TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 3

5 Ekim 2011 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova’daki mevcut ve kurulması planlanan sanayi tesislerinin çevreye etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/5) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2011)

2.- Antalya Milletvekili Menderes Mehmet Tevfik Türel ve 23 Milletvekilinin, turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/6) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/09/2011)

3.- Afyonkarahisar Milletvekili Sait Açba ve 22 Milletvekilinin, jeotermal kaynakların enerji ve turizm yönünden daha verimli kullanılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/7) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/09/2011)