TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 180

01 Temmuz 2012 Pazar

 

Tasarı

1.-Şehit Yakınları, Gaziler ve Terör Mağdurlarına Tanınan Hakların Düzenlenmesi ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/651) (İçişleri; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2012)

 

Teklif

1.-Adana Milletvekili Fatoş Gürkan ve İzmir Milletvekili Rıfat Sait’in; Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/738) (İçişleri; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2012)

 

            Meclis Araştırması Önergeleri

1.-İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 Milletvekilinin, Van depremi sonrasında yapılan yardımlardaki usulsüzlük iddialarının ve Van’ın afet bölgesi ilan edilmesinin koşullarının oluşup oluşmadığının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/343) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/11/2011)

2.-BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, kılık-kıyafeti nedeniyle mağdur edilmiş kişilerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/344) (Başkanlığa geliş tarihi: (29/11/2011)

3.-Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve 21 Milletvekilinin, basım ve yayım faaliyetlerinin önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/345) (Başkanlığa geliş tarihi: (29/11/2011)