TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 175

26 Haziran 2012 Salı

 

Tasarılar

1.-Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/645) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

2.-9 Temmuz 1999 Tarihinde Singapurda İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair Kanun Tasarısı (1/646) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

3.-Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Beşinci Ek Protokol ve Protokole İlişkin Teknik Hataların Düzenlenmesi Tutanağının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/647) (Milli Savunma ile Dışişleri) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

 

Teklifler

1.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/708) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

2.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/709) (Adalet   Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

3.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanunun 299' uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/710) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

4.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  (2/711) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

5.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  (2/712) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

6.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/713) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

7.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Karayolları Taşımacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/714) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

8.-Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Seki, Eşen, Kumluova ve Göcek Adıyla Dört İlçe ve Fethiye Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 2/715) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

9.-Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın; Muğla İlinde Beldibi Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/716) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

 

  Raporlar

1.- Manisa Milletvekili Recai Berber ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın; Atanamayan Öğretmenlerin Boş Bulunan Kadrolara Atanması ve Devlet Memurları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunlarının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Öğretmen İhtiyacının ve Eğitim Programlarının Planlanması ve Uygulanması Hakkında Kanun Teklifi, Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Palan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/679, 2/47, 2/73, 2/219, 2/566) (S. Sayısı: 302) (Dağıtma tarihi: 26.06.2012) (GÜNDEME)

2.-Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Adalet Komisyonu Raporu (2/630) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma tarihi: 26.06.2012) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 23 Milletvekilinin, gübre sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/328) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

2.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve 28 Milletvekilinin, yapılması planlanan baraj ve hidroelektrik santrallerin Munzur vadisine etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/329) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2011)

3.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 21 Milletvekilinin, bazı ilaç firmalarının yaptıkları çalışmalarla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/330) (Başkanlığa geliş tarihi: (24/11/2011)

Gelen Kağıt 175'e Ek