TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 183

04 Temmuz 2012 Çarşamba

 

Teklifler

1.-      Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 32 Milletvekilinin; Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/739) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2012)

2.-      Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/740) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

3.-      Muş Milletvekili Demir Çelik'in; “İbadet Yeri” İbaresinin “Cami, Cem Evi, Mescit, Kilise, Sinagog, Havra” Olarak Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/741) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İnsan Haklarını İnceleme ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

4.-      Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 3 Milletvekilinin; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/742) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

5.-      Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yükseköğretim Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/743) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

6.-      Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 23 Milletvekilinin; Polatlı Tarımı Geliştirme ve Organik Tarım Uygulama Enstitüsünün Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/744) (       Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

7.-      Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 14 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/745) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

8.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Çevre İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Teklifi (2/746) (Anayasa; Plan ve Bütçe; Adalet ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

9.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Çocuklar İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Teklifi (2/747) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe; Adalet; Anayasa ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler           Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

10.-  İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in; Devlet Memurları Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/748) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

11.-  İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Susam ve Alaattin Yüksel'in; Altınova İlçesi, Çandarlı İlçesi, Yenişakran İlçesi, Zeytindağ İlçesi ve Bergama İli Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/749) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

12.-  Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun; “Trakya Tarım Geliştirme ve Organik Tarımı Yaygınlaştırma Enstitüsü” Kurulması Hakkında Yasa Teklifi (2/750) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

13.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un; Sakarya İlinde Yenikent Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/751) (Plan ve Bütçe           ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

14.-  Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/752) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

15.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun; Şebinkarahisar Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/753) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

16.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/754) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

17.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/755) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

18.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/756) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)   

19.-  Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in; İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/757) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

20.-  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın; Eşen ve Kemer Adıyla İki İlçe ve Fethiye Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/758) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)         

21.-  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/759) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

22.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın;  Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/760) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

23.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Umut Oran ile 23 Milletvekilinin; Ceza İnfaz Kurumu Personelinin Sosyal ve Ekonomik Durumlarının İyileştirilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/761) (Adalet; İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

24.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/762) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

25.-  Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve 19 Milletvekilinin; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/763) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

26.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/764) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

27.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/765) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

28.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/766) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

 

Tezkereler

1.-Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/902) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

2.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/903) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

3.-İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/904) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

4.-Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/905) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

5.-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/906) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

6.-Konya Milletvekili Hüseyin Üzülmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/907) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

7.-Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/908) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

8.-Muş Milletvekili Demir Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/909) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

9.-Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu, Van Milletvekili Özdal Üçer ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/910) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

10.- Konya Milletvekili Hüseyin Üzülmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/911) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

11.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/912) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

12.- Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/913) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

13.- Ankara Milletvekili Mehmet Emrehan Halıcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/914) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/915) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

15.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/916) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

16.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/917) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

17.- İstanbul Milletvekili İsmail Safi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/918) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, sağlık personeline yönelik şiddete ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1975) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

2.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Milli Prodüktivite Merkezince desteklenen projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1976) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

3.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın hızlı tren projeleri kapsamına alınıp alınmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1977) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

4.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, ekonominin durumuna ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1978) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

5.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mobil ebe uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1979) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

6.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, orman işçisi alımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1980) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

7.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Halk Eğitim Merkezlerinin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1981) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

8.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversitelerin ödenek sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1982) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

9.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özel hastanelerin fark ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1983) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

10.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kayıt dışılık ile mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1984) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

11.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, akaryakıt kaçakçılığına ve verilen cezalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1985) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

12.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engellilerle ilgili mevzuat kapsamında yapılması gereken düzenlemelerin denetimine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1986) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

13.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, araçlarda bebek koltuğu uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1987) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

14.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, denizlerdeki kirliliğe ve bunun önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1988) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

15.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bazı olaylardan dolayı istifa etmeyi düşünüp düşünmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1989) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

16.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir davaya ilişkin TÜBİTAK incelemesinin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1990) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

17.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Suudi Arabistan Kralının Türkiye’ye bağış yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1991) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

18.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Suriyeli sığınmacıların kamplarının işleyişine dair hazırlanan yönergenin kamuoyu ile paylaşılmadığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1992) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

19.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’da köprülerin aynı tarihte bakıma alınarak trafiğe kapatılmasına ve metrobüs duraklarındaki yoğunluğa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1993) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

20.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, özel üniversitelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1994) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

21.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul-Fatih’te polisin bir vatandaşa şiddet uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1995) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

22.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da KOBİ’lerin ilçelere ve sektörlere göre dağılımına ve KOSGEB’ten mali ve teknik destek alan KOBİ sayısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1996) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

23.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, acil hasta tanımının daraltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1997) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

24.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kanuni takibe düşen ve borcunu ödeyemeyen kişilerle ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1998) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

25.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, karayolları kenarlarında yapılması düşünülen helikopter pistlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1999) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

26.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ilköğretim okullarında göz taraması yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2000) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

27.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, karşılıksız çek sayısındaki artışa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2001) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

28.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kayıt dışı istihdamının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2002) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

29.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı menşeli yazılımların tehdit oluşturmaması konusunda alınan önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2003) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

30.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi uygulamasının yaygınlaştırılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2004) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

31.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu kurumlarında radyasyon yayan ithal granitlerin kullanıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2005) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

32.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, baz istasyonlarına ve Yargıtay’ın baz istasyonlarıyla ilgili kararının uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2006) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

33.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, 2-B arazilerinin alımında kullanılmak üzere köylülere sıfır faizli ve uzun vadeli kredi verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2007) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

34.-  İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, ilçe adliyelerinin kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2008) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

35.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, genç nüfusun sigara kullanımını önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2009) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

36.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye genelinde ilköğretim okullarında göz taraması yapılması ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2010) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

37.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki yolların bakım ve onarımı ile çevre düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2011) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

38.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da yağış nedeniyle tıkanan yağmur kanallarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2012) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

39.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki bir derenin ıslah edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2013) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

40.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da il sağlık genel sekreterliği uygulamasının başlamamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2014) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

41.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bir köye ait çermik tesisin çevre düzenlemesinin yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2015) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

42.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2016) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

43.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2017) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

44.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2018) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

45.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2019) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

46.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2020) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

47.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2021) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

48.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2022) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

49.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki bir köyün yol, su ve aydınlatma sorununa İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2023) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

50.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2024) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

51.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün yol, köprü ve aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2025) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

52.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün yol, kanalizasyon ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2026) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

53.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün içme suyu ve yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2027) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

54.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2028) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

55.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekiminin Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince denetlendiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2029) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

56.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, emekli yaşını doldurduğu halde prim eksikliği nedeniyle emekli olamayanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2030) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

57.-  Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, sigara kullanımını önlemek için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2031) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

58.-  Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, uyuşturucu madde kullanımını önlemek için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2032) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

59.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’da bir kişinin elektrik direğindeki akıma kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2033) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

60.-       İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İşsizlik Sigortası Fonundan yapılan ödemelere ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2034) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

61.-       İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, gelir yöntemiyle milli gelir hesaplanmasına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2035) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

62.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kapatılan adliyelerin bazılarının yeniden açılması için talep olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2036) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Çekerek'te bir köyün alt yapı sorununa ve başka bir yere taşınması ihtiyacına Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8729) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

2.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, sayaç bakım ve su faturalarına yansıtılan bazı bedellere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8730) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

3.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, ülkemizdeki işşizlik oranlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8731) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

4.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'daki çocuk ve gençlik merkezlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8732) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

5.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Sultangazi'de bazı vatandaşların tapu tahsis belgelerinin iptal edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8733) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

6.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Sultangazi'deki okul ve öğrenci sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8734) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

7.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da TOKİ tarafından yapılan binalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8735) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

8.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, 30. Yaz Olimpiyatları'nda sporcular dışında görev alacak kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8736) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

9.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, esnaf ve sanatkarların kullandıkları kredi miktarına ve haklarında başlatılan icra takiplerine  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8737) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

10.-                            İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığında personele yönelik yapılan sınavlara, kürtçe din hizmeti çalışmalarına ve yurt dışında görevlendirilen personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8738) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

11.-                            İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Kasım 2002'den bu yana ülkemizde yapılan imar değişikliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8739) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

12.-                            Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, İsrail'in nükleer başlıklı füze atabilen denizaltı alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8740) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

13.-                            Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Osmaniye'de doğrudan satışı yapılan TOKİ'ye ait arazilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8741) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

14.-                            Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Polis Akademisinin öğrenci ve mezun sayısı ile Akademide verilen derslere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8742) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

15.-                            Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Zilan Deresi operasyonlarında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8743) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

16.-                            Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in, tutuklu ve hükümlülere yönelik sağlık hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8744) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

17.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8745) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

18.-                            Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Abdullah Öcalan'ın hapiste olmadığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8746)  (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

19.-                            Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, meslekten istifa eden hakim ve savcılara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8747) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

20.-                            Adana Milletvekili Murat Bozlak'ın, cezaevlerinin koşullarına ve cezaevlerinde yasadışı uygulamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8748) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

21.-                            Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, cezaevlerindeki olumsuz koşullara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8749) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

22.-                            Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde göz altına alınan öğrencilerin mağduriyetine  ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8750) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

23.-                            Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Şehit Yakınları ve Gazilere Tanınan Hakların Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ile ilgili çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8751) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

24.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8752) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

25.-                            Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, kadın cinayetlerini önlemek için alınan önlemlere ve yapılan düzenlemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8753) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

26.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın,  Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/8754) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

27.-                            Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türk Patent Enstitüsü bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışırken 2009'dan sonra veri girişi işçisi olarak çalıştırılanlara ilişkin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/8755) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

28.-                            Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki OSB'lerin sorunlarına ve yeni kurulacak OSB'lere yönelik çalışmalara ilişkin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/8756) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

29.-                            Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, OSB'lerin sorunlarına ve yeni kurulacak OSB'lere yönelik çalışmalara ilişkin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/8757) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

30.-                            Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki küçük sanayi sitelerinin sorunlarına ve yeni kurulacaklara yönelik çalışmalara ilişkin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/8758) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

31.-                            Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, OSB'lerin sorunlarına ve yeni kurulacak OSB'lere yönelik çalışmalara ilişkin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/8759) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

32.-                            Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, küçük sanayi sitelerinin sorunlarına ve yeni kurulacaklara yönelik çalışmalara ilişkin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/8760) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

33.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın,  Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8761) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

34.-                            İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, 2002-2011 yılları arasında İstanbul'da açılan ve kapanan işyeri sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8762) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

35.-                            Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, sendikaların toplu iş sözleşmesi yapma yetki belgesi alma ve yetki tespiti işlemlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8763) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

36.-                            Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın,  işçi statüsünde çalışan üniversite mezunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8764) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

37.-                            Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Şahinbey Belediyesinin konut kampanyasında bir hak sahibinin evinin teslim edilmediği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8765) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

38.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın,  Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8766) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

39.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın,  Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8767) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

40.-                            Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Suriyeli muhaliflere gönderilen silahlarla ilgili iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8768) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

41.-                            Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Irak Kerkük bölgesini ziyarete ve bölgedeki Türkmenlerin sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8769) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

42.-                            Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, sıcak para miktarına ve çıkışına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/8770) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

43.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın,  Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/8771) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

44.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın,  Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8772) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

45.-                            Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav Gölü arazisindeki jeotermal enerji arama ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8773) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

46.-                            Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, 2002 yılından itibaren canlı hayvan ve et ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8774) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

47.-                            Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, tarımsal destekleme prim ödemelerinin illere göre dağılımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8775) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

48.-                            Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sağlıksız döner satışı yapan firmaların tespitine, denetimine ve uygulanan cezalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8776) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

49.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8777) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

50.-                            Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav Gölü arazisinin etkin ve verimli şekilde kullanımına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8778) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

51.-                            Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tarım organize sanayi bölgelerinin sorunlarına ve yeni kullanacaklara yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8779) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

52.-                            İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, hileli gıda nedeniyle ceza alan ve teşhir edilen firmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8780) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

53.-                            Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, hububat taban fiyatlarının açıklanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8781) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

54.-                            Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Okul Sütü Projesi kapsamında meydana gelen zehirlenmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8782) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

55.-                            Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, uyuşturucu ve insan kaçakçılığına karşı alınan önlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8783) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

56.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8784) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

57.-                            Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Irak’a yeni sınır kapılarının açılıp açılmayacağına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8785) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

58.-                            Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Hakkâri Derecik Sınır Kapısının ne zaman açılacağına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8786) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

59.-                            Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kandıra ilçesindeki iki köyde yapılacak imar planlaması ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8787) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

60.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’daki derneklerle ilgili çeşitli verilere ve kamu desteği alan derneklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8788) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

61.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’daki çiçekçi esnafının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8789) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

62.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8790) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

63.-                            Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kıbrıs ve Kore gazilerinin silah ruhsat harcından muaf tutulmamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8791) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

64.-                            Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Kore ve Kıbrıs gazilerinin silah ruhsatı harcından muaf tutulmamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8792) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

65.-                            Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da bir köy yolunun bakımının yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8793) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

66.-                            Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, silah kullanma ve savaş eğitimi alan teröristlerin Türkiye’den Suriye’ye sokulduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8794) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

67.-                            Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 1930’da Ağrı’da meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8795) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

68.-                            Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin Kalesi’nin turizme açılması için yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8796) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

69.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’a yapılan göçe ve bunun doğurduğu sorunlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8797) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

70.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da yoksulluk sınırı altında kalan nüfus ve konut sahipliği oranlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8798) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

71.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8799) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

72.-                            Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, termal turizm merkezlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8800) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

73.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8801) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

74.-                            Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Akdeniz Bölgesine gelen turist sayısındaki düşüşe ve alınacak önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8802) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

75.-                            Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, oto alım-satımının vergilendirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8803) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

76.-                            Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’daki 2-B arazilerinin rayiç bedellerinin belirlenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8804) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

77.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’daki çiçekçi esnafının sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8805) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

78.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8806) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

79.-                            Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav Gölü arazisinin etkin ve verimli şekilde kullanımına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8807) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

80.-                            Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, elektrik ve doğalgaza yapılan zam oranlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8808) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

81.-                            Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Uşak-Banaz’daki bir köyde taşımalı eğitim sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8809) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

82.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, çiçekçilik mesleğinin eğitim ve kurs ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8810) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

83.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8811) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

84.-                            Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 12 yıllık zorunlu eğitim sistemi nedeniyle Kütahya’daki okulların durumuna ve altyapı yetersizliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8812) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

85.-                            Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 12 yıllık zorunlu eğitim sistemi nedeniyle Kütahya ilindeki okullarda görev yapacak öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8813) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

86.-                            Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Okul Sütü Akıl Küpü Projesine dair açıklamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8814) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

87.-                            Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı askeri iştiraklerin özelleştirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8815) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

88.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8816) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

89.-                            Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bedelli askerlik için yapılan müracaatlara ve uygulamanın beklentileri karşılayıp karşılamadığına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8817) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

90.-                            Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’daki 2-B arazilerinin rayiç bedellerinin belirlenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8818) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

91.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8819) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

92.-                            Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav Gölü arazisinin etkin ve verimli şekilde kullanımına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8820) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

93.-                            Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kalp merkezi kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8821) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

94.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8822) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

95.-                            Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, reçete bedeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8823) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

96.-                            Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Okul Sütü Akıl Küpü Projesine dair açıklamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8824) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

97.-                            İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8825) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

98.-                            Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, sürücü belgesi alımı şartlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8826) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

99.-                            Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, İzmit Körfezi geçişi inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8827) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

100.-                        Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Yalova Çınarcık yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8828) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

101.-                        Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin Havaalanı ek hizmet binası çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8829) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

102.-                        İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı kamu kurum ve kuruluşlara ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8830) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

103.-                        İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı kamu kurum ve kuruluşlara ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8831) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

104.-                        İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı kamu kurum ve kuruluşlara ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/8832) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

105.-                        İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/8833) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

106.-                        İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/8834) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

107.-        İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, hac ve umre hizmetleri ile ilgili bir şirkete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8835) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

108.-       İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, dini ve sosyal hizmetler vakfıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8836) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

109.-        İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Türkiye’nin IMF ile ilişkilerine ve dış borç stokuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8837) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

110.-       Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’te TOKİ tarafından yapılan alt gelir grubuna yönelik konutlarla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8838) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

111.-       Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Suudi Arabistan Kralının Türkiye’ye yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8839) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

112.-       Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’deki sanayi sektörünün kalifiye eleman sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8840) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

113.-       Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir Üniversitesine maden mühendisliği açılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8841) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

114.-       Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Suudi Arabistan Kralının hibe ettiği paraya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8842) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

115.-       İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, karşılıksız çek ve icra dosyası sayılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8843) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

116.-       İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, TOKİ tarafından inşa edilecek yüksek güvenlikli karakollara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8844) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

117.-       Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, deprem tehlikesine karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8845) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

118.-       Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 1923-2012 yılları arasında yabancı devletler tarafından düşürülen uçak sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8846) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

119.-       Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriye’ye operasyon konusunda ABD’den onay alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8847) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

120.-       Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Türkiye’nin sahip olduğu RF 4-E tipi uçaklara ve bunlardan birinin Suriye tarafından düşürülmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8848) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

121.-       Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, TOKİ tarafından yaptırılan cami ve cemevlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8849) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

122.-       Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, 18 Mayıs 2012 tarihinden sonra yabancılara yapılan toprak satışının illere ve yabancıların uyruğuna göre dağılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8850) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

123.-       İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, Marmara Üniversitesinde 1. ve 2. öğretim öğrencilerine uygulanan ayrı ders programlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8851) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

124.-       Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, 2003-2012 yılları arasındaki bilgi edinme başvurularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8852) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

125.-       İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Türkiye’nin IMF’ye yapacağı kaynak aktarımına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8853) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

126.-       İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, TRT Diyanet TV’ye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8854) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

127.-       Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Köprübaşı Adliyesinin kapanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8855) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

128.-       Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, hakim ve savcıların yer değişikliklerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8856) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

129.-       Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Gölmarmara Adliyesinin kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8857) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

130.-       Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Artova Adliyesinin kapatılma gerekçesine ve bunun ilçede yol açacağı sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8858) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

131.-        Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, adliyelerin kapatılmalarındaki kriterlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8859) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

132.-       Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, adliyelerin kapatılmasındaki kriterler ile Selendi ve Kırkağaç Adliyelerinin kapatılma kararlarının kaldırılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8860) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

133.-       Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Köprübaşı Adliyesinin kapatılmasının doğuracağı sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8861) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

134.-       İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Düzce’de kapatılması öngörülen adliyelerin bölgeye etkilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8862) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

135.-       Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Abdullah Öcalan’la ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8863) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

136.-       Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğündeki boş kadrolara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8864) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

137.-       Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevinin standartlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8865) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

138.-       Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, kayısı ihracatının artırılması için yapılacak çalışmalara ve kayısı üretiminin desteklenmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/8866) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

139.-       Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’de TSE ürün belgelendirme müdürlüğü açılması için yapılan çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/8867) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

140.-       Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki KOBİ’lere ve bunların desteklenmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/8868) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

141.-       Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Suudi Arabistan Kralının Türkiye’ye bağış yaptığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8869) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

142.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kilis’te tarım ve hayvancılık yatırımı için yapılan yapı ruhsatı müracaatlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8870) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

143.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mardin’de tarım ve hayvancılık yatırımı için yapılan yapı ruhsatı müracaatlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8871) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

144.-       İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Suudi Arabistan Kralının yardım ettiği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8872) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

145.-       Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Belediye Başkanının mimari projeleri onaylamadığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8873) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

146.-       Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, 2002-2012 yılları arasında TOKİ’nin konut üretimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8874) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

147.-       Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Suriyeli muhaliflere silah temin edildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8875) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

148.-       Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, ABD Dışişleri Bakanının Suriye ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8876) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

149.-       Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriye politikalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8877) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

150.-       Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriye tarafından düşürülen uçağın test uçuşunda sınır ihlali yaptığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8878) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

151.-       Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriye’de düşürülen uçak ve Mavi Marmara baskını kapsamında komşularla sıfır sorun politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8879) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

152.-       Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, ülkemize ait bir savaş uçağının düşürülmesinin sonuçlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8880) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

153.-       Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, 2003-2012 yılları arasında EPDK’dan elektrik üretim lisansı alan firmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8881) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

154.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, yurtiçi ve yurtdışı gezilerinde kullanılan özel uçak ve helikopterlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8882) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

155.-       Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, doğalgaz taşıma bedellerinin sanayiciden alınmasının yol açacağı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8883) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

156.-       İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, yoğurtlara domuz ürünü ve et ürünlerine nitrat ile nitrit katıldığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8884) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

157.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mardin’de GAP Eylem Planı kapsamında süt sığırcılığı yatırımlarının desteklenmesine yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8885) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

158.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kilis’te GAP Eylem Planı kapsamında süt sığırcılığı yatırımlarının desteklenmesine yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8886) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

159.-       Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, kene ısırması vakalarına ve alınan tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8887) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

160.-       Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, buğday üreticisinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8888) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

161.-       Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, ahududu üretimi ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8889) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

162.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Sarp Sınır Kapısında yaşanan sorunlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8890) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

163.-       Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’de Gümrük Müdürlüğü kurulması ihtiyacına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8891) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

164.-       Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, kıyı belediyelerinin yaz aylarında artan nüfuslarından kaynaklanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8892) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

165.-       İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Yönergesinde yapılan değişikliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8893) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

166.-       Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Polis Akademisinde yapılan sınav ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8894) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

167.-       İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, özel güvenlik hizmeti sağlayan firmalara ve bunların kurslarına devam eden kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8895) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

168.-       İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, özürlülerin yaşamını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8896) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

169.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Polis Akademisinde sınav değerlendirme yönteminde yapılan değişikliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8897) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

170.-       Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Manisa’nın büyükşehir olmasına dair kanun tasarısının hazır olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8898) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

171.-       Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, yurt içinde ve yurt dışında faaliyette olan dernek ve vakıf sayısı ile bunların çalışma alanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8899) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

172.-       Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Bağıl Değerlendirme Yönergesindeki değişikliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8900) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

173.-       Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, sınır illerinde yaşanan terör olaylarına ve sınır nöbetinin kaldırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8901) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

174.-       Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, emniyet güçlerinin biber gazı tüketimine ve polislerin orantısız güç kullandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8902) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

175.-       İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, yabancı müzisyenlerin istihdamına ve Türk müzisyenlerin desteklenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8903) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

176.-       Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tercih edecek olan öğrencilere sağlanacak imkanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8904) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

177.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’deki tarihi ve kültürel eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8905) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

178.-       İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, THY’nin Irak’ta kalan mevduatına ve Suriye’deki mevduatına karşı alınan önlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8906) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

179.-       İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2002-2011 yılları arasında Arap ülkelerinden yapılan hibe ve yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8907) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

180.-       Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, THY’nin harcamalarına ve grev nedeniyle THY’den çıkarılan çalışanlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8908) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

181.-       İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, THY’nin Bosna-Hersek Havayolları ile ilişkilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8909) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

182.-       Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Ankara’da kapatılan bir özel eğitim okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8910) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

183.-       Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Antalya’da hakkında soruşturma açılan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8911) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

184.-       Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında görevlendirilen ücretli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8912) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

185.-       Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, yeni eğitim sisteminde dönüştürülecek okullara ve verilecek din eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8913) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

186.-       Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Demirci Orman İşletme Müdürlüğü ile ilgili bazı usulsüzlük iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8914) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

187.-       Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce çıkarılan bir kitapta Atatürk’ün resmine ve adına yer verilmemesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8915) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

187.-

188.-       Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli’nin, Ergene Havzası Koruma Eylem Planına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8916) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

189.-       Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Uluabat Gölünün korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8917) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

190.-       İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, hayvanlara karşı şiddetin önlenmesine ve bu suçların ceza kanunu kapsamına alınmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8918) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

191.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun hamilelik testi yaptıran kişilerin bilgilerinin istekleri dışında ailelerine bildirildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8919) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

192.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’deki sağlık hizmetleriyle ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8920) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

193.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’deki nefroloji ve endokrinoloji servislerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8921) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

194.-       İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, İzmir-Bayındır arasındaki yol çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8922) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

195.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de yoğun kış şartlarından dolayı bozulan yollara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8923) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

196.-       İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Ödemiş-Torbalı-İzmir tren hattında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8924) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

197.-       İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Marmaray Boğaz Tüplü Geçiş Projesi ile ilgili bazı aksaklıklara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8925) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

198.-       Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, sosyal paylaşım ağlarında yazdıkları yazılar veya paylaştıkları fotoğraf ve videolardan dolayı haklarında soruşturma yapılan, dava açılan ve ceza alan kişi sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8926) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

199.-       Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın-İnkumu ve Yeniçağ-Mengen-Dorukhan karayollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8927) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

200.-       İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, özel güvenlik sektöründe istihdam edilen personelin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8928) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.06.2012)

201.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 2012 yılında Artvin ilindeki spor kulüplerine yapılan desteklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/8929) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

202.-       Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, yeni Anayasa için görüş ve öneri sunan bazı sivil toplum kuruluşlarının isimlerinin görüş bildirenler listesine sonradan eklenmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/8930) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

203.-       Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’da kapatılan adliyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8931) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

204.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, terör örgütünün Dağlıca baskınına ve teröre karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8932) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

205.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, vatandaşın kredi kartı borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8933) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

206.-       Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Suriyeli sığınmacılar için yapılan harcamalara ve bunların Hatay’a etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8934) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

207.-       Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, terör örgütü liderlerinin yakalanamamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8935) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

208.-       Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektriğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8936) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

209.-       Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Merkez’e bağlı bir köyün okul ve kanalizasyon sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8937) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

210.-       Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Suriye politikalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8938) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

211.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002-2011 yılları arasında Başbakanlık özel kalem müdürlüğüne ve basın müşavirliğine atananlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8939) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

212.-       İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8940) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

213.-       Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, fındık üretiminin ve ihracatının desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8941) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

214.-       Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, devremülk sahiplerinden toplanan aidatlara ve devremülk sahiplerinin mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8942) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

215.-       Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Şalpazarı ve Beşikdüzü’ndeki adliyelerin kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8943) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

216.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002-2011 yılları arasında Bakanlık özel kalem müdürlüğüne ve basın müşavirliğine atanan kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8944) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

217.-       Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, 2002-2012 yılları arasında cezaevlerinde yaşamını yitirenlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8945) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

218.-       Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, Batman M Tipi Cezaevindeki bir tutukluya hücre cezası verilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8946) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

219.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ülkemizde sosyal güvenlik kapsamında olan kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8947) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

220.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002-2011 yılları arasında Bakanlık özel kalem müdürlüğüne ve basın müşavirliğine atanan kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8948) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

221.-       Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Kızılay-Çayyolu metro hattında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden kişiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8949) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

222.-       Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, TPAO Sismik-3 Bölgesinde çalışan işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8950) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

223.-       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, çipli pasaport temininde yaşanan sıkıntının önlenmesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8951) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

224.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002-2011 yılları arasında Bakanlık özel kalem müdürlüğüne ve basın müşavirliğine atanan kişilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8952) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

225.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, TMO’nun 2012 yılı ürün alım fiyatlarına ve prim desteklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8953) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

226.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002-2011 yılları arasında Bakanlık özel kalem müdürlüğüne ve basın müşavirliğine atanan kişilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8954) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

227.-       Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, piyasadaki çek kullanımına ve karşılıksız çeklere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8955) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

228.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002-2011 yılları arasında Bakanlık özel kalem müdürlüğüne ve basın müşavirliğine atanan kişilere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8956) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

229.-       İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, emniyet kuvvetlerince uygulanan şiddete, bunlara uygulanan yaptırımlara ve şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8957) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

230.-       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, çipli pasaport temininde yaşanan sıkıntıların önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8958) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

231.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da bir köyün sulama suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8959) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

232.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde çalışan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8960) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

233.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002-2011 yılları arasında Bakanlık özel kalem müdürlüğüne ve basın müşavirliğine yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8961) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

234.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, İzmir Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesinde faaliyet gösteren bir fotoğrafçılık firmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8962) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

235.-       Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Polis Meslek Eğitimi Programından mezun olanların mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8963) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

236.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki bir caminin ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8964) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

237.-       İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Antalya-Elmalı’da Abdal Musa Türbesi ve Dur Dağları bölgesinde bir firmaya taş ocağı ruhsatı verilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8965) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

238.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002-2011 yılları arasında Bakanlık özel kalem müdürlüğüne ve basın müşavirliğine atanan kişilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8966) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

239.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, gelir vergisi oranlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8967) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

240.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002-2011 yılları arasında Bakanlık özel kalem müdürlüğüne ve basın müşavirliğine atanan kişilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8968) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

241.-       Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, etüt ve beslenme ilköğretim okullarında yapılacak statü değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8969) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

242.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, üniversite yerleştirme puanlarının hesaplanmasında okul başarı puanlarının kullanılmasının kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8970) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

243.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Kürtçe’nin seçmeli ders olarak müfredata konulacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8971) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

244.-       Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Dalaman ve Ula adliyelerinin kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8972) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

245.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002-2011 yılları arasında Bakanlık özel kalem müdürlüğüne ve basın müşavirliğine atanan kişilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8973) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

246.-       İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, yeni eğitim sistemi ile öğrencilerin yaşayacağı ulaşım sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8974) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

247.-       Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, öğretmenlere yönelik artan şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8975) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

248.-       Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, etüt-beslenme ilköğretim okullarında yapılacak statü değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8976) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

249.-       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, şehit yakınlarının istihdamına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8977) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

250.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002-2011 yılları arasında Bakanlık özel kalem müdürlüğüne ve basın müşavirliğine atanan kişilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8978) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

251.-       Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Acıpayam’da kurulacak olan bir barajın inşaatına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8979) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

252.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002-2011 yılları arasında Bakanlık özel kalem müdürlüğüne ve basın müşavirliğine atanan kişilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8980) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

253.-       Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Mardin’de yaşanan yangın nedeniyle oluşan hasara ve yangınlarda kullanılan uçaklara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8981) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

254.-       Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, GAP sulama kanallarının Kızıltepe ovasına kadar getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8982) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

255.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002-2011 yılları arasında Bakanlık özel kalem müdürlüğüne ve basın müşavirliğine atanan kişilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8983) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

256.-       İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aile hekimliği uygulamasına ve yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8984) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

257.-       İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, ilaç fiyatlarına kur farkının yansıtılmamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8985) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

258.-       Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsünün inşaatına başlanabilmesi için taşınması istenen bazı hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8986) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

259.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002-2011 yılları arasında Bakanlık özel kalem müdürlüğüne ve basın müşavirliğine atanan kişilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8987) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

260.-       Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Kızılay-Çayyolu metro inşaatlarına ve şantiyede meydana gelen göçüğe ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8988) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

261.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hisarcık’taki bir caminin imam hatibi hakkındaki şikayetlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/8989) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

262.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002-2011 yılları arasında Bakanlık özel kalem müdürlüğüne ve basın müşavirliğine atanan kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8990) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

263.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002-2011 yılları arasında Bakanlık özel kalem müdürlüğüne ve basın müşavirliğine atanan kişilere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/8991) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

264.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002-2011 yılları arasında Bakanlık özel kalem müdürlüğüne ve basın müşavirliğine atanan kişilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/8992) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

265.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002-2011 yılları arasında Bakanlık özel kalem müdürlüğüne ve basın müşavirliğine atanan kişilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8993) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

266.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002-2011 yılları arasında Bakanlık özel kalem müdürlüğüne ve basın müşavirliğine atanan kişilere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/8994) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

267.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002-2011 yılları arasında Bakanlık özel kalem müdürlüğüne ve basın müşavirliğine atanan kişilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8995) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

268.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002-2011 yılları arasında Bakanlık özel kalem müdürlüğüne ve basın müşavirliğine atanan kişilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/8996) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

269.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002-2011 yılları arasında Bakanlık özel kalem müdürlüğüne ve basın müşavirliğine atanan kişilere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8997) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

270.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, milletvekili seçilmeden önceki görevi nedeniyle makam aracı tahsis edilen TBMM üyelerine ve Komisyon Başkanlarına tahsis edilen makam araçlarının yakıt masraflarına ilişkin TBMM Başkanından yazılı soru önergesi (7/8998) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

271.-       İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, Erzurum Kongre Binasının restorasyonuna ilişkin TBMM Başkanından yazılı soru önergesi (7/8999) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

272.-       İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, TBMM Başkanlık Resmi Konutu'nun yenilenmesine ilişkin TBMM Başkanından yazılı soru önergesi (7/9000) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

273.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, TBMM 5. Spor Oyunlarında sahaya Atatürk posterinin asılmamasına ilişkin TBMM Başkanından yazılı soru önergesi (7/9001) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

274.-       Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, oğlunun EPDK üyeliğine atanmasına ve TBMM personeline ilişkin TBMM Başkanından yazılı soru önergesi (7/9002) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

275.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde ilkokul öğrencilerinin ailelerine yapılan yardıma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9003) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

276.-   Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Genelkurmay Başkanının Uludere Olayı ile ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9004) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

277.-   Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’ın bir köyünde deprem sonrası kalıcı konutların yapılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9005) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

278.-   Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Oslo görüşmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9006) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

279.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Kızılay-Çayyolu metro inşaatında meydana gelen göçüğe ve hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9007) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

280.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, suçluyu övme suçu kapsamında değerlendirilen bazı ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9008) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

281.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2002-2012 yılları arasındaki özelleştirmelere ve elde edilen gelire ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9009) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

282.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, e-haciz uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9010) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

283.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Tarım Kredi Kooperatifi kredisini ödeyemeyen çiftçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9011) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

284.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün içinde bulunduğu arazinin özelleştirme kapsamına alınacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9012) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

285.-   İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2011 yılı hac paralarından ayrılan ihtiyat akçesinin yatırıldığı bankalara ve elde edilen faiz miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9013) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

286.-   İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2011 yılında hac paralarının banka hesaplarında tutulma sürelerine ve faiz tutarlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9014) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

287.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Amerika Birleşik Devletlerine yaptığı ziyaretlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9015) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

288.-   Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Suudi Arabistan Kralı’nın Türkiye’ye yardım yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9016) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

289.-   Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, hac ücretlerinin önceden yatırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9017) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

290.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Doğu Anadolu fay hattında alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9018) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

291.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010 KPSS sınavı ile ilgili iddiaların sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9019) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

292.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, TRT’de yapılan bir atamaya ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9020) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

293.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, tutuklu milletvekilleri ile ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9021) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

294.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, TRT’nin ticari iletişim payını ödememesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9022) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

295.-   Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, gözaltına alınan sendikacılara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9023) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

296.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, kapatılma kararı geri çekilen adliyelerle ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9024) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

297.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlığın bir mahkeme kararını uygulamadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9025) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

298.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, tutuklu ve hükümlülerin yakınlarının cenazelerine katılabilmelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9026) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

299.-   Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Akyaka ve Susuz adliyelerinin kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9027) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

300.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde bir tutuklunun yaşamını yitirmesine ve cezaevlerindeki sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9028) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

301.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevinde kadın tutuklu ve hükümlülere sevk sırasında şiddet uygulandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9029) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

302.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, kamu kurum ve kuruluşlarının özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9030) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

303.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, boşanma oranındaki artışa ve bu oranları azaltmaya yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9031) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

304.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, okullarda taciz ve cinsel istismar vakalarının artmasına ve bunun önlenmesine yönelik alınan tedbirlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9032) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

305.-   Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde’de Sağlık Merkez Müdürlüğü açılması ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9033) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

306.-   Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışan engelli sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9034) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

307.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Dicle Vadisi Projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9035) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

308.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Aliağa’da hava kirliliğini önlemek için yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9036) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

309.-   İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Urla’da maden işletmeciliği yapılması planlanan bir bölgeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9037) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

310.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Park Eymir TOKİ konutlarında apartmanlara bir partinin il kongresine davet afişleri asılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9038) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

311.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şanlıurfa’da yürütülen toplulaştırma çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9039) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

312.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin’de yürütülen toplulaştırma çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9040) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

313.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da yürütülen toplulaştırma çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9041) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

314.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şanlıurfa’da tarıma müsait arazi miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9042) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

315.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, canlı hayvan ithal ve ihracına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9043) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

316.-   İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, bakliyat üretimindeki sorunların kaldırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9044) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

317.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kantar Köprüsü bağlantı yollarının yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9045) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

318.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Dicle ilçesinde göz nakli ihtiyacı olan bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9046) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

319.-   Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, çipli elektronik pasaport ihalesiyle ilgili iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9047) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

320.-   Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta çöp arıtma tesisi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9048) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

321.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa’da iki öğrenciye bir polis tarafından şiddet uygulandığı iddialarına İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9049) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

322.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Mersin’in yol, su ve elektrik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9050) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

323.-   Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’daki görüntü kirliliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9051) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

324.-   Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, polislerin ve özel güvenlik elemanlarının yetki sınırlarını aşarak güç kullanmalarını engellemek için yapılacak çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9052) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

325.-   Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün demir cop siparişi verdiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9053) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

326.-   Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda 2007 yılında yapılan değişiklikten sonra hakkında işlem yapılan polislere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9054) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

327.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Erzurum Kongre Binasının restorasyonuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9055) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

328.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 2004 yılında vatandaşlıktan çıkarılan bir ozana ve kendisine yurda giriş hakkı verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9056) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

329.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’da yetkililerin bilgisi dâhilinde esrar tarlaları bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9057) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

330.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9058) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

331.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, 2010-2012 yıllarında sınıf tekrarına kalan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9059) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

332.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul’da bir lisenin boş olan müdürlük kadrosuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9060) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

333.-   Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, LYS, KPSS ve benzer sınavların bazı ilçelerde yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9061) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

334.-   Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, yeni eğitim sisteminde okullarda görevli rehber öğretmen ve branş öğretmenlerinin durumlarındaki belirsizliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9062) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

335.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, haftalık ders programlarının ikili öğrenim yapılacak okullarda nasıl uygulanacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9063) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

336.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, etüt beslenme okullarının kapatılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9064) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

337.-   Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, imam-hatip ortaokul ve lisesine dönüştürülen okul sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9065) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

338.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Derik-Kızıltepe arasındaki bir gölet yapım çalışması olup olmadığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9066) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

339.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da DSİ’ye ait bir binanın bir vakıf üniversitesine tahsis edilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9067) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

340.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Türkiye’deki su kaynaklarına ve suyun kullanımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9068) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

341.-   Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, mevsimlik işçilerin kadroya geçirilmelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9069) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

342.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Ortaköy Berta Deresinde HES yapılacağı iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9070) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

343.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde organ nakli bekleyen hastalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9071) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

344.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Aliağa’da yaşanan hava kirliliğine ve etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9072) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

345.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Kilis Devlet Hastanesinin güvenlik personeli eksikliğine ve Öncüpınar Sınır Kapısında oluşturulan polikliniğin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9073) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

346.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, görme engelli bir vatandaşın işten çıkarılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9074) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

347.-   İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9075) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

348.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır-Bingöl yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/9076) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

349.-   Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Muradiye’deki yol yapım ve genişletme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/9077) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

350.-   İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, karayolu taşımacılığı ve nakliye hizmetlerinde kullanılan belgelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/9078) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

351.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, THY’nin Hatay çıkışlı uçuşlarda kredi kartıyla bilet satışı yapmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/9079) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

352.-   Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, kredi kartlarına POS makinası ile limit artışı yapılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9080) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

353.-   Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, yurtdışından alacakları olan şirketlerin bazı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/9081) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

354.-   İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Urla’da maden işletmeciliği yapılması planlanan bir bölgeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9082) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

355.-   Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, keşif uçağının Suriye hava sahasında düşürülmesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9083) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

356.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’deki 2-B arazilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9084) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2012)

357.-       Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, imam-hatip ve Kur’an Kursu öğreticisi atamalarında aranan geleneksel usullere göre dini eğitim görme şartının kapsamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9085) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

358.-       Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Susurluk Şeker Fabrikasına ve pancar üretimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9086) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

359.-       Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir Üniversitesine Ziraat Fakültesi kurulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9087) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

360.-       Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Suriye Devlet Başkanı ile gazetecilerin yapacağı röportajın engellendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9088) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

361.-       Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, iki eski Milli Eğitim Bakanı dönemiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9089) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

362.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ÖSYM’nin yaptığı sınav sorularının gerekçeli cevaplarının açıklanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9090) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

363.-       Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, kamu kurum ve kuruluşlarının Tasarruf Tedbirleri Genelgesine aykırı olarak faaliyet raporları bastırdığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9091) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

364.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9092) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

365.-       Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara Alışveriş Festivaline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9093) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

366.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan özelleştirmelere, özelleştirmelerden elde edilen gelire ve açılan davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9094) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

367.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, askerlikten muaf tutulan şehit kardeşlerinin sayısına ve yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9095) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

368.-       İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, sürekli basın kartı verildiği iddia edilen bir kişiye ve basın kartlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9096) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

369.-       Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Türkiye’nin uyuşturucu trafiğinde köprü olmasının engellenmesine ve uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9097) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

370.-       Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, kullandıkları kredileri ve kredi kartı borçlarını ödeyemedikleri için haklarında icra takibi başlatılanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9098) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

371.-       Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, dış politika ile ilgili bir beyanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9099) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

372.-       Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, arama ve kurtarma görevlerinden sorumlu kurum veya kuruluşlar ile bunların sahip olduğu araç, donanım ve personel sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9100) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

373.-       Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Abdullah Öcalan’ın İmralı Cezaevinden çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9101) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

374.-       Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Başbakan’ın bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9102) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

375.-       Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, bir sanatçının açıklamalarına ve vereceği konserin iptali ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9103) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

376.-       Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, kapatılan adliyelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9104) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

377.-       Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, kapatılan adliyelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9105) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

378.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, cezaevlerinde bulunan ağır ve kronik hasta ile engelli mahpus sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9106) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

379.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Kandıra F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan bir öğrencinin mağduriyetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9107) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

380.-       Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, kapatılan adliyelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9108) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

381.-       Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’daki bazı adliyelerin kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9109) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

382.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, taahhüdü ihlalden dolayı verilen hapis cezasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9110) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

383.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, 2002-2012 yılları arasında icra dairelerinin ve icrada bulunan dosyaların sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9111) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

384.-       Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bozyazı ilçe adliyesinin kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9112) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

385.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kapatılan adliyelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9113) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

386.-       Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Türkiye’deki cezaevlerinde bulunan mescitlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9114) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

387.-       Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, 1992-2002 ve 2002-2012 yılları arasında AİHM’ye başvuru ve Türkiye aleyhine verilen karar sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9115) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

388.-       Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, kamuya açık alanların ve toplu taşıma araçlarının özürlülerin kullanımına uygun hale getirilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9116) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

389.-       Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, ülkemizdeki engelli bakım aylığı uygulamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9117) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

390.-       Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, özürlü bireye sahip olan ailelerin sosyal ve ekonomik anlamda desteklenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9118) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

391.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemizde evlilik yaşının yükseldiği ve erken boşanmaların arttığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9119) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

392.-       Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Devlet Personel Başkanlığının Mayıs 2012’de yaptığı kadro tahsisatını Bakanlar Kuruluna ne zaman sunacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9120) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

393.-       İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, işsizlik sigortası fonundan yapılan ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9121) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

394.-       İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, yetim aylığı almak için başvuran bir kişinin işlemlerinin sonuçlanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9122) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

395.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002-2011 yılları arasındaki taşeron firma çalışanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9123) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

396.-       Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elazığ’da yapılması planlanan deprem konutlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9124) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

397.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, 2-B arazilerinin rayiç bedellerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9125) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

398.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da depreme yönelik zemin etüdü çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9126) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

399.-       Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Suriye tarafından düşürülen uçağa ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9127) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

400.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Türkiye’nin bir arama motorunda 88 içeriğin sansürlenmesi talebinin yanıtsız kaldığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9128) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

401.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ABD’nin Irak’a müdahalesi döneminde hayatını kaybeden ya da sakat kalanlar ile Suriye’deki muhalif gruplara maddi yardım yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9129) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

402.-       Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 2012-2013’te yurt kapasitesindeki artışa ve yurt kontenjanları ile ilgili iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/9130) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

403.-       İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, bankaların futbol liglerine isim verme usullerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/9131) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

404.-       İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, yeni teşvik yasasının tarım ve hayvancılık sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9132) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

405.-       Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’de hayvancılık sektörünün desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9133) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

406.-       Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’e yapılan tarımsal yatırımlara ve desteklemelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9134) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

407.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kene ısırması vakalarına karşı alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9135) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

408.-       İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir’deki çiçek üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9136) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

409.-       Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, ithal hayvanlardan üretilen et ve et ürünlerinin etiketlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9137) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

410.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, GAP kapsamında sulama imkânından faydalanamayan bazı ilçelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9138) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

411.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Kandıra F Tipi Cezaevindeki bir tutuklunun annesinin bazı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9139) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

412.-       İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, MOBESE kameralarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9140) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

413.-       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, gazi-şehit ailelerine sadece İstanbul’da geçerli olacak manyetik kart verileceği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9141) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

414.-       Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa’ya bağlı bir köyün ulaşım, kanalizasyon ve içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9142) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

415.-       Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa-Merkez’e bağlı bir köyün yol, içme suyu, kanalizasyon ve elektrik direği sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9143) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

416.-       Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa-Merkez’e bağlı bir köyün yol, su elektrik ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9144) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

417.-       İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, İDO’nun özelleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9145) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

418.-       Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, haklarında soruşturma açılan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9146) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

419.-       Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, İncek Yolu üzerine 2 yıl önce yapılan bariyerler ve refüjün yenilenme nedenine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9147) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

420.-       Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Çankaya’da ASKİ çalışmaları nedeniyle sökülen asfaltın yerine dökülen asfaltın özensiz olmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9148) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

421.-       Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa-Merkez’deki bir köyün yolunun ve elektrik direklerinin yenilenmesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9149) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

422.-       Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, alevi vatandaşlara yönelik eylemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9150) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

423.-       Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’de turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9151) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

424.-       İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, yabancı bir filmin çekimleri sırasında Kapalıçarşı’ya zarar verildiği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9152) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

425.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Sakarya’daki göllerin turizm alanı olarak değerlendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9153) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

426.-       İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, yapılacak yeni Başbakanlık binası ile ilgili bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9154) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

427.-       İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, kamuda kiralık makam arabası kullanımının yaygınlaşmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9155) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

428.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık’taki bazı kadroların uzman kadrosunda birleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9156) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

429.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlı KİT’lerin yönetim kurulu üyelerinin gelir vergilerini kurumlarından geri aldıkları iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9157) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

430.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedellerinin tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9158) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

431.-       Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, bir ihaleye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9159) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

432.-       Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, özel okullarda okuyan şehit ve gazi çocuklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9160) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

433.-       Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, otizmli bir öğrencinin eğitim hakkının engellendiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9161) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

434.-       Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, öğretmenlere engelli öğrencilerle ilgili eğitim verilmesine ve engelli öğrencilerin eğitim haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9162) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

435.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin yaz tatilindeki seminer çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9163) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

436.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, şube müdürlüğü kadrolarına sınav şartı aranmaksızın atama yapılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9164) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

437.-       Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, özürlü birey ve eğitim personelinin ders devam takibinde kimlik doğrulama sisteminin uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9165) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

438.-       Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, 2012 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Denklik Sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9166) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

439.-       İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Bakanlığın iletişim merkezine gelen ihbarlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9167) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

440.-       İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Bakanlığa bağlı okullardan tekli ve ikili eğitim yapanların sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9168) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

441.-       Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Kartal’da bir okulun isminin değiştirilmesine ve Hacı Bektaş Veli Külliyesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9169) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

442.-       Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, bir açıklamasına ve İstanbul’da bir okulun adının değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9170) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

443.-       Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, FATİH Projesi kapsamında dağıtılan bilgisayarların sayısına ve toplam tutarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9171) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

444.-       Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Medya Okur Yazarlığı dersine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9172) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

445.-       İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Suriye ile ilişkilere ve Suriye Sınırı Mayın Temizliği Projesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9173) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

446.-       Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Hadımköy askeri tutukevinde koğuşların dinlendiği iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9174) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

447.-       Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, askeri taktiklerin basına yansımasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9175) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

448.-       İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, orman yangınlarına ve bunun önlenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9176) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

449.-       Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Kaz Dağlarındaki yer altı ve yer üstü su kaynakları ile maden arama çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9177) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

450.-       Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Sakarya’daki göllerin korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9178) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

451.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık-Merkez teşkilatında yapılan personel atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9179) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

452.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 663 Sayılı KHK sonrası gerçekleştiği iddia edilen uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9180) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

453.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Eti Gümüş A.Ş. üretim tesislerinde çalışan personelin sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9181) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

454.-       Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Bakanlığın Tasarruf Tedbirleri Genelgesine aykırı olarak kitap-cd bastırdığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9182) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

455.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel istihdamının boşanmalara sebep olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9183) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

456.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Merkez ve ilçelerindeki sağlık personeli ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9184) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

457.-       İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, meslek hastalıklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9185) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

458.-       İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, İzmir’de yapılmakta olan sağlık kampüsüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9186) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

459.-       Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Ankara’da metro çalışması yapılan bir alanda meydana gelen göçüğe ve hayatını kaybeden bir vatandaşa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/9187) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

460.-       Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, son beş yılda karayollarında yaşanan trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/9188) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

461.-       İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, siber saldırılarla mücadeleye ve gerekli savunma unsurlarının hazırlanması için yapılan düzenlemelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/9189) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

462.-       Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, PTT Genel Müdürlüğünün Tasarruf Tedbirleri Genelgesine aykırı olarak faaliyet raporlarını bastırdığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/9190) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

463.-       Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’nde toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun hale getirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/9191) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

464.-       Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, İzmit-Sapanca D-100 yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/9192) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

465.-       İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, iller itibariyle milli gelir hesaplamasının yapılmamasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9193) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

466.-       Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu’da doğal gaz çalışmalarına ve kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9194) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

467.-       Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’de Organize Sanayi Bölgesinin sorunlarının giderilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/9195) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

468.-       Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, AB’ye ülkemiz üzerinden kaçak yollarla göç edenlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/9196) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

469.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vekil imam hatiplerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/9197) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2012)

470.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Yeni Teşvik Sistemine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9198) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2012)

471.-       İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının konteynerlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/9199) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

472.-       Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, TRT çalışanlarına ve iletişim fakültesi mezunlarının mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9200) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

473.-       Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, toplum vicdanını yaralayan olaylarla ilgili verilen kanun önerileri ve denetim önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/9201) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)

474.-       Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Deniz Feneri davasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9202) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2012)