TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 171

20 Haziran 2012 Çarşamba

 

Tasarılar

1.-Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/640) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile    Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2012)

2.-Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/641) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2012)

3.-Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/642) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2012)   

 

Teklifler

1.-Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün; Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/699) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2012)

2.-Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/700) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2012)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 20 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/322) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve 19 Milletvekilinin, Ankara tavşanının türünün devamı ve üretiminin arttırılması için uygun yöntemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/323) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/11/2011)

3.- Batman Milletvekili Ayla Akat ve 21 Milletvekilinin, kadın istihdamındaki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/324) (Başkanlığa geliş tarihi: (23/11/2011)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Erzurum-Aşkale’deki HES’te yaşanan kazaya ve acil kurtarma helikopteri ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6204)