TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 179

30 Haziran 2012 Cumartesi

 

Rapor

1.- 1.- EXPO 2016 Antalya Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı: 313) (Dağıtma tarihi: 30.06.2012) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu ve 23 Milletvekilinin, Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/340) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

2.-Adana Milletvekili Ali Halaman ve 19 Milletvekilinin, Adana ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/341) (Başkanlığa geliş tarihi: (25/11/2011)

3.-Adana Milletvekili Ali Halaman ve 19 Milletvekilinin, dış politika uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/342) (Başkanlığa geliş tarihi: (25/11/2011)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevinde avukat görüşme odalarına kamera konulmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6410)

2.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, 6291 sayılı Kanundan yararlanabilecek hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6411)

3.-Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, 2002-2012 yıllarında toplumsal olaylarda polise mukavemet gerekçesiyle ve polis aleyhine açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6412)

4.-Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir hükümlünün yabancı bir ülkeye iltica etme girişimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6474)

5.-Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Balyoz Davası ile ilgili bazı kanıtlar hakkındaki inceleme raporuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6497)

6.-İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Genelkurmay Karargâhında yapılan hakimler ile savcıların katıldığı bir brifinge ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6498)

7.-İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 2002-2012 yılları arası yurtiçi ve yurtdışında görevlendirme yapılan hakim ve savcılara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6499)

8.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, doku nakli ameliyatı sırasında bir hastanın hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturma yapılıp yapılmadığına ve doku nakli ile ilgili mevzuata ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6562)

9.-Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6563)

10.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, şiddete maruz kalan doktor ve diğer sağlık çalışanlarına ve bu konuda alınması gereken önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6564)

11.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis-Hizan’da sağlık hizmetlerinde yeterliliğe ve yapılan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6565)

12.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Bakanlığın uyuşturucu bağımlılarını ve akıl hastalarını kayıt altına alacağı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6566)

13.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, laboratuvarlarda çalışan sağlık personelinin çalışma şartlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6567)

14.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Fethiye’ye bağlı bir beldenin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6568)

15.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6569)

16.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, nüfusları azalan belde ve köylerin kapatılacağı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6764)

17.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, yıkım kararı alınan Çaycuma Anadolu Lisesi eski binasının yıkılmamasına ve Çaycuma Köprüsünün çökmesinde ihmal olduğu iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6972)

18.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Kütahya-Simav depremi nedeniyle meydana gelen zarara ve yapı güçlendirme kredilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6975)

19.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’teki bir köyde doğal afet nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7174)

20.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis-Yolalan’da bir mahallede selden zarar görenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7175)

21.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, cazibe merkezi iller kapsamında Diyarbakır’a yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7221)

22.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Sumbas’ın sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7618)

23.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Hasanbeyli’nin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7619)

24.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Toprakkale’nin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7620)

25.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Düziçi’nin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7621)

26.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Kadirli’nin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7622)

27.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Bahçe’nin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7623)

28.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Emniyet Teşkilatı mensuplarının özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7624)

29.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, ülkemizdeki genetik kopyalama çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7625)

30.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Şırnak Valiliğinin bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7628)

31.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Bosna-Hersek ve Kosova’da görev yapan asker ve polislere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7629)

32.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Başbakanlık Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansı personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7631)

33.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu kararlarının internette yayınlanmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7632)

34.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Hatay’da üç subayın şehit olduğu olayla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7633)

35.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Küçük Sanayi Sitesi esnafının sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/7637)

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da kobilerin hibe ve desteklerden yararlanmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/7638)

37.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye İlinde istihdam edilen özürlü sayısına ve sigorta primlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7639)

38.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da esnaf ve sanatkarların SGK prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7640)

39.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, 2008-2012 yılları arasında KÖYDES projesi kapsamında Osmaniye’de yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7644)

40.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sigara kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7645)

41.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın ve Afşin’deki bazı köy yollarının yenilenmesine ve altyapı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7646)

42.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, muhtarların özlük ve sosyal haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7648)

43.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, belde belediyelerinin görev ve yetkilerinin valiliklerin onayına bağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7649)

44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’ın yol, içme suyu ve aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7650)

45.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır illerindeki yeni mahallelerin içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7651)

46.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hrant Dink Davasında kamu görevlilerinin etkin bir şekilde soruşturulmadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7652)

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki spor kulüplerine maddi yardım yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7653)

48.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de nüfusu ikibinin altına düşen belde belediyelerinin köy olup olmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7654)

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, polislerin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7655)

50.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, 1984 yılından itibaren haber alınamayan bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7656)

51.- Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, 2012 yılında silahlanmaya ayrılan bütçeye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7657)

52.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin ve Çağlayancerit’in lise ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7659)

53.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’deki bazı köylerin ilköğretim okulu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7660)

54.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Demirciler ilçesinde yapılacak olan Hükümet Konağıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7661)

55.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’ın eğitimle ilgili sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7663)

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, muvazzaf ve emekli astsubayların sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7665)

57.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’e bağlı bir köyün sulama kanallarına ve Andırın’a bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7666)

58.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bazı köylerin içme suyu sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7667)

59.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’a bağlı bazı köylerin içme suyu sıkıntısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7668)

60.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’a bağlı bir köyün sulama kanallarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7669)

61.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın ve Çağlayancerit’in su ve gölet ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7670)

62.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit’teki bazı köylerin gölet ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7671)

63.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki köprü ve yolları genişletme ve yenileme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7679)

64.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bazı yolları genişletme ve yenileme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7680)

65.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Adıyaman-Çağlayancerit yolunun yapımına ve Afşin’deki bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7681)

66.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’deki bazı yolları genişletme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7682)

67.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’deki yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7683)

68.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7684)

69.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’deki bazı yolları genişletme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7685)

70.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit ve Elbistan’daki bazı yolları genişletme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7686)

71.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bazı yolların yapım-onarım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7687)

72.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bazı yolların yapım-onarım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7688)

73.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Konak Tüneli Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7689)

74.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’deki bazı yollarda ulaşım güvenliği sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7690)

75.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün geliştirdiği ve desteklediği projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7691)

76.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Şırnak Valiliğinin bir açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7693)