TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 22

2 Kasım 2011 Çarşamba

 

Tasarılar

            1.-Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Oman Sultanlığı Savunma Bakanlığı Arasında Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Süresinin Uzatılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/497) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2011)

            2.-Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/498) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2011)

            3.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/499) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2011)

            4.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/500) (Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2011)

            5.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/501) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2011)

            6.-Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/502) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2011)

 

Teklifler

            1.-İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/114) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2011)

            2.-Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/115) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2011)

            3.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/116) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2011)

            4.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Hadımköy Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/117) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2011)

            5.-İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebinin; Hadımköy Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/118) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2011)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 Milletvekilinin faili meçhul siyasi cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/41) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 Milletvekilinin, şehit aileleri, gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/42) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)

3.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 24 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2011)