi veren büronun açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1023) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, KKTC tarafından sınır dışı edilme kararı verilen öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1024) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

11.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin başka kurumlara yatay geçiş yapmasına ve Eskişehir’in cami imam hatibi ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1025) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

12.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, havaalanlarında VİP hizmetlerinden yararlanabilenlerin yer aldığı protokol listesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1026) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

13.- İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, Madımak olayı sanıklarından yurt dışında yakalandığı iddia edilen kişinin iadesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1027) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

14.- İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, işçi ve memurlar arasında sosyal haklar bakımından farklılıklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1028) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

15.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, ruhsatsız ve depreme dayanıksız olduğu iddia edilen Antalya İl Özel idaresine ait bir binaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1029) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

16.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Türkiye-Suriye Dostluk Barajı Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1030) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

17.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya-Meram-Başarakavak beldesinin su borularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1031) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

18.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1032) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

19.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Van depreminde hayatını kaybeden öğretmenlerin sosyal güvenlik haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1033) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

20.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Van depremi ile ilgili teknik verilerin oluşturulması ve açıklanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1034) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

21.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Van depreminde yıkılan ve hasar gören binalara ve meydana gelen zararın sorumlularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1035) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

22.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, limanların modernizasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1036) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

23.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Van’da meydana gelen depremler sonrasında yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1037) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2011)

24.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bazı binaların yakınına kurulan baz istasyonlarının kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1038) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2011)

25.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, sismik araştırmalar için Akdeniz’e açılan Piri Reis Gemisinin çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1039) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2011)

26.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul Üniversitesinin açılış töreninde gözaltına alınan öğrencilerle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1040) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2011)

27.- Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elazığ’da bölge adliye mahkemesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1041) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

28.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, 2011 Nevruz Bayramında yasa dışı slogan atma nedeniyle tutuklanan çocuklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1042) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

29.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, AİHM’nin TCK’nın 301. maddesi ile ilgili vermiş olduğu kararlara ve bu kararların iç hukuka yansımalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1043) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

30.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, cezaevlerinde işkence ve kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1044) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

31.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, hükümlülerin Türkçe dışında bir dilde telefon görüşmesi yapmaları ile ilgili sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1045) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

32.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yurt dışındaki terör suçlularının iadesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1046) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

33.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, gemi inşa ve gemi işletmeciliği alanında faaliyet gösteren şirketlerin Kredi Garanti Fonundan yararlanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1047) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

34.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, 2010-2011 yıllarındaki karşılıksız çeklerin toplam tutarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1048) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

35.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, ÖTV oranlarındaki artışa ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1049) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

36.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, kamuoyunda N.Ç. davası olarak bilinen davanın sanıklarından iki kamu görevlisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1050) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

37.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Van’da meydana gelen deprem sonrasındaki arama ve kurtarma faaliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/1051) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

38.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Van’da meydana gelen deprem ile arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/1052) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

39.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, doğum sonrası verilen izin sürelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1053) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

40.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, mevcut personel rejiminin eksikliklerine ve yeni personel rejimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1054) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

41.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, emeklilik yaşının yükselmesiyle ortaya çıkan mağduriyetin ortadan kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1055) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

42.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1056) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

43.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, TODAİE’nin Devlet Personel Başkanlığı bünyesine alınıp alınmayacağına ve Türk kamu yönetimine sağladığı katkıya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1057) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

44.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmenlerin emeklilik işlemlerinde yaşanan mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1058) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

45.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, strateji belgesi ve ESDEP’e göre tamamlanması hedeflenen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1059) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

46.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, kamuoyunda N.Ç. davası olarak bilinen davanın sanıklarından bir kamu görevlisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1060) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

47.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1061) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2011)

48.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin’in denize kıyısı olan belde ve belediyelerindeki arıtma tesislerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1062) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2011)

49.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Van depremi ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1063) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2011)

50.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, BOTAŞ’ın spot piyasadan LNG alımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1064) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

51.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, doğal gaz alım ve satımının özel sektöre devrinin yaratacağı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1065) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

52.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, doğal gaz ithalatında otomatik fiyat ayarlaması sisteminin işlemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1066) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

53.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, BOTAŞ’ın doğal gazda uyguladığı “al yada öde” yöntemine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1067) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

54.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, doğal gaz depolama tesislerine ve bunların yeterliliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1068) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

55.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, elektrik tüketimine ve elektrik faturalarında çeşitli adlar altında alınan bedellere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1069) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

56.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, elektriğe yapılan zamların çiftçilere olan etkilerine ve ek ödeme bedellerinin elektrik faturalarına yansımasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1070) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

57.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Türkiye Taşkömürü Kurumunda çalışan işçilerin kömür alacaklarına ve yoksul ailelere yapılan kömür yardımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1071) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2011)

58.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, öğrenim ve katkı kredi borçlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/1072) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

59.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında yapılan ve zorunlu olduğu iddia edilen özel yaşam hakkındaki anketlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/1073) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2011)

60.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna alınacak personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1074) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

61.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, kırsal kalkınma yatırımları ile tarıma dayalı sanayi yatırımlarının desteklenmesi projelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1075) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

62.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, tarıma dayalı teşvik projelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1076) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

63.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, Bakanlıkta sözleşmeli çalışırken memur kadrosuna atanan personelin özlük haklarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1077) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

64.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kamu kurum ve kuruluşlarında su ürünleri mühendisi istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1078) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

65.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, damlama sulama desteklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1079) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

66.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesinde hayata geçirilen projelere ve yapılan proje başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1080) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

67.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Bakanlık tarafından verilen yüzde elli hibe desteği programına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1081) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

68.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara keçisi yetiştiriciliğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1082) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

69.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, ESDEP’e göre yapılacak çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1083) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

70.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, 2011’de yağan dolu nedeniyle Haymana’nın çeşitli köylerinde meydana gelen zarara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1084) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

71.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, tarım gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı konularında AB müktesebatına uyum sağlamak amacıyla yapılan mevzuat çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1085) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

72.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, patates üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1086) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

73.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, AOÇ Gazi Yerleşkesinin Başbakanlığa devredilip devredilmediğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1087) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

74.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, koyun yetiştiricilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1088) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2011)

75.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, son otuz yıl içinde Türkiye’ye göç eden Türk soylu yabancılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1089) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2011)

76.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, depreme dayanıksız, kaçak ve mevzuata aykırı yapılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1090) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

77.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Yozgat’ta şehit cenazesinde bir kaymakamın milletvekillerine karşı tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1091) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

78.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, 12 Eylül döneminde gözaltında kaybolan bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1092) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

79.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa Merkez ve ilçelerinin kadın ve çocuk koruma evi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1093) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

80.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, denetime tabi tutulan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1094) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

81.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’da ihtiyaç fazlası olarak değerlendirilen işçilerin diğer kurumlara atanmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1095) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

82.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, kadın koruma evlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1096) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

83.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya Atatürk Kültür Merkezindeki Atatürk’ü Anma Konserinin ertelenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1097) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

84.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Genç İlçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1098) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

85.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Genç İlçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1099) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

86.- İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, kamuoyunda N.Ç. davası olarak bilinen davanın sanıklarından bir kamu görevlisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1100) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

87.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, kamuoyunda N.Ç. davası olarak bilinen davanın sanıklarından bir kamu görevlisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1101) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

88.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, TRT’nin Cumhuriyet Bayramı ile ilgili yayınlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/1102) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2011)

89.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, enflasyon hesaplamalarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1103) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

90.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, kalkınma ajanslarının faaliyetleri, bütçeleri ve personelinin niteliklerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1104) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

91.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, 2009 yerel seçimlerinden bu yana Gaziantep’teki belediyelere aktarılan kaynak miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1105) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/11/2011)

92.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, ESDEP’e göre yapılması planlanan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1106) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

93.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 644 sayılı KHK ile teknik hizmetler sınıfına geçen bazı personelin özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1107) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

94.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, vergi oranlarına ve vergi adaletsizliğiyle ilgili alınan önlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1108) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

95.- İzmir Milletvekili Rıza Türlmen’in, kamuoyunda N.Ç. davası olarak bilinen davanın sanıklarından iki kamu görevlisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1109) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

96.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı için toplanan vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1110) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2011)

97.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, 2011 yılı bütçesiyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1111) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2011)

98.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına 2008-2011 yılları arasında görevlendirilen personele ve bu yıllar arasında kitap komisyonlarında incelenen kitaplara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1112) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

99.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, çıraklık eğitim kapsamındaki sorunların giderilmesi amacıyla yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1113) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

100.-           Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yapılan kitap incelemelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1114) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

101.-           İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, KPSS ile ilgili yürütülen soruşturmanın sonucuna ve ÖSYM’de yapılan görevlendirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1115) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

102.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Bakanlığın 2011 Mali Yılı Performans Programı hedeflerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1116) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

103.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Bakanlık bünyesinde kurulan Rehberlik ve Denetim Başkanlığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1117) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

104.-           Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, olası bir depreme karşı alınacak tedbirlere ve Van depreminde zarar gören eğitim çalışanlarının mağduriyetinin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1118) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

105.-           Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, gazilerin eğitim hakları konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1119) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

106.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, depreme dayanıklı olmayan okul tespiti yapılıp yapılmadığına ve güçlendirme çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1120) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

107.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, deprem bölgesinde görev yapan eğitim çalışanlarının ilgili yönetmelik gereği yer değişikliği yapıp yapamayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1121) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

108.-           Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, kamuoyunda N.Ç. davası olarak bilinen davanın sanıklarından bir kamu görevlisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1122) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

109.-           İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, okullara dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve internet altyapısı oluşturmayı amaçlayan Fatih Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1123) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2011)

110.-           Van Milletvekili Özdal Üçer’in, öğretmenlerin özür grubu atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1124) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2011)

111.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, protesto gösterilerine katılan öğrencilerle ilgili bilgi istendiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1125) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2011)

112.-           Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Irak’ın kuzeyine yapılan kara harekâtına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1126) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

113.-           Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Hakkâri’deki çatışmada kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1127) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

114.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Niğde-Akkaya Barajının çevreye verdiği zarara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1128) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

115.-           Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’nin bazı köylerinin sulama sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1129) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

116.-           Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, elektrik borcu nedeniyle Elazığ Uluova’daki Sulama Birliğinin kapanması neticesinde yaşanan mağduriyete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1130) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

117.-           Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Pınarhisar-Kaynarca Beldesinde yapılacak olan Çayırdere Barajına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1131) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

118.-           Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli-Kayalıköy Barajının sulama sistemindeki eksikliklere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1132) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

119.-           İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, kamuoyunda N.Ç. davası olarak bilinen davanın sanıklarından bir kamu görevlisine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1133) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/11/2011)

120.-           Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’ın bazı ilçelerinde kapatılarak sağlık ocağına dönüştürülen entegre ilçe hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1134) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

121.-           İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Tuzla’nın hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1135) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2011)

122.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, 2008 yılından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarının deniz aracı alım ihalelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1136) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

123.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, kapasitesinin üzerinde yük taşıyan araçların kara yollarında meydana getirdiği tahribatın önlenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1137) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

124.-           Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Silifke-Gülnar ve Silifke-Anamur arasındaki yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1138) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

125.-           Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elazığ-Ağın Köprüsünün inşaatının durdurulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1139) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

126.-           Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1140) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

127.-           Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Ilgaz Dağı Tüneli Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1141) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

128.-           Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya Elmalı-Kaş kara yolundaki sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1142) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

129.-           Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, bölge müdürlükleri kurulurken aranılan kriterlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1143) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

130.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Denizcilik Müsteşarlığının Bakanlık bünyesinde genel müdürlük seviyesine getirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1144) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

131.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Türk armatörlerin gemi ihtiyaçlarını yurt dışından karşıladığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1145) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

132.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, gemi adamlarının eğitimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1146) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

133.-           İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, Konak Tüneli Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/1147) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2011)

134.-           İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, ESDEP’e göre yapılması planlanan çalışmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1148) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

135.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Bakanlık bünyesinde kurulan Denetim Hizmetleri Başkanlığına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/1149) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

136.-           Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Adapazarı Şeker Fabrikasının üretim kotasının artırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/1150) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/11/2011)

137.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kâbe’de bulunan Osmanlı revaklarının yıkılmasının önlenmesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1151) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/11/2011)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.    Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Suriye-Türkiye ilişkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/530)

2.    Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Alman vakıflarıyla ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/533)

3.    İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Hatay’da kurulan göçmen kamplarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/534)

4.    İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, e-Devlet web sitesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/535)

5.    Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, 2002’den itibaren gerçekleşen terör olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/536)

6.    Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, PKK terör örgütü ile yapıldığı iddia edilen görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/537)

7.    İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, ortaöğretim kurumlarında uygulanan öğrenci nöbet hizmetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/540)

8.    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/541)

9.    Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Arapça ders müfredatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/543)

10.    Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/544)

11.    Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Rize’de dere yatakları için alınacak önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/546)

12.    Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Biga’da tamamlanmayan baraj ve göletlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/547)

13.    Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Ankara-Çankırı karayolu yapımında oluşan mağduriyete ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/549)

14.    İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, mübadele anlaşmaları dışında göç eden vatandaşlarımızın haklarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/551) )

15.    Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Pembe Köşk, Huber Köşkü ve Av Köşkü’nün bakım ve onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/552)

16.    İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, mahalle ve köy muhtarlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/555)

17.    İstanbul Milletvekili Ali Özgüngüz’ün, Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/557)

18.    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, dış ülkelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/558)

19.    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, sınır ötesi operasyonlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/559)

20.    İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, 2004-2010 yılları arası büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlıkları hakkında açılan soruşturma ve yargı kararlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/560)

21.    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Türkiye’de kurulacak radar hakkındaki iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/562)

22.    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, dış politikaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/563)