TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 174

25 Haziran 2012 Pazartesi

 

Tasarılar

1.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/643) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

2.-Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/644) (Plan ve Bütçe;         Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2012)

Teklifler

1.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi  (2/701) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

2.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/702) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

3.-Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın; Muğla İlinde Çamlıbel Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/703) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

4.-Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın; Muğla İlinde Beyobası Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/704) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

5.-Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın; Muğla İlinde Beçin Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/705) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

6.-Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 2/3/1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/706) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

7.-Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/707) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

 

            Rapor

1.- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl’ün; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/637, 2/700) (S. Sayısı: 301) (Dağıtma tarihi: 25.06.2012) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’taki tütün çiftçilerinin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1905) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

2.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’taki köy camilerinin bakım ve onarımına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1906) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

3.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’ta 2010-2012 yılları arasında kredi kullanan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1907) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

4.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’taki mevcut içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1908) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

5.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’taki okulların kitap ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1909) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

6.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, okullardaki bilişim teknolojisi sınıflarına ve bilgisayar laboratuvarlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1910) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

7.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bazı Devlet kurumlarının kapatılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1911) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

8.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Danıştay’a yerindelik denetimi yetkisi verilmesi talebine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1912) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

9.-      Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da muayenehane sahibi bazı doktorlara zorluk çıkarıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1913) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlık lojmanının Devlet konukevine dönüştürülmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8319) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

3.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, ahıra dönüştürülen cami bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8320) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

4.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Hacca giden vatandaşlardan alınan ihtiyat akçelerinin harcama kalemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8321) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

5.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002 yılı hac organizasyonu için ayrılan ihtiyaç akçesi miktarına ve 2003 yılına devredilen ihtiyaç akçesi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8322) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

6.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2006 hac organizasyonu için ayrılan ihtiyaç akçesi miktarına ve 2007 yılına devredilen ihtiyaç akçesi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8323) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

7.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2007 yılı hac organizasyonu için ayrılan ihtiyaç akçesi miktarına ve 2008 yılına devredilen ihtiyaç akçesi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8324) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

8.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2008 yılı hac organizasyonu için ayrılan ihtiyaç akçesi miktarına ve 2009 yılına devredilen ihtiyaç akçesi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8325) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

9.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2009 yılı hac organizasyonu için ayrılan ihtiyaç akçesi miktarına ve 2010 yılına devredilen ihtiyaç akçesi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8326) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

10.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2010 yılı hac organizasyonu için ayrılan ihtiyaç akçesi miktarına ve 2011 yılına devredilen ihtiyaç akçesi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8327) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

11.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Çanakkale’de bir köye ait dağ kaplıcalarının altın işletmeciliği yapan yabancı bir firmaya ihale edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8328) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

12.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, THY yöneticileri ve yönetimi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8329) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

13.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, öğretmenlerle ilgili bir beyanına ve öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8330) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

14.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, iki öğrenciye verilen hapis cezasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8331) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

15.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2005 yılı hac organizasyonu için ayrılan ihtiyaç akçesi miktarına ve 2006 yılına devredilen ihtiyaç akçesi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8332) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

16.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2004 yılı hac organizasyonu için ayrılan ihtiyaç akçesi miktarına ve 2005 yılına devredilen ihtiyaç akçesi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8333) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

17.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2003 yılı hac organizasyonu için ayrılan ihtiyaç akçesi miktarına ve 2004 yılına devredilen ihtiyaç akçesi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8334) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

18.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Oslo görüşmelerine ve KCK operasyonlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8335) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

19.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Okul Sütü Projesi kapsamında süt numunesi bozuk çıkan bir firma hakkında işlem yapılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8336) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

20.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Bor, Ereğli ve Ilgın şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8337) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

21.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, yeni Anayasa ile ilgili görüşlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8338) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

22.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, iki bakanlığın resmi internet sitesinde bir siyasi partinin kongre duyurusunun yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8339) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

23.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankaraspor Kulübünün üzerinde kayıtlı gayrimenkullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8340) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

24.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Adana Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin Hazine garantisi ile kullandığı dış kredi miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8341) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

25.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin Hazine garantisiyle kullandıkları dış kredi miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8342) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

26.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya-Sarayönü başta olmak üzere bazı ilçelerdeki adliye binalarının kapatılacağı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8343) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

27.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, HSYK üyeliği için aday olan hakim ve savcılar ile HSYK’nın işlemlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8344) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

28.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop’un bazı ilçelerinde adliye ve mahkemelerin kapatılmasının doğuracağı sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8345) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

29.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş E Tipi Kapalı Cezaevinin kapasitesine ve görevli sağlık personeline ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8346) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

30.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de kapatılacağı iddia edilen adliyelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8347) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

31.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, nafaka ödeyen eş sayısına ve nafaka ödeyemeyecek durumda olan eşlerin sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8348) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

32.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, 6284 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra hazırlanacak ikincil mevzuata ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8349) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

33.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, 666 sayılı KHK ile bazı memurların mağdur olduğu iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8350) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

34.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 657 sayılı Kanunda yapılacağı iddia edilen değişikliklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8351) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

35.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Dalaman Çayındaki kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8352) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

36.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Lice’de depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8353) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

37.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, kentsel dönüşüm projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8354) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

38.- Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, Seydişehir’de kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlar için talep edilen kredinin kullandırılmamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8355) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

39.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Katar Emiri ile yapılan görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8356) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

40.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ulusal futbol takımını FIFA’nın resmi olarak kabul ettiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8357) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

41.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmelerine ve taşınmaz sahibi yabancı sayısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8358) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

42.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Afşin’deki bir köyün elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8359) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

43.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, elektrik dağıtım şirketlerinin bazı uygulamaları nedeniyle vatandaşların yaşadıkları mağduriyete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8360) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

44.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, elektrik faturalarına yansıtılan bazı bedellere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8361) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

45.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, canlı hayvan ve et ithalatının durdurulup durdurulmayacağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8362) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

46.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, ülkemizde domuz eti üretimine ve tüketimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8363) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

47.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kenelerle mücadeleyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8364) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

48.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, hastalıktan ari hayvan işletmelerine verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8365) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

49.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, süt üretimine ve süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8366) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

50.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, teknik ve sağlık şartlarına uymayan canlı hayvanların ithalatına izin verildiği iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8367) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

51.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gıda denetimine ve gıda zehirlenmelerine verilen cezalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8368) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

52.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Edremit’te zeytinliklerin uçakla ilaçlanmasının yasaklanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8369) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

53.- Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, tütün teknolojisi mühendislerinin özlük haklarından kaynaklanan sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8370) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

54.- Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, Aksaray’da yaşanan dolu nedeniyle çiftçilerin uğradıkları zararların giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8371) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

55.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş-Varto’da yaşayan vatandaşların çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8372) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

56.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş-Merkez’de yaşayan vatandaşların çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8373) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

57.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa Merkeze bağlı bir köyün kanalizasyon şebekesi, içme suyu, elektrik ve okuma odası sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8374) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

58.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, güvenlik güçlerinin kullandığı zırhlı araçların karıştığı kazalar ve Erzurum’da meydana gelen bir kazaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8375) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

59.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, 30 Mart-08 Nisan 2012 tarihleri arasında Şanlıurfa’da konumlandırılan polis ve asker sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8376) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

60.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Dikmen’deki bir mahallede ikamet eden vatandaşların ulaşımda yaşadıkları mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8377) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

61.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Merkez’de bir köyün yol, su ve elektrik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8378) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

62.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, bir belediye başkanı hakkında yürütülen soruşturmaların akıbetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8379) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

63.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Pendik Belediyesinin bir ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8380) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

64.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, köy korucularının sayısına ve özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8381) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

65.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, THY’nin denetimine ve THY’ye ücretli danışmanlık yapan bir kişiye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8382) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

66.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2008-2011 yılları arasında yurtdışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8383) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

67.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, kendi işini kuran emeklilerin maaşlarından yapılan kesintilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8384) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

68.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’ta eğitim ve öğretimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8385) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

69.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversitelerde yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8386) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

70.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Deneme Lisesinin isminin ve ambleminin değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8387) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

71.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, okul yöneticilerine ilişkin bir beyanına ve Bakanlık teşkilatında 2002-2012 yılları arasında görevden alınan yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8388) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

72.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, taşımalı eğitimin maliyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8389) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

73.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, yeni eğitim sistemi kapsamında ilk ve orta kademe okulların belirlenmesinde ortaya çıkan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8390) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

74.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, eğitimin kalitesinin artırılması ile ilgili bir beyanına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8391) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

75.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, İzmir’de bir ilköğretim okulunda görevli bir öğretmenin öğrenci velilerine gönderdiği dilekçeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8392) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

76.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, okul müdürleri ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8393) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

77.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında süt dağıtımının bazı ilçelerde bira reklamı bulunan araçlarla yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8394) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

78.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, şüpheli asker ölümlerine ve sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8395) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

79.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, bedelli askerlik şartlarının değiştirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8396) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

80.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, teröristlerin döşediği mayınlara yönelik alınacağı iddia edilen zırhlı araçlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8397) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

81.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, bedelli askerliği düzenleyen kanunun şartlarının değiştirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8398) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

82.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Orhangazi’ye bağlı bir köydeki boru hattı inşaatı projesi nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8399) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

83.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Gediz Nehrinin Kütahya, Uşak ve Manisa’dan geçen bölümlerine arıtma tesisi yapımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8400) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

84.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da içme suyunda hastalık yapan bakteriler tespit edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8401) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

85.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, MPS hastalarına ve SGK’nın ilaç bedeli ödemesine yönelik bir uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8402) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

86.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, Vezirköprü’de yapılacak olan Devlet Hastanesinin yeriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8403) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

87.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Söke-Ağaçlı-Davutlar-Güzelçamlı yol güzergâhının bakım ve onarımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8404) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

88.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, K1 yetki belgesi alımında şart koşulan kapasite hükümlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8405) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

89.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir Yenice Gönen Baraj yolunun yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8406) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

90.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Adalar’a toplu taşımanın motorlarla yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8407) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

91.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, İDO’nun bilet fiyatlarını artırmasına ve denetimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8408) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

92.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, İDO’nun bilet fiyatlarını artırmasına ve denetimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8409) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

93.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Ilısu Barajı Projesi kapsamında yapılacak yeni köprüye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8410) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

94.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Kalesinin restorasyon çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8411) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

95.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, TBMM elektronik posta veri depolama kotasının artırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/8412) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

96.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Meclis restoran ve kafeteryalarında sunulan ambalajlı ekmeklerde son kullanma tarihi bulunmamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/8413) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

97.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, bazı personele tek tip kıyafet uygulamasına gidileceği iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/8414) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 1.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütten zehirlenen öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7421)

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Uludere’de yaşanan olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7422)

3.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, okullarda uygulamaya başlanan Okul Sütü Projesine ve sütten zehirlenen öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7423)

4.-Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, geç teslim nedeniyle TOKİ’nin ödediği tazminatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7424)

5.-Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Suriyeli sığınmacılara ödendiği iddia edilen para miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7425)

6.-İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Rize’de toplu açılışı yapılan projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7426)

7.-Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile ilgili bazı açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7427) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

8.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002’den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığında sahte diplomayla görev alanların sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7428)

9.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7431)

10.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılında Batman’da bankaların topladıkları mevduat miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7432)

11.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılında Şırnak’da bankaların topladıkları mevduat miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7433)

12.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılında Mardin’de bankaların topladıkları mevduat miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7434)

13.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılında Şanlıurfa’da bankaların topladıkları mevduat miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7435)

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/7436)

15.- İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, İnterpol tarafından aranan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/7437)

16.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’un tüm ilçelerinde bulunan özürlü vatandaşlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7442)

17.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Alo 144 Sosyal Yardım Hattına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7443)

18.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7444)

19.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’de SGK denetimlerinde ortaya çıkan suistimallere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7445)

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7446)

21.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Barzani yönetimi ile ekonomik ilişkilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7453)

22.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kürecik’teki Füze Kalkanıyla ilgili iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7454)

23.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, ABD iç istihbarat örgütü başkanının Türkiye ziyareti sırasında camilerde istihbarat kanalları açılmasını talep ettiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7455)

24.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, yazılı basında yer alan Ergenekon Davasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7456)

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7457)

26.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, çifte vatandaşlık hakkına sahip Türkmen vatandaşlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7458)

27.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, 3 Kasım 2002’den itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesinin tükettiği gaz miktarına ve belediyenin BOTAŞ’a olan borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7461)

28.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, maden arama ruhsatları ve enerji yatırımlarıyla ilgili verilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7464)

29.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, GDO’lu ürünlerin ithalatına ve kullanımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7465)

30.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, hayvan bilgi sistemi kayıtlarına ve hayali kulak küpeleri ile Devletin zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7466)

31.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, okullarda dağıtılacak sütlerin öğretmenler tarafından kontrol edileceği iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7467)

32.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7468)

33.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, şap hastalığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7469)

34.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, zeytin alanlarının korunmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7470)

35.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da sulanabilir tarım arazisi miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7471)

36.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7472)

37.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Irak’la yapılan ihracatta yaşanan olumsuzluklara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7474)

38.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Bülent Arınç’a suikast iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7475)

39.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, PKK tarafından kaçırılan kamu görevlerine ve ailelerine yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7476)

40.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, 3 Kasım 2002’den itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesinin tükettiği gaz miktarına ve belediyenin BOTAŞ’a olan borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7477)

41.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Ankara’daki metro hatlarının tamamlanma oranlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7478)

42.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’a bağlı bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7479)

43.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7480)

44.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, kamu hizmetlerine erişimin engellilere uygun hale getirilmesi için alınması gereken önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7481)

45.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, büyükşehir yapılması planlanan illerde nüfusu on binin altında kalan ilçelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7482)

46.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün yayınladığı bir genelgeyle belediyelerin yetkilerinin azaltıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7483)

47.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 2014 yılında büyükşehir belediyesi olacak illerde belde belediye başkanlarının yetkilerinin sınırlandırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7485)

48.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, sokak gösterilerinde emniyet güçlerince kullanılacağı iddia edilen elektromanyetik silaha ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7486)

49.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Süper Lig final maçında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7487)

50.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Emniyet Genel Müdürlüğündeki bir terfi işlemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7488)

51.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, son beş yılda biber gazı alımına ve maliyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7489)

52.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün toplumsal olaylarda kullanmayı düşündüğü yeni silah sistemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7490)

53.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa Merkeze bağlı bir köyün içme suyu, elektrik ve yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7491)

54.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa Merkeze bağlı bir köyün ve mezralarının ulaşım ve elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7492)

55.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 12 Eylül 1980 ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasında vatandaşlıktan çıkarılanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7493)

56.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7494)

57.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, 2003-2011 yılları arasında Bolu ve Düzce ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7495)

58.- Hakkari Milletvekili Adil Kurt’un, Koçanis Kilisesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7498)

59.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, THY’de görev yapan pilotlara ve THY’nin sponsorlukta harcadığı para miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7499)

60.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, kumar oynanan bazı internet sitelerine kesilen cezaların Bakanlıkça kaldırıldığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7500)

61.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7501)

62.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2003-2011 tarihleri arasında Türkiye’nin yabancı ülkelere yaptığı yardım miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7503)

63.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, elektrik öğretmenliği bölümü mezunlarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7504)

64.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, okullarda dağıtılacak sütlerin öğretmenler tarafından kontrol edileceği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7505)

65.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, İlkokul Öğretmenleri Yardım Sandığına (İLKSAN) ve bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7506)

66.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, ilköğretim okulu binalarının imam hatip okullarına tahsis edileceği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7507)

67.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da görevli 1200 öğretmene yaptıkları protesto nedeniyle soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7508)

68.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlere ve yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7509)

69.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, Zonguldak’ta engelli bir öğrenciye öğretmeni tarafından şiddet uygulandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7510)

70.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, TSK 2. Orduya bağlı subayların ayrıldığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7511)

71.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, uzman erbaşların özlük haklarından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7512)

72.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, astsubayların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7513)

73.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, TSK’ya ait arazilerin Maliye Bakanlığına devri iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7514)

74.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Afganistan’da görevli bulunan asker sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7515)

75.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7516)

76.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, av yasağına ve kaçak avcılığa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7518)

77.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Alara Çayı üzerinde yapılan HES’lere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7520)

78.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Ankara’daki metro inşaatlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7528)

79.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7529)

80.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’nın Sivas Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne bağlı olmasına ve vatandaşların yaşadığı mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7530)

81.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Karahan Geçidi tünel inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7531)

82.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Gören Göz Projesinde yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7532) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2012)

83.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Bakanlık tarafından iç sular için alınan gemilerle ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7533)

84.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/7534)

85.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/7536)

86.- İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, Hollanda’da bir sanatçının kötü muameleye maruz kalmasına ve sanatçıların AB’den özel geçiş izni alabilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/7537)

87.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, bir gazetenin Uludere’de gerçekleştirilen hava operasyonuyla ilgili bir haberine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7539)

88.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının kamuda istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7540)

89.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TSK’ya ait arazilerin Maliye Bakanlığına devredileceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7541)

90.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, Uludere’de yaşanan olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7542)

91.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Almanya’da organize edilen bir protesto gösterisiyle ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7543)

92.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, süt üreticilerinin süt satışından alınan BAĞKUR kesintisi ve süt destekleme ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7544)

93.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Okul Sütü Akıl Küpü Projesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7545)

94.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Dicle Vadisi Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7546)

95.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’ın Şanlıurfa-Habur otoyoluna bağlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7547)

96.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, 2003 yılında sonlandırılan ve yeni bir kampanya ile başlatılan Okul Sütü Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7548)

97.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Uygur Türklerinin önderi Rabia Kadir’in ülkemize alınmamasının nedenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7550)

98.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, kanser vakalarının azaltılması için alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7551)

99.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Muş’taki taş ocaklarının sayısına, denetimine ve çevreye verdiği zararlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7552)

100.-           Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, şiddet olaylarının önlenmesi ve bireysel silahlanmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7553)

101.-           Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa-Mustafakemalpaşa-Yenibalçık köyünde faaliyette bulunan madencilik şirketiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7554)

102.-           Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Diyarbakır-Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7555)

103.-           Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7556)

104.-           Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, AŞTİ’nin işletme koşulları ve devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7557)

105.-           Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki taksici ve minibüsçü esnafının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7558)

106.-           Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ayaş Tüneli inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7559)

107.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılında Gaziantep’te bankaların topladıkları mevduat miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7562)

108.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılında Diyarbakır’da bankaların topladıkları mevduat miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7563) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

109.-           Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Ziraat Bankasının Bursa’daki bir şubesinin isminin değiştirilerek tarımsal hizmet faaliyetleri kapsamının daraltılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7564)

110.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyanet İşleri Başkanlığınca yurtdışında görevlendirilen personel sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/7565)

111.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Gebze’deki bir caminin elektrik borcuna ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/7566)

112.-           Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, TRT Diyanet TV’ye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/7567)

113.-           Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, TRT Diyanet TV’ye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/7568)

114.-           İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, Kütahya Valiliğince Evlilik Okulu Projesi kapsamında verilen derslerle ilgili bazı iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7571)

115.-           Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kütahya Valiliğince Evlilik Okulu Projesi kapsamında verilen derslerle ilgili bazı iddialara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7572)

116.-           Ankara Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlığın isminin değiştirilmesinin etkilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7573)

117.-           Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Düzce Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce bankayla yapılan promosyon anlaşması doğrultusunda hak sahiplerine ödenen bakım ücretlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7574)

118.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’taki barajlara ve HES projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7577)

119.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli-Gebze ilçesindeki bir caminin elektrik borcuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7578)

120.-           İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, İzmir-Tire Akçaşehir köyü mevkiinde yapılan madencilik faaliyetlerinin çevreye verdiği zararlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7580)

121.-           Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Ege Denizindeki ada, adacık ve kayalıklarda egemenlik hakkı sorununa ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7583)

122.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bir fabrikanın toplam maliyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7584)

123.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 1926 yılında Diyarbakır’dan başka illere gönderilerek mecburi iskana tabi tutulanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7585)

124.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 1926 yılında Mardin’den başka illere gönderilerek mecburi iskana tabi tutulanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7586)

125.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 1926 yılında Siirt’ten başka illere gönderilerek mecburi iskana tabi tutulanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7587)

126.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Tokat-Reşadiye’deki bir beldenin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7588)

127.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Ergani ilçesinin bir mezrasının su sorununa ve yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7589)

128.-           Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, 2002-2011 yılları arasında Bilecik il ve ilçelerine yapılan nakdi yardımlara ve yapılması planlanan projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7590)

129.-           Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, bir kazada hayatını kaybeden bir askerin şehit statüsünde değerlendirilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7591)

130.-           Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşlar ve bunların faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7592)

131.-           İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Bakan Yardımcısının bir akrabasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7593)

132.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Sivrihisar’daki bir kilisenin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7595)

133.-           Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, 2010 ve 2011 yıllarında toplanan elektrik tüketim vergisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7596)

134.-           Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Erzin’de bir arsa için açılan tapu iptal davasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7597)

135.-           İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Ağrı-Doğubeyazıt’a açılması planlanan yüksekokula ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7599)

136.-           Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, öğretmen atamalarına ve öğretmenlerin eş durumu tayinine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7600)

137.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7601)

138.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapımı devan eden ARGE Merkezine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7602)

139.-           Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7603)

140.-           Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Karasu-2 HES Göletinde hayatını kaybeden işçilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7604)

141.-           Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Karasu-2 HES’e ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7605)

142.-           Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, HES’lerin toplumsal yapı ve doğal yaşam üzerindeki etkilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7606)

143.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Ankara-Batum arasındaki hava yolu seferlerinin iptal edileceği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7611)

144.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Sivrihisar’da trafik kazalarına neden olan bir kavşakta alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7612)

145.-           Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, tutuklu gazetecilere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/7613)

146.-           Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, 2002-2011 yılları arasında Bilecik’e ayrılan ödenek miktarına ve başlatılan projelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7614)

147.-           Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün, asgari ücretin belirlenmesinde yaş ayrımcılığının önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7615)