TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 177

28 Haziran 2012 Perşembe

 

Tasarı

1.-      2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/649) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.06.2012)

 

Teklifler

1.-      Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/728) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

2.-      Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/729) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.06.2012)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-      İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 20 Milletvekilinin, İstanbul ili Pendik ilçesinde yapılan imar planı değişikliklerinden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/334) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

2.-      BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/335) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

3.-      Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu ve 23 Milletvekilinin, toplumsal cinsiyet sorunlarının ortadan kaldırılması için alınması gereken önlemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/336) (Başkanlığa geliş tarihi: (25/11/2011)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’da 2-B kapsamındaki arazilerin rayiç bedellerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1914) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

2.-      Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’da 2-B kapsamındaki arazilerin rayiç bedellerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1915) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

3.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sağlık araştırmalarının yaygınlaştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1916) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

4.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hane halkı sağlık araştırmalarına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1917) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

5.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün  Arpaçay’da bir köyün yol, köprü, köy konağı ve sağlık personeli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1918) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

6.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün yol, aydınlatma ve köy konağı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1919) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

7.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün yol ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1920) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

8.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün yol ve köprü sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1921) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

9.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün yol ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1922) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

10.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’da bir köyün köprü, köy konağı ve sağlık ocağı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1923) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

11.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, ceza infaz koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1924) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

12.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, yeni eğitim sisteminin çocuk işçiliğini artıracağı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1925) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

13.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, üstün yetenekli çocukların yurt dışına eğitime gönderilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1926) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

14.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi kapsamında yapılacak personel alımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1927) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

15.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, kamuda sözleşmeli ve geçici kadrolarda çalışanlara ve grev yasaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1928) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

16.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da büyük ve küçükbaş hayvan sayısına ve hayvancılığa verilen destek miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1929) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

17.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2002- 2012 yıllarında Ankara’ya gelen turist sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1930) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

18.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yeni eğitim sistemi ile Ankara’daki okulların mevcut durumundaki değişikliğe ve yaşanan belirsizliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1931) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

19.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da doğal gaz kullanımına ve fiyatına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1932) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

20.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2011ve 2012 yıllarında tarımsal sulamadan doğan elektrik borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1933) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

21.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Kredi ve Yurtlar Kurumundan ilişiği kesilen bir öğrenciye ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1934) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Diyarbakır Adalet ve Kalkınma Partisi İl Teşkilatı Kongresinde yaptığı bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8415) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

2.-Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Çorlu’nun eğitim alanındaki ihtiyaçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8416) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

3.-Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, 2003-2012 yılları arasında gerçekleştirilen imar değişikliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8417) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

4.-Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, 2002-2012 yılları arasında gerçekleştirilen özelleştirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8418) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

5.-İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, bazı TV kanallarının seçim kampanyaları sırasında siyasi partilere karşı taraflı yayın politikası izlediği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8419) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

6.-İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in,  Haziran 2012’de İzmir’de açılışı gerçekleştirilen 771 projeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8420) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

7.-Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir’deki 2-B arazilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8421) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

8.-Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa’ya yapılacak yeni stadyuma ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8422) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

9.-Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, kürtajla ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8423) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

10.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Orman Genel Müdürlüğü Gazi Yerleşkesinde yapılan bakım-onarım harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8424) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

11.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Suriyeli muhaliflere gönderilen silahlarla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8425) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

12.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, 2-B arazilerinin rayiç bedellerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8426) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

13.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, Samsun’un kamu yatırımları ve toplanan vergilerdeki payına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8427) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

14.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarının 10’uncu yılına özel olarak bastırılan hatıra paralara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8428) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

15.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarının 10’uncu yılına özel olarak bastırılan hatıra paralara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8429) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

16.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yurt dışında oluşturulan kardeş şehirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8430) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

17.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Türkiye’nin Suriyeli muhaliflere yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8431) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

18.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri ile idarecilerinin özlük haklarına ve Başkanlığın giderlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8432) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

19.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, ABD’nin PKK’ya silah bıraktırmak için devreye gireceği haberlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8433) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

20.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Zonguldak’ta sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan vatandaşlara  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8434) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

21.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, kapatılacak ilçe adliyelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8435) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

22.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, bazı ilçelerdeki adliye teşkilatlarının kaldırılacağı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8436) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

23.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bazı ilçe adliyelerinin kapatılacağı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8437) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

24.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Hatay F Tipi Kapalı Cezaevinde siyasi suçlardan dolayı bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı ile tutuklu ve hükümlülere yapıldığı iddia edilen bir takım uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8438) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

25.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Selçuk’ta sit alanı uygulamasından dolayı mağdur olan kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8439) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

26.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısına ve sağlık hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8440) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

27.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, 2003-2011 yılları arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının bütçesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8441) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

28.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, ÖMSS sonrası yapılacak atamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8442) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

29.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, annelerin 18 yaşından küçük çocuklarıyla yurt dışına çıkışlarında eşlerinden  muvafakatname istenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8443) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

30.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Türkiye ile AB arasındaki sosyal güvenlik ilişkilerini düzenleyen Ortaklık Konseyi kararının getirdiği kazanımlarda geri adım atılacağı iddialarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/8444) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

31.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Hollanda’da yaşayan yurttaşlarımızın eğitim sorunlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/8445) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

32.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Akçaabat Organize Sanayi Bölgesinin ulaşım sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/8446) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

33.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Siber Güvenlik Merkezi oluşturulacağı iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/8447) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

34.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’de sanayi sektörünün sorunlarına ve işsizliğe ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/8448) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

35.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, kamu kurumlarına ve şirketlere yapılan siber saldırılara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/8449) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

36.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, TÜBA’ya atanan bilim insanlarının akademik yeterliliğine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/8450) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

37.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, bir makrosefali hastasının sağlık giderlerinin karşılanmamasında yapılan ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8451) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

38.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Kadirli TEDAŞ’ta ihaleyi kazanan bir taşeron firma tarafından işe başlatılmayan bir işçiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8452) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

39.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’deki Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8453) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

40.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapı denetim şirketlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8454) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

41.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, İlbank’ın personel alım ilanında aranan şartlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8455) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

42.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Efes Antik Kentinde ruhsat verilen işletmelere ve bunların tarihi dokuya etkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8456) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

43.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’da tarım ve hayvancılık ile ilgili yapı ruhsatı başvurularına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8457) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

44.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Batman’da tarım ve hayvancılık ile ilgili yapı ruhsatı başvurularına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8458) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

45.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, müteahhitlerden alınacak bir yazıyla geçici ustalık belgesi teminine yönelik uygulamaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8459) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

46.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, mübadele anlaşmaları dışında ülkemize göç eden Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8460) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

47.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Türk iş adamlarının Kuzey Irak’ta yaşadığı sorunlara ve Suriye ile ilişkilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8461) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

48.- Ankara Levent Gök’ün, Ankara’da yaşanan elektrik kesintilerine ve dağıtım şirketinin sorumluluğuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8462) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

49.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Kadirli TEDAŞ’ta ihaleyi kazanan bir taşeron firma tarafından işe başlatılmayan bir işçiye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8463) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

50.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Eti Maden İşletmeleri personelinin özlük haklarına ve işletmenin giderlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8464) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

51.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Eti Maden İşletmelerinin yöneticilerine ve genel müdürlük binasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8465) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

52.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, akaryakıt fiyatlarına ve indirim oranlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8466) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

53.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, TPAO’nun yurt dışı şirketi olan TPIC’e ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8467) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

54.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Digor’daki ekim alanlarının barajdan sızan suyun altında kalmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8468) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

55.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta kuraklık nedeniyle çiftçilerin yaşadığı sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8469) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

56.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Güneysınır ve Seydişehir’de don afetinden zarar gören çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8470) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

57.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, 2002 yılından günümüze düve ve süt ineği sayısı ile hayvancılık desteklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8471) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

58.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’deki şap aşısının yetersizliğine ve şap hastalığıyla mücadeleye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8472) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

59.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’da bir beldede dolu nedeniyle çiftçilerin uğradığı zararlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8473) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

60.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kültür balıkçılığının desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8474) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

61.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, GDO’lu ürünlerin ithaline ve kullanımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8475) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

62.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, 2011-2012 yıllarında çiftçiye verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8476) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

63.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’deki kene ısırması vakalarına ve alınan tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8477) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

64.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, ülkemizdeki organik bal üretimi, denetimi ve bal üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8478) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

65.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Salihli’nin bazı köylerinde dolu felaketinden zarar gören çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8479) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

66.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, ülkemizdeki meraların tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8480) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

67.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bitkisel destek ürünleri ve gıda takviyelerine verilen ruhsatlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8481) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

68.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, Bergama’ya bağlı bazı köylerde yaşanan sel felaketine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8482) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

69.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, bir firmanın süt numunelerinin analizine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8483) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

70.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’daki süt sığırcılığı projelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8484) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

71.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, GAP Eylem Planı kapsamında Şırnak’ta yapılan müracaatlara  ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8485) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

72.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, hazır yiyeceklerde bulunan Çin tuzuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8486) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

73.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Polis Meslek Yüksek Okulu yazılı sınav ücretini yatıramayan adayların mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8487) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

74.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, il genel meclisi üyelerinin sosyal ve özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8488) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

75.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli-Gebze Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8489) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

76.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Nisan 2009-Haziran 2012 tarihleri arasında görevden alınan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8490) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

77.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Araç’taki bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8491) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

78.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Azdavay’daki bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8492) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

79.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, kayıp çocuklara ve çocuk kaçırma olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8493) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

80.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Haymana’ya bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8494) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

81.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Mersin Adalet ve Kalkınma Partisi İl kongresi için afiş ve billboardlara yapılan ödemelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8495) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

82.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’daki şebeke suyunun kalitesine ve içile bilirliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8496) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

83.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen otoparklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8497) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

84.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Siteler esnafının sel dolayısıyla yaşadığı mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8498) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

85.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, parkların giriş-çıkışlarına hız kesici kasislerin yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8499) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

86.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa Merkeze bağlı bir köyün içme suyu, kanalizasyon, yol ve elektrik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8500) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

87.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa-Merkeze bağlı bazı köylerin ulaşım, elektrik ve çevre düzenlemesi sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8501) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

88.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa-Merkeze bağlı bir köyün yol, elektrik ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8502) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

89.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, annelerin 18 yaşından küçük çocuklarıyla yurt dışına çıkışlarında eşlerinden muvafakatname istenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8503) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

90.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Tunus’taki Osmanlı eserlerinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8504) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

91.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa’daki tarihi ve kültürel değer taşıyan yapıları koruma, yenileme ve restorasyon çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8505) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

92.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, il ve ilçe merkezleri ile beldelerdeki kültür merkezlerinin sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8506) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

93.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, müze ve ören yerlerindeki satış noktalarının özelleştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8507) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

94.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, basılı kitap ve e-kitapta uygulanan KDV oranlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8508) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

95.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Emniyet ve Jandarma personelinin ek göstergelerine ve aralarındaki farklılığın giderilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8509) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

96.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, özel iletişim vergisinin düşürülmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8510) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

97.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, tefecilik yapan işyerlerinin denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8511) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

98.- Balıkesir milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmen açığının kapatılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8512) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

99.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ilköğretimdeki derslik açığının azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8513) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

100.-                       Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, engellilerin eğitime erişimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8514) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

101.-                       Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, yeni eğitim sisteminde ikili öğretim yapılmasının doğuracağı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8515) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

102.-                       Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, yeni eğitim sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8516) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

103.-                       İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, İstanbul’da bir okulun imam hatip okuluna dönüştürüleceği iddiasına ve engelli öğrenciler için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8517) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

104.-                       Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, yaz aylarında kanal ve göletlerde yaşanan çocuk ölümlerinin önlenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8518) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

105.-                       Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa Kestel Şevketiye Göletinin  su sızdırdığı iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8519) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

106.-                       Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa Merkeze bağlı bir köyün sulu tarım yapılan arazilerinin artırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8520) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

107.-                       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kene ısırması vakalarına karşı alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8521) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

108.-                       Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon’daki tüm kamu hastanelerinin birleştirileceği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8522) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

109.-                       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8523) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

110.-                       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’deki kene ısırması vakalarına ve alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8524) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

111.-                       Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa Merkeze bağlı bir köyün sağlık ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8525) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

112.-                       İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, baz istasyonlarının insan sağlığına etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8526) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

113.-                       İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, gıda ürünlerinde kullanılan katkı maddelerinin zararlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8527) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

114.-                       Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Ceza İnfaz Kurumlarında açılan semt polikliniklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8528) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

115.-                       Çanakkale Milletvekili Mehmet Serdar Soydan’ın, şoför esnafının sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8529) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

116.-                       Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır-Nahçıvan yolunun alt geçit sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8530) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

117.-                       Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Karayolları Düzenleme Kurulunca verilen yetki belgelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8531) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

118.-                       İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, 3üncü Boğaz Köprüsü Projesinin neden olacağı çevre sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8532) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

119.-                       Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, İDO işletmesinin Yenikapı-Güzelyalı (Mudanya) deniz otobüsü seferlerine bağlı kara otobüsü projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8533) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

120.-                       Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Gazipaşa Havaalanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8534) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

121.-                       Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli’nin, Keşan’da bir köyde yapılan bir balıkçı barınağının doğal kıyı şeridini bozmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8535) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

122.-                       Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, İlbank’ın yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8536) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

123.-                       İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Devlet bursuyla yurt dışında eğitim gören öğrencilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/8537) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

124.-                       Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, İsrail ile ekonomik ilişkilere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/8538) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

125.-                       Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Aralık’a kapalı spor salonu yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/8539) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

126.-                       Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Boralan Sınır Kapısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8540) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

127.-                       İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, GAP Eylem Planı kapsamındaki çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8541) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-                    Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, ülkemizdeki hemşire açığına ve sözleşmeli hemşire uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6451) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

2.-Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele ve nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6452) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

3.-Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli-Beylikbağı’na sağlık merkezi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6453) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)

4.-Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, 2002-2012 yılları arasında toplumsal olaylarda yaşanan ölüm ve yaralanmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6454) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2012)