TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 30

17 Kasım 2011 Perşembe

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin İstanbul’da depremle ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/56) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

2.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, Alevilerin inanç ve kültürlerini yaşamakta karşılaştıkları sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/58) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

 

 

Gensoru Önergesi

 

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın; CHP’li belediyelerin Alman vakıflarından kredi alarak terör örgütüne yardım ettikleri iddiasında bulunduğu hâlde bunu ispatlamadığı ve böylelikle üstlendiği görevi yerine getirmediği iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/4) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 15/11/2011) (Dağıtma Tarihi: 17.11.2011)