TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 170

19 Haziran 2012 Salı

 

Tasarılar

1.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/631) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

2.-      Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Ahıska-Borçka Enterkonneksiyon Hattı Yoluyla Sınır Ötesi Elektrik Ticaretine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/632) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

3.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallık Hükümeti Arasında Savunma Sanayi Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/633)  (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

4.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel ve Eğitsel İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/634) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

5.-      Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyinin Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki Protokol II'nin A ve B Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin 2/2012 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/635) (     Plan ve Bütçe; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

6.-      Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Karadağ Dışişleri Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/636) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)   

7.-      Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/637) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2012)

8.-      Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı (1/638) (Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2012)

9.-      EXPO 2016 Antalya Kanun Tasarısı (1/639) (  Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri     ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

 

Teklifler

1.-      Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/680) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

2.-      Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in; Tekirdağ İlinde Ergene Adı İle Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/681) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

3.-      Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 4 Milletvekilinin; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/682) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)        

4.-      Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 4 Milletvekilinin; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/683) (Plan ve Bütçe      ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)        

5.-      İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 42 Milletvekilinin; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/684) (Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)         (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

6.-      Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/685) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)        

7.-      İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/686) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2012)

8.-      Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 20 Milletvekilinin; Kamuda Aynı İşi Yapmakla Birlikte Farklı Statüde Çalışanların Memur veya Sürekli İşçi Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/687) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

9.-      Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın; Iğdır İline Bağlı Halfeli Adıyla Bir İlçe Kurulmasına Yönelik Kanun Teklifi (2/688) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

10.-  İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/689) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler    ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)         

11.-  Sinop Milletvekili Engin Altay ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile 30 Milletvekilinin; Boyabat Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/690) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2012)

12.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/691) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

13.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası, Köy Kanunu ile Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/692) (İçişleri;  Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)   

14.-  İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Çüçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/693) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler   ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

15.-  Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun; Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/694) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.06.2012)

16.-  Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emeklilerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/695) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

17.-  Antalya Milletvekili Sadık Badak ve Erzurum Milletvekili Cengiz Yavilioğlu ile 1 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/696) (Anayasa; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

18.-  İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz ile 1 Milletvekilinin; Harp Akademileri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/697) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

19.-  Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir'in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/698) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2012)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Dersim olaylarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/319) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

2.- BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, kadına yönelik şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/320) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)

3.- BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, kadınlara yönelik cinayet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/321) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/11/2011)