TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

GELEN KAĞITLAR

No: 168

15 Haziran 2012 Cuma

 

Teklifler

1.-Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in; Tekirdağ İlinde Karacakılavuz Adı İle Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/668) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

2.-Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in; Tekirdağ İlinde Karaağaç Adı İle Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/669) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

3.-Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in; Tekirdağ İlinde Yeniçiftlik Adı İle Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/670) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

4.-Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in; Tekirdağ İlinde Mürefte  Adı İle Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/671) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

5.-Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in; Tekirdağ İlinde Gümüşsultan Adı İle Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/672) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

6.-Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in; Tekirdağ İlinde Kozyörük Adı İle Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/673) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

7.-Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in; Tekirdağ İlinde Barbaros Adı İle Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/674) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

8.-Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in; Tekirdağ İlinde Büyükyoncalı Adı İle Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/675) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

9.-Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/676) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe        Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

10.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/677) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2012)

11.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Turgutreis Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/678) (Plan ve Bütçe            ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

 

Raporlar

1.-Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Raporu (1/589) (S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 15.08.2012) (GÜNDEME)

2.-Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile İçişleri Komisyonu Raporları (1/584) (S. Sayısı: 280) (Dağıtma tarihi: 15.08.2012) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, hakkında açılan bir davayla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6187)

2.-Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı internet sitesinden vatandaşların siyasi parti üyeliklerine ulaşıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6195)

3.-Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, eski bir büyükşehir belediye başkan yardımcısının bir Bakan hakkındaki bazı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6203)

4.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, hükümlü terör örgütü liderinin Devlete aylık maliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6206)

5.-Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, 663 Sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atananların özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6365)

6.-Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, mermer ocaklarının çevreye verdiği zarara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6366)

7.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık Merkez teşkilatında yapılan personel atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6367)

8.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 663 Sayılı KHK sonrası gerçekleştiği iddia edilen uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6368)

9.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Tam Gün Yasası ve sözleşmeli çalışma modeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6369)

10.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6370)

11.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’daki hastanelere yapılan başhekim atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6371)

12.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, MS hastalığına ve kök hücre merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6372)

13.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa’daki sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6373)

14.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da kalp uzmanı doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6374)

15.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’de sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6375)