TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 169

18 Haziran 2012 Pazartesi

 

Tasarı

1.-Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/630) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2012)                               

Teklif

1.-Manisa Milletvekili Recai Berber ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/679) (Adalet; Anayasa; İçişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2012)

Rapor

1.-Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi: 18.06.2012) (GÜNDEME)

                                                              

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’da tahsil edilen sulama birlikleri aidatlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1875) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2012)

2.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Diyanet İşleri Başkanının kürtaj ve sezaryen konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1876) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2012)

3.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yerel yönetimlerde sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1877) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

4.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1878) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

5.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KİT’lerde sözleşmeli olarak çalışan personelin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1879) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

6.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın yeni teşvik sisteminde 4. bölgede yer almasına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1880) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

7.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeni teşvik sistemine ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1881) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

8.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 dönemine ait ihracatın ithalatı karşılama oranlarına ve ihracat içindeki yerli katkı paylarının düştüğü iddialarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1882) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

9.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ithalat ve ihracat verilerine ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1883) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

10.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Iğdır ovalarındaki sulama kanallarının bakım ve onarımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1884) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

11.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır Aktaş Sınır Kapısı güzergâhında yol yapımı için gerçekleştirilen istimlakların bedellerinin ödenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1885) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

12.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş-Bulanık’taki sulama kanallarının bakım ve onarımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1886) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

13.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Zeytinburnu Küçük Sanayi Sitesindeki dükkânların yıkım kararına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1887) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

14.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, öğretmenlere ilave seminer çalışması için ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1888) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

15.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1889) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

16.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol ve köprü sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1890) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

17.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1891) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

18.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1892) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

19.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta bir köye şehitlik yapılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1893) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

20.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1894) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

21.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köy okulunun sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1895) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

22.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol, köprü ve aydınlatma sorununa  ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1896) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

23.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yaylasının yol, su ve elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1897) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

24.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1898) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

25.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köyün yol, köprü, aydınlatma ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1899) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

26.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, karakola ifadeye götürülen üç kişiyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1900) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

27.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, organ kaçakçılığının önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1901) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

28.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bilgi Güvenliği Kanun Tasarısıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1902) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

29.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KPSS-2010 sonuçlarına göre yapılacak lisans mezunu atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1903) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

30.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir finans kurumunun tasfiye sürecinde vatandaşların yaşadığı mağduriyete ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1904) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmenin imzalanmaması ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8115) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2012)

2.-Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, değerli taş ihracatında meydana gelen artışın nedenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8116) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2012)

3.-Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, örtülü ödenekten yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8117) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2012)

4.-İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Trabzon-Araklı’da çöp toplama alanı olarak kiralanan bir alana ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8118) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2012)

5.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, memurların ekonomik sıkıntılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8119) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

6.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, polislerin özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8120) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

7.-Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Suudi Arabistan ve Brunei Krallarının ziyaretleri sırasında verdikleri hediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8121) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

8.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8122) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

9.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, AB Bakanlığı tarafından hazırlanan bir broşüre ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8123) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

10.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Şanlıurfa’da açılışı yapılan tesislerle ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8124) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

11.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, THY’nin insan kaynakları yönetimini yürüten firmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8125) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

12.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Mavi Marmara baskını sonrası Türk-İsrail ilişkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8126) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

13.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, THY’de greve katılan işçilerin işten atılmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8127) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

14.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’daki Katı Atık Depolama Alanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8128) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

15.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de inşaatı devam eden cezaevine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8129) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

16.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, bazı ilçelerdeki adliye teşkilatlarının kaldırılacağı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8130) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

17.- Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, son yıllardaki gözaltı ve tutuklama oranlarına, bu oranların yaşa ve cinsiyete göre dağılımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8131) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

18.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, gezici mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8132) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

19.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, genel sağlık sigortasında uygulamada yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8133) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

20.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon-Araklı’da yapılması planlanan katı atık toplama projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8134) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2012)

21.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Bodrum’da bir kıyı bölgesinin imara açılacağı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8135) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

22.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, TEDAŞ Genel Müdürüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8136) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2012)

23.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TEDAŞ Genel Müdürü tarafından verilen iftar yemeğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8137) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

24.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Karaman Belediyesinin çeşitli konulardaki faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8138) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2012)

25.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir-Altınova beldesinin ilçe olmasına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8139) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

26.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bir mahalleye yatırım yapmadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8140) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

27.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, biber gazı kullanımının yol açtığı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8141) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

28.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, kürtaj yasağına karşı gösteri yapan kadınlara polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8142) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

29.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, gözaltında işkence ve kötü muamele vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8143) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

30.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, biber gazından dolayı hayatını kaybeden vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8144) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

31.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Silifke Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8145) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2012)

32.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Kissebükü’nde yapılan otel inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8146) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

33.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Bodrum’da jeotermal su kaynağı bulunması sonucu bölgede yeni yatırımların yapılacağı ve bu yapılaşmanın çevreye zarar vereceği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8147) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

34.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu’da otopark amaçlı kazı yapılan alanda tarihi eserler ortaya çıkmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8148) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

35.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Orman ve Su İşleri Bakanlığına makam aracı olarak kullanılmak üzere taşıt kiralama izni verilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8149) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

36.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, THY’nin sponsorluk anlaşmalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8150) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

37.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, havacılık sektörüne getirilen grev yasağına ve THY yönetimi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8151) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

38.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Mersin’in kamu gelirleri ve giderleri içerisindeki payına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8152) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

39.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, ÖSYM’nin 6287 sayılı Kanunda yapılan değişikliği uygulamakta geciktiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8153) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

40.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında görevlendirilen ücretli öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8154) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

41.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Bakanlık personeline ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8155) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

42.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, Erzurum’un bir köyündeki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8156) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

43.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, yeni eğitim sistemi kapsamında ilköğretim okulları binalarının ilkokul ve ortaokul olarak sınıflandırılmasında uygulanan ölçütlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8157) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

44.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, öğretmen maaşlarına, norm kadro sayısına ve atanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8158) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

45.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Bakanlık bünyesinde çalıştırılan kadrosuz usta öğreticilerin yıllık izin haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8159) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

46.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, kullandığı makam araçlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8160) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

47.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, orman yangınlarına ve buna karşı alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8161) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

48.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, HES Projelerinde vatandaşların baskı altına alındığı iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8162) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

49.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, EPDK’nın acele kamulaştırma yetkisine ve HES projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8163) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

50.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Borçka-Artvin karayolunun asfaltlanma yöntemine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8164) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2012)

51.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, aşırı yük nedeniyle kamyoncu esnafına kesilen idari para cezalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8165) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2012)

52.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun-Ankara demiryoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8166) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

53.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Acıpayam-Dalaman yolunun yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8167) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

54.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerindeki gelişmelerin Türk şirketlerine olumsuz etkisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8168) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

55.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, özel yetkili mahkemelerle ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/8169) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2012)

56.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Suriye’de kaçırılan 11 Lübnanlı’nın Türkiye’de olduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8170) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

57.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun’daki spor tesislerinin sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/8171) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

58.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı taşıyan kenelerle mücadeleye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8172) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

59.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, KPSS ile Bakanlığa memur olarak atanan bir kişinin göreve başlatılmadığı iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8173) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

60.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8174) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2012)

61.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Türkiye’deki Cemevlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8175) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

62.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, üniversite ve yurtlarda bazı öğrencilere yönelik artan saldırılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8176) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

63.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, mezarlıkta yapılmak istenen anma etkinliğinde TEM Şube Müdürünün kullandığı iddia edilen usluba ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8177) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

64.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının bir gazete ilanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8178) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

65.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Suudi Arabistan Kralının 2007’deki ziyareti sırasında verdiği hediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8179) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

66.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Bülent Arınç’a suikast iddiasıyla başlatılan soruşturmanın akıbetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8180) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

67.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Başbakan’ın öğretmenlerle ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8181) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

68.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit-Arızlı konutlarında yaşayan depremzedelerin mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8182) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

69.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, bir Ak Parti Grup Başkan vekilinin şike davası klasöründe yer aldığı iddia edilen ifadelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8183) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

70.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Uludere olayı ile ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8184) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

71.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, özel yetkili mahkemelerin yetkilerinin kısıtlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8185) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

72.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, yeni Türk Ticaret Kanunun yürürlüğe gireceği tarih konusunda yaşanan tereddüde ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8186) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

73.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, bir inşaat şirketine kamu kredisi kullandırılıp kullandırılmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8187) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

74.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bazı kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlerinden ayrıldıktan sonra 2531 sayılı Kanuna aykırı faaliyette bulunanlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8188) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

75.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Hasdal Cezaevindeki tutuklulara ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8189) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

76.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, iddianamelerin niteliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8190) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

77.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, bir sanatçı hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8191) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

78.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, yazı işleri müdürlüğü için yapılan görevde yükselme sınavını kazanmasına rağmen atanamayan personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8192) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

79.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Erzin’in hakim, savcı ve personel eksikliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8193) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

80.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, ceza infaz koruma memurlarının çalışma sürelerine ve özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8194) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

81.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, SHÇEK’de kalan çocuklara, hizmet veren personele ve yurt sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8195) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamuda özürlülerin istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8196) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

83.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özürlü memur seçme sınavında kopya verildiği ve haksızlık yapıldığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8197) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

84.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Ilısu Barajı inşaatında çalışan işçilerin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8198) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

85.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Ulusal İstihdam Stratejisi Planındaki kadın istihdamı politikasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8199) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

86.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, şeref aylığı alan şehit aileleri ve gaziler için tedavilerinde kullanılan ilaçlarda fark ücreti alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8200) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

87.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, havacılık hizmetlerine grev yasağı getirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8201) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

88.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, iş kazalarına ve işçi ailelerine yapılan yardımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8202) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

89.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, maden ocaklarında iş güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8203) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

90.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Türkiye’nin ILO Sözleşmesine aykırı faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8204) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

91.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, basın çalışanlarının sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8205) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

92.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İsrail’in Kıbrıs Rum Kesimine asker yerleştirmek istediği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8206) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

93.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Yunanistan’ın Eşek ve Bulamaç adalarını işgal ettiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8207) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

94.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Arap Baharının Türk vatandaşlarına ve firmalarına etkisine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8208) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

95.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, petrol varil fiyatındaki düşüşün pompa fiyatlarına yansımamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8209) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

96.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Aydın’daki jeotermal kuyulara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8210) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

97.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, EPDK’daki görevinden ayrıldıktan sonra 2531 sayılı Kanuna aykırı faaliyette bulunanlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8211) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

98.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Malatya-Yeşilyurt’ta kiraz sineği ile mücadelede Ziraat Odasının yetersiz kaldığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8212) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

99.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Bursa’da çiftçilerin dolu ve doğal afet nedeniyle yaşadığı mağduriyete ve alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8213) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

100.-                       Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yerköy’de dolu afetinden mağdur olan çiftçilerin borçlarına ödeme kolaylığı getirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8214) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

101.-                       Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Urfa isotunun geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8215) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

102.-                       İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Güzelbahçe’de bir köyde dolu ve yangın nedeniyle üreticilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8216) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

103.-                       Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Aydın’da jeotermal kuyularının çevresindeki bahçelere ve tarla ürünlerine verdiği zarara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8217) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

104.-                       Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, TAPDK’daki görevinden ayrıldıktan sonra 2531 sayılı Kanuna aykırı hareket ettiği iddia edilen kişilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8218) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

105.-                       Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, ülkemizdeki süt üretimi ile ilgili verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8219) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

106.-                       Muş Milletvekili Demir Çelik’in, 24 Mayıs 2012’de Varto’da yapılan bir askeri operasyona ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8220) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

107.-                       Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın bir mahallesindeki su kesintisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8221) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

108.-                       Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Yunanistan’ın Eşek ve Bulamaç adalarını işgal ettiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8222) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

109.-                       Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının bazı gazetelere ilan vermediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8223) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

110.-                       Yozgat milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat İl Özel İdaresi bütçesinden 2003 yılından bugüne kadar ilçelere yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8224) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

111.-                       Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, Şahinbey Belediyesinin bir mahkeme kararına uymadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8225) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

112.-                       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Tunceli’de PKK tarafından işçilerin kaçırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8226) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

113.-                       İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İlk Kurşun Tepesinin tahrip edilmesine ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8227) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

114.-                       Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sahnelediği eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8228) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

115.-                       Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Ergani’deki Hz. Zülkifil Peygamberin makamına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8229) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

116.-                       Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılında tiyatro, belgesel, film ve çeşitli yayınlara yapılan yardım miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8230) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

117.-                       Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılı Kültür Bakanlığı yayınlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8231) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

118.-                       İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İlk Kurşun Anıtı ve çevresinin sit alanı ilan edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8232) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

119.-                       Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, İssos Harabelerinde yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8233) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

120.-                       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, subay, astsubay, hakim ve savcıların maaş artış oranlarının ilan edilmemesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8234) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

121.-                       Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kamu İhale Kurumundaki görevinden ayrıldıktan sonra 2531 sayılı Kanuna aykırı faaliyette bulananlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8235) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

122.-                       Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, örgün eğitime devam edemeyen engelli çocukların eğitim giderlerinin kesilmesine neden olan yönetmeliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8236) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

123.-                       Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Alo 147 hattında yapılan görüşmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8237) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

124.-                       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmen maaşlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8238) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

125.-                       Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’ta çürük raporu verilen bir okulun yerine yeni okulun ne zaman yapılacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8239) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

126.-                       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kosova’da Türk öğrencilerine verilen özel kontenjanın kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8240) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

127.-                       Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Başkale Meslek Yüksek Okulu inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8241) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

128.-                       Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2012-2013 yıllarında açılacak imam hatip okullarının illere göre dağılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8242) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

129.-                       Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2012-2013 öğretim yılında açılması planlanan sağlık meslek liselerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8243) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

130.-                       Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, il merkezindeki İstiklal İlköğretim Okulunun bahçe duvarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8244) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

131.-                       Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8245) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

132.-                       Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2012-2013 öğrenim yılı içinde yeni açılacak turizm ve otelcilik meslek liselerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8246) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

133.-                       Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, Samsun’da bir okulun kapanmasına rağmen Bakanlığın sitesinde yer aldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8247) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

134.-                       Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, 12 yıllık kademeli eğitim sistemini tanıtmak amacıyla hazırlanan kitapçığa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8248) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

135.-                       Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, 12 yıllık kademeli eğitim sistemini tanıtmak amacıyla hazırlanan kitapçığa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8249) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

136.-                       Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’ta Er Eğitim Birliği açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8250) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

137.-                       Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2002-2011 yılları arasında İsrail’den ya da İsrailli firmalardan alınan askeri malzemelere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8251) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

138.-                       İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Hasdal ve Hadımköy cezaevlerindeki tutuklulara ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8252) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

139.-                       Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Uludağ Milli Parkı giriş ücretlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8253) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

140.-                       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, orman yangınları için alınan tedbirlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8254) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

141.-                       Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne yangın elemanı alımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8255) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

142.-                       Muş Milletvekili Demir Çelik’in, ülkemizdeki Türkçe bilmeyen vatandaşların sağlık hizmeti alırken yaşadıkları sıkıntılara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8256) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

143.-                       Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kartepe’deki bir polikliniğin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8257) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

144.-                       Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Çukurova Bölgesine hizmet verecek olan havaalanı için yapılan kamulaştırmaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8258) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

145.-                       Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, bölünmüş yol yenileme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8259) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

146.-                       İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, yol genişletme çalışmalarında İlk Kurşun Tepesinden toprak alınmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8260) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

147.-                       İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, Kemalpaşa Lojistik Köyü ve İstanbul-İzmir Otoyol Projelerinin uygulanmasında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8261) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

148.-                       Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan ayrılıp 2531 sayılı Kanuna aykırı faaliyette bulunanlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/8262) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

149.-                       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, basında yer alan bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/8263) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

150.-                       Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Şeker Kurumundaki görevinden ayrıldıktan sonra 2531 sayılı Kanuna aykırı faaliyette bulunanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/8264) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

151.-                       Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, İran’a altın ihracatındaki artışa ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/8265) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

152.-                       Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş, Bitlis, Hakkari ve Van illerinde Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8266) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

153.-                       Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, THY’nin uçuşlarında dağıtıldığı iddia edilen broşürlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/8267) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2012)

154.-                       İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir’deki tarihi Alsancak Stadının AVM veya iş merkezi yapılacağı iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/8268) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

155.-                       Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Rekabet Kurumundaki görevlerinden ayrıldıktan sonra 2531 sayılı Kanuna aykırı faaliyette bulunanlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8269) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2012)

156.-                       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in gelişmişlik düzeyine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8270) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

157.-                       İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Okul Sütü Akıl Küpü Projesi kapsamındaki sütlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8271) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

158.-                       Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, GAP’ın ne zaman bitirileceğine ve GAP Eylem Planına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8272) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

159.-                       Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün, özel bir TV kanalında yayınlanan bazı programlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8273) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

160.-                       Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün, RTÜK’ün internet sitesinden bildirdiği yayın yasaklarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8274) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

161.-                       Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8275) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

162.-                       Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün, özel bir TV kanalında yayınlanan bazı programlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8276) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

163.-                       Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün, RTÜK’ün faaliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8277) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

164.-                       Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün, medya grupları ve prodüksiyon şirketlerinde çalışanların sayısına ve özlük haklarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8278) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

165.-                       Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün, RTÜK’ün medya hizmet sağlayıcılarının belirlenen sayılara uygun personel istihdam edip etmediklerinin denetlemesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8279) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

166.-                       İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, ülkemize göç eden Türk vatandaşlarına emeklilikte zorunlu göç şartı getirilmesi nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik yazılı soru önergesi (7/8280) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

167.-                       Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, gazilerin özlük haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik yazılı soru önergesi (7/8281) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

168.-                       Konya Milletvekili Faruk Bal’ın, Konya’da iklim şartları nedeniyle çiftçilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8282) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

169.-                       Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Mahmudiye’deki TİGEM Anadolu Tarım İşletmesinin atıklarının Seydi Suyuna karıştığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8283) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

170.-                       Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, şap hastalığına ve hastalığın önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8284) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

171.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında süt dağıtımının bazı ilçelerde bira reklamı bulunan araçlarla yapıldığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8285) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

172.-                       Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, ikinci el oto alım satımı yapan galerilerin şehir merkezinden uzağa taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8286) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

173.-                       Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa Merkeze bağlı bir köydeki elektrik, kanalizasyon, yol bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8287) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

174.-                       Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa Merkeze bağlı bir köydeki içme suyu ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8288) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

175.-                       Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa Merkeze bağlı bir köyde yaşanan yol, elektrik, okul ve lojman sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8289) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

176.-                       Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa Merkeze bağlı bir köydeki cami, kanalizasyon şebekesi ve okul binasının yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8290) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

177.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeni teşvik sisteminde illerin teşvik bölgelerine göre dağılımına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8291) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

178.-                       Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Kahramanmaraş’ın sosyo-ekonomik gelişmişliğinin gerilemesine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8292) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

179.-                       Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, 1995’ten günümüze Hatay’da Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ve getirilen yasaklara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8293) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

180.-                       Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, 2003-2011 yıllarında Kahramanmaraş’ta hakkında banka borçları nedeniyle icra takibi başlatılan vatandaşlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8294) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

181.-                       Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Tarsus’taki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8295) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

182.-                       Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Silifke’deki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8296) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

183.-                       Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mut’taki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8297) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

184.-                       Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Gülnar’daki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8298) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

185.-                       Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Erdemli’deki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8299) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

186.-                       Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Çamlıyayla’daki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8300) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

187.-                       Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bozyazı’daki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8301) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

188.-                       Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Aydıncık’taki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8302) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

189.-                       Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Anamur’daki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8303) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

190.-                       Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Yenişehir’deki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8304) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

191.-                       Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Toroslar’daki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8305) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

192.-                       Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mezitli’deki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8306) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

193.-                       Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Akdeniz’deki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ve bunların yeni eğitim sistemi kapsamında yeterliliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8307) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

194.-                       Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8308) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

195.-                       İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında liselere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8309) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

196.-                       Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Milas’ta bir köyde maden arama çalışmaları nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8310) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

197.-                       Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Yatağan Termik Santralinin atıklarının ve küllerinin biriktirildiği atık gölünden kaynaklanan mağduriyete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8311) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

198.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hacı adaylarının seyahat acentelerine dağıtımında haksızlıklar yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/8312) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

199.-                       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hakkında tasfiye kararı alınan bir finans kurumunun mudilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8313) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

200.-                       Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, yasadışı kürtajla ilgili verilere ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8314) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

201.-                       Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, İzmit Körfezindeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8315) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

202.-                       İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Yatırım Teşvik Sistemine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/8316) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

203.-                       Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, sözleşmeli er ve erbaş alımlarına ve terör nedeniyle şehit olanların sayısının açıklanmadığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8317) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

204.-                       Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, yargılaması devam eden bir davayla ilgili bir milletvekilinin beyanlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8318) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

                                                                          

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, su faturalarına yansıtılan sabit kalemlerin, gelir seviyesine göre belirlenip belirlenmeyeceğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6257)

2.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Darrüşafaka Cemiyeti Tüzüğünde yapılan değişiklikle sunulan imkânlardan yararlanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı şartının getirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6904)

3.-Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya İlinin bölgelere göre teşvik uygulamasındaki yerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6905)

4.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, KPSS personel alımında sonradan eklenen bölümlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6907)

5.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, YGS ve KPSS’nin kaldırılması ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6908)

6.-Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2007-2012 yılları arasında ele geçirilen uyuşturucu miktarına ve madde bağımlılığına karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6911)

7.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Okul Sütü Akıl Küpü Projesi kapsamında okullarda dağıtılan sütler nedeniyle öğrencilerin zehirlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6912)

8.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya Battalgazi alt geçidi yapımı nedeniyle mahalle sakinlerinin yaşadığı mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6913)

9.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Başbakanlık Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan ve emekli olan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6914)

10.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, yasaklı kitap, CD, albüm ve filmlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6915)

11.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Kürecik Radar Üssüne ve burada bulunan askerlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6916)

12.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, ekmek üretimindeki suistimalleri önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6917)

13.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, şoför esnafının yaşadığı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6918)

14.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Çukurova Üniversitesi Narenciye Gen Bahçesi’nin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6919)

15.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya-Ankara çevre yolu üzerine yapılan AVM’nin araç ve yaya trafiğine olumsuz etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6920)

16.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Okul Sütü Projesinin ilk gününde yaşanan sütten zehirlenmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6921)

17.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, Hancağız Barajında meydana gelen bir kazaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6924)

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6925)

19.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 1950-2011 yılları arasında yıkılan cami, mescit, mektep ve medreselere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6928)

20.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul Kaptan-ı Derya Halil Paşa Camiinin yerinde bir muhallebici dükkanının bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6929)

21.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, polis memurlarının özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6930)

22.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Başbakan ve Bakanların danışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6931)

23.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Balâ’da TİGEM’e ait bir tarım arazisinin özel bir işletmeye kiralanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6933)

24.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Okul Sütü Projesi kapsamında süt dağıtımı ihalelerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6934)

25.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında süt dağıtımı ihalelerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6935)

26.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlerle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6936)

27.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6937)

28.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütün denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6938)

29.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İsrail’e Manavgat Şelalesinden su satışını içeren ticari anlaşmanın gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6939)

30.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, mevsimlik işçilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6940)

31.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da yapılacak olan EXPO 2016 organizasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6941)

32.- Muğla Milletvekili Tolga Çandar’ın, Muğla-Marmaris-Turgut Köyünde bulunan bir otelle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6942)

33.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, MİT’in 1 Mayıs 1977 tarihli olayla ilgili raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6944)

34.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Batman’daki bir Ermeni Kilisesinin çöp alanı olarak kullanıldığı iddialarına ve ülkemizdeki farklı grupların ibadet ve ibadethanelerine yönelik taleplerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6945)

35.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6946)

36.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6947)

37.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TRT’nin personel sayısına ve gelir kaynaklarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6948)

38.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6949)

39.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, öğretmen atamaları nedeniyle ailelerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6959)

40.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir Zihinsel Özürlü Kadınlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım hizmeti alan engellilere ve çalışan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6960)

41.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6961)

42.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir vatandaşımızın incelemeli elektrikli araç patenti almasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6962)

43.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ülkemizde 2007-2011 yılları arasında meydana gelen iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6963)

44.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 657 Sayılı Kanun uyarınca 4-C statüsünde çalışan personelin özlük haklarına ve 2007-2011 yılları itibarıyla kamuya atanan toplam 4-C’li personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6964)

45.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta son beş yıl içeresinde müşavirlik kadrosuna atanan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6965)

46.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, ücretli öğretmenlerin SGK primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6966)

47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6967)

48.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul ve Şanlıurfa illerinin nüfus istatistiklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6968)

49.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şişli’de Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olan arsanın satışına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6969)

50.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, orta ve küçük işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6970)

51.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6977)

52.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, meslek mensubu olmayanların büyükelçi olarak atanmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6978)

53.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, 2009 yılında Hollanda’da kaçırılan bir Türk vatandaşının akıbetine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6979)

54.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Füze Kalkanı Sistemi kapsamında istihbarat bilgilerinin İsrail ile paylaşılacağı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6980)

55.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6981)

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7021)

57.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Başakşehir İlçesindeki çarpık yapılaşmaya ve ruhsatsız bir binaya işyeri açma ruhsatı verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7023)

58.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7024)

59.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TMK kapsamında yargılanan çocuklardan tazminat talebine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7025)

60.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’ndeki bir belediye başkanının Kur’an-ı Kerim’in içerisine kendi resmini koyarak dağıttırdığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7026)

61.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, valiliklerin resmi internet sitelerinden Atatürk’e ait resimlerin ve sözlerin kaldırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7027)

62.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, polislerin sosyal medyada örgütlenmelerinin genelgeyle organize suç kapsamına alındığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7028)

63.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, polis tarafından gözaltına alınan bir asker kişinin sağlık kontrolleri sırasında kaçarken hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7029)

64.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesine ve proje kapsamında yıkılan camilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7030)

65.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen halkoyunları etkinliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7031)

66.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’nın kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7032)

67.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Kars’taki yol çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7033)

68.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır-Kars çevresinde PKK’nın eylemlerine karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7034)

69.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7035)

70.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Çorlu’da suç oranlarının artmasına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7036)

71.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’a izinli olarak gelen bir askerin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7037)

72.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri arasında yer almamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7039)

73.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Hacı Bektaş Veli Müzesinde açılması düşünülen hediyelik eşya reyonlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7042)

74.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7048)

75.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7049)

76.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ortaöğretim ders müfredatındaki değişikliklerden kaynaklanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7051)

77.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, 19 Mayıs kutlamalarına yönelik Danıştay kararı hakkındaki bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7052)

78.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, öğretmen açığına ve atanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7053)

79.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, öğretmenlerin ve akademisyenlerin maaşlarına ve ek ödemelerinde artış yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7054)

80.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, üniversitelerde akademik personel açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7055)

81.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7056)

82.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, 2003 yılında bugüne kadar ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan sınavlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7057)

83.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmenlerin güvenliğinin sağlanması hususunda alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7058)

84.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Dershanelerin kapatılması ile ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7059)

85.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, 2012 KPSS başvurularında ek süre taleplerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7060)

86.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, okullarda başlatılan Okul Sütü Projesi kapsamında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7061)

87.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, ücretli çalıştırılan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7062)

88.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’ın eğitim alanındaki ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7063)

89.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, mekatronik alanıyla ilgili lisans düzeyinde eğitim veren bölümlere ve liselere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7064)

90.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, yıkım kararı alınan Çaycuma Anadolu Lisesi eski binasının ve yeni yapılacak okul binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7065)

91.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7066)

92.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’ya bağlı bir köyün okul sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7067)

93.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Türk Cumhuriyetleri ve toplulukları için önemli günlerin ders kitaplarında yer almasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7068)

94.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 2012 YGS sınavı sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7069)

95.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, KPSS başvuru süresinin kısıtlı olması nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7070)

96.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, öğretmenlere yönelik şiddete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7071)

97.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlık müşavirliği kadrosuna atanan üst düzey yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7072)

98.- Ankara Zühal Topcu’nun, öğretmen açığına ve öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7073)

99.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerine verilen pedagojik formasyon hakkının kaldırılması sonucu doğacak sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7074)

100.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, özür grubuna bağlı yer değiştirmelere ve öğretmenlerin aile birliğinin korunmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7075)

101.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7076)

102.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7077)

103.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, bazı üniversitelerde kapatılan fakülteler nedeniyle akademik personelin yaşadığı kadro sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7078)

104.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlere kadro verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7079)

105.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ücretli öğretmenlerin mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7080)

106.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin uzman yardımcılığı sınavına girmesine getirilen sınırlamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7081)

107.-           Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, Okul Sütü Projesi kapsamındaki ihalelere ve zehirlenme iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7082)

108.-           Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7083)

109.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7084)

110.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7085)

111.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Anıtkabir ziyaretçi sayısının internet sitesinde yayınlanması uygulamasının kaldırılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7087)

112.-           İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, zorunlu askerlik hizmetine ve cinsel yönelimi farklı olan kişilerin askerlikten muaf tutulma koşullarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7088)

113.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7089)

114.-           Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Belkıs Pompaj Sulama İstasyonunda oluşan hasara ve hasar nedeniyle çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7090)

115.-           Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Gediz Nehrinin ıslahına ve bölgede selden zarar gören çiftçilerin sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7091)

116.-           İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Akköy 2. HES Projesinin çevreye verdiği zararlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7093)

117.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, su ile ilgili kurum ve çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7094)

118.-           Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca ilçesindeki su kesintilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7095)

119.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7096)

120.-           Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Akarsu Sulama Göleti Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7097)

121.-           Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Gönen Ovasındaki çeltik üreticilerinin sulama sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7098)

122.-           İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, İzmir’de bir taş ocağı işletmesinin üretim yaptığı yer ile ruhsatına konu yer arasında farklılık olduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7112)

123.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta son beş yıl içeresinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7113)

124.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7114)

125.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7116)

126.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/7117)

127.-           İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, doğal afetlere karşı alınan önlemlere ve bir Bakanlık kurulması ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7119)

128.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, 2. Dünya Savaşı sırasında Topkapı Sarayındaki tarihi eserlerin özel korunma yöntemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7121)

129.-           Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Başbakan ve Dışişleri Bakanının bazı görüşme ve çalışmalarını İstanbul’da yapmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7122)

130.-           İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Türkiye Diyanet Vakfına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7123)

131.-           İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Türkiye Diyanet Vakfında çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı emekli personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7124)

132.-           İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002 yılından itibaren TDV’nin bazı harcamaları ile TDV aracılığıyla kesilen hayvanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7125)

133.-           İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Türkiye Diyanet Vakfının yurtiçinde ve yurtdışında 2011 yılında yaptığı nakdi ve ayni yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7126)

134.-           İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Düzce Çilimli kanalizasyonunun içme suyuna karıştığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7127)

135.-           İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Türkiye Diyanet Vakfına ait cami sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7128)

136.-           İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Üsküdar’da 1992-1999 yıllarında inşaatına başlanan ve açılan cami, mescid ve Kur’an kurslarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7129)

137.-           Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7130)

138.-           İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 28 Şubat 1997 tarihindeki MGK toplantı tutanaklarının açıklanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7131)

139.-           İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlere ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7132)

140.-           Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Tatvan ilçe merkezinde bazı mahallelerin afet bölgesi kapsamına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7133)

141.-           Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Bel-Beton AŞ’nin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7134)

142.-           Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7135)

143.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Gökçeler Barajına ve Manavgat’da yapımı süren bir HES çalışmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7136)

144.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara yapılan bağışların gelir vergisinden düşülmesi uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7137)

145.-           İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, Sultanbeyli’de bir mahallenin isminin değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7138)

146.-           Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, TOKİ tarafından yaptırılan konutların yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7139)

147.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kamu kurumlarında boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7140)

148.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemizdeki Suriyeli muhalif mültecilerin toplam sayılarına ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7141)

149.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yapılan bazı atamalarda KPSS belgesi ve yeterlilik belgesi aranmadığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7142)

150.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Başkanlık sistemi ile ilgili tartışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7143)

151.-           Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, TRT’nin gelir ve giderleri ile özelleştirip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7144)

152.-           İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, 12 Haziran 2011 ile 9 Mayıs 2012 tarihleri arasında terör nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7145)

153.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2010 yılında Kral Faysal Vakfı tarafından verilen ödüllere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7146)

154.-           Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Melih Gökçek’in bir sosyal paylaşım sitesindeki bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7147)

155.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/7151)

156.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depreminde zarar gören binalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/7152)

157.-           Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, şiddet gören ve koruma tedbiri uygulanan kadınlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7160)

158.-           Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzalanan işbirliği protokolünün kapsamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7161)

159.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, çocuk yoksulluğu oranlarına ve bununla mücadele etmek için yürütülen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7162)

160.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7163)

161.-           İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, Özürlü Memur Seçme Sınavı sonrası yapılacak atamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7164)

162.-           İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Engelliler Kanunun gerektirdiği düzenlemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7165)

163.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/7166)

164.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/7167)

165.-           Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7168)

166.-           Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, bir şirketin işçilerle imzalamak istediği sözleşmenin şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7169)

167.-           Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7170)

168.-            Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7171)

169.-           İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, Özürlü Memur Seçme Sınavı sonrası yapılacak atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7172)

170.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7183)

171.-           Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Türkiye-Suriye arasında yapılan anlaşmalara ve Suriye haber ajansı SANA’da yer alan bazı haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7184)

172.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7188)

173.-           Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’ün enerji alanında yaşadığı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7189)

174.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan vatandaşlarımıza ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7207)

175.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Hatay’daki Suriye’den gelen sığınmacılarla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7208)

176.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Didim İlçesinde Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7209)

177.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Doğanşehir İlçesine ne zaman kaymakam atanacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7210)

178.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya İl Özel İdaresinden gönderilen personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7211)

179.-           İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, Didim’de Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7212)

180.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Akseki İlçesinin su sorununa ve İbradı İlçesinin sınır değişikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7213)

181.-           İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, Ankara’da Emniyet Parkına inşa edilen reklam panosuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7214)

182.-           Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, polislerin çalışma şartları ve özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7215)

183.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Adana’da kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7216)

184.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7217)

185.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’da son 10 yıl içinde uyuşturucu madde bağımlılığı dolayısıyla ölen ve tedavi gören kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7218)

186.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 4 Mayıs 2012 tarihinde Çağlayan’da yaşanan olaylara ve emniyet güçlerinin müdahalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7219)

187.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, polisin plastik mermi kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7220)

188.-           Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon Meydan Parkında kaldırılan bazı büstlere ve bir panoya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7222)

189.-           Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, Ayasofya Camisinin ibadete açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7226)

190.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7228)

191.-           Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan kullandıkları kredileri geri ödeyemeyen vatandaşlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7230)

192.-            Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, 2-B arazileri için belirlenen fiyatlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7232)

193.-           Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlerle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7233)

194.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, okul sütü nedeniyle yaşanan zehirlenmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7234)

195.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, öğretmenlere yönelik artan şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7235)

196.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Gazipaşa İlçesinde fakülte ve ortaöğretim kurumları açılması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7236)

197.-           İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, İmam Hatip Liseleri okul ve öğrenci sayıları ile mezunların iş sahalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7237)

198.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2012 YGS sonrası adayların başarısızlık, nedenlerine ve sınava katılmayan adaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7238)

199.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7239)

200.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’da ilköğretim ve ortaöğretim okullarında bulunan güvenlik görevlisi sayısına ve alınan güvenlik önlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7240)

201.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında yapılan ihalelere, ihale şartlarına ve ihaleyi kazanan firmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7241)

202.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Okul Sütü Projesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7242)

203.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmen atamalarında resim ve müzik öğretmenlerine ayrılan kontenjanın yeterliliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7243)

204.-           İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, ÖMSS’ye göre yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7244)

205.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin’den Trabzon’a atanan bir kamu görevlisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7245)

206.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Trabzon ve Diyarbakır’da bulunan sağlık meslek lisesi ve öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7246)

207.-           İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Düzce’nin bazı ilçelerinin kanalizasyon arıtma tesisinin bulunmamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7247)

208.-           Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’in içme suyu sorununa ve bu konudaki çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7248)

209.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7250)

210.-           İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, şehir içi trafiğinde kamyonlardan kaynaklanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7262)

211.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa-Hilvan’da 2005 yılı öncesinde Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan kamulaştırmaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7263)

212.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya-Battalgazi Alt Geçidi inşaatından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7264)

213.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İDO’nun özelleştirilmesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7265)

214.-           Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir-Körfez bölünmüş yol yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7266)

215.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Borçka İlçesi ile bazı köyler arasında yaşanan ulaşım sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7267)

216.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çardak-Elbistan yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7268)

217.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7269)

218.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, milletvekillerinin telefon görüşmelerinin yasadışı yollarla dinletildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7270)

219.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Doğu Karadeniz’e demiryolu yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7271)

220.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kızıltepe’de çevre yolu yapımı için yürütülen çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7272)

221.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Silvan’a çevre yolu yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7273)

222.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, 1992’den itibaren dış borç servis miktarlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7274)

223.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Doğu ve Güneydoğu İllerinde istihdam edileceği iddia edilen din görevlilerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/7278)

224.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2012 ÖMSS sonuçlarına göre istihdam edilecek engelli personel sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7280)

225.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Zihinsel Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine ve bu merkezlerden bakım hizmeti alan engellilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7281)

226.-           Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7282)

227.-           Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, uçucu madde bağımlılığının önlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7283)

228.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7284)

229.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/7285)

230.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7286)