TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 178

29 Haziran 2012 Cuma

 

Raporlar

1.-      Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı: 311) (Dağıtma tarihi: 29.06.2012) (GÜNDEME)

2.-      Bütçe Kanunlarında Yer alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı: 312) (Dağıtma tarihi: 29.06.2012) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-      Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu ve 25 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/337) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

2.-      İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 19 Milletvekilinin, diş hekimlerinin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/338) (Başkanlığa geliş tarihi: (25/11/2011)

3.-      Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ve 24 Milletvekilinin, yerel gazetelerin ve gazetecilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/339) (Başkanlığa geliş tarihi: (25/11/2011)

Gelen Kağıt 178'e Ek