TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 25

10 Kasım 2011 Perşembe

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı dil öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/335) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

2.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

3.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şef olarak çalışan personele ve bu personelin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/337) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

4.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TBMM araç giriş kartlarında personelin unvanının yazılması uygulamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/338) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

5.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, formasyon eğitimi şartlarındaki değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

6.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ekonomik suçlardan dolayı hapis cezası verildiği iddia edilen vergi mükelleflerinin mağduriyetine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/340) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

7.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TOKİ ihalelerini alan firmalara ve ödedikleri vergilere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/341) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

8.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı unvanlarla çalışan personelin özlük haklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

9.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da iki yerleşim yeri arasında anlaşmazlık yaşandığı iddia edilen orman arazisine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

10.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamuda bazı unvanlarla çalışan personelin özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

11.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vizelerin kaldırılması anlaşmalarına ve Türk cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

12.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, serbest meslek mensuplarının tahsil etmedikleri alacaklar için vergi ödemek zorunda oldukları iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

13.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TRT yayınlarına ve personeline ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/347) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

14.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

15.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık korumaları ile koruma araç ve gereçlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/349) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

16.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TOKİ’nin yaptığı ihalelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

17.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki sağlık personeli ile araç ve gereç ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

18.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, futbol kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

19.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, spor kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

20.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana-Kozan’daki orman yangınlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/354) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

21.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, hekimlerin ve sağlık personelinin maruz kaldığı şiddet olaylarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

22.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, pamuk üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

23.-  Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, nakil aracında mahkumların yanarak hayatını kaybetmelerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

24.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, özürlülerin rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

25.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, emeklilerin intibak düzenlemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/359) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

26.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, Rusya doğal gazına ve ülkemizdeki enerji üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

27.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, bir hâkimin avukata yaptığı iddia edilen saldırıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

28.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, çiftçinin kullandığı mazotta ÖTV’nin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/362) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

29.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, özür grubu atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

30.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, fındık üretimine ve fiyatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/364) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

31.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir mahallenin yeni bir yerleşim alanına taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/365) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

32.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Görele-Doğankent karayolu projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

33.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, buğday destek primi ödeme sistemine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

34.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/368) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

35.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/369) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

36.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Eşkinoz Deresinin ıslah edilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

37.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir mahalleye mezarlık yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/371) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

38.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir mahalleye mezarlık yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

39.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir mahallenin yeni bir yerleşim alanına taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

40.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bazı mahallelerin sağlık tesisi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/374) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

41.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

42.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

43.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir mahallenin bağlı olduğu ilçenin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/377) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

44.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Eşkinoz Deresinin ıslah edilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/378) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

45.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bazı gider ve harcamalara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/379) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

46.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir mahallenin Terkos Gölü Havzasında olmasından kaynaklanan imar sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

47.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, vadeli ithalatta alınan kaynak kullanma fon oranının artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

48.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

49.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, finansal kiralama yoluyla temin edilecek yatırım mallarındaki KDV oranının sıfırlanmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

50.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Halkevlerinin kamuya yararlı dernek statüsünün kaldırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

51.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, özür grubu atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/385) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

52.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/386) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

53.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir tren istasyonundaki yaya alt geçidinin sorunlarının giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

54.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir mahallenin bağlı olduğu ilçenin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

55.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bazı ülke vatandaşlarının ülkemize girişlerinde vize şartı aranmamasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/389) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

56.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, bazı vatandaşların istemediği hâlde elektrik sayaçlarını değiştirmek zorunda kalmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

57.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, yarım kalan bir ihaleye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/391) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

58.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, buğday destek primi ödeme sistemine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/392) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

59.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir mahallenin Terkos Gölü Havzasında olmasından kaynaklanan imar sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/393) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

60.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, TOKİ’nin personel sayısına ve personel alımı esaslarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/394) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

61.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’in 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

62.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılan yardımlarda ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

63.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir tren istasyonundaki yaya alt geçidinin sorunun giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

64.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir ABD firmasının Türkiye’de rüşvet dağıttığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

65.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bazı mahallelerin sağlık tesisi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/399) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

66.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Seyit Battal Gazi Türbesi yenileme çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/400) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

67.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, taşınması düşünülen bir köyde yaşayanların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

68.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Küllüoba Höyüğü kazısı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/402) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

69.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Van-Erciş’teki depremde hasar gören Kur’an kursları ve camilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

70.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Van-Erciş’teki depremde hasar gören bazı Kur’an kurslarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

71.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 17 Ağustos 1999’daki depremden sonra yapılan ve Van-Erciş’teki depremde yıkılan binalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

72.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 17 Ağustos 1999’daki depremden sonra yapılan ve Van-Erciş’teki depremde yıkılan kamu binalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

73.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, askere alma işlemlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

74.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002 yılından bu yana terör nedeniyle şehit olan asker, polis ve vatandaşlarımızın sayısı ile intihar edenlerin sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

75.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Van-Erciş’teki depremde hasar gören Kur’an kurslarının ve camilerin yapım tarihlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

76.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, kişi başına düşen hac giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

77.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Van-Erciş’teki depremde kamu binalarında ölenlerin ve yaralananların sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

78.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 01 Ocak 2002 tarihinden bu yana intihar eden öğretmen adayı ve işsizlik nedeniyle intihar edenlerin sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

79.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yapılan yatırımlara ve verilen tarımsal desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

80.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya atanan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

81.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ili 2012 yılı yatırım programına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/415) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

82.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Bahşeyş Anıtı’nın bakım ve onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

83.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Yazılıkaya Midas Anıtı’nın bakım ve onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/417) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

 

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Van’da meydana gelen deprem felaketine ve konu ile ilgili olarak bir öğretim üyesinin yaptığı açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/826) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

2.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depreminde zarar gören binaların yenilenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/827) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

3.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi sonrası binaların güçlendirilmesi için verilen kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/828) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

4.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Türkiye-ABD arasında yapılan anlık istihbarat paylaşımı anlaşmasına ve sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/829) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

5.-Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, terör örgütüyle görüşme yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/830) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

6.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bir davanın televizyondan yayınlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/831) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

7.-Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Adana’nın ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/832) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

8.-Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Marmara depremi sonrasında getirilen geçici vergilerin miktarına ve kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/833) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

9.-İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, bir ihaleyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/834) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

10.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/835) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’da bulunan mesleki rehabilitasyon merkezleri ve hizmetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/836) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

12.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2003 yılından bu yana bazı ekonomik göstergelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/837) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

13.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Marmara depremi sonrası getirilen geçici vergilerin kullanımına ve miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/838) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

14.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Marmara depremi sonrası getirilen geçici vergilerin miktarına ve kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/839) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır-Kulp’un sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini artırma çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/840) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

16.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Başbakanlığa alınacak bir uçağa ve bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/841) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

17.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Marmara depremi sonrası getirilen geçici vergilerin miktarına ve kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/842) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

18.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Fatih Projesinde Pardus işletim sistemini kullanma zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/843) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

19.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, MİT-PKK görüşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/844) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

20.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/845) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

21.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB üyelik müzakerelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/846) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

22.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, mahalli idarelerde sözleşmeli olarak çalışan personelin kadroya alınmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/847) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

23.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, ulusal deprem stratejisine ve hazırlıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/848) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

24.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, kanun dışı yakalanan ve tutuklanan kişilere tazminat ödenmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/849) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

25.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, bazı hükümlü ve tutuklular ile  gözaltı olaylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/850) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2011)

26.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden başka cezaevlerine sevk edilen tutuklu ve hükümlüler ile kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/851) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2011)

27.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yargılama harç ve gider avansının peşin ödenmesi uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/852) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

28.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, bir hâkimin avukata yaptığı iddia edilen saldırıya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/853) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

29.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli C Tipi Kapalı Cezaevinin taşınmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/854) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

30.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, protesto eylemlerinde tutuklanan öğrencilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/855) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

31.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, şiddet mağduru kadınlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/856) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

32.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Afyonkarahisar’daki yetiştirme yurtlarının güvenliğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/857) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

33.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, özürlülere yönelik eğitim hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/858) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

34.- İstanbul Milletvekili Ahmet Levent Tüzel’in, Kahramanmaraş-Afşin Çöllolar kömür sahasında meydana gelen kazalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/859) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

35.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, çalışan emeklilerden kesilen destek priminin kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/860) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

36.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, SGK’ya borcu olan ve haciz işlemi yapılan belediyelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/861) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

37.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, toplu iş hukuku mevzuatının yeniden düzenlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/862) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

38.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Kahramanmaraş-Afşin Çöllolar kömür havzasındaki göçük olayına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/863) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

39.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olanların kamuda çalıştıkları süreler için verilmesi gereken emekli ikramiyelerini alamadıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/864) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

40.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, tıbbi malzemelerle ilgili basında çıkan bir habere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/865) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

41.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Bağlama Gölünün korunması çalışmalarına ilişkin  Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/866) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

42.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir deri fabrikasının çevreye verdiği zarara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/867) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

43.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bazı vatandaşların arazilerinin ellerinden alınacağı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/868) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

44.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi sonrasında depremzedeler için yaptırılan kalıcı konutlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/869) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

45.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir fabrikanın çevreye ve insan sağlığına zarar verdiği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/870) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

46.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depreminden etkilenen vatandaşlara yapılacak kalıcı konutlar için şehitlik anıtının yıkıldığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/871) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

47.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Asar Deresinin ıslah çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/872) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

48.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Kahramanmaraş-Afşin Çöllolar kömür sahasında meydana gelen kazalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/873) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

49.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, bazı çiftçilere geçmişe dönük elektrik borcu çıkartılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/874) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

50.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, TEDAŞ’a elektrik borcu olan ve haciz işlemi yapılan belediyelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/875) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

51.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, taş kömürü üretimi yapmak üzere anlaşılan bir firmanın taahhütlerini yerine getirememesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/876) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

52.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, elektrik dağıtım şirketlerinin devir tarihindeki alacaklarının nasıl değerlendirileceği ve kayıp-kaçak oranına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/877) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

53.- İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, et ithalatı ve et fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/878) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

54.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, bazı köylerdeki fındık yetiştiricilerinin teşvik kapsamına alınmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/879) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

55.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, çeltik taban fiyatlarının açıklanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/880) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

56.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, genetik yapısı değiştirilmiş organizma içeren ürünlerin ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/881) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

57.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Belediyesinin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/882) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

58.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, KÖY-DES Projesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/883) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

59.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, muhtarların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/884) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

60.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu görevinden uzaklaştırıldıktan sonra özel sektörde çalışıp emekli olan vatandaşlara pasaport verilmediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/885) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

61.- Hakkari Milletvekili Adil Kurt’un, Hakkâri’deki alt ve üst yapıların eksikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/886) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

62.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yerleşim birimlerinin isimlerinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/887) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

63.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, tutuklu bir gazetecinin bilgisayarında bulunan dosyalarla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/888) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

64.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, savat sanatına ve bu sanatın yaşatılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/889) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

65.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başkomutan Tarihi Milli Parkına ve bölgenin turizm potansiyeline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/890) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

 

66.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depreminde zarar gören turistik tesislerin yenilenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/891) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

67.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehitliğe dönüştürülmesi istenen bir araziye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/892) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

68.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Belediyesine tahsis edilen bazı taşınmazlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/893) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

69.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’daki depremde görev alan Devlet memurlarına fazla mesai ve özel hizmet tazminatı ödenmediği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/894) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

70.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav Belediyesinin ödenek ve borç terkini talebine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/895) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

71.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Afyonkarahisar’da ücretsiz arsa tahsisi yapılan yatırımcılara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/896) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

72.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, vergi borcu olan ve haciz işlemi yapılan belediyelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/897) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

73.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İstanbul Kültür Başkenti Ajansı için konulan ÖTV’ye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/898) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

74.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, ÖTV’ye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/899) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

75.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Devlet memurları ve emeklilerin maaşlarında iyileştirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/900) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

76.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir Hazine arazisinin tahsis işlemine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/901) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

77.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, vergi gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/902) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

78.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, ÖTV oranlarında yapılan artışa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/903) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

79.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, dolaylı vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/904) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

80.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, bir ders kitabında Süryanileri ve Ermenileri itham eden ifadelerin bulunduğu iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/905) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

81.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, depreme karşı güçlendirilen okullara ve deprem bilincinin artırılması çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/906) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

82.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Bakanlığın Sözleşmeli Personel Hizmet Sözleşmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/907) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

83.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, eğitim yöneticileri sınavıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/908) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

84.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/909) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

85.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yöneticilerin sözlü sınav yoluyla belirlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/910) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

86.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, okullarda görevli iken herhangi bir nedenle kamu görevinden uzaklaştırılan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/911) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

87.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, performans yönetim sistemi uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/912) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

88.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Edipoğlu’nun, Amik Ovası’na su sağlayacak barajlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/913) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

89.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Düden Çayı üzerinde kurulacağı iddia edilen hidroelektrik santraline ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/914) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

90.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi sonrasında depremzedeler için yaptırılan TOKİ konutlarının şehitler anıtı yıkılarak inşa edildiği iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/915) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

91.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Afyonkarahisar’da yeni yapılan hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/916) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

92.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/917) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

93.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, Ankara Güvercinlik ve Etimesgut havaalanlarının konumları gereği yaşanabilecek kazalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/918) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

94.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir yola alt geçit yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/919) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

95.- Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli’nin, Edirne-Havsa, Havsa-Uzunköprü ve Uzunköprü-Keşan bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/920) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

96.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, İzmir’e yapılması planlanan Konak Tüneli Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/921) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

97.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, lisanslı kadın sporculara ve Bakanlık bünyesinde çalışan kadın yönetici sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/922) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

98.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Gölcük Ana Üs Komutanlığı tarafından staj yapmaları kabul edilmeyen öğrencilerin yaşadıkları mağduriyete ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/923) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

99.- Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan’ın, Merkezi İhale ve Finans Biriminin bir desteğiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/924) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

100.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, AB İlerleme Raporuna ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/925) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

101.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depreminde ağır hasar gören konut sahiplerine kira yardımı yapılacağı haberlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/926) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

102.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir askerin ölümü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/927) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

103.-           Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’da tarihî camilerde yapılan restorasyon çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/928) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

104.-           Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Libya’daki isyancılara hibe olarak para gönderildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/929) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

105.-           İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, yazılı soru önergelerinin tatil döneminde işleme konulmamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/930) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2011)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin taş ocaklarının yol açtığı sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/47) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

2.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/48) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

3.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, doktorların ve diğer sağlık personelinin çalışma ortamlarının güvenliği ile ilgili alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

 

Gensoru Önergesi

 

1.    Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın; bazı soruşturma ve operasyonlarda kolluk güçlerine hukuka aykırı uygulamalar yaptırdığı, yargıya müdahale ettiği, açıklamalarında kullandığı bazı ifadelerle devlet adamı ciddiyetinden uzaklaştığı ve yetkilerini hukuka aykırı olarak kullandığı iddialarıyla İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/2) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 03/11/2011) (Dağıtma tarihi: 06/11/2011)

 

 

Geri Alınan Gensoru Önergesi

 

1.    Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın; CHP’li belediyelerin Alman vakıflarından kredi alarak terör örgütüne yardım ettikleri iddiasında bulunduğu hâlde bunu ispatlamadığı ve böylelikle üstlendiği görevi yerine getirmediği iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/3) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 04/11/2011) (Geri Alma Tarihi: 10/11/2011)

Gelen Kağıt 25'e Ek